DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Sümer Mah. Şehit Mehmet Sözen Cad. No:20
KASTAMONU / Taşköprü
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03664175516 - 134
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
ckayabasi@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
IELTS
5
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi
2020
Lisans Türkiye Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme
2015
Yüksek Lisans Türkiye Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim
2009
Lisans Türkiye Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik
2006
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Öğr. Gör. Türkiye Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik
2007
2008
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Bölüm Başkanı Kastamonu Üniversitesi Taşköprü MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
2014
2016
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
3
0
2
0
2
9
1
17
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
3
0
2
0
2
9
1
17

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Arslan Ç. (2015) III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Hemşirelik Girişimlerindeki İnovasyon Düzeylerinin Belirlenmesi, Poster Bildiri.
2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Arslan Ç. (2015) 1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Performans Sisteminin Sağlığa ve Sağlık Çalışanlarına Etkileri (Ankara İlinde Bir Uygulama), Poster Bildiri.
2015
Diğer Yayınlar Arslan Ç. (2014) Sağlık Değerlendirme Anketi (HAQ), 8. Anadolu Romatoloji Günleri Kongresi, Hemşirelik Toplantısı, Sözel Bildiri.
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Arslan Ç. (2013) Bir Devlet Hastanesine Başvuran Yaşlı Hastaların Retrospektif Olarak İncelenmesi, 6. Akademik Geriatri Kongresi, Sözel Bildiri.
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Arslan Ç. (2013) Bir Devlet Hastanesine Başvuran Yaşlı Hastaların Retrospektif Olarak İncelenmesi, 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri. (6. Akademik Geriatri Kongresi’nde sözel bildiri olarak sunulmuştur.)
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Arslan Ç. (2013) Hastaneye Başvuran Geriatrik Hastaların Geriye Dönük Olarak Incelenmesi, 7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sözel Bildiri.
2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Karacaer C, Serin E, Bes C, Arslan Ç, Soy M. (2011)  İnflamatuar Artritlerde Sirkadyen Ritm, RAED Dergisi 3(3-ek), s: 92.
2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Bes C, Zeyrek A, Arslan Ç, Soy M. (2011) Silikozisin Tetiklediği Mikst Bağ Doku Hastalığı: Olgu Sunumu, İnflamatuar Artritlerde Sirkadyen Ritm, RAED Dergisi 3(3-ek), s: 102.
2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Arslan Ç, Kelleci M. (2011) Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeyleri ve İlişkili Bazı Faktörler, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(1), s: 1-8.
2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Arslan Ç, Bes C, Kanat M, Dikbaş O, Ertilav M, Özensoy U, Soy M. (2010) Bir Üniversite Hastanesi Dahiliye Polikliniğine Başvuran Yaşlı Hastaların Retrospektif Olarak İncelenmesi, 4. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri, Türk Geriatri Dergisi, 13(1), s: 94.
2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ulusoy H, Arslan Ç, Öztürk N, Bekar M. (2010) Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimleriyle İlgili Memnuniyet Düzeylerinin Saptanması, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3(2), s: 15-24.
2010
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Arslan Ç, Şahin M, Taşçı A. (2010) Yönetici Hemşirelerin Kişilik Tipi ve İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 8. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Poster Bildiri.
2010
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Arslan Ç. (2009) Bir Üniversite Hastanesinin Romatoloji Polikliniğine Başvuran Romatoid Artritli Hastaların Yeti Yitimi Düzeyleri, 3. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Kitabı, s:288.
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Arslan Ç, Demir Y, Yönder M, Bes C, Soy M. (2009) Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilit Hastalarında Ağrının Giderilmesinde Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Kullanımı, 10. Ulusal Romatoloji Kongresi Kitabı, s: 96.
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Soy M, Arslan Ç, Bes C, Dikbaş O, Ertilav M. (2009) Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilit Olgularının Kısa Yeti Yitimi Anketi ile Değerlendirilmesi, 10. Ulusal Romatoloji Kongresi Kitabı, s: 91.
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ulusoy H, Öztürk N, Arslan Ç. (2007) Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Saptanması, 4. Uluslararası - 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, s: 109.
2007
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Arslan Ç, Gökdoğan F, Koca H. (2006) Ülkemizde Hemşirelik Yayınlarındaki Sigara ile İlgili Çalışmaların İncelenmesi, 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kitabı, s: 145.
2006
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
5
27
0
0
0
0
0
32
2017
1
0
0
0
0
0
0
1
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
6
27
0
0
0
0
0
33

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür ve Sanat Araştırmaları SempozyumuBilim, Kültür ve SanatKastamonu/Taşköprü
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım III.Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi Kültürlerarası HemşirelikÇanakkale
2015
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım Sağlık Hizmetlerinde Yeni Pazarlama Yaklaşımları: Türkiye ve Almanya ÖrnekleriSağlık Hizmetlerinde PazarlamaAnkara
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 6. Akademik Geriatri KongresiYaşlı Sağlığı Hizmetleriİzmir
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım Akademik Geriatri 2011 KongresiYaşlı Sağlığı HizmetleriAntalya
2011
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 4. Uluslararası, 11. Ulusal Hemşirelik KongresiHemşirelikAnkara
2007
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Yeni Kılavuzlar Eşliğinde Temel ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği Sempozyumuİlk ve Acil YardımKastamonu
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı Yeni Kılavuzlar Eşliğinde Temel ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği Sempozyumuİlk ve Acil YardımKastamonu
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Sağlık Turizminde Stratejik Pazarlama Planlaması, Markalaşma ve Bilişim UygulamalarıSağlık TurizmiAnkara
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Sağlıkta Kalite ve Verimlilik PaneliSağlık Hizmetleri YönetimiAnkara
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Romatoloji Hemşireleri Derneği 4. Bahar ToplantısıRomatoloji HemşireliğiSinop
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 1. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği KongresiHalk Sağlığı ve Hemşirelikİzmir
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği Geleceğe Taşköprü’den Bakış Çalıştayı"Kültürel Miras ve Turizm", "Tarım-Ormancılık", "Hayvancılık", "Doğal Tarım ve Ekoturizm", "Enerji,Radysyon ve Nano Teknoloji" ile "Sağlık Hizmetleri" konuları ele alınmıştır.Kastamonu/Taşköprü
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 8. Anadolu Romatoloji Günleri Kongresi, Hemşirelik ToplantısıRomatoloji ve HemşirelikKıbrıs/Girne
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 7. Sağlık ve Hastane İdaresi KongresiSağlık Hizmetleri YönetimiKonya
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 16. Ulusal Halk Sağlığı KongresiHalk SağlığıAntalya
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 1. Ulusal Romatoloji Hemşireliği KongresiRomatoloji HemşireliğiAntalya
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım 13. Ulusal Romatoloji KongresiRomatolojiAntalya
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Romatoloji Hemşireliği Kursu 2011Romatoloji HemşireliğiAntalya
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 12. Ulusal Romatoloji KongresiRomatoloji Antalya
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Hasta Ve Çalışan Güvenliği KursuHasta Ve Çalışan GüvenliğiBolu
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 4. Ulusal Yaşlı Sağlığı KongresiYaşlı Sağlığıİzmir
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 3. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği KongresiPsikiyatri HemşireliğiDüzce
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 12. Ulusal Hemşirelik KongresiHemşirelikSivas
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 10. Ulusal Romatoloji KongresiRomatolojiAntalya
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Romatoloji Hemşire KursuRomatoloji HemşireliğiAntalya
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım 9. Ulusal Romatoloji KongresiRomatolojiAntalya
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Diyabetlilerde Cinsel Sağlık ve Hemşirenin Rolü KursuDiyabet Hemşireliğiİstanbul
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Romatoloji Hemşire KursuRomatoloji HemşireAntalya
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Romatoloji Hemşireliği Kursu, 1. Bahar ToplantısıRomatoloji Hemşireliğiİstanbul
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TC Sağlık Bakanlığı 8. Kemoterapi Hemşireliği KursuKemoterapi HemşireliğiAnkara
2007
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri KongresiHemşirelik ve Hemşirelik EğitimiŞanlıurfa
2006
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Ulusal Hemşirelik ve Etik SempozyumuHemşirelik ve EtikBolu
2004
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Gazi Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetimi Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve İş Performansı İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Devlet Hastanesi Örneği
2013
2020
Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelikte Yönetim Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeyleri Ve İlişkili Bazı Faktörlerin İncelenmesi
2006
2009
DİĞER ÜYELİK VE TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ
Komisyon Üyeliği ve TemsilcilikTarih
Romatoloji Hemşireleri Derneği
2008
Türk Hemşireler Derneği
2007
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2019-2020
Güz
Ön Lisans Tıbbi Dokümantasyon-I
3
0
3
73+69
2019-2020
Güz
Ön Lisans Biyoistatistik
3
0
3
75+68
2019-2020
Güz
Ön Lisans Sağlık Hizmetleri Yönetimi
2
0
2
70+62
2019-2020
Güz
Ön Lisans Tıbbi Dokümantasyon-III
3
0
3
95
2019-2020
Güz
Ön Lisans Sağlıklı Beslenme
2
0
3
29
2019-2020
Güz
Ön Lisans Mesleki Uygulama I
0
8
10
96
2019-2020
Bahar
Ön Lisans Tıbbi Dokümantasyon-IV
3
0
4
98
2019-2020
Bahar
Ön Lisans Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması
4
0
6
60+38
2019-2020
Bahar
Ön Lisans Halkla İlişkiler ve İletişim
2
0
3
9
2019-2020
Bahar
Ön Lisans İş Sağlığı ve İş Güvenliği
3
0
4
62+53
2019-2020
Bahar
Ön Lisans Tıbbi Dokümantasyon-II
3
0
3
62+56
2018-2019
Güz
Ön Lisans Tıp Kütüphaneciliği
2
0
3
60+50
2018-2019
Güz
Ön Lisans Tıbbi Dokümantasyon-III
2
4
6
55+46
2018-2019
Güz
Ön Lisans Psikoloji
2
0
3
74+49
2018-2019
Güz
Ön Lisans Sağlık Hizmetleri Yönetimi
2
0
2
75+51
2018-2019
Güz
Ön Lisans Biyoistatistik-I
2
0
3
73+51
2018-2019
Güz
Ön Lisans Tıbbi Dokümantasyon-I
2
0
2
69+52
2018-2019
Bahar
Ön Lisans Tıbbi Dokümantasyon-IV
2
4
6
54+43
2018-2019
Bahar
Ön Lisans Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması
4
0
5
55+46
2018-2019
Bahar
Ön Lisans Biyoistatistik-II
2
0
3
66+49
2018-2019
Bahar
Ön Lisans Halkla İlişkiler ve İletişim
2
0
3
67+53
2018-2019
Bahar
Ön Lisans Tıbbi Dokümantasyon-II
2
0
3
71+47
2017-2018
Güz
Ön Lisans Meslek Etiği
2
0
3
31+40
2017-2018
Güz
Ön Lisans Tıp Kütüphaneciliği
2
0
3
35+37
2017-2018
Güz
Ön Lisans Tıbbi Dokümantasyon-III
2
4
6
43+35
2017-2018
Güz
Ön Lisans Psikoloji
2
0
3
80+63
2017-2018
Güz
Ön Lisans Sağlık Hizmetleri Yönetimi
2
0
2
79+60
2017-2018
Güz
Ön Lisans Biyoistatistik-I
2
0
3
90+76
2017-2018
Güz
Ön Lisans Tıbbi Dokümantasyon-I
2
0
2
76+63
2017-2018
Bahar
Ön Lisans Halkla İlişkiler ve İletişim
2
0
3
60+48
2017-2018
Bahar
Ön Lisans Tıbbi Dokümantasyon-II
2
0
3
59+48
2017-2018
Bahar
Ön Lisans Dosyalama-Arşivleme
2
4
6
77
2017-2018
Bahar
Ön Lisans Tıbbi Dokümantasyon-IV
2
4
6
80
2017-2018
Bahar
Ön Lisans Biyoistatistik-II
2
0
3
59+47
2017-2018
Bahar
Ön Lisans Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması
4
0
5
35+42
2016-2017
Bahar
Ön Lisans Tıbbi Dokümantasyon-IV
2
4
6
29+33
2016-2017
Bahar
Ön Lisans Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması
4
0
5
32+34
2016-2017
Bahar
Ön Lisans Biyoistatistik-II
2
0
3
53+49
2016-2017
Bahar
Ön Lisans Tıbbi Dokümantasyon-II
2
0
3
55+51
2016-2017
Bahar
Ön Lisans Halkla İlişkiler ve İletişim
2
0
3
53+52
2015-2016
Güz
Ön Lisans TDS310-Girişimcilik-I
2
0
3
24+33
2015-2016
Güz
Ön Lisans TDS302-Tıbbi Dokümantasyon-III
2
4
6
25+37
2015-2016
Güz
Ön Lisans TDS109-Psikoloji
2
0
3
41+41
2015-2016
Güz
Ön Lisans TDS107-Sağlık Hizmetleri Yönetimi
2
0
2
42+41
2015-2016
Güz
Ön Lisans TDS105-Biyoistatistik-I
2
0
3
41+41
2015-2016
Güz
Ön Lisans TDS104-Tıbbi Dokümantasyon-I
2
0
2
42+41
2014-2015
Bahar
Ön Lisans TDS403-Tıbbi Dokümantasyon-IV
2
4
6
31+33
2014-2015
Bahar
Ön Lisans TDS401-Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması
4
0
5
33+33
2014-2015
Bahar
Ön Lisans TDS204-Biyoistatistik-II
2
0
3
39+33
2014-2015
Bahar
Ön Lisans TDS203-Tıbbi Dokümantasyon-II
2
0
3
39+34
2007-2008
Güz
Lisans HEM-Hemşirelikte Yönetim
2
0
2
36
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Hemşirelikte Yönetim
Hasta Memnuniyeti
Yaşlı Sağlığı
Romatoloji Hemşireliği
Kemoterapi Hemşireliği
Dahiliye Hemşireliği
Sağlık Kurumları Yönetimi


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr