DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
ckas@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
IELTS
4.5
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Gazi Üniversitesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği
2020
Yüksek Lisans Türkiye İstanbul Bilim Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik
2012
Lisans Türkiye Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Hemşirelik ( Tam burslu)
2007
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Öğr. Gör. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
2012
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
1
0
0
0
0
1
0
2
2016
0
0
0
0
2
0
0
2
2017
0
2
0
0
0
0
0
2
2018
0
1
1
0
0
0
0
2
2019
1
0
0
0
1
1
0
3
2020
0
2
0
0
0
0
0
2
T O P L A M
2
5
1
0
3
2
0
13

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Non-Pharmacological Practices That Are Used by Cancer Patients for Controlling Chemotherapy-Related Pain 
2020
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Meslek yüksekokulu öğrencilerinin meme kanserine ilişkin inanç ve tutumları 
2020
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Investigation of the relationship among fatigue, self‐efficacy and quality of life during chemotherapy in patients with breast, lung or gastrointestinal cancer
2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Mekanik Ventilasyon Ayırma Yöntemleri ve Hemşirenin Rolü

2019
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Meme Kanserine İlişkin İnanç ve Tutumları
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ İLE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ 
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile bireysel yenilikçilik özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Determinants of fatigue, self-efficacy, and quality of life of cancer patients during chemotherapy: A study from Turkey
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler DEMIRARSLAN E, ARABACI Z, KAS GÜNER C, ÇAĞLAR A.The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çocuk İstismarı- İhmali Vakalarıyla Karşılaşan Hemşirelerin Görüş ve Uygulamaları
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kaş Güner C, Akın S. Hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerileri ve iletişim becerileri ile ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. Sağlık ve Toplum Dergisi. 
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Guner K C, Akin S, Durna Z. Comparison of the symptoms reported by post-operative patients with cancer and nurses' perception of patient symptoms, European Journal of Cancer Care.

2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kaş Güner C, Akın S,Durna Z. Yoğun bakım hastalarında semptom değerlendirilmesi. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 15-21 Kasım 2013. 
2013
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
2016
3
0
0
3
2017
1
3
0
4
2018
1
3
0
4
2019
3
3
0
6
2020
3
1
0
4
T O P L A M
11
10
0
21

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler What is (perceived) effort? Objective and subjective effort during task performanceInvestigation of the relationship among fatigue, self-efficacy and quality of life during chemotherapy in patients with breast, lung or gastrointestinal cancer.
2020
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Physical Activity and Exercise in Lung Cancer Care: Will Promises Be Fulfilled?

Investigation of the relationship among fatigue, self-efficacy and quality of life during chemotherapy in patients with breast, lung or gastrointestinal cancer.
2020
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Psoriatic arthritis impact of disease questionnaire: validity, reliability and its clinical potentialInvestigation of the relationship among fatigue, self-efficacy and quality of life during chemotherapy in patients with breast, lung or gastrointestinal cancer.
2020
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prioritisation of treatment goals among older patients with non-curable cancer: the OPTion randomised controlled trial in Dutch primary care

Investigation of the relationship among fatigue, self-efficacy and quality of life during chemotherapy in patients with breast, lung or gastrointestinal cancer.
2020
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Cancer related fatigue and self‐care agency: a multicentre survey of patients receiving chemotherapy

Investigation of the relationship among fatigue, self‐efficacy and quality of life during chemotherapy in patients with breast, lung or gastrointestinal cancer
2019
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Palliative patients get greater relief from early screening of symptoms and implementation of measures.

Comparison of the symptoms reported by post-operative patients with cancer and nurses’ perception of patient symptoms
2019
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Nurses' Assessment Practices of Pain Among Critically Ill Patients

Comparison of the symptoms reported by post-operative patients with cancer and nurses’ perception of patient symptoms
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerini Tanılama DüzeyleriÇocuk istismarı-ihmali vakalarıyla karşılaşan hemşirelerin görüş ve uygulamaları
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Sağlık Çalışanlarının Çocuk İstismarını/İhmalini Raporlamaya Karşı Tutumlarını Belirleme Ölçeği’nin Öğrenci Hemşirelerde Geçerlik ve Güvenilirliği

Çocuk istismarı-ihmali vakalarıyla karşılaşan hemşirelerin görüş ve uygulamaları

2019
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

A pilot study exploring the acute effects of aerobic exercise and relaxation on fatigue and executive function in breast cancer survivors

Determinants of fatigue, self-efficacy, and quality of life of cancer patients during chemotherapy: A study from Turkey
2019
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Health‐related quality of life and psychological distress amongcancer survivors in a middle‐income countryDeterminants of Fatigue, Self-efficacy, and Quality of Life of Cancer Patients During Chemotherapy: A Study from Turkey 
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Relationship Between Self-Efficacy and Self-Esteem in Patients With CancerDeterminants of fatigue, self-efficacy, and quality of life of cancer patients during chemotherapy: A study from Turkey
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler LONGITUDINAAL ONDERZOEK NAAR DE MEDIËRENDE ROL VAN ZELFEFFECTIVITEIT BIJ VERMOEIDHEID EN PARTICIPATIE VAN PATIËNTEN MET ONTSTEKINGSREUMA Determinants of Fatigue, Self-efficacy, and Quality of Life of Cancer Patients During Chemotherapy: A Study from Turkey
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hospitalized patients’ vs. nurses’ assessments of pain intensity and barriers to pain management

Comparison of the symptoms reported by post‐operative patients with cancer and nurses’ perception of patient symptoms

2018
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) A Wallgren,E Olsson. Massage beröring och aromaterapi som symtomlindring hos patienter som lever med cancer: En litteraturöversiktGuner CK, Akin S, Durna Z. Comparison of the symptoms reported by post-operative patients with cancer and nurses' perception of patient symptoms. Eur J Cancer Care (Engl). 2014 Jul;23(4):523-30. (SSCI)
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Palliatiivisen hoidon oiremittarit: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Comparison of the symptoms reported by post-operative patients with cancer and nurses’ perception of patient symptoms
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Percepción de comportamientos de cuidado de pacientes y de enfermería oncológica: estudio comparativo

Comparison of the symptoms reported by post-operative patients with cancer and nurses' perception of patient symptoms. 
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Managing personal health records using meta-data and cloud storageComparison of the symptoms reported by post-operative patients with cancer and nurses’ perception of patient symptoms
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) V Dahlgren, A Siitonen, S Säntti. Solunsalpaajahoitoa saavien potilaiden kokemuksia voimaannuttavista tekijöistä päiväsairaalassaGuner CK, Akin S, Durna Z. Comparison of the symptoms reported by post-operative patients with cancer and nurses' perception of patient symptoms. Eur J Cancer Care (Engl). 2014 Jul;23(4):523-30. (SSCI)
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) V Solholm, H Kull. Komplikasjoner og liggetid etter urologisk kirurgi Guner CK, Akin S, Durna Z. Comparison of the symptoms reported by post-operative patients with cancer and nurses' perception of patient symptoms. Eur J Cancer Care (Engl). 2014 Jul;23(4):523-30. (SSCI)
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Bahrani M.Iranian Nurses Perceptions of Cancer Patients Quality of LifeGuner CK, Akin S, Durna Z. Comparison of the symptoms reported by post-operative patients with cancer and nurses' perception of patient symptoms. Eur J Cancer Care (Engl). 2014 Jul;23(4):523-30. (SSCI)
2016
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
0
7
0
0
0
0
0
7
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
2
0
0
0
0
0
0
2
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
2
7
0
0
0
0
0
9

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım
Uluslararası& 4.Ulusal Onkoloji Hemşireliği Konsensüs Toplantısı Kanser Hastalarında Kanıta Dayalı Palyatif Bakım
Kanser, Palyatif Bakım, Hemşirelikİstanbul
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği
Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür ve Sanat Araştırmaları Sempozyumu
Bilim, Kültür, SanatTaşköprü/ Kastamonu
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım
V. Meme Kanseri Hemşireliği Kursu
Meme KanseriAnkara
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği Geleceğe Taşköprü'den Bakış Çalıştayı
Taşköprü/ Kastamonu
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Stoma Bakım Hemşireliği SempozyumuStoma Hemşireliğiİstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Amerikan Hastanesi İstanbul Yoğun Bakım Hemşireliği Günleri-II(Konuşmacı), Hemşirelik Tanıları ve GirişimleriYoğun Bakım Hemşireliği İstanbul 
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Yoğun Bakımda Ağrı ve Sedasyon YönetimiYoğun Bakım, Ağrı ve SedasyonAmerikan Hastanesi, İstanbul
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Yoğun Bakımda Güncel Klinik Uygulamalar ve Multidisipliner YaklaşımYoğun BakımYeditepe Üniversite Hastanesi, İstanbul
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım 14. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi Yoğun bakım
Sheraton Otel Kongre Merkezi, Ankara 
2008
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Beni Yukarı Çek 
2014
2015
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Gazi Üniversitesi Hemşirelik

Mekanik Ventilatörle İlişkili Pnömoniyi Önlemede Baş Pozisyonunun Etkisi

2014
2020
Yüksek Lisans İstanbul Bilim Üniversitesi Hemşirelik Yoğun bakımda yatan hastalarda semptom değerlendirilmesi
2009
2012
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2016-2017
Güz
Ön Lisans Tıp Kütüphaneciliği
2
-
3
60
2016-2017
Güz
Ön Lisans Hastalıklar Bilgisi
3
-
3
70
2016-2017
Güz
Ön Lisans Tıbbi Terminoloji I
2
-
3
107
2016-2017
Güz
Ön Lisans Anatomi- Fizyoloji
2
-
4
113
2016-2017
Bahar
Ön Lisans Halk Sağlığı
4
-
5
61
2016-2017
Bahar
Ön Lisans Dosyalama-Arşivleme
2
4
6
63
2016-2017
Bahar
Ön Lisans İlk Yardım
2
-
3
97
2016-2017
Bahar
Ön Lisans Tıbbi Terminoloji II
2
-
3
100


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr