DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Kuzeykent Yerleşkesi
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03662802307
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
akadak@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
ÜDS
68,750
YÖKDİL
75
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilimdalı
2017
Yüksek Lisans Türkiye Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilimdalı
2012
Lisans Türkiye Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği
2008
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik
2018
Arş. Gör. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler
2017
2018
Arş. Gör. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler
2012
2017
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Su Sporları, Su ve Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi
2016
2019
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
5
0
0
0
1
3
0
9
2016
1
0
0
1
1
0
0
3
2017
1
0
0
0
1
0
0
2
2018
4
0
0
0
0
0
0
4
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
11
0
0
1
3
3
0
18

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) FUZZY LOGIC EVALUATION OF WATER QUALITY CLASSIFICATION FOR SOME PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS IN GERMECTEPE DAM LAKE (KASTAMONU-TURKEY)
2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) An Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) to Predict of Cadmium (Cd) Concentrations in the Filyos River, Turkey
2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
THE EVALUATION OF SHELLFISH WASTES AS ANTIMICROBIAL AGENT ON RAINBOW TROUT
2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Characteristics of Capoeta oguzelii , a new species of cyprinid fish from the Ezine Stream, Black Sea basin, Turkey (Teleostei: Cyprinidae)
2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) COMPARISON OF THE PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF CHITOSAN EXTRACTED FROM SHRIMP SHELL WASTE WITH DIFFERENT DEACETYLATION DEGREES
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Germeçtepe Baraj Gölünün (Kastamonu-Daday) Bazı Fiziko-Kimyasal Su Kalite Parametrelerinin İncelenmesi
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
UTILIZATION OF SHELLFISH WASTE: EFFECTS OF CHITOSAN FROM SHRIMP SHELL WASTE ON FATTY ACID PROFILES OF EUROPEAN EEL
2016
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Quality Changes in Crustaceans during and after Processing” In "Handbook of Seafood: Harvesting, Quality, Protection and Health Benefits."
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kastamonu Kıyılarından Yakalanan Bazı Ekonomik Balık Türlerinde Ağır Metal Birikiminin Tespiti
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitosan Eklenmiş Hamsi Marinatlarının Soğuk Depolanmasında Meydana Gelen Fiziksel Ve Duyusal Değişimler

2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
Antioxidative and antimicrobial activities of chitosan
obtained from Metapenaeus stebbingi shells on cultured gilthead sea bream (Sparus aurata) during
refrigerated storage
2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
Antimicrobial
activity of the chitosan extracted from Metapenaeus stebbingi shells
2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
Proximate and fatty acid composition of the keeled mullet (Liza carinata) from the North East Mediterranean Sea
2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
Physicochemical
Characterization of Chitosan Extracted from Metapenaeus Stebbingi Shells
2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
Fatty acid composition and sensory properties of
wels catfish (Silurus glanis) hot smoked with different sawdust materials
2010
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Metapenaeus stebbingi
Kabuk Atıklarından Elde Edilen Kitosanın Buzdolabında Depolanan Alabalık (Oncorhynchus
mykiss) Filetoları Üzerine Antimikrobiyal Etkisinin Belirlenmesi
2010
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Farklı Tala!larla Sıcak Tütsülenmi!
Yayın Balı$ının (Silurus glanis) Tütsüleme Sonrası Kimyasal ve Duyusal Kalite Kriterlerinin
Kar!ıla!tırılması
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Adana Kentsel Alanında Deniz Ürünleri Tüketim Yapısı
ve Satın Alma Davranı!ları
2006
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
8
5
0
13
2016
10
0
0
10
2017
7
0
0
7
2018
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
T O P L A M
25
5
0
30

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Hădărugă, D. I., Birău, C. L., Gruia, A. T., Păunescu, V., Bandur, G. N., & Hădărugă, N. G. (2017). Moisture evaluation of β-cyclodextrin/fish oils complexes by thermal analyses: A data review on common barbel (Barbus barbus L.), Pontic shad (Alosa immaculata Bennett), European wels catfish (Silurus glanis L.), and common bleak (Alburnus alburnus L.) living in Danube river. Food Chemistry.Küçükgülmez, A., Eslem Kadak, A., & Celik, M. (2010). Fatty acid composition and sensory properties of Wels catfish (Silurus glanis) hot smoked with different sawdust materials. International journal of food science & technology45(12), 2645-2649.
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Rasti, H., Parivar, K., Baharara, J., Iranshahi, M., & Namvar, F. (2017). Chitin from the mollusc Chiton: Extraction, characterization and chitosan preparation. Iranian Journal of Pharmaceutical Research: IJPR16(1), 366.Kucukgulmez, A., Celik, M., Yanar, Y., Sen, D., Polat, H., & Kadak, A. E. (2011). Physicochemical characterization of chitosan extracted from Metapenaeus stebbingi shells. Food Chemistry126(3), 1144-1148.
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Dehghani, M. H., Dehghan, A., & Najafpoor, A. (2017). Removing Reactive Red 120 and 196 using chitosan/zeolite composite from aqueous solutions: Kinetics, isotherms, and process optimization. Journal of Industrial and Engineering Chemistry51, 185-195.Kucukgulmez, A., Celik, M., Yanar, Y., Sen, D., Polat, H., & Kadak, A. E. (2011). Physicochemical characterization of chitosan extracted from Metapenaeus stebbingi shells. Food Chemistry126(3), 1144-1148.
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Sahebzadeh, N., Ghaffari-Moghaddam, M., & Sabagh, S. K. (2017). Toxicity of N-alkyl Derivatives of Chitosan Obtained from Adult of Chrotogonus trachypterus (Orthoptera, Acrididae) against the Wheat, Cabbage and Oleander Aphid (Hemiptera: Aphididae) Species. Jordan Journal of Biological Sciences10(1).Kucukgulmez, A., Celik, M., Yanar, Y., Sen, D., Polat, H., & Kadak, A. E. (2011). Physicochemical characterization of chitosan extracted from Metapenaeus stebbingi shells. Food Chemistry126(3), 1144-1148.
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Zhang, Y., Zhang, H., Liu, Y., Zhang, Z. L., & Ding, C. K. (2017). Chelating Ability and Microbial Stability of an l-Arginine-Modified Chitosan-Based Environmental Remediation Material. Journal of Polymers and the Environment, 1-10.Küçükgülmez, A., Gülnaz, O., Celik, M., Yanar, Y., Kadak, A. E., & Gerçek, G. (2012). Antimicrobial activity of the chitosan extracted from Metapenaeus stebbingi shell wastes. Journal of Polymers and the Environment20(2), 431-437.
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Hou, J., Li, Y. Q., Wang, Z. S., Sun, G. J., & Mo, H. Z. (2017). Applicative effect of glycinin basic polypeptide in fresh wet noodles and antifungal characteristics. LWT-Food Science and Technology.Küçükgülmez, A., Kadak, A. E., & Gökçin, M. (2013). Antioxidative and antimicrobial activities of shrimp chitosan on gilthead sea bream (Sparus aurata) during refrigerated storage. International Journal of Food Science & Technology48(1), 51-57.
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Chouljenko, A., Chotiko, A., Bonilla, F., Moncada, M., Reyes, V., & Sathivel, S. (2017). Effects of vacuum tumbling with chitosan nanoparticles on the quality characteristics of cryogenically frozen shrimp. LWT-Food Science and Technology, 75, 114-123.Küçükgülmez, A., Kadak, A. E., & Gökçin, M. (2013). Antioxidative and antimicrobial activities of shrimp chitosan on gilthead sea bream (Sparus aurata) during refrigerated storage. International Journal of Food Science & Technology, 48(1), 51-57.
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Extraction of Chitin and Chitosan from Biowaste of Scampi Macrobrichum rosenbergii and Tiger Shrimp Penaeus monodon. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. 2016,5(7), 751-758Antimicrobial Activity of the Chitosan Extracted from Metapenaeus stebbingi Shell Wastes. Journal of Polymer Environment, (2012) 20:431–437. DOI 10.1007/s10924-011-0395-0
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
Effect of Varying Filler Concentration on Zinc Oxide Nanoparticle Embedded Chitosan Films as Potential Food Packaging Material. Journal of  Polymer Environment. DOI 10.1007/s10924-016-0890-4
Antimicrobial Activity of the Chitosan Extracted from Metapenaeus stebbingi Shell Wastes. Journal of Polymer Environment, (2012) 20:431–437. DOI 10.1007/s10924-011-0395-0
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
ECO-FRIENDLY EXTRACTION AND CHARACTERIZATION OF CHITIN AND CHITOSAN FROM THE SHRIMP SHELL WASTE VIA MICROWAVE IRRADIATION. Process Safety and Environment Protection DOI: http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.psep.2016.09.020
Physicochemical Characterization Of Chitosan Extracted From Metapenaeus Stebbingi Shells", FOOD CHEMISTRY, vol.126, pp.1144-1148, 2011
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
High similarity in physicochemical properties of chitin and chitosan
from nymphs and adults of a grasshopper. International Journal of Biological Macromolecules, 89(2016), 118-126.
Physicochemical Characterization Of Chitosan Extracted From Metapenaeus Stebbingi Shells", FOOD CHEMISTRY, vol.126, pp.1144-1148, 2011
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
A new synthetic methodology for the preparation of biocompatible and
organo-soluble barbituric- and thiobarbituric acid based chitosan
derivatives for biomedical applications. Materials Science and Engineering C, 66(2016), 156-163
Physicochemical Characterization Of Chitosan Extracted From Metapenaeus Stebbingi Shells", FOOD CHEMISTRY, vol.126, pp.1144-1148, 2011
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
Molecular interactions, characterization and antimicrobial activity
of curcuminechitosan blend films. Food Hydrocolloids, 52(2016)564-572
Physicochemical Characterization Of Chitosan Extracted From Metapenaeus Stebbingi Shells", FOOD CHEMISTRY, vol.126, pp.1144-1148, 2011
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Changes in physicochemical properties of chitin at developmentalstages (larvae, pupa and adult) of Vespa crabro (wasp). Carbohydrate Polymers, 145(2016), 64-70Physicochemical Characterization Of Chitosan Extracted From Metapenaeus Stebbingi Shells", FOOD CHEMISTRY, vol.126, pp.1144-1148, 2011
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
Medicinal Mushrooms (Genus: Lenzites) of Western Ghats: A Future Source for Chitin?. Trends in Biomaterials & Artificial Organs, 2016, 30(1), 13-19.
Physicochemical Characterization Of Chitosan Extracted From Metapenaeus Stebbingi Shells", FOOD CHEMISTRY, vol.126, pp.1144-1148, 2011
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
Porous and nanofiber a-chitosan obtained from blue crab (Callinectes
sapidus) tested for antimicrobial and antioxidant activities. LWT - Food Science and Technology, 2016, 1109-117
Physicochemical Characterization Of Chitosan Extracted From Metapenaeus Stebbingi Shells", FOOD CHEMISTRY, vol.126, pp.1144-1148, 201
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Chitin and chitosan from the Norway lobster by-products:Antimicrobial and anti-proliferative activities. Nadhem Sayari, Assaâd Sila, Baha Eddine Abdelmalek, Rihab Ben Abdallah,Semia Ellouz-Chaabouni, Ali Bougatefa, Rafik Balti.International Journal of Biological Macromolecules, 2016, 163-167Physicochemical Characterization Of Chitosan Extracted From Metapenaeus Stebbingi Shells", FOOD CHEMISTRY, vol.126, pp.1144-1148, 2011
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
The efficienthemostaticeffectofAntarctickrillchitosanisrelatedto
its hydrationproperty. Shuai Wua, ZhuoyaoHuang, JianhuiYuea, DiLiua, TingWang, PierreEzanno, Changshun Ruana, XiaoliZhaoa, WilliamW.Lu, HaoboPan. CarbohydratePolymers. 2015
Physicochemical Characterization Of Chitosan Extracted From Metapenaeus Stebbingi Shells", FOOD CHEMISTRY, vol.126, pp.1144-1148, 2011
2015
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
Coatings comprising chitosan and Mentha piperita L. or Mentha × villosa
Huds essential oils to prevent common postharvest mold infections and
maintain the quality of cherry tomato fruit.  Ingrid Conceição Dantas Guerra a, Priscila Dinah Lima de Oliveira a, Alline Lima de Souza Pontes c, Ana Sílvia Suassuna Carneiro Lúcio b, Josean Fechine Tavares b, José Maria Barbosa-Filho b, Marta Suely Madruga c, Evandro Leite de Souza. International Journal of Food Microbiology. 2015
Physicochemical Characterization Of Chitosan Extracted From Metapenaeus Stebbingi Shells", FOOD CHEMISTRY, vol.126, pp.1144-1148, 2011
2015
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
Chitin Extraction and Chitosan Production from Chilopoda
(Scolopendra cingulata) with Identification
of Physicochemical Properties. L. Zelencova, S. Erdogan, T. Baranc, and M. Kaya. Polymer Science. 2015
Physicochemical Characterization Of Chitosan Extracted From Metapenaeus Stebbingi Shells", FOOD CHEMISTRY, vol.126, pp.1144-1148, 2011
2015
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
Extraction and Characterization of Chitin and Chitosan with
Antimicrobial and Antioxidant Activities from Cosmopolitan
Orthoptera Species (Insecta). Murat Kaya, Talat Baran, Meltem Asan-Ozusaglam, Yavuz Selim Cakmak, Kabil Ozcan Tozak, Abbas Mol,
Ayfer Mentes, and Goksal Sezen. Biotechnology and Bioprocess Engineering. 2015
Physicochemical Characterization Of Chitosan Extracted From Metapenaeus Stebbingi Shells", FOOD CHEMISTRY, vol.126, pp.1144-1148, 2011
2015
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
COMPARISON OF CHITIN STRUCTURES DERIVED FROM THREE COMMON WASP SPECIES (Vespa crabro LINNAEUS, 1758, Vespa orientalis LINNAEUS, 1771 and Vespula germanica (FABRICIUS, 1793)). Murat Kaya, Nil Bağrıaçık, Osman Seyyar. 2015
Physicochemical Characterization Of Chitosan Extracted From Metapenaeus Stebbingi Shells", FOOD CHEMISTRY, vol.126, pp.1144-1148, 2011
2015
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Description of a new surface morphology for chitin extracted fromwings of cockroach (Periplaneta americana). Murat Kaya, Talat Baran. International Journal of Biological Macromolecules. 2015Physicochemical Characterization Of Chitosan Extracted From Metapenaeus Stebbingi Shells", FOOD CHEMISTRY, vol.126, pp.1144-1148, 2011
2015
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Preparation, physicochemical and pharmaceutical characterization ofchitosan from Catharsius molossus residue. Jiahua Ma, Chao Xin, Chengjia Tan. International Journal of Biological Macromolecules. 2015Physicochemical Characterization Of Chitosan Extracted From Metapenaeus Stebbingi Shells", FOOD CHEMISTRY, vol.126, pp.1144-1148, 2011
2015
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
Triethyl orthoformate mediated a novel crosslinking method for the preparation of hydrogels for tissue engineering applications: characterization and in vitro cytocompatibility analysis. Muhammad Yar, Sohail Shahzad, Saadat Anwar Siddiqi, Nasir Mahmood, Abdul Rauf , Muhammad Sabieh Anwar, Aqif Anwar Chaudhry, Ihtesham ur Rehmana. Materials Science and Engineering C. 2015
Physicochemical Characterization Of Chitosan Extracted From Metapenaeus Stebbingi Shells", FOOD CHEMISTRY, vol.126, pp.1144-1148, 2011
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
RESEARCH REGARDING EVALUATION OF SENSORIAL FEATURES OF EUROPEAN CATFISH MEAT PRESERVED THROUGH DIFFERENT METHODS. E. Măgdici, C.E. Nistor, I.B. Pagu, A. Barbacariu, G.V. Hoha, B. Păsărin. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine. 2015
Fatty acid composition and sensory properties of wels catfish (Silurus glanis) hot smoked with different sawdust materials. Int J Food Sci Technol 45:2645–2649
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Changes of Electrophoretic Protein Profiles of Smoked and Marinated Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) During Refrigerated Storage. Makbule BAYLAN, Gamze MAZI, Numan OZCAN, Bahri Devrim OZCAN, Mustafa AKAR, Ali COSKUN. Tarım Bilimleri Dergisi. 2015
Fatty acid composition and sensory properties of wels catfish (Silurus glanis) hot smoked with different sawdust materials. Int J Food Sci Technol 45:2645–2649
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Research Regarding the Evolution of Freshness State of European Catfish Meat Stored in Refrigerated Form. Emanuel MĂGDICI*, Cătălin E. NISTOR, Ionuţ B. PAGU, Mădălina I. IORDACHE, Aida ALBU, Gabriel V. HOHA, Benone PĂSĂRIN. Bulletin UASVM Animal Science and Biotechnologies. 2015
Fatty acid composition and sensory properties of wels catfish (Silurus glanis) hot smoked with different sawdust materials. Int J Food Sci Technol 45:2645–2649
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Fatty Acid Composition of Freshwater Wild Fish in Subalpine
Lakes: A Comparative Study. Mauro Vasconi, Fabio Caprino, Federica Bellagamba, Maria Letizia Busetto, Cristian Bernardi, Cesare Puzzi, Vittorio Maria Moretti. Lipids. 2015
Fatty acid
composition and sensory properties of wels catfish (Silurus
glanis) hot smoked with different sawdust materials. Int J Food
Sci Technol 45:2645–2649
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Eatable films and coverings: a favorable alternative in the postharvesIng. conservation of fruits and vegetables. Daybelis Fernández Valdés, Silvia Bautista Baños, Dayvis Fernández Valdés, Arturo Ocampo Ramírez, Annia García Pereira, Alejandro Falcón Rodríguez. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias
Physicochemical Characterization Of Chitosan Extracted From Metapenaeus Stebbingi Shells", FOOD CHEMISTRY, vol.126, pp.1144-1148, 2011
2015
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
4
6
0
0
0
0
0
10
2016
4
0
0
0
0
0
0
4
2017
7
0
0
0
0
0
0
7
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
15
6
0
0
0
0
0
21

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım ICERAT, 2017Investigation of Filyos Stream (Turkey) Water Quality in Terms of Some
Physico-Chemical Parameters
Belgrad, Serbia
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım ICERAT, 2017
An Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) to Predict Cadmium (Cd) Concentrations in the Filyos River, Turkey
Belgrad, Serbia
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım IMCOFE 2017IV. International Multidiciplinary Congress of EurasiaRoma/Italya 13-25/08/2017
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Ecology2017Investigation Of Different Deacetylation Degree Of Chitosan Extracted From Shrimp Shell WasteKayseri/Türkiye 11-13/05/2017
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Ecology2017Investigation Of Some Of Physichochemical Water Quality Parameters Of Germeçtepe Dam Lake (kastamonu-daday) And Assesment Of Using Fuzzy LogicKayseri/Türkiye
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Ecology2017Research On Phsicochemical Properties Of Ilgaz River Basin(kastamonu)Kayseri/Türkiye
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım International Conference On Agriculture, Foresty, Food Sciences And TechnologyPhysical Properties Of Refrigerated Anchovy Fillets Dipped With Natural Antiaoxidant Extract Isolated From Shrimp ShellsNevşehir/Türkiye 15-17/05/2017
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Uluslararası Türk Dünyası'nda Ilmi Araştırmalar SempozyumuBazı Türk Cumhuriyetlerinin Su Ürünleri Üretimleri Açısından IncelenmesiKazakistan
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Türk Dünyası Ilmi Araştırmalar SempozyumuTürkiye De Su Kaynakları Ve Sürdürülebilir Su YönetimiKazakistan
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 1st International Mediterranean Science and Engineering CongressInvestigation of Antibacterial Activity of Chitosan Threated Wool FabricsOctober 26-28 2016
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Winter Cities 2016

Kış Kentlerinde Sportif Olta Balıkçılığının Doğa ile Kentin içiçe Yaşanılabilirliğine Katkısı ve Rekreatif Açıdan Değerlendirilmesi

Erzurum/Türkiye
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 16th AAAP Congress Asian Australian Animal Production in YogyakartaEffects of High Degree Deacetylated Chitosan Supplementation on Performance and Egg Quality of Laying HensIndonesia, November 10-14 2014
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 14th European Poultry Conference in StavangerThe Effect of Using Chitosan obtained by Low Degree of Deacetylation in Laying Hen DietsNorway, June 23-27 2014
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım International Symposium on Fisheries and Aquatic ScienceFisheries and Aquatic ScienceTrabzon/Türkiye
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 1 st International Symposium on Aquatic Sciences and TechnologyAquatic Sciences and TechnologyGirne/KKTC
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım İÇ ANADOLU BÖLGESİ 2. TARIM VE GIDA KONGRESİTarım ve GıdaNevşehir/Türkiye
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri SempozyumuSu ÜrünleriElazığ/Türkiye
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği 3. Ulusal Alabalık SempozyumuAlabalık SempozyumuKastamonu/Türkiye
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 2. Ulusal Alabalık SempozyumuAlabalık SempozyumuKaraman/Türkiye
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım XVI. Ulusal Su Ürünleri SempozyumuSu ÜrünleriRize/Türkiye
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 3. Su Ürünleri Öğrenci SempozyumuSu ÜrünleriMuğla/Türkiye
2006
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
1
0
0
3
0
0
0
0
0
4
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
1
0
0
3
0
0
0
0
0
4

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Diğer Görevler Kabuklu Deniz Ürünleri İşleme Atıklarından Farklı Karakterizasyonlarda Üretilmiş Kitosanın, Yumurtacı Tavuk Rasyonlarında Kullanımının Verim, Kalite Ve Fonksiyonellik Üzerine Etkisi
2013
2014
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı İnebolu ve Cide Liman Bölgelerinden Yakalanan Bazı Ekonomik Balık Türlerinde Ağır Metal Birikiminin Tespiti.
2014
2015
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Chlorella sp. Mikroalginin Balık Sağlığı Üzerindeki Akut Etkileri
2014
2015
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı KİTOSAN EKLENMİŞ HAMSİ MARİNATLARININ SOĞUK DEPOLANMASINDA OLUŞAN KİMYASAL FİZİKSEL  MİKROBİYOLOJİK VE DUYUSAL DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ
2009
2010
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Çukurova Üniversitesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı FARKLI KABUKLU SU ÜRÜNLERİ ATIKLARINDAN ELDE EDİLEN KİTOSAN BİYOPOLİMERİNİN KARAKTERİZASYONU YENİLEBİLİR FİLM ÜRETİMİ VE FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
2012
2017
Yüksek Lisans Çukurova Üniversitesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilimdalı KİTOSAN EKLENMİŞ HAMSİ MARİNATLARININ SOĞUK DEPOLANMASINDA OLUŞAN KİMYASAL FİZİKSEL MİKROBİYOLOJİK VE DUYUSAL DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ
2008
2012
YAYIN KURULU ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılISI İndekslerine Giren DergilerdeUluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Ulusal Hakemli DergilerdeDiğer DergilerdeT O P L A M
Geçmiş
0
0
1
0
1
2016
0
0
1
0
1
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
2
0
2

Hakemlik TürüGörevAçıklamaTarih
Ulusal Hakemli Dergilerde Yardımcı Editör Alınteri Zirai Bilimler Dergisi
2016
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yardımcı Editör Alınteri Zirai Bilimler Dergisi
2015
2015
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, Gıda Teknolojisi, Gıda Paketleme, Polimer Karakterizasyonu


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr