DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
5
0
7
0
1
3
0
16
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
5
0
7
0
1
3
0
16

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Abdullah Melekoğlu, Turan Güven, Hüseyin Türker, “Ultrastructural Effects of Titanium Dioxide on Epithelial Cells of Small Intestine of Mice”, International Research Journal of Biological Sciences, 2(6), 1-7, 2013
2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Nazife Yiğit, Melek Erdek, Halil Koç, Abdullah Bayram, Abdullah Melekoğlu, “The comparative morphology of the suctorial organ of the male Biton zederbaueri and Gluviopsilla discolor (Arachnida: Solifugae:  Daesiidae)”,  Serket, 13(1/2), 65-72, 2012.
2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Nazife Yiğit,  Melek Erdek, Halil Koç, Abdullah Melekoğlu, “Morphological comparison of the malleoli (RACQUET ORGANS) in Biton zederbaueri and Gluviopsilla discolor (DAESIIDAE, SOLIFUGAE)” Entomological News, 122, 3, 2012
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Zafer Sancak, Abdullah Melekoğlu, “Türkiye örümcek faunası için üç yeni tür kaydı; Typhochrestus digitatus (O. P.­ Cambridge, 1872), Archaraeoncus prospiciens (Thorell, 1875), Gonatium rubens (Blackwall, 1833) (ARANEAE, LINYPHIIDAE)”, I. Uluslararası Biyoloji Kongresi, (24-29 Eylül 2012), Bişkek, Kırgızistan
2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Hakan Boyunaga, Günnur Dikmen, A. Uğur Ural, Abdullah Melekoğlu, “Effects of Thalidomide and rhGM-CSF on Carbohydrate Metabolism in HL-60 Acute Promyelocytic Leukemia Cell Line”, International Journal of Hematology and Oncology, 3(21), 172-175, 2011
2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Abdullah Bayram, Nazife Yiğit, Melek Erdek, Halil Koç,  Zafer Sancak, Abdullah Melekoğlu, İlkay Çorak Öcal, “Comparative chelicera morphology of the solifuge species Biton zederbaueri (Werner)  and Gluviopsilla discolor  (Kraepelin)  through scanning electron microscopy (Arachnida: Solifugae: Daesiidae)”, Zoology in the Middle East, 53,  121-128, 2011
2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Melek Erdek, Nazife Yiğit, Abdullah Bayram, İlkay Çorak Öcal, Abdullah Melekoğlu, “Dişi ve Erkek Galeodes araneoides (Pallas, 1772) (Galeoidae: Solifugae) Türünde Raket Organ Morfolojisinin Kıyaslanması”, Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(2): 19-28, 2010
2010
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Sancak Z., Bayram A., Danışman T., Yiğit N., Melekoğlu A., Erdek M., “Türkiye örümcek faunasına katkılar; Clubiona  brevipes  (Blackwall, 1841), Clubiona genevensis (L. Koch, 1866) ve Lathys humilis  (Blackwall, 1855) (ARACHNIDA: ARANEAE)" XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, Haziran, 2010
2010
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler  Yiğit N., Erdek M., Bayram A., Çorak Öcal İ., Melekoğlu A., “Galeodes araneoides (Pallas, 1772) (Galeodidae, Solifugae) böğü türünün malleolus (Raket Organ) morfolojisinin incelenmesi” XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, Haziran, 2010
2010
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Danışman T., Yigit N., Korkmaz S.N., Yıldıran A.B., Melekoğlu A., Bayram A. “Preliminary molecular detection of predation by some spiders on aphids”, 25th European Congress of Arachnology, (16-21 of August 2009), Alexandroupolis, Greece
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Bayram A., Yigit N., Erdek M., Koç H., Melekoğlu A., Sancak  Z., Çorak Öcal İ. “The comparative chelicera morphology of the male Biton zederbaueri and Gluviopsilla discolor (Solifugae: Daesiidae) through scanning electron microscopy” 25th European Congress of Arachnology, (16-21 August 2009), Alexandroupolis, Greece
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Melekoğlu A., Sancak Z., Yiğit N., Danışman T., Çorak Öcal İ., Bayram A. “The pedipalpal sensitive  hairs in Anyphaena  accentuata, Meta merianea and  Scytodes thoracica     (Araneae: Anyphaenidae, Metidae, Scytodidae)”, 25th European  Congress of Arachnology, (16-21 August  2009), Alexandroupolis, Greece
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yiğit N., Erdek M., Koç H., Melekoğlu A., Bayram A., “The comparative morphology of the suctorial organ of the male Biton zederbaueri and Gluviopsilla discolor (Solifugae: Daesiidae)” 25th European Congress of Arachnology, (16-21 August 2009), Alexandroupolis, Greece.
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yiğit N., Çorak Öcal İ., Danışman T., Melekoğlu A., Korkmaz S.N., Bayram A., “External morphology of a harvestmen (Paranemastoma silli (Herman, 1871) newly recorded from Turkey”, 25th European Congress of Arachnology, (16-21 August 2009), Alexandroupolis, Greece
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Oğuztüzün S.,Temelli Ö., Melekoğlu A., Atay Z., “Primer ve metastaz  akciger  adeno  kanserlerinin  sitolojik  teşhisinde sitokimyasal ve immuno sitokimyasal bulguların karşılaştırılması”, I. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu,  P18, sayfa  144, 12- 15 Mart 2006, Bursa, Türkiye
2006
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Oğuztüzün S.,Temelli Ö., Melekoğlu A., Atay Z., “Immunocytolocalisations of cytokeratin 7 and 8 in primary and metastatic lung adenocarcinomas" 31st FEBS Congress Molecules in Health and Disease, PP-1022, sayfa 350, 24-29 Haziran 2006, İstanbul, Türkiye
2006
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
1
0
0
0
0
2
3
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
1
0
0
0
0
2
3

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Deneysel Hayvan Modelinde İntravitreal Uygulanan Daptomisinin Retina Toksisitesi - Histolojik İncelemesi
2012
2012
Diğer Projeler [DGRP] Yardımcı Araştırmacı Meme Kanser Sitolojisinde Tümör Belirleme İmmünsitokimya. Kromonojik in sitü Hibrid ve İmmunoGold Elektron Mikroskop Metotları
2003
2005
Diğer Projeler [DGRP] Yardımcı Araştırmacı Türkiye Yerli Koyun Irklarının Mikrosatellit Yöntemi ile Moleküler Genetik Analizi
2002
2003
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2013-2014
Güz
Lisans BİYOMÜHENDİSLİĞE GİRİŞ
4
0
4
38
2013-2014
Bahar
Lisans BİYOMÜHENDİSLİK BİYOLOJİSİ
4
0
4
36
2012-2013
Bahar
Lisans MOLEKÜLER BİYOLOJİ II
3
0
3
10
2012-2013
Bahar
Lisans KANSER BİYOKİMYASI
3
0
3
10
2012-2013
Bahar
Lisans MOLEKÜLER GENETİK II
2
2
4
27
2012-2013
Bahar
Lisans HAYVAN HİSTOLOJİSİ LABORATUARI
0
2
2
24
2012-2013
Bahar
Lisans HAYVAN HİSTOLOJİSİ
2
0
2
29


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr