DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
ÜDS
75
KPDS
74
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Arş. Gör. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
2018
Arş. Gör. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
2012
2018
Arş. Gör. Türkiye Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2010
2012
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
0
1
0
0
1
0
2
2014
0
0
1
0
0
0
0
1
2015
0
1
1
0
0
0
0
2
2016
0
0
0
0
2
1
0
3
2017
0
0
5
0
0
0
0
5
2018
0
1
0
0
0
0
0
1
T O P L A M
0
2
8
0
2
2
0
14

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KILIÇ, M. S., & AYDIN, A. (2018). Öğretmenlerin Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Laboratuvar Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerinin Planlanmış Davranış Teorisi Yardımıyla İncelenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 26(1).
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE DUYARLILIKLARININ İNCELENMESİ.  
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Türkiye'de Fen Bilgisi Eğitimi Alanında Yapılan Ölçek Geliştirme Çalışmalarının Tematik İçerik Analizi ile İncelenmesi
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akıllı Tahta İle Hazırlanan Etkinliklerin Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ortaokul Çevre Eğitimi Dersinin Çevre Eğitiminin Amaçları Çerçevesinde İncelenmesi
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Jigsaw Tekniğinin Öğrencilerin Genel Fizik Laboratuvarı-I’de Kullanılan Deney Malzemelerini Tanıma ve Kullanma Becerilerine Etkisi
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LABORATUVARA YÖNELİK KAYGI DURUMLARININ İNCELENMESİ
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ANALYZING THE FACTORS THAT AFFECT THE OBJECTIVES OF PRE SERVICE TEACHERS TO PERFORM LABORATORY PRACTICE IN SCIENCE LESSONS BY MEANS OF THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR
2016
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Öğretmenlerin Fen Laboratuvarı Dersinde Karşılaştıkları Zorluklar ve İçerisinde Bulundukları Durumların İncelenmesi
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kılıç, M. S., & Sert, H. (2015). Primary School 5th Grade Science and Technology Lesson Book's Investigation of Multiple Intelligence Theory. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 2577-2581.
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Laboratuvar Uygulamalarını Gerçekleştirme Amaçlarını Etkileyen Etmenlerin Planlanmış Davranış Teorisi Yardımıyla İncelenmesi
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
İLKÖĞRETİM 5  SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABININ ÇOKLU ZEKÂ KURAMI AÇISINDAN İNCELENMESİ
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK LABORATUARINA YÖNELİK TUTUMLARININ CİNSİYET DEĞİŞKENİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
İlköğretim 5  Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Dünya  Güneş ve Ay Ünitesinin Çoklu Zekâ Kuramına Uygulunluğunun İncelenmesi
2010
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
0
1
0
1
2014
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
2017
0
1
0
1
2018
0
0
1
1
T O P L A M
0
2
1
3

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akıllı, H.I. & Aydoğdu, C. (2018). Planlanmış Davranış Teorisine Göre “Güvenli Laboratuvar KullanımınıGerçekleştirme Ölçeği” Geliştirme Çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(23), 172-197. doi: 10.29329/mjer.2018.138.11KILIÇ, M. S., & AYDIN, A. (2018). Öğretmenlerin Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Laboratuvar Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerinin Planlanmış Davranış Teorisi Yardımıyla İncelenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 26(1).
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Suprapto, N., Liu, W. Y., & Ku, C. H. (2017). The Implementation of Multiple Intelligence in (Science) Classroom: From Empirical Into Critical. Pedagogika, 126(2).
Kılıç, M. S., & Sert, H. (2015). Primary School 5th Grade Science and Technology Lesson Book's Investigation of Multiple Intelligence Theory. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 2577-2581.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler GÜRBÜZTÜRK, O., & DEMİR, O. (2013). İLKÖĞRETİM 5. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROGRAMINDAKİ KAZANIM VE ETKİNLİKLERİN ÇOKLU ZEKÂ KURAMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013(13).
Kılıç, M.S. (2012). İlköğretim 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının Çoklu Zekâ Kuramı Açısından İncelenmesi. Yüksek lisans tezi. Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya. 
2013
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2016
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2017
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Laboratuvar Uygulamalarını Gerçekleştirme Durumlarının Planlanmış Davranış Teorisi Yoluyla Belirlenmesi
2015
2017


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr