DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Meslek Yüksekokulu, Kuzeykent
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03662150900
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
eerdas@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
ÜDS
67,5
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim
2015
Yüksek Lisans Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2011
Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğreim
2008
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Öğr. Gör. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri
2012
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
1
0
0
0
1
1
0
3
2014
0
0
3
0
0
4
0
7
2015
0
0
2
1
1
0
0
4
2016
1
0
2
0
0
1
1
5
2017
0
1
3
0
0
0
0
4
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
2
1
10
1
2
6
1
23

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Erdas Kartal, E., Dogan, N. & Yildirim, S. (2017). Exploration of the factors influential on the scientific literacy achievement of Turkish students in Pisa. Necatibey Faculy of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 11(1), 320-339.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Erdaş Kartal, E., Dogan, N., Irez, S., Ertugrul Tekin, G., Cakmakci, G. & Yalaki, Y. (2017). Uzun süreli bir mesleki gelişim programının bilimin doğasının öğrenimi ve öğretimi konusundaki öğretmen inançlarına etkisi. VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD), 27-19 Nisan 2017, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye. 
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Erdas Kartal, E., Doğan, N., Irez, S. Cakmakci, G., Yalaki, Y., Altiner, Z.B. & Koylü, Z.N. (2017). A new evaluation model for assessing effectiveness of a large scale continuing professional development program about nature of science. Paper presented at 14th International History, Philosophy, and Science Teaching (IHPST) Biennial Conference, 04-07 July 2017, Hacettepe University, Ankara.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ertugrul Tekin, G., Dogan, N., Irez, S., Cakmakci, G., Yalaki, Y. & Erdas Kartal, E. (2017). Fen bilgisi öğretmenlerinin bilimin doğasının öğretimi konusunda sınıf içi uygulamalarının geliştirilmesi. VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD), 27-19 Nisan 2017, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye. 
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Erdas, E., Doğan, N. ve İrez, S. (2016). Bilimin doğasıyla ilgili 1998-2012 yılları arasında Türkiye'de yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 17-36.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Dogan, N.; Erdas, E., Irez, S., Cobern, W.W., Yalaki, Y.; Cakmakci, G. & Altıner, Z.B. (2016). The link between continuing professional development (cpd) program and teachers' not views. Paper presented at NARST 2016 Annual Conference, 14-17 April 2016, Baltimore, USA.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Erdas, E., Irez, S., Dogan, N., Yalaki, Y., Cakmakci, G., Altıner, Z.B. & Kayla, Z.N. (2016). Evaluation of a continuing professional development program about nature of science: Five level evaluation model. Paper presented at NARST 2016 Annual Conference, 14-17 April 2016, Baltimore, USA.
2016
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Erdas Kartal, E., Han Tosunoğlu, Ç., Kaya, G., Özer, F., Bala, V.G., Şardağ, M., Ertuğrul, G., Köylü, Z.N., Çakmakçı, G., Yalaki, Y., İrez, S. & Doğan, N. (2016). Bilimin doğası öğretimi için ''içeriğe özgü'' etkinlik geliştirilmesi. XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi'nde sunulan bildiri. 28-30 Eylül 2016, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

2016
Diğer Yayınlar Doğan, N., Çakmakçı, G., İrez, S., Yalaki, Y., Erdaş, E., Kaya, G., Han Tosunoğlu, Ç., Bala, V.G., Özer, F., Ertuğrul, G., Şardağ, M., Altıner, Z.B., Köylü, Z.N. & Günsever, G. (2016). Etkinliklerle Bilimin Doğası Öğretimi, Genişletilmiş 2. Baskı, Ed: Yalçın Yalaki, ISBN: 987-605-66052-0-8. PAGEM Akademi, Ankara.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Han Tosunoglu, C., Irez, S., Dogan, N., Yalaki, Y., Cakmakci, G., Erdas, E. & Altıner, Z.B. (2015). Assesing teachers' competencies in teaching nature of scientific knowledge through educational critical scenarios. Paper presented at NARST 2015 Annual Conferance, 11-14 April 2015, Chicago, IL, USA.
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Han Tosunoglu, C.; Irez, S.; Dogan, N.; Yalaki, Y.; Cakmakci, G.; Erdas, E. & Altıner, Z.B. (2015). Understanding teachers' ability to identify nature of scientific knowledge in educational critical scenarios. Paper presented at 11.Conferance of the European Science Education Research Association (ESERA). 31 August-8 September 2015, Helsinki, Finland
2015
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Doğan, N, Çakmakçı, G.,  İrez, S.,  Yalaki Y., Erdaş, E., Kaya, G., Han Tosunoğlu, Ç., Bala, V.G., Özer, F., Ertuğrul, G., Şardağ, M., Altıner, Z.B., Köylü, N.Z. & Günsever, G. (2015). Etkinliklerle bilimin doğasının öğretimi. Ed: Yalçın Yalaki. ISBN: 987-605-66052-0-8. Genişletilmiş 2. Baskı. Pegem Akademi.
2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Erdas, E., Aksüt, P. ve Aydın, F. (2015). Fen ve teknoloji öğretim programlarının teknoloji okuryazarlığı boyutları açısından incelenmesi: Boylamsal bir çalışma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 132-146.
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Dogan, N., Irez, S. & Erdas, E. (2014). What did we do between 1998-2012 in Turkey? A review of the research on nature of science. Paper presented at the 6th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN14), 7-9 July 2014, Barcelona, Spain.
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Aşıkuzun, E., Kıldan, A.O., Erdaş, E. ve Çağlar, A. (2014). Okulöncesi öğretmen adaylarının mesleki kaygıları, Paper presented at the International Teacher Education Conferance, 5-7 February 2014, Dubai, UAE.
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Erdaş, E., Kıldan, A.O., Aşıkuzun, E. ve Recepoğlu, E. (2014). Okulöncesi öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Paper presented at the International Teacher Education Conferance, 5-7 February 2014, Dubai, UAE.
2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Erdas, E., Doğan, N. ve Yıldırım, S. (2014). Türkiye'nin Pisa'daki fen başarısı ile ilgili faktörlerin incelenmesi. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi'nde sunulan bildiri, 11-14 Eylül 2014, Çukurova Üniversitesi, Adana.
2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Tosunoğlu Han, Ç., İrez, S., Doğan, N., Yalaki, Y., Çakmakçı, G., Erdaş, E. Altıner, Z.B., Özer, F., Bala, V.G., Günsever, G. ve Kaya, G. (2014). Fen bilimleri öğretmenlerinin sosyobilimsel konuları çözümlemede bilimin doğası anlayıslarını kullanabilme becerisi, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi'nde sunulan bildiri, 11-14 Eylül 2014, Çukurova Üniversitesi, Adana
2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Altıner, Z.B., İrez, S., Doğan, N., Yalaki, Y., Çakmakçı, G. ve Erdaş, E. (2014). Fen bilimleri öğretmenlerinin bilimin doğası anlayışları ve bilimin doğası öğretimine yönelik özyeterlik inançları, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi'nde sunulan bildiri, 11-14 Eylül 2014, Çukurva Üniversitesi, Adana. 
2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Erdas, E., İrez, S., Doğan, N., Yalaki, Y. ve Çakmakçı, G. (2014). Fen bilimleri öğretmenlerinin pedagojik alan bilgilerine uzun süreli mesleki gelişim programının etkisi, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi'nde sunulan bildiri, 11-14 Eylül 2014, Çukurova Üniversitesi, Adana
2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bahar, M., Erdaş, E. ve Özel, R. (2013). İlköğretim hayat bilgisi programında çevre eğitimi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 0-25.
2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Erdogan, M., Bahar, M., Ozel, R., Erdas, E. & Usak, M. (2012). Environmental education in 2002 and 2006 early childhood curriculum. Educational Science: Theory and Practice, Special Issue, Autumn, 3259-3272
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Bahar, M., Erdaş, E. ve Özel, R. (2012). İlköğretim hayat bilgisi programında çevre eğitimi. X. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan bildiri. 27-30 Haziran 2012, Niğde Üniversitesi, Niğde.
2012
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
2014
0
0
0
0
2015
2
0
0
2
2016
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
T O P L A M
2
0
0
2

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Cincera, J., Kroufek, R., Simonova, P., Broukalova, L., Broukal, V. & Skalik, J. (2015). Eco-school in kindergartens: the effects, interpretation, and implementation of a pilot program. Environmental Education Research, 1-18.Erdogan, M., Bahar, M., Ozel, R., Erdas, E., & Usak, M. (2012). Environmental education in 2002 and 2006 early childhood curriculum, Educational Science: Theory and Practice, 12(4), 3259-3272.
2015
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Adler, I., Zion, M., & Mevarech, Z.R. (2015). The effect of explicit environmentally oriented metacognitive guidance and peer collaboration on students' expressions of environmental literacy, Journal of Research Science Teaching.Erdogan, M., Bahar, M., Ozel, R., Erdas, E., & Usak, M. (2012). Environmental education in 2002 and 2006 early childhood curriculum, Educational Science: Theory and Practice, 12(4), 3259-3272.
2015
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
0
8
0
0
0
0
0
8
2014
0
1
0
0
0
0
0
1
2015
2
0
0
0
0
0
0
2
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
2
9
0
0
0
0
0
11

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım National Science Teachers Association (NSTA)National Science Teachers AssociationChicago / USA
2015
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TUBİTAK BİDEB 2214-AYurtdışı Araştırma Burs ProgramıUSA
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak TÜBİTAK BİDEB-2237Araştırmacılara Biyoloji Bilim Dalında Proje EğitimiAnkara
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalitenin Geliştirilmesi ProjesiMüfredat Geliştirme ÇalıştayıGaziantep
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalitenin Geliştirilmesi ProjesiMüfredat Geliştirme ÇalıştayıMardin
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalitenin Geliştirilmesi ProjesiMüfredat Geliştirme ÇalıştayıTrabzon
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi ProjesiMüfredat Geliştirme ÇalıştayıDiyarbakır
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi ProjesiMüfredat Geliştirme ÇalıştayıAnkara
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği (FEAD) Çalıştayları-IIYapısal Eşitlik Modellemesi ve Bilgisayar Destekli Nitel Veri AnaliziNiğde Üniversitesi, Niğde
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği (FEAD) Çalıştayları-IFen Alanları Öğretim Programlarında Çağdaş Gelişmeler ve UygulamalarMarmara Üiversitesi, İstanbul
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim KongresiEğitim Programları ve ÖğretimiAbant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu
2012
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2014
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2015
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2016
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
4
0
0
0
0
0
0
0
0
4

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Diğer Görevler Bilimin Doğasının Öğretimi Konusunda Öğretmenin Mesleki Gelişiminin Süreç Boyunca Desteklenmesi (BİDOMEG)
2012
2016
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlköğretim Bilimin Doğasının Öğretiminde Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerinin Süreç Boyunca Desteklenmesi: Bir Mesleki Gelişim Programı Modeli
2011
2015
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Kastamonu'da Bazı İlköğretim Okullarındaki Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının Sağlıkları ve Başarıları Üzerine Etkilerinin Araştırılması
2008
2011


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr