DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi C-327
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
0366 214 2312
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
eezberci@kastamonu.edu.tr
Özel E-Posta Adresi
ebru.ezb@gmail.com
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
KPDS
70
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Yüksek Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi
2014
Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği
2011
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Arş. Gör. Türkiye Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi
2016
Arş. Gör. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2012
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
0
3
0
0
3
0
6
2015
0
0
4
0
1
1
0
6
2016
0
2
8
0
3
2
0
15
2017
0
0
2
0
1
0
0
3
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
2
17
0
5
6
0
30

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

EZBERCİ ÇEVİK, E., CANDAN HELVACI, S., BOZDEMİR, H. ve KURNAZ, M. A. (2017). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının  Uzamsal Yeteneklerinin İncelenmesi. Uluslararası Taşköprü Pompeipolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 10-12 Nisan, Kastamonu.

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler BOZDEMİR H.,EZBERCİ ÇEVİK E.,CANDAN S. ve KURNAZ M. A. (2017).  TGA Stratejisine Dayalı Teleskop Gözlemlerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bazı Astronomi Kavramlarını Anlamalarına Etkisi.  Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi  
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler BOZDEMİR H., EZBERCİ ÇEVİK E., ALTUNOĞLU B. D., KURNAZ M. A. (2017).  Astronomi Konularının Öğretiminde Kullanılan Farklı YöntemlerinAkademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması1.  Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi , 3(1), 12-24.
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KURNAZ M.  A., EZBERCI ÇEVIK E. ve BAYRI N. G. (2016). Fen ve Teknoloji
Ders Kitaplarındaki Gösterim Türleri Arası Geçislerin Incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 5(3), 31-47.
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÜNLÜ B., EZBERCI ÇEVIK E. ve KURNAZ M. A. (2016). Okul Öncesi Ögretmen Adaylarının Duygusal Zekâlarının Çesitli Degiskenler Açısından Incelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Egitim Dergisi, 24(5), 2425-2438.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
ÜNLÜ B., EZBERCI ÇEVIK E. ve KURNAZ M. A. (2016). Sınıf Ögretmen Adaylarının Duygusal Zekâları ile Ögrenme Yaklasımları Arasındaki Iliskinin Incelenmesi. 15. Uluslararası Katılımlı Sınıf Ögretmenligi Egitimi Sempozyumu (USOS 2016)
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
ÜNLÜ B., EZBERCI ÇEVIK E.ve KURNAZ M. A. (2016). Determination of the Emotional Intelligence of Candidate Teachers Started Different Department. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), 1027-1040.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
ÜNLÜ B., EZBERCI ÇEVIK E. ve KURNAZ M. A. (2016). Investigation of the  Relationship between Emotional Intelligence and Learning Approaches of Prospective Science Teachers. XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
EZBERCI ÇEVIK E. ve ÖNER ARMAGAN F. (2016). Sınıf ve Fen Bilgisi Ögretmen Adaylarının Temel Astronomi Konularındaki Bilgi Düzeyleri. International Conference on Quality in Higher Education, 725-735.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler BOZDEMİR H., EZBERCİ ÇEVİK E.,CANDAN S. ve KURNAZ M. A. (2016).  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Astronomi Dersi Öncesi Bazı Temel Kavramlara Yönelik Alternatif Fikirleri.  International Conference on Research in Education and Science   
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler BOZDEMİR H. ve EZBERCİ ÇEVİK E. (2016).  Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çözünme Erime Konusundaki Alternatif Fikirlerinin Belirlenmesi.  15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu  
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler BOZDEMİR H., CANDAN S., EZBERCİ ÇEVİK E. ve KURNAZ M. A. (2016).  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojij Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi.  International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology  
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler CANDAN S., BOZDEMİR H., EZBERCİ ÇEVİK E. ve KURNAZ M. A. (2016). Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Konusunda Öz Değerlendirmeleri.  5th World Conference on Educational and Instructional Studies
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KURNAZ M. A., EZBERCI ÇEVIK E. ve BAYRI N. G. (2016). Ilkögretim Ögrencilerinin Madde ve Isı Konusuna Iliskin Gösterim Türleri Arasında Geçis Yapabilme Durumlarının Incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 1-26.
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
EZBERCI ÇEVIK E. ve KURNAZ M. A. (2016). Türkiye’de Yıldızlarla Ilgili Yapılan Bazı Çalısmaların Tematik Incelenmesi. Ilkögretim Online (elektronik), 15(2), 421-442.
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KURNAZ M. A., BOZDEMİR H., ALTUNOĞLU B. D. ve EZBERCİ ÇEVİK E. (2016).  Fen Eğitiminde Astronomi Konu Alanında Yayınlanan Ulusal Makalelerin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 1398-1417. 
2016
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

KABATAŞ MEMİŞ, E., EZBERCİ ÇEVİK, E., ve ÇAKAN AKKAŞ, B. (2016). Araştırma sorgulama temelli uygulamaların karar verme becerisi üzerine etkisi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Trabzon.

2016
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
EZBERCI ÇEVIK E., KURNAZ M. A. ve ÇAGLAR A. (2016). Çoktan Seçmeli Soruların Analiz Yaklasımlarından Biri: Model Analizi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Egitimi Kongresi
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

ÜNLÜ, B., EZBERCİ, E., ve KURNAZ, M.A. (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Duygusal Zekâ Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2015)’nda sunulan bildiri, Bartın.

2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

EZBERCİ, E. ve KURNAZ, M.A. (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Astronomi Kavramları İle İlgili Alternatif Fikirleri. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2015)’nda sunulan bildiri, Bartın.

2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

KABATAŞ MEMİŞ, E. ve EZBERCİ, E. (2015). Argümantasyon Sürecinde Öğrencilerin Bilimsel ve Sosyo Bilimsel Konular Açısından Yaşadıklarının İncelenmesi. 2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulan bildiri, Ankara.

2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler BOZDEMİR H., EZBERCİ ÇEVİK E. ve KURNAZ M. A. (2015).  Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Fen Bilimlerine Yönelik Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi.  III. Uluslararası İlkokul Eğitimi Konferansı.  
2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
EZBERCI ÇEVIK E., KURNAZ M. A. ve BAYRI N. G. (2015). Ortaokul Ögrencilerinin Elektrik Konusuna Iliskin Gösterim Türleri Arasındaki Geçis Yapabilme Durumlarının Belirlenmesi. Pegem Egitim ve Ögretim Dergisi, 5(5), 607-624.
2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

EZBERCİ, E., KURNAZ, M.A. ve BAYRİ, N.G. (2015). İlköğretim Öğrencilerinin Elektrik Konusuna İlişkin Gösterim Türleri Arasındaki Geçiş Yapabilme Durumları. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildiri, Niğde.

2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

YURTTAŞ, G.D., KUMLU, G., EZBERCİ, E. ve YÜRÜK, N. (2014). Quantitative And Qualitative Assessment Of Metacognitive Strategies Used By Preservice Science Teachers When Reading a Science Text. European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) sunulan bildiri, İstanbul.

2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
EZBERCI E.,YÜRÜK N., YURTTAS G. D. (2014). The Effect of 5E Learning Cycle Model Supported with Metaconceptual Processes on 7th Grade Students' Understanding of Moon Phases. The National Association for Research in Science Teaching (NARST)
2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

KABATAŞ MEMİŞ, E., BOZDEMİR, H. ve EZBERCİ, E. (2014). Araştırma Sorgulama Temelli Argümantasyon Uygulamalarında Küçük Grup Tartışmaları. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Adana.

2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

EZBERCİ, E., KABATAŞ MEMİŞ, E. ve BOZDEMİR, H. (2014). Argümantasyon Sürecinde Farklı Başarı Seviyelerindeki Öğrencilerin Küçük Grup Tartışmalarının İncelenmesi. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Adana.

2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
EZBERCI E., DIKEN E. H. ve YÜRÜK N. (2013). A STUDY ON THE CONDITION AND SUGGESTIONS OF STUDENTS IN PREPARATION PROCESS FOR PLACEMENT TESTS AND COGNITIVE AND METACOGNITION STRATEGIES THEY USE WHILE SOLVING SCIENCE AND TECHNOLOGY
QUESTIONS. 5th World Conference on Educational Sciences
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

EZBERCİ, E., BARDAK, Ş. ve ÇALIŞKAN, S. (2012). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Biyoloji Konuları Kapsamında Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) Kazanımlarını Dikkate Alma Düzeylerinin Tespiti. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Niğde.

2012
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2016
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2017
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
5
0
0
0
0
0
5

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Meta Analiz Yöntemiyle Bazı Temel Astronomi Kavramlarına Yönelik Çalışmaların Etki Değerlerinin İncelenmesi
2015
2017
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı
Temel Astronomi Kavramlarına Yönelik Teknoloji Destekli Uygulama Örnekleri Gelistirme ve Etkililigini İnceleme
2015
2016
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi lköğretim

ÜSTKAVRAMSAL FAALİYETLERİ AKTİF HALE GETİRİCİ ETKİNLİKLERLE DESTEKLENMİŞ 5E ÖĞRENME DÖNGÜSÜ MODELİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AY’IN EVRELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAMSAL ANLAMALARINA ETKİSİ 

2012
2014


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr