DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Felsefe B.
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03662801939
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
skibar@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
KPDS
97,5
YÖKDİL
97,5
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Felsefe Bölümü
2011
Yüksek Lisans Türkiye Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Felsefe Bölümü
2005
Lisans Türkiye Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Felsefe Bölümü
2002
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe
2012
Arş. Gör. Dr. Türkiye Atatürk Üniversitesi Felsefe Bölümü Felsefe Bölümü
2011
2012
Arş. Gör. Türkiye Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Felsefe Bölümü
2002
2011
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
5
0
0
1
4
2
12
2016
0
0
0
0
1
0
0
1
2017
0
0
0
0
3
0
0
3
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
5
0
0
5
4
2
16

Eser TürüAçıklamaTarih
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Dört Bireyci Kuramın Toplumsal Adalet Sorununu Ele Alışlarındaki Temel Varsayımlarının Bir Eleştirisi", Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, 28.
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Justice: Whether an Artificial or a Natural Virtue? Deleuzian Implications of Hume's Philosophy of Justice" Dört Öge Felsefe ve Bilim Tarihi Yazıları, 6 (12).
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Böcek Yemenin Nesi Yanlış?", Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (1). 
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Porter'ın Doğalcı Pragmatist Ahlak Anlayışına Adalet Cephesinden Bir Yanıt", Dört Öge Felsefe ve Bilim Tarihi Yazıları, 5 (10).
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler “Hegelian Philosophy as a Theory of Ideology”, Hegel Jahrbuch, Berlin.
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler “Dialectical Becoming in between the One and the Many”,Gülçin Ayıtgu ile birlikte, Hegel Jahrbuch, Berlin.
2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler “Arent’in Politik Özgürlük Kavramına Eleştirel Bir Bakış”,

Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, s. 118-138, İstanbul.

2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Yakılan Kitapların ve Kütüphanelerin Estetik Hakkında Anlattıkları”, 3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ed. Hasan Sacit Keseroğlu ve Sacit Arslantekin, Ankara.
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Bologna Süreci ile Birlikte Üniversite Kavramının Anlamının Değişmesi”, X. Mantık, Matematik ve Felsefe kongresi bildiriler kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi, Eylül.
2012
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler “A Critique of Liberalism through the Hegelian Spirit”, Hegel Jahrbuch, Berlin, Şubat.
2011
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"An Analysis of Phenomenology in the Light of Master-Slave Dialectic", Ethos: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, Sayı 3, Ocak.

2010
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Eşitlik Olmadan Adalet Olur Mu?”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, sayı 20, İstanbul.
2010
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Siyaseten Anlam Var Mıdır?”, Anlam Kavramı Üzerine Yeni Denemeler, Legal Kitap Evi, Ekim.
2010
Diğer Yayınlar “Levinas, Başka ve Adalet”, MonoKL, sayı VIII, Ekim.
2010
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Are Events Ontologically Basic? Ethos: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, Sayı 2(3).
2009
Diğer Yayınlar “Hegel’de Tin Kavramı Ne Anlama Gelir?”, MonoKL, sayı IV-V, yaz-sonbahar, s. 334–40.
2008
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
0
4
0
0
0
0
0
4
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
4
0
0
0
0
0
4

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 3. Ilgaz Felsefe Günleri" İnsan Hakları Toplumdan Topluma Göre Değişir Mi ? "Ilgaz, 5-7 Ekim
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı" Doğal Afetler ve Adalet Duygusu "Ankara, 01-05 Nisan
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu" Yakılan Kitapların ve Kütüphanelerin Estetik Hakkında Anlattıkları "Muğla, 8-10 Mayıs
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar" Yüzümüze Çarpan Gerçeklik: Adil Savaş ve İnsani Müdahaleİstanbul, 19-22 Kasım
2012
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü AN INQUIRY ON JUSTICEBASES, BEARERS AND PRINCIPLES
2005
2011
Yüksek Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü
HOW THE DIALECTICAL RELATIONSHIP BETWEEN 
CONSCIOUSNESS AND LIFE IS DIFFERENTIATED IN HEGEL’S 
AND MARX’S PHILOSOPHIES
2002
2005


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr