DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
KASTAMONU
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
acbiber@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
KPDS
89
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Matematik Eğitimi
2010
Yüksek Lisans Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik
2004
Lisans Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik
2000
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doç. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2016
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2012
2016
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Kastamonu Üniversitesi
2014
2015
Müdür Yrd. T.C.Ziraat Bankası A.Ş.
2000
2012
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
14
4
0
12
3
0
33
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
14
4
0
12
3
0
33

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÇETİNKAYA SEBAHATTİN,BİBER ABDULLAH ÇAĞRI (2016).  7E Öğrenme Halkası Modelinin Çarpanlar ve Katlar Konusunun Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi.  ERPA/International Congresses on Education, 889-899.   
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YAPICIOĞLU ULAŞ MAHİYE,BİBER ABDULLAH ÇAĞRI (2016).  Fen ve Matematik Öğretmen Adaylarinin Türev Konusundaki Kavram Yapılarının Repertuar Çizelge Tekniği ile İncelenmesi. ERPA International Congresses on Education 2016, 898-909.   
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler TUNA ABDULKADİR,BİBER ABDULLAH ÇAĞRI,KAÇAR AHMET (2016).  An Examination of Mathematical Thinking Skill Levels Of The Prospective Mathematics Teachers According To The Solo Taxonomy.  International Conference on Mathematics and Mathematics Education     
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İNCİKABI LÜTFİ,BİBER ABDULLAH ÇAĞRI,MERCİMEK OKTAY (2016). İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROGRAMI TERCİH NEDENLERİ VE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.  Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(22), 165-188., Doi: 10.14520/adyusbd.67923 
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler BİBER ABDULLAH ÇAĞRI,TUNA ABDULKADİR (2016).  Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kümeler Konusunda Kurdukları Problemlerin İncelenmesi.  Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 270-298., Doi: 10.17556/jef.22237 
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler BİBER ABDULLAH ÇAĞRI,İNCİKABI LÜTFİ (2016).  Problems Posed by Prospective Elementary Mathematics Teachers in the Concept of Functions  An Analysis Based on SOLO Taxonomy.  Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 796-809. 
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İNCİKABI LÜTFİ,MERCİMEK OKTAY,BİBER ABDULLAH ÇAĞRI,SERİN MEHMET KORAY (2016). Neden İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiProgramındayım  Tercih Nedenleri ve BeklentilerinCinsiyet ve Akademik Başarı Bağlamında İncelenmesi Kastamonu Üniversitesi Örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 10(2), 367-390. 
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler BİBER ABDULLAH ÇAĞRI,TUNA ABDULKADİR (2015).  Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Matematik Bölümü MezunuÖğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersi HakkındakiGörüşleri.  BAŞKENT UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, 2(2), 131-140.   
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İNCİKABI LÜTFİ,BİBER ABDULLAH ÇAĞRI,TAKICAK MÜJDAT,BAYAM SEMİHA BETÜL (2015).  An Investigation of Seventh Grade Students  Performances on Conceptual  Procedural and Graphical Problems Regarding Circles.  Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 6(1), 1-17., Doi: 10.16949/turcomat.30388   
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler BİBER ABDULLAH ÇAĞRI,İNCİKABI LÜTFİ,MERCİMEK OKTAY (2015).  Öğretmen Adaylarının İlköğretim Matematik  Programını Tercih Nedenleri ve Beklentilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi.  3rd International Conference on Primary Education, 71-71.    
2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler BİBER ABDULLAH ÇAĞRI,ARGÜN ZİYA (2015).  Matematik Öğretmen Adaylarının Tek ve İki DeğişkenliFonksiyonlarda Limit Konusunda Sahip Oldukları KavramBilgileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.  Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 501-515., Doi: 10.14686/buefad.26967 
2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler BİBER ABDULLAH ÇAĞRI,TUNA ABDULKADİR,GÜLSEVİNÇLER DENİZ,KARAOSMANOĞLU ARZU BİRGÜL (2015).  Matematik Öğretmenlerinin 5E Öğretim Modeline Yönelik Görüşleri.  Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 175-196., Doi: 10.17556/jef.02989 
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler BİBER ABDULLAH ÇAĞRI (2014).  An Investigation of 8th Grade Students Knowledge about Linear Equations. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, 3(2), 16-25. 
2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Biber, A.Ç. (2014). Mathematics teacher candidates’ skills of using multiple representations for division of fractions. Educational Research and Reviews, 9(8), 237-244, DOI: 10.5897/ERR2013.1703. (ERIC).
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler BİBER ABDULLAH ÇAĞRI (2014).  Analysis of the knowledge of mathematics teacher candidates in functions and levels of their thoughts in terms of the problems set by them according to solo taxonomy.  International Congress on Education, İnnovation and Learning Technologies (ICEILT)    
2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Biber, C., Tuna, A., Korkmaz S. (2013). The mistakes and the misconceptions of the eighth grade students on the subject of angles. European Journal of Science and Mathematics Education, 1(2), 50-59. (ERIC).

2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Incikabi, L., Tuna, A., & Biber, A. C. (2013). An analysis of mathematics teacher candidates’ critical thinking dispositions and their logical thinking skills. Journal of International Education Research (JIER), 9(3), 257-266. (ERIC).

2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tuna, A., Biber, A. C., & İncikabı, L. (2013). An analysis of mathematics teacher candidates’ logical thinking levels: Case of Turkey. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 3(1), 83-91.

2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Biber, A. C., Tuna, A., Incikabi, L., & Yigit, E. (2013). An investigation of various variables’ effects on middle school students’ skills of recognizing figure patterns. Problems of Education in the 21st Century, 55(3), 45-56. (ERIC).

2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Biber, A. C., Tuna, A., & Incikabi, L. (2013). An investigation of critical thinking dispositions of mathematics teacher candidates. Educational Research, 4(2), 109-117. 

2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Z.Argün, A.Ç.Biber, 5th World Conference on Educational Sciences konferansı dahilinde , "5th World Conference on Educational Sciences", bildiri kitapçığındaki "The Investigation On The Relations Of The Concept Information Which Candidate Mathematic Teachers Have Regarding The Limit Of Single And Double Variable Functions", 27872-27872 pp.,Roma, İtalya, Şubat, 2013.
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler A.Tuna, A.Ç.Biber, M.Erdemir, 5th World Conference on Educational Sciences konferansı dahilinde , "5th World Conference on Educational Sciences", bildiri kitapçığındaki "Examination of metacognitive awareness levels of prospective teachers in Turkey", 25694-25694 pp.,Roma, İtalya, Şubat, 2013.
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Biber, A.Ç., & Yapıcıoğlu Ulaş, M. (2013). Öğrencilerin Küme Problemlerinde Sergiledikleri Modelleme Becerilerinin İncelenmesi. Electronic Turkish Studies, 8(8), 287-298. 
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Biber, A. Ç., & Kutluca, A. Y. (2013). Farklı Öğretim Kademelerindeki Öğrencilerin Problem Çözme Becerisi Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 276-288.

2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tuna, A., Biber, A.Ç., & Yurt, N. (2013). Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modelleme Becerileri. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 33(1), 129-146.

2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Biber, A.Ç., Tuna, A., Aktaş O. (2013). Öğrencilerin Kesirler Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Bu Yanılgıların Kesir Problemleri Çözümlerine Etkisi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 152-162.

2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BİBER, A. Ç. (2013). Öğretmen Adaylarının İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı Hakkındaki Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması: Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 1253-1270.

2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler F.Demirci, A.Tuna, A.Ç.Biber, 12. Matematik Sempozyumu. konferansı dahilinde , "12. Matematik Sempozyumu. Özet Kitabında Basılmıştır.", bildiri kitapçığındaki "4Mat Öğrenme Modeli Hakkında Öğrenci Görüşleri: Dönüşüm Geometrisi Alt Öğrenme Alanı", 37-37 pp.,Ankara, Türkiye, Mayıs, 2013.
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

M.Y.Ulaş, A.Ç.Biber, 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu. konferansı dahilinde , "1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu. Özet Kitabında Basılmıştır.", bildiri kitapçığındaki "Öğrencilerin Küme Problemlerinde Sergiledikleri Modelleme Becerilerinin İncelenmesi", 41-41 pp.,Trabzon, Haziran, 2013.

2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Biber, A. Ç., & Argün, Z. (2012). Matematik Öğretmen Adaylarında İki Değişkenli Fonksiyonların Limiti Kavramının Yapılandırılmasının İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 56-66.

2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Biber, A. Ç., & Argun, Z. (2012). Matematik Öğretmen Adaylarının Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Limit Kavram Bilgilerini Kullanarak Yürüttükleri Bazı Genelleme Ve Soyutlamalar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 655-668. 

2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İncikabı, L., Tuna, A., & Biber, A. Ç. (2012). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Kümelerle İlgili Kavramsal Bilgilerinin Analizi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 523-538.
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

N.Yurt, A.Tuna, A.Ç.Biber, 11. Matematik Sempozyumu Anadolu'da Matematik. konferansı dahilinde , "11. Matematik Sempozyumu Anadolu'da Matematik. Özet Kitabında Basılmıştır.", bildiri kitapçığındaki "Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modelleme Becerileri", 266-266 pp.,Samsun, Türkiye, Eylül, 2012.

2012
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı MATEMATİK SAAT   MATSAAT  İN GELİŞTİRİLMESİ ve BU SAATİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ETKİSİNİN İNCELENMESİ  
2015
2016
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Ortaokul Matematik ve Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğretim Programlarına ait Farkındalıklarının Araştırılması
2015
2016
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Tek ve İki Değişkenli Fonksiyonların Limiti ve Sürekliliği İle İlgili Kavram Bilgileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.

2005
2010
Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dalga denklemi ve uygulamaları.
2001
2004
YÖNETİLEN TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez YazarıTez AdıTarih
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Sema ÜNER Zoltan Dienes ve 6 Aşamalı Öğrenme Teorisi  
2016
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İlköğretim LEVENT KARABIYIKOĞLU 2012-2014 Yılları Arasında 5.Sınıf Matematik Öğretimi Programında Yapılan Değişiklikler Hakkında Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri   
2015
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İlköğretim RAŞİT GÜZEL İlköğretim 7.Sınıf Matematik Dersinde Yapılan Problem Kurma Çalışmalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi 
2015
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İlköğretim İNCİKABI SEMAHAT Ortaokul matematik ders kitaplarının farklı temsilleri kullanım biçimlerinin araştırılması
2015
2016
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Ulaş Yapıcıoğlu, M. Fen Ve Matematik Öğretmen Adaylarının Türev Konusundaki Kavram Yapılarının Repertuar Çizelge Tekniği İle İncelenmesi
2014
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Çetinkaya, S. 7e Öğretim Modelinin Alan Ve Hacim Ölçme Konusunda 6. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı Ve Tutumlarına Etkisi
2013
2016
JÜRİ ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılUluslararası Jüri ÜyeliğiProfesörlük Jürisi ÜyeliğiDoçentlik Jürisi ÜyeliğiYardımcı Doçentlik Jürisi ÜyeliğiDoktora Jüri ÜyeliğiYüksek Lisans Jüri ÜyeliğiProje Jüri ÜyeliğiT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
1
0
1
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
0
0
1
0
1

Jüri TürüAçıklamaTarih
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği Korkmaz, Samet (2015). Problem Çözmede Matematiksel Zihin Alışkanlıklarının Matematik Öğrenmeleri ve Sekizinci Sınıf Öğrencileri Bağlamında İncelenmesi
2015
DİĞER ÜYELİK VE TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ
Komisyon Üyeliği ve TemsilcilikTarih
Matematik Eğitimi Derneği
2014
Matematikçiler Derneği
2013


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr