DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Kuzeykent Mah. Orgeneral Atilla Ateş Paşa Cad. No: 15/A Merkez/ KASTAMONU
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
0366 280 37 42
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
hpamukcu@kastamonu.edu.tr
Özel E-Posta Adresi
pamukcuhuseyin@hmail.com
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Sakarya Üniversitesi turizm işletmeciliği turizm işletmeciliği
2017
Yüksek Lisans Türkiye Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe-Finansman
2014
Lisans Türkiye Mustafa Kemal Üniversitesi iskenderun Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği
2011
Lisans Türkiye Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme
2010
Ön Lisans Türkiye Niğde Üniversitesi Ulukışla MYO. Turizm ve Otel İşletmeciliği
2007
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Anabilim Dalı Başkanı Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı
2018
Bölüm Başkanı Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı
2018
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
2
7
0
0
3
0
12
2016
0
2
3
1
0
0
0
6
2017
0
1
5
2
0
0
2
10
2018
0
0
6
1
0
1
2
10
2019
1
0
0
0
0
0
0
1
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
1
5
21
4
0
4
4
39

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Aydoğdu, A., Yaşarsoy, E., & Pamukçu, H. (2019). The Suitability of Disabled Friendly Holiday Accommodation in Turkey: The Case of Kastamonu Hotels, Journal of Global Business Insight, 5(1), 19-32.doi:10.5038/2640-6489.5.1.1092, https://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1092&context=globe 
2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Tanrısever, C., Kara, C. ve Pamukçu, H. (2018). Dağcılık Faaliyetlerinin Turizm Ekonomisine Kazandırılması. III: Uluslararası Al- Farabi Sosyal Bilimler Kongresi (09-11 Kasım 2018) Ankara, Turkey, ISBN-978-605-7510-76-1 https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_0890b5628a9247acac2d3483962dfd3a.pdf
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Pamukçu, H. ve Tanrısever, C. (2018). Kastamonu'daki Konaklama İşletmelerinde Dijital Medya Kullanımı. III. Uluslararası Al-Farabi Sosyal Bilimler Kongresi (09-11 Kasım 2018) Ankara, Turkey, ISBN-978-605-7510-76-1 https://doc.wixstatic.com/ugd/614b1f_0890b5628a9247acac2d3483962dfd3a.pdf
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Pamukçu, H. ve Sarıışık, M. (2018). Bir Turizm Uygulaması Olarak Helal Turizmin Kavramsal Analizi ve Ortaya Çıkış Nedenleri. 1. Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi (01-03 Kasım 2018) Sapanca, Turkey, ISBN:978-605-245-692, http://www.ingant.subu.edu.tr/sites/ingant.subu.edu.tr/file/INGANT_2018_Proceeding_Book_Cilt1_-_SON.pdf.
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Şahin, S., Tanrısever, C. ve Pamukçu, H. (2018). Geleneksel Türk Okçuluğunun Turizme Kazandırılması. 1. Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler ve Yeni Trendler Kongresi (01-03 Kasım 2018) Sapanca, Turkey, ISBn: 978-605-245-692, http://www.ingant.subu.edu.tr/sites/ingant.subu.edu.tr/file/INGANT_2018_Proceeding_Book_Cilt_-_Cilt_-_SON_-_pdf.
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Saraç, Ö., Pamukçu, H., Ulama, Ş. ve Batman, O. (2018). Kentlerin Markalaşmasına Yönelik Öğrenci Algıları: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği, 4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19-21 Temmuz 2018, Kastamonu, ISBN: 978-605-4697-24-3, http://turizm.kastamonu.edu.tr/images/2018/dokumanlar/TAM-METN-BLDR-KTABIIIII.pdf
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Mısırlı, İ., Pamukçu, H. ve Erbil, S. (2018). İnebolu Evlerinin Konak Otel Konseptinde Yeniden İşlevlendirilmesi. Business and Organization Research International Conference, 12th-14th September 2018, Safranbolu/Karabük, ISBN: 978-605-68816-1-19, http://borconference.com/program_1.html
2018
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Pamukçu, H. ve Kaynaş, F. A. (2018). Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, Rehber Akademisyenlerin Bakış Açısıyla Helal Turizm, Detay Yayıncılık, ISN: 978-605-25404-0-4, https://goo.gl/PfHSm2, Ankara.
2018
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Pamukçu, H. ve Sarıışık, M. (2018).Helal Turizm Pazarında Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı 3. Turizm Şurası, ISBN:978-975-17-3949-0, ss:356-364, 01-03 Kasım 2017 Sheraton Otel-Ankara, http://turizmsurasi.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/56728,3-turizm-surasi-cilt-1-netpdf.pdf?0
2018
Diğer Yayınlar Pamukçu, H. (2018). Mütedeyyin Turist Hassasiyetine Uygun Turizm Uygulaması: Helal Turizm. Helal Olsun Dergisi (Tüm Yönleriyle Helal). Konya Yenigün, Yıl:5, Sayı:54
2018
Diğer Yayınlar Pamukçu, H., Sarıışık, H. (2018). Tüm Yönleriyle Helâl Turizm Kavramlar, Uygulamalar, Standartlar ve Modeller. Detay Yayıncılık, ISBN: 978-605-25400-2-2, http://www.detayyayin.com.tr/urun/tum-yonleriyle-helal-turizm-kavramlar-uygulamalar-standartlar-ve-modeller# ,Ankara.
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Pamukçu, H. ve Sarıışık M. (2017). Helal Turizm Kavramı ve Gelişimi Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 3- Sayı: 1, ss:82-98, ISSN: 2149 - 5823, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/272128

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Mısırlı, İ. ve Pamukçu, H. (2017). Türk Turizminin Mevcut Durumu ve Gelecekteki Eğilimler, 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 20-22 Nisan 2017, ISBN: 978-9967-9038-5-2, http://tdts.manas.edu.kg/files/Tam_Metin_Bildiri_Kitabi.pdf, Kırgızistan.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Mısırlı, İ. ve Pamukçu, H. (2017). Türkiye’de Helal Turizm, Meslek Standartları, Mesleki Yeterlilikler ve Akreditasyon, 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 20-22 Nisan 2017, http://tdts.manas.edu.kg/files/Tam_Metin_Bildiri_Kitabi.pdf, Kırgızistan.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çiçek, B., Pamukçu, H., ve Tanrısever, C. (2017). Başarılı Bir Destinasyon Oluşturma Sürecinde Kastamonu Örneği, 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 20-22 Nisan 2017, http://tdts.manas.edu.kg/files/Tam_Metin_Bildiri_Kitabi.pdf, Kırgızistan.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Mısırlı, İ. ve Pamukçu, H. (2017). Türkiye’de Helâl Turizm, Meslek Standartları, Mesleki Yeterlilikler ve Akreditasyon, 1.Uluslararası Helal Turizm Kongresi, 07-09 Nisan 2017, http://www.halaltourismcongress.com/wp-content/uploads/2017/07/1.-IHTC-Bildiri-Kitab%C4%B1.pdf, Antalya.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kaynaş, A. F., Pamukçu, H., ve Tanrısever, C. (2017). Osmanlı Konaklarının Helâl Turizm Kapsamında Yeniden İşlevlendirilmesi: Kastamonu Örneği, 1.Uluslararası Helal Turizm Kongresi, 07-09 Nisan 2017, http://www.halaltourismcongress.com/wp-content/uploads/2017/07/1.-IHTC-Bildiri-Kitab%C4%B1.pdf, Antalya.
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Pamukçu, H., (2017). Gastronomi ve Mutfak Sanatlarına Giriş, Mehmet SARIIŞIK (Editör). Güvenlik ve Sağlık. Adra Yayıncılık, ISBN: 978-605-65701-7-9, İstanbul
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Pamukçu, H., Canbolat, C. ve Büyüközer, H. K. (2017). Gıda Teknolojileri ve Gastronomi, Mehmet SARIIŞIK (Editör). Tüm Yönleriyle Gastronomi Bilimi. Detay Yayıncılık, Ankara. 
2017
Diğer Yayınlar Pamukçu, H. (2017). Mütedeyyin Turistin Yaşantısına Uygun Turizm Helal Gıda İle Mümkündür. Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Helal Yaşam Rehberi, Temmuz-Ağustos 2017, Yıl:11, Sayı:55, ss:8-12. http://www.gimdes.org/
2017
Diğer Yayınlar Pamukçu, H. (2017). Güncel Eğilim Helal Turizm ve Türkiye. Türk Standar Enstitüsü Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, ISSN: 1300-8366, 655, ss:18-25, Haziran 2017, 18-htpps://www.tse.org.tr/upload/tr/dosya/icerikyonetimi.77873/27092017171339-2.pdf
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pamukçu, H. ve Arpacı Ö. (2016), Helal Konseptli Otellerin Web Sitelerinin Değerlendirilmesi, Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 1 – Sayfa: 147160, http://sutsad.selcuk.edu.tr/index.php/sutsad/article/view/136 , Konya.

2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tanrisever, C., Pamukcu, H. and Batman, O. (2016). New Tourism Trends in the World and Their Adaptations to Turkey, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi Nisan-Mayıs 2016, http://sbedergi.gumushane.edu.tr/Makaleler/1806226185_10.17823gusb.294-CananTanrisever.pdf

2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Sarıışık M. ve Pamukçu, H. (2016). Helal Turizm Kavramı ve Gelişimi Üzerine Genel Bir Değerlendirme, 17. Ulusal Turizm Kongresi: Akademi ve Sektör Buluşması, 20-23 Ekim 2016, Bodrum Vogue Hotel. http://utk17.mu.edu.tr/Belgeler/28/28/0MUGLA-KONGRE-BASKI.pdf , Muğla.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Pamukçu, H. ve Aydoğdu, A. (2016), Yükselen Bir Turizm Çeşidi: Helal Turizm, II. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 03-05 Haziran 2016, Kazakistan.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Pamukçu, H. ve Arpacı Ö. (2016), Helal Konseptli Otellerin Web Sitelerinin Değerlendirilmesi, II. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi: Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler, 05-07 Mayıs 2016, Konya.
2016
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Pamukçu, H. ve Arpacı Ö. (2016), A New Trend in the Turkish Tourism Industry: Halal Tourism, Global Issues and Trends in Tourism, St. Kliment Ohridski University Press Sofia, ISBN 978-954-07-4138-3, Chapter 21. 282-295

2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ümit ŞENGEL, Hüseyin PAMUKÇU, Burhanettin ZENGİN, (2015) BÖLÜM TERCİHİ İLE KİŞİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: KASTAMONU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Nisan 2015, Sayı:7, 
http://iibf.kastamonu.edu.tr/images/dergi/sayi.7.makale.10.pdf   
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Tanrısever, C., Yaşarsoy, E. ve Pamukçu, H.  (2015). Diaspora Turizmi: Türkiye-Azerbaycan Örneği, 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19-21 Kasım 2015, http://turkdunyasiturizmsempozyumu.com/wp-content/uploads/2016/01/TDTS_Bildiriler_Kitab%C4%B1.pdf Kastamonu.
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Pamukçu, H. (2015). Yeni Eğilim Helal Turizm ve Standardizasyonu, Uluslararası Helal ve Tayyip Ürünler Çalıştayı, 22-25 Ekim 2015, İstanbul Kongre Merkezi, İstanbul. 

2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Sandıkçı, M., Aydoğdu, A. ve Pamukçu, H. (2015), Yöresel Yemeklerin Menülerde Yer Alma Düzeyi: Kastamonu Konakları Örneği, 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19-21 Kasım 2015, http://turkdunyasiturizmsempozyumu.com/wp-content/uploads/2016/01/TDTS_Bildiriler_Kitab%C4%B1.pdf Kastamonu.

2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Pamukçu, H. ve Arpacı Ö. (2015), Helal Konseptli Otel İşletmeleri: Türkiye’deki Mevcut Durum Üzerine Bir Araştırma, 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19-21 Kasım 2015, http://turkdunyasiturizmsempozyumu.com/wp-content/uploads/2016/01/TDTS_Bildiriler_Kitab%C4%B1.pdf Kastamonu.
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Aydoğan Aydoğdu, Pamukçu Hüseyin, (2015), Kazak Öğrencilerin Kültürel Bütünleşmedeki Rolleri: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği, ALMATI İslam Medeniyetleri Başkenti Medeniyetler Başşehri, Kazakistan  
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ümit ŞENGEL ,Hüseyin PAMUKÇU ,Mehmet SARIIŞIK, (2015), Öğrencilerin Bölüm ve Meslek Tercihlerinin Ailelerin Sosyo-Ekonomik Durumuna Göre Değerlendirilmesi
2. İnternational Tourism and Management Congress, Kuşadası
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Hüseyin PAMUKÇU, Canan TANRISEVER , Orhan BATMAN, (2015), TURİZMDE YENİ EĞİLİMLER, 2. İnternational Tourism and Management Congress. Kuşadası
2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Aydoğdu, A. ve Pamukçu, H. ve Yaşarsoy, E. (2015), Konaklama İşletmelerinin Engelli Bireylere Uygunluğu: Kastamonu Örneği, 3. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 5 - 7 Kasım 2015 Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Hüseyin Pamukçu, Aydoğan Aydoğdu, Eser Gemici, Bengül Samgar, (2015). Kırsal Turizm Etkinlikleri Tür ve Sınıflandırma, Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi, ss. 520-529, Gümüşhane.

http://stk2015.gumushane.edu.tr/media/uploads/files/bildiriler-kitap.pdf

2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
  • Mustafa SANDIKÇI, Hüseyin PAMUKÇU; “Turizm Sektöründe Teşvik Veren Kurumların AHP Yöntemi İle Belirlenmesi: Kastamonu Örneği” , SAÜ- İşletme Fakültesi, İşletme Bilimi Dergisi -- pp. - ISSN : - DOI : - - 2014, Vol. Vol.2-2014/2 ,pp. 87-103 - ,ISSN: ISSN:2147-6276, DOI: , ,2014.

http://www.jobs.sakarya.edu.tr/index.php/ibd/index

2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

      Mustafa SANDIKÇI, Hüseyin PAMUKÇU; “Sandıklı’da Turizm Teşvikleri ve Şehre Katkıları”  Sandıklı Değerleri İle Buluşuyor Marka Kent Sandıklı Sempozyumu, 15-18 Ekim 2014, ISBN: 978-605-9119-04-7.pp. 290-306

http://www.sandiklitso.org.tr/belgeler/e-kitap/Marka_Kent_Sandikli.pdf

2014
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
5
9
0
0
0
0
0
14
2016
4
5
0
0
0
0
0
9
2017
4
1
0
0
0
0
0
5
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
13
15
0
0
0
0
0
28

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği 1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm KongresiSürdürülebilir TurizmKastamonu
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak 9th International Halal and Tayyib ConferenceHelal Turizm Pazarının Mevcut Durumu ve PotansiyeliRetaj Hotel, İstanbul
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği 1.Uluslararası Helal Turizm KongresiHelal TurizmAntalya
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm SempozyumuTürk Dünyası TurizmKırgızistan
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 17.Ulusal Turizm KongresiAkademi ve Sektör İşbirliğiBodrum
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 2. Uluslararası Türk Dünyası Turizm SempozyumuAvrasya Ülkelerinin Kalkınmasında Ulu İpek Yolu Turizm ve Ticaretinin YeriKazakistan, Almatı
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım 2. Uluslararası Helal Turizm KonferansıHelal Turizm Konya Dedeman Otel
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım II. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi: Güncel Konular, Eğilimler ve GöstergelerHelal Konseptli Otellerin Web Sitelerinin DeğerlendirilmesiKonya Novotel
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm SempozyumuTürk Dünyası TurizmKastamonu
2015
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm SempozyumuTürk Dünyası Turizm3 Mart Konferans Merkezi
2015
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Dünya Helal ve Tayyip Ekonomi ZirvesiHelal Ürünler kapsamında ilaç, kozmetik ve turizm çalıştayları.
Yeni Eğilim Helal Turizm ve Standardizasyonu Bildiri Sunumu
İstanbul Kongre Merkezi
2015
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım World Tourism Forum Dünya turizmine yön veren liderlerin buluşmasıShangri-La Bosphorus Otel
2015
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım  2. İnternational Tourism and Management CongressTurizm Alanında Güncel Çalışmaların SunumuRichmond Ephesus Resort Otel 
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak 5. Dünya Helal Zirvesi Neden Helal Turizm Pazarında Olmalıyız?Lütfü Kırdar Kongre Merkezi, İSTANBUL
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği Kastamonu İli Tabiat Turizmi Kapsamında Alternatif Gelir Kaynakları ÇalıştayıTabiat TurizmiKastamonu
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak İlim Hikmet Sofrası SohpetleriYükselen Bir Turizm Çeşidi: Helal TurizmHz. Pir Külliyesi
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği 9. Akademik Turizm Eğitimi Arama KonferansıEğitici Nitelikleri ve NicelikleriKastamonu 
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği Eylem Planı Hazırlama EğitimiUNESCO Hz. Pir. Şeyh Şaban-ı Veli 2019Hz. Pir. Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım 12. Araştırma Yöntemleri Semineriİleri SPSSSueno Beach Resort, Side, ANTALYA
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm KongresiKırsal TurizmGümüşhane
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım 14. Geleneksel Turizm PaneliSakarya, Gazi, İstanbul ve Düzce Üniversitesi Lisansüstü öğrencilerinin Akademik Çalışma SunumlarıAhmet Faik Abasıyanık (AFA) Kültür Merkezi
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Kastamonu Şehir Kimliği Çalıştayı
Kastamonu'nun tarihi ve kültürel birikimlerinin yanı sıra, vizyonu ve hedeflerine ilişkin yapılması gerekli çalışmalar
Kuzeykent Grand Moni De Luxe Gümüş Salon
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı Yöneticilik ve İş Yaşamı Eğitim Semineri 

Etkin Yönetim ve Liderlik, Performans Yönetimi, Proje Yönetimi ve Zaman Yönetimi

Kastamonu 3 Mart Konferans Salonu
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım 3.Turizm Öğrencileri KurultayıYaz stajı, work and travel programı sorunları, akademik danışmanlık hizmetleri, hızla artan okul ve bölümler, ders kitaplarıAnadolu Üniversitesi
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım 1. Türk Dünyası Turizm Öğrencileri KurultayıDil Konusundaki Sorunlar, Türkiye'ye Uyum Sorunları, Eğitim ve Öğretim Konusundaki Sorunlar ve Staj ve Çalışma Koşulları SorunlarıAnadolu Üniversitesi
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği Kastamonu Turizmcileri Problemlerine Çözüm Arıyor Çalıştayı 

Marka Varış Noktası KastamonuKastamonu
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Marka Kent Sandıklı SempozyumuSandıklı Değerleri İle Buluşuyor Sandıklı/ AFYONKARAHİSAR
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı WALT DİSNEY WORLD ve AMERICAN HOSPITALITY ACADEMY’DE CALISMA FIRSATLARI SEMİNERİTurizm Fakültesi Öğrencilerine Yurt Dışında Çalışma İmkanıKastamonu 3 Mart Konferans Salonu
2013
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2016
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2017
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Asar Göleti’nin Mevcut Su Kaynağının Su Kalitesi ve Su Kirliliği Durumu İle Turizm Faaliyetlerine Kazandırılması 
2016
2017
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı
  • Kastamonu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Merkezi Koordinatörlüğü Bilişim Teknolojilerinin Simülatör Destekli Olarak Turizm Eğitimine Entegrasyonu
2012
2014
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Sakarya Üniversitesi turizm işletmeciliği KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE HELÂL TURİZM
STANDARDİZASYONU ÖNERİSİ
2014
2017
Yüksek Lisans Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe-Finansman

TURİZM SEKTÖRÜNDE TEŞVİK VEREN KURUMLARIN AHP VE ANP YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ: KASTAMONU ÖRNEĞİ

2013
2014
YAYIN KURULU ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılISI İndekslerine Giren DergilerdeUluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Ulusal Hakemli DergilerdeDiğer DergilerdeT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
2
2
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
2
2

Hakemlik TürüGörevAçıklamaTarih
Diğer Dergilerde Editör Birinci Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu Bildiri Kitabı
2015
Diğer Dergilerde Editör 2014-2015 Eğitim - Öğretim Turizm Fakültesi Bülteni
2015
DİĞER ÜYELİK VE TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ
Komisyon Üyeliği ve TemsilcilikTarih
TİYADER (Turistik İşletme Yöneticileri, Personeli ve Avrupa Birliği Turizm Personeli ile İlişkiler Derneği) üye
2015
Kastamonu Turizm Eğitim ve Araştirma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
2015
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2017-2018
Bahar
Lisans HELAL TURİZM
2
0
3
25
2017-2018
Bahar
Lisans SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
2
2
4
130
2017-2018
Bahar
Lisans TURİZMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
2
2
3
130
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
HELAL TURİZM
TURİZM PAZARLAMASI


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr