DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Arş. Gör. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
2018
Arş. Gör. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
2012
2018
Arş. Gör. Türkiye Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2010
2012
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
0
2
0
0
1
0
3
2015
0
1
1
0
0
0
0
2
2016
0
0
0
0
1
1
0
2
2017
0
0
5
0
0
0
0
5
2018
0
1
1
0
0
0
0
2
2019
0
0
0
1
0
0
0
1
T O P L A M
0
2
9
1
1
2
0
15

Eser TürüAçıklamaTarih
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Kılıç, M. S. (Baskıda). Çoklu Zekâ Kuramı Etkinlikleriyle Çevre Eğitimi, M. Hamalosmanoğlu (Editör), Etkinlik Örnekleriyle Çevre Eğitimi, Eğiten Kitap Yayınları
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kılıç, M. S., & Aydın, A. (2018). Öğretmenlerin Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Laboratuvar Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerinin Planlanmış Davranış Teorisi Yardımıyla İncelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1).
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kılıç, M.S. (2018). Examining the Factors Affecting the Study Habits of Science Teacher Candidates, International Learning, Teaching and Educational Research Congress (ILTER 2018), Amasya
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yılmaz, A., & Kılıç, M. S. (2017). Türkiye’de Fen Bilgisi Eğitimi Alanında Yapılan Ölçek Geliştirme Çalışmalarının Tematik İçerik Analizi ile İncelenmesi, 1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research, Antalya
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kızılay, E., & Kılıç, M. S. (2017). Ortaokul Çevre Eğitimi Dersinin Çevre Eğitiminin Amaçları Çerçevesinde İncelenmesi, 1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research, Antalya
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kılıç, M. S., & Aydın, A. (2017). Akıllı Tahta İle Hazırlanan Etkinliklerin Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi, 1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research, Antalya
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kılıç, M. S., & Aydın, A. (2017). Jigsaw Tekniğinin Öğrencilerin Genel Fizik Laboratuvarı-I’de Kullanılan Deney Malzemelerini Tanıma ve Kullanma Becerilerine Etkisi, VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kılıç, M. S. & Ünal, A., (2017). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Duyarlılıklarının İncelenmesi, VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ünal, A., & Kılıç, M. S. (2016). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuvara Yönelik Kaygı Durumlarının İncelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(14), 21-32.
2016
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Öğretmenlerin Fen Laboratuvarı Dersinde Karşılaştıkları Zorluklar ve İçerisinde Bulundukları Durumların İncelenmesi
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kılıç, M. S., & Sert, H. (2015). Primary School 5th Grade Science and Technology Lesson Book's Investigation of Multiple Intelligence Theory. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 2577-2581.
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Laboratuvar Uygulamalarını Gerçekleştirme Amaçlarını Etkileyen Etmenlerin Planlanmış Davranış Teorisi Yardımıyla İncelenmesi
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
İLKÖĞRETİM 5  SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABININ ÇOKLU ZEKÂ KURAMI AÇISINDAN İNCELENMESİ
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK LABORATUARINA YÖNELİK TUTUMLARININ CİNSİYET DEĞİŞKENİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
İlköğretim 5  Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Dünya  Güneş ve Ay Ünitesinin Çoklu Zekâ Kuramına Uygulunluğunun İncelenmesi
2010
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
0
1
0
1
2015
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
2017
0
1
0
1
2018
0
0
1
1
2019
0
0
0
0
T O P L A M
0
2
1
3

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akıllı, H.I. & Aydoğdu, C. (2018). Planlanmış Davranış Teorisine Göre “Güvenli Laboratuvar KullanımınıGerçekleştirme Ölçeği” Geliştirme Çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(23), 172-197. doi: 10.29329/mjer.2018.138.11KILIÇ, M. S., & AYDIN, A. (2018). Öğretmenlerin Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Laboratuvar Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerinin Planlanmış Davranış Teorisi Yardımıyla İncelenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 26(1).
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Suprapto, N., Liu, W. Y., & Ku, C. H. (2017). The Implementation of Multiple Intelligence in (Science) Classroom: From Empirical Into Critical. Pedagogika, 126(2).
Kılıç, M. S., & Sert, H. (2015). Primary School 5th Grade Science and Technology Lesson Book's Investigation of Multiple Intelligence Theory. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 2577-2581.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler GÜRBÜZTÜRK, O., & DEMİR, O. (2013). İLKÖĞRETİM 5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROGRAMINDAKİ KAZANIM VE ETKİNLİKLERİN ÇOKLU ZEKÂ KURAMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013(13).
Kılıç, M.S. (2012). İlköğretim 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının Çoklu Zekâ Kuramı Açısından İncelenmesi. Yüksek lisans tezi. Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya. 
2013
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2016
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2017
1
0
0
1
0
0
0
0
0
2
2018
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2019
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
T O P L A M
4
0
0
3
0
0
0
0
0
7

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Diğer Görevler Tüketimden Üretime Hayallerden Bilime Koşalım Haydi Kastamonu - 2, Tübitak – 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı
2018
2019
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Diğer Görevler Tüketimden Üretime Hayallerden Bilime Koşalım Haydi Kastamonu - 1, Tübitak – 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı
2017
2018
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Ortaokul Fen Öğretiminde Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Etkisinin İncelenmesi, Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Devam Ediyor.
2017
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Laboratuvar Uygulamalarını Gerçekleştirme Durumlarının Planlanmış Davranış Teorisi Yoluyla Belirlenmesi
2015
2017


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr