DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu, 37600, Cide/KASTAMONU
KASTAMONU / Cide
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
0366 871 85 56 - 124
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
sgokoglu@kastamonu.edu.tr
Özel E-Posta Adresi
gokogluseyfullah@gmail.com
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
YÖKDİL
81,250
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
2019
Yüksek Lisans Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
2014
Lisans Türkiye Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
2007
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Öğr. Gör. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri
2019
Öğr. Gör. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri
2013
2019
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu
2013
2015
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
2
3
0
0
0
0
5
2015
0
2
3
0
0
0
0
5
2016
0
0
6
0
0
0
0
6
2017
1
2
3
2
0
0
0
8
2018
0
1
1
0
0
0
0
2
2019
3
1
0
0
0
0
0
4
T O P L A M
4
8
16
2
0
0
0
30

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Çakıroğlu, Ü. & Gökoğlu, S. (2019). A design model for using virtual reality for behavioral skills training. Journal of Educational Computing Research (Accept) (SSCI)
2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Çakiroğlu, Ü. & Gökoğlu, S. (2019). Development of fire safety behavioral skills via virtual reality. Computers & Education, 133, 56-68. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.01.014 (SSCI)
2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Çakıroğlu, Ü., Kokoç, M., Gökoğlu, S., Öztürk, M., & Erdoğdu, F. (2019). An analysis of the journey of open and distance education: Major concepts and cutoff points in research trends. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 20(1), 1-20. (SSCI)
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Gökoğlu, S. & Çakıroğlu, Ü. (2019). Measuring presence in virtual reality-based learning environments: Turkish adaptation of presence questionnaire. Educational Technology Theory and Practice, 9(1), 169-188. https://dx.doi.org/10.17943/etku.441497 (TR Dizin)
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Cakiroglu, U., Erdogdu, F., & Gokoglu, S. (2018). Clickers in efl classrooms: Evidence from two different uses. Contemporary Educational Technology, 9(2), 171-185. doi:10.30935/cet.414820 (ERIC)
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Erdoğdu, F., Gökoğlu, S., & Çakıroğlu, Ü. (2018, September). Çevrimiçi öğrenme ortamlarında mizah kullanımının öğrenci bağlılığına etkisi. Paper presented at the 6th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trakya University, Edirne, Turkey.
2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Gökoğlu, S., & Çakıroğlu, Ü. (2017). Determining the roles of mentors in the teachers' use of technology: Implementation of systems-based mentoring model. Educational Sciences: Theory & Practice, 17(1), 191-215. doi: 10.12738/estp.2017.1.0234 (SSCI)
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çakıroğlu, Ü., Gökoğlu, S., & Öztürk, M. (2017). Pre-service computer teachers' tendencies towards the use of mobile technologies: A technology acceptance model perspective. European Journal of Open, Distance and e‐Learning, 20(1), 176-191. doi:10.1515/eurodl-2017-0011 (ERIC)
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Gökoğlu, S. (2017). Programlama eğitiminde algoritma algısı: Bir metafor analizi. Cumhuriyet International Journal of Education, 6(1), 1-14.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Öztürk, M., Gökoğlu, S., & Çakıroğlu, Ü. (2017, October). BÖTE öğrencilerinin dijital vatandaşlık seviyelerinin incelenmesi. Paper presented at the 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Dokuz Eylül University & Anadolu University, İzmir, Turkey.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Gökoğlu, S., Öztürk, M., & Çakıroğlu, Ü. (2017, October). Öğrenme ortamlarında sanal gerçeklik: Risk içeren durumlarda eğitsel kullanılabilirlik potansiyeli. Paper presented at the 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Dokuz Eylül University & Anadolu University, İzmir, Turkey.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Erdoğdu, F., Gökoğlu, S., & Çakıroğlu, Ü. (2017, October). Bilişim teknolojileri öğretmen adayları çevrimiçi ortamlarda ne kadar etik davranabiliyor? Paper presented at the 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Dokuz Eylül University & Anadolu University, İzmir, Turkey.
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Öztürk, M., Gökoğlu, S. ve Çakıroğlu, Ü. (2017). Öğrenme sürecinde yeni bir yaklaşım: Üreten hareketi (Maker movement). H. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu ve A. İşman (Eds.), Eğitim Teknolojieri Okumaları 2017 (s. 437-450). Sakarya: The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET).
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Gökoğlu, S., Öztürk, M., Erdoğdu, F. ve Çakıroğlu, Ü. (2017). Öğrenme ortamlarında sanal dönüşümler: Sanal gerçeklik yaklaşımı. H. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu ve A. İşman (Eds.), Eğitim Teknolojieri Okumaları 2017 (s. 423-436). Sakarya: The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET).
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çakıroğlu, Ü., Kılıç, S., & Gökoğlu, S. (2016, October). Sorgulama Topluluğu Modeli çerçevesinde yapılan araştırmaların farklı değişkenler açısından incelenmesi. Paper presented at the 4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Fırat University, Elazığ, Turkey.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kılıç, S. & Gökoğlu, S. (2016, October). Öğretmen adaylarının eşzamansız çevrimiçi öğretime yönelik tutum düzeylerinin belirlenmesi ve akademik başarıyla ilişkisinin incelenmesi: Ordu Üniversitesi örneği. Paper presented at the 4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Fırat University, Elazığ, Turkey.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çakıroğlu, Ü., Gökoğlu, S., & Erdoğdu, F. (2016, October). Farklı alan öğretmenlerinin teknoloji entegrasyonu gelişimlerinde teknoloji liderliğinin etkisi. Paper presented at the 4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Fırat University, Elazığ, Turkey.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Gökoğlu, S. & Çakıroğlu, Ü. (2016, June). Establishing distance education at institutional level: Challenges and recommendations. Paper presented at the ERPA International Congresses on Education 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Gökoğlu, S. & Yüksel, D. (2016, May). Bilgisayar programcılığı öğrencilerinin algoritma ile ilgili metaforları. Paper presented at the 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkey.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çakıroğlu, Ü., Gökoğlu, S., Susuzlar, A., & Özkan, S. (2016, May). Akademik çevreler Fatih Projesini nasıl değerlendiriyor? 2010-2015 yılları arasında yayımlanan makalelere yönelik betimsel analiz çalışması. Paper presented at the 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkey.
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çakıroğlu, Ü., Gökoğlu, S., & Çebi, A. (2015). Basic indicators for teachers' technology integration: A scale development study. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 35(3), 507-522.
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Gökoğlu, S., Öztürk, M., & Çakıroğlu, Ü. (2015). The Systems-Based Mentoring Model within the process of technology integration. Participatory Educational Research, 2, 70-77. doi: http://dx.doi.org/10.17275/per.15.spi.2.9
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Çakıroğlu, Ü., Gökoğlu, S., & Öztürk, M. (2015, October). An evaluation for using electronic response system in learning environments. Paper presented at the 6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, University of Descartes, Paris, France.

2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çakıroğlu, Ü., Öztürk, M., & Gökoğlu, S. (2015, September). E-öğrenmenin kalitesini belirlemeye yönelik çalışmalar üzerine bir değerlendirme. Paper presented atrhe 3rd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey.
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Öngöz, S., Öztürk, M., & Gökoğlu, S. (2015, May). Eğitim yazılımlarında kullanılan eğitsel arayüz ajanlarına yönelik öğrenci tercihlerinin belirlenmesi. Paper presented at the 9th International Computer & Intructional Technologies Symposium, Anadolu University, Afyonkarahisar, Turkey.
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aktaş, İ., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E., & Karal, H. (2014). Teachers' opinions about FATIH Project: Awareness, foresight and expectations. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 257-286. doi:10.12973/nefmed.2014.8.1.a11
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Gökoğlu, S., Erdemir, T., Öztürk, M., & Çakıroğlu, Ü. (2014, September). BÖTE sempozyumlarında sunulan çalışmalardaki eğilimler: İçerik analizi çalışması.Paper presented at the 8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Trakya University, Edirne, Turkey.
2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karal, H., Aktaş, İ., Turgut, Y. E., Gökoğlu, S., Aksoy, N., & Çakır, Ö. (2013). An evaluation scale of teachers' thought about FATIH Project: A study on reliability and validity. Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty, 14(2), 325-348.
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Aktaş, İ., Türkan, S., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E., Özmen, H., & Karal H. (2013, June). Öğretmenlerin Fatih Projesi hakkındaki görüşleri: Öngörü ve beklentiler. Paper presented at the 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey.
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çakıroğlu, Ü., Gökoğlu, S., Erdemir, T., & Öztürk, M. (2012, October). Mobil teknolojilerin mevcut kullanımlarına yönelik görüşler ile öğretim amaçlı kullanımlarına yönelik yönelimler arasındaki ilişki. Paper presented atthe 6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey.
2012
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
0
1
0
1
2015
0
5
3
8
2016
0
8
4
12
2017
0
8
4
12
2018
0
10
5
15
2019
0
9
3
12
T O P L A M
0
41
19
60

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kurtoğlu Erden, M. & Seferoğlu, S. S. (2019). An investigation of high school students’ perceptions about Fatih Project. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 4(8), 15-31.Aktaş, İ., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E., & Karal, H. (2014). Teachers' opinions about FATIH Project: Awareness, foresight and expectations. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 257-286. doi:10.12973/nefmed.2014.8.1.a11
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Şahin, M. & Arslan Namlı, N. (2019). Attidutes of pre-service teachers’ on technology use in education: Çukurova University sample. The Journal of Turkish Social Research, 23(2), 95-112.Çakıroğlu, Ü., Gökoğlu, S., & Çebi, A. (2015). Basic indicators for teachers' technology integration: A scale development study. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 35(3), 507-522.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Oliva, D., Somerkoski, B., Tarkkanen, K., Lehto, A., & Luimula, M. (2019). Virtual reality as a communication tool for fire safety – Experiences from the VirPa project. In J. Koivisto & H. Hamari (Eds.), 3rd International GamiFIN Conference (pp. 241-252). Finland: Gamification Group.Çakiroğlu, Ü. & Gökoğlu, S. (2019). Development of fire safety behavioral skills via virtual reality. Computers & Education, 133, 56-68. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.01.014
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar Schwarzer, S. R. (2019). Support or self-efficacy: Which one has the most effect on teachers' abilities to reach outcome expectations with integrating technology in the classroom? (Unpublished doctoral dissertaiton). William Woods University, Missouri, USA.Gökoğlu, S., Öztürk, M., & Çakıroğlu, Ü. (2015). The Systems-Based Mentoring Model within the process of technology integration [Special Issue]. Participatory Educational Research, 2, 70-77. doi: http://dx.doi.org/10.17275/per.15.spi.2.9
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Çoklar, A. N., Efilti, E., & Şahin, Y. L. (2019). Technostress as a factor affecting the use of technology by beginning teachers. In A. Elçi, L. Beith, & A. Elçi (Eds.), Handbook of research on faculty development for digital teaching and learning (pp. 460-480). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-8476-6.ch023Aktaş, İ., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E., & Karal, H. (2014). Teachers' opinions about FATIH Project: Awareness, foresight and expectations. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 257-286. doi:10.12973/nefmed.2014.8.1.a11
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Emre, İ., Selçuk, M., Budak, V., Bütün, M., Şimşek, İ. (2019). Investigation of devices used in virtual reality applications for education purposes in terms of immersion. International Journal of Informatics Technologies, 12(2), 119-129. https://doi.org/10.17671/gazibtd.453381Çakiroğlu, Ü. & Gökoğlu, S. (2019). Development of fire safety behavioral skills via virtual reality. Computers & Education, 133, 56-68. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.01.014
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ata, R. & Cevik, M. (2019). Exploring relationships between Kolb’s learning styles and mobile learning readiness of pre-service teachers: A mixed study. Education and Information Technologies, 24(2), 1351-1377. https://doi.org/10.1007/s10639-018-9835-yÇakıroğlu, Ü., Gökoğlu, S., & Öztürk, M. (2017). Pre-service computer teachers' tendencies towards the use of mobile technologies: A technology acceptance model perspective. European Journal of Open, Distance and E-Learning, 20(1), 175-190.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Erdem, A. (2019). A study on teachers’ views on the use of technology to improve physics education in high schools. Journal of Education and Training Studies, 7(4), 142-153. https://doi.org/10.11114/jets.v7i4.4019Aktaş, İ., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E., & Karal, H. (2014). Teachers' opinions about FATIH Project: Awareness, foresight and expectations. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 257-286. doi:10.12973/nefmed.2014.8.1.a11
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Erbil, D. G. & Kocabaş, A. (2019). Primary teachers' views on using technology in education, flipped classroom and cooperative learning. Elementary Education Online, 18(1), 31-51.Aktaş, İ., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E., & Karal, H. (2014). Teachers' opinions about FATIH Project: Awareness, foresight and expectations. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 257-286. doi:10.12973/nefmed.2014.8.1.a11
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Debbağ, M. & Fidan, M. (2019). An investigation of information technologies and software course curriculum in terms of technology literacy dimensions. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, 50, 22-50. https://doi.org/10.21764/maeuefd.342552Gökoğlu, S. & Çakıroğlu, Ü. (2017). Determining the roles of mentors in the teachers' use of technology: Implementation of systems-based mentoring model. Educational Sciences: Theory & Practice, 17(1), 191-215. doi: 10.12738/estp.2017.1.0234
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bozkuş, K. & Karacabey, M. F. (2019). Information technology use in education through the FATIH project: How far has it gone? Journal of Education for Life, 33(1), 17-32. doi:10.33308/26674874.201933191Aktaş, İ., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E., & Karal, H. (2014). Teachers' opinions about FATIH Project: Awareness, foresight and expectations. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 257-286. doi:10.12973/nefmed.2014.8.1.a11
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Parlak, B. (2019). Perception of technological development in education as a public service and policy area and digital education. Turkish Journal of TESAM Academy, 6(1), 77-95. https://dx.doi.org/10.30626/tesamakademi.528000Çakıroğlu, Ü., Öztürk, M., & Gökoğlu, S. (2015, September). E-öğrenmenin kalitesini belirlemeye yönelik çalışmalar üzerine bir değerlendirme. Paper presented atrhe 3rd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar Burling, D. (2018). Nursing Faculty perspectives on support in technology, learning management systems, and self-efficacy (Unpublished doctoral dissertation). Walden University, Minnesota, USA.Gökoğlu, S., Öztürk, M., & Çakıroğlu, Ü. (2015). The Systems-Based Mentoring Model within the process of technology integration [Special Issue]. Participatory Educational Research, 2, 70-77. doi: http://dx.doi.org/10.17275/per.15.spi.2.9
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Pekkan, N. Ü. & Çalışkan, A. (2018). Influence of organization’s knowledge and communication skills on employee’s innovation behavior: Mediating role of leader support. Journal of Business Research-Turk, 10(1), 358-381.Gökoğlu, S. & Çakıroğlu, Ü. (2014, May). Bir teknoloji lideri olarak bilişim teknolojileri öğretmeni. Paper presented at the 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium. Anadolu University, Afyonkarahisar, Turkey.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Taşdemir, S. (2018). Determination of technology leader in schools providing technology integration in education with Fatih project. Ihlara Journal of Educational Research, 3(1), 1-14.Gökoğlu, S. & Çakıroğlu, Ü. (2014, May). Bir teknoloji lideri olarak bilişim teknolojileri öğretmeni. Paper presented at the 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium. Anadolu University, Afyonkarahisar, Turkey.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Taşdemir, S. (2018). Determination of technology leader in schools providing technology integration in education with Fatih project. Ihlara Journal of Educational Research, 3(1), 1-14.Gökoğlu, S. (2014). Evaluation of technology integration into learning environments by using system based mentoring model (Unpublished Master's Thesis). Karadeniz Technical University, Trabzon.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Doğan, İ. (2018). Examination of the technology leadership self-efficacy perceptions of educational managers in terms of the self-efficacy perceptions of information technologies (Malatya province case). Participatory Educational Research, 5(2), 51-66.Çakıroğlu, Ü., Gökoğlu, S., & Çebi, A. (2015). Basic indicators for teachers' technology integration: A scale development study. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 35(3), 507-522.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aytekin, A., Çakır, F. S., Yücel, Y. B., & Kulaözü, İ. (2018). The importance of algorithms in human life. Eurasian Journal of Researches in Social and Economics, 5(7), 151-162.Gökoğlu, S. (2017). Algorithm perception in the programming education: A metaphor analysis. Cumhuriyet International Journal of Education, 6(1), 1-14.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Papadakis, S. (2018). Evaluating pre-service teachers' acceptance of mobile devices with regards to their age and gender: A case study in Greece. International Journal of Mobile Learning and Organisation, 12(4), 336-352. doi: 10.1504/IJMLO.2018.095130Çakıroğlu, Ü., Gökoğlu, S., & Öztürk, M. (2017). Pre-service computer teachers' tendencies towards the use of mobile technologies: A technology acceptance model perspective. European Journal of Open, Distance and E-Learning, 20(1), 175-190.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yağcı, E. & Güneyli, A. (2018). An analysis of the professional competencies of Turkish language and literature teachers on the basis of the ability of using and managing technology. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(7), 3389-3404. doi:10.29333/ejmste/91834Gökoğlu, S. (2014). Evaluation of technology integration into learning environments by using system based mentoring model (Unpublished Master's Thesis). Karadeniz Technical University, Trabzon.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Gökmen, Ö. F., Duman, İ., Akgün, Ö. E. (2018). Teachers' views about the use of tablet computers distributed in schools as part of the Fatih Project. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 6(2), 21-37. doi:10.17220/mojet.2018.04.002Karal, H., Aktaş, İ., Turgut, Y. E., Gökoğlu, S., Aksoy, N., & Çakır, Ö. (2013). An evaluation scale of teachers' thought about FATIH Project: A study on reliability and validity. Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty, 14(2), 325-348.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Erdem, A. & Uzal, G. (2018). Principals’ views about the use of technology on the improvement of Physics education in high schools. The Journal of International Social Research, 11(55), 582-592. doi:10.17719/jisr.20185537231Aktaş, İ., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E., & Karal, H. (2014). Teachers' opinions about FATIH Project: Awareness, foresight and expectations. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 257-286. doi:10.12973/nefmed.2014.8.1.a11
2018
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler  Yavuz Mumcu, H. & Yıldız, S. (2018). The investigation of algorithmic thinking skills of 5th and 6th graders according to different variables. MATDER Journal of Mathematics Education, 3(2), 18-26.Gökoğlu, S. (2017). Algorithm perception in the programming education: A metaphor analysis. Cumhuriyet International Journal of Education, 6(1), 1-14.
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Yılmaz, O. (2018). Eğitimde teknoloji entegrasyonu sürecinde okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik yeterliliklerine yönelik öğretmen görüşleri (İstanbul ili Başakşehir ilçesi örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi, Edirne.Aktaş, İ., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E., & Karal, H. (2014). Teachers' opinions about FATIH Project: Awareness, foresight and expectations. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 257-286. doi:10.12973/nefmed.2014.8.1.a11
2018
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yavuz Mumcu, H. & Yıldız, S. (2018). The investigation of algorithmic thinking skills of fifth and sixth graders at a theoretical dimension. MATDER Journal of Mathematics, 3(1), 41-48.Gökoğlu, S. (2017). Algorithm perception in the programming education: A metaphor analysis. Cumhuriyet International Journal of Education, 6(1), 1-14.
2018
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Erensayın, E. & Güler, Ç. (2018). The adaptation of multimedia software evaluation form into Turkish culture. YYU Journal of Education Faculty, 15(1), 1332-13354. doi: http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2018.107Öngöz, S., Öztürk, M., & Gökoğlu, S. (2015, May). Eğitim yazılımlarında kullanılan eğitsel arayüz ajanlarına yönelik öğrenci tercihlerinin belirlenmesi. Paper presented at the 9th International Computer & Intructional Technologies Symposium, Anadolu University, Afyonkarahisar, Turkey.
2018
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Şimşek Ö. & Yazar, T. (2018). Analyzing technology integration self-efficacy of prospective teachers: The case of Turkey. Electronic Journal of Social Sciences, 17(66), 745-766. doi:10.17755/esosder.357330Gökoğlu, S., Öztürk, M., & Çakıroğlu, Ü. (2015). The Systems-Based Mentoring Model within the process of technology integration [Special Issue]. Participatory Educational Research, 2, 70-77. doi: http://dx.doi.org/10.17275/per.15.spi.2.9
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çoklar, A. N., Efilti, E., & Şahin, Y. L. (2017). Defining teachers' technostress levels: A scale development. Journal of Education and Practice, 8(21), 28-41.Aktaş, İ., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E., & Karal, H. (2014). Teachers' opinions about FATIH Project: Awareness, foresight and expectations. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 257-286. doi:10.12973/nefmed.2014.8.1.a11
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Korkmaz, A., Talan, T., & Büyükgöze, S. (2017). Opinions of primary school teacher's candidates towards Fatih Project: Awareness, foresight and expectations. International Journal of Contemporary Educational Studies, 3(2), 34-43.Karal, H., Aktaş, İ., Turgut, Y. E., Gökoğlu, S., Aksoy, N., & Çakır, Ö. (2013). An evaluation scale of teachers' thought about FATIH Project: A study on reliability and validity. Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty, 14(2), 325-348.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çubukçu, Z., Tosuntaş, Ş. B., & Kırcaburun, K. (2017). Investigation of pre-service teachers' opinions toward mobile technologies within the frame of technology acceptance model. Asian Journal of Instruction, 5(2), 1-18.Çakıroğlu, Ü., Gökoğlu, S., & Öztürk, M. (2017). Pre-service computer teachers' tendencies towards the use of mobile technologies: A technology acceptance model perspective. European Journal of Open, Distance and E-Learning, 20(1), 175-190.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Alparslan, E. M. ve İçbay, M. A. (2017). Teachers’ opinions on interactive white board and its use: A case study. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1778-1797. doi: http://dx.doi.org/10.7884/teke.3906Aktaş, İ., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E., & Karal, H. (2014). Teachers' opinions about FATIH Project: Awareness, foresight and expectations. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 257-286. doi:10.12973/nefmed.2014.8.1.a11
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çekiç, O. & Kuşçu, M. (2017). Planning of educational informatics network (EIN). Universal Journal of Educational Research, 5(9), 1490-1503. doi:10.13189/ujer.2017.050906Aktaş, İ., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E., & Karal, H. (2014). Teachers' opinions about FATIH Project: Awareness, foresight and expectations. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 257-286. doi:10.12973/nefmed.2014.8.1.a11
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aslan, Ö. M. (2017). Development of play behavior scale for children aged 36-71 months: Validity and reliability study. Kastamonu Education Journal, 25(3), 897-910.Çakıroğlu, Ü., Gökoğlu, S., & Çebi, A. (2015). Basic indicators for teachers' technology integration: A scale development study. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 35(3), 507-522.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uğurlu, F. & Aylar, F. (2017). Development of teacher self-perception scale toward supporting and training courses: Validity and reliability study. Gazi Journal of Educational Sciences, 3(1), 28-43.Çakıroğlu, Ü., Gökoğlu, S., & Çebi, A. (2015). Basic indicators for teachers' technology integration: A scale development study. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 35(3), 507-522.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Öçal, M. & Şimşek, M. (2017). Pre-service Mathematics teachers' opinions about FATİH Project and technology use in Mathematics education. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 8(1), 91-121. doi: 10.17569/tojqi.288857Aktaş, İ., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E., & Karal, H. (2014). Teachers' opinions about FATIH Project: Awareness, foresight and expectations. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 257-286. doi:10.12973/nefmed.2014.8.1.a11
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ergin, H. & İpek, J. (2017). Collaborative creative problem solving model in programming language teaching: A case study. Journal of Ege Education Technologies, 1(2), 135-148.Gökoğlu, S. (2017). Algorithm perception in the programming education: A metaphor analysis. Cumhuriyet International Journal of Education, 6(1), 1-14.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Gür, H. & Kobak Demir, M. (2017). The effects of field specific in-service training on the attitudes of Mathematics teachers to the utilization of interactive board. Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute, 20(38), 23-35.Aktaş, İ., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E., & Karal, H. (2014). Teachers' opinions about FATIH Project: Awareness, foresight and expectations. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 257-286. doi:10.12973/nefmed.2014.8.1.a11
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Sarışan-Tungaç, A. ve Ergun, M. (2017). Exploring pre-service science teachers' self-efficacy beliefs towards use of internet in education. Journal of Theoretical Educational Science, 10(4), 394-407. doi: http://dx.doi.org/10.5578/keg.54043Aktaş, İ., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E., & Karal, H. (2014). Teachers' opinions about FATIH Project: Awareness, foresight and expectations. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 257-286. doi:10.12973/nefmed.2014.8.1.a11
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tekin, A. & Polat, E. (2017). Öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik düzeyleri ve çevrimiçi bilgi arama stratejilerinin değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 635-658. doi:10.24315/trkefd.304174Karal, H., Aktaş, İ., Turgut, Y. E., Gökoğlu, S., Aksoy, N., & Çakır, Ö. (2013). An evaluation scale of teachers' thought about FATIH Project: A study on reliability and validity. Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty, 14(2), 325-348.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar Hicks, T. L. (2016). Community college full-time faculty members' intentions to integrate audio or video technology into their instruction: A qualitative study (Unpublished doctoral dissertaiton). Northcentral University, Arizona, USA.Gökoğlu, S., Öztürk, M., & Çakıroğlu, Ü. (2015). The Systems-Based Mentoring Model within the process of technology integration [Special Issue]. Participatory Educational Research, 2, 70-77. doi: http://dx.doi.org/10.17275/per.15.spi.2.9
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akgün, M., Koru Yücekaya, G., & Dışbudak, K. (2016). The studies conducted about interactive whiteboard in Turkey: A content analysis research. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 36(1), 73-94.Aktaş, İ., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E., & Karal, H. (2014). Teachers' opinions about FATIH Project: Awareness, foresight and expectations. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 257-286. doi:10.12973/nefmed.2014.8.1.a11
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akgün, M., Koru Yücekaya, G., & Dışbudak, K. (2016). The studies conducted about interactive whiteboard in Turkey: A content analysis research. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 36(1), 73-94.Karal, H., Aktaş, İ., Turgut, Y. E., Gökoğlu, S., Aksoy, N., & Çakır, Ö. (2013). An evaluation scale of teachers' thought about FATIH Project: A study on reliability and validity. Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty, 14(2), 325-348.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çoklar, A. N., Efilti, E., Şahin, Y. L., & Akçay, A. (2016). Investigation of techno-stress levels of teachers who were included in technology integration processes [Special Issue]. Turkish Online Journal of Educational Technology, 15, 1331–1339.Aktaş, İ., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E., & Karal, H. (2014). Teachers' opinions about FATIH Project: Awareness, foresight and expectations. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 257-286. doi:10.12973/nefmed.2014.8.1.a11
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karabacak, N. & Kucuk, M. (2016). Analysis of implementation and output process of a pilot study in a school in the context of FATİH Project. Turkish Journal of Teacher Education, 5(2), 97-126.Aktaş, İ., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E., & Karal, H. (2014). Teachers' opinions about FATIH Project: Awareness, foresight and expectations. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 257-286. doi:10.12973/nefmed.2014.8.1.a11
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tas, Y. & Balgalmis, E. (2016). Turkish mathematics and science teachers' technology use in their classroom instruction: Findings from TIMSS 2011. Journal of Education in Science, Environment and Health, 2(2), 166-175.Karal, H., Aktaş, İ., Turgut, Y. E., Gökoğlu, S., Aksoy, N., & Çakır, Ö. (2013). An evaluation scale of teachers' thought about FATIH Project: A study on reliability and validity. Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty, 14(2), 325-348.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Doğan, D., Çınar, M., & Seferoğlu, S. S. (2016). “One Laptop per Child” projects and FATIH project: A comparative examination. SDU International Journal of Educational Studies, 3(1), 1-26.Aktaş, İ., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E., & Karal, H. (2014). Teachers' opinions about FATIH Project: Awareness, foresight and expectations. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 257-286. 
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çoklar, A. N., Efilti, E., Şahin, Y. L., & Akçay, A. (2016). Determining the reasons of technostress experienced by teachers: A qualitative study. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(2), 71-96. doi:10.17569/tojqi.96082 Aktaş, İ., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E., & Karal, H. (2014). Teachers' opinions about FATIH Project: Awareness, foresight and expectations. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 257-286. doi:10.12973/nefmed.2014.8.1.a11
2016
Ulusal Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler İdin, Ş. ve Dönmez, İ. (2016). Fen Bilimleri öğretmenlerinin Fatih Projesi'nin içeriğine yönelik görüşleri. Ö. Demirel ve S. Dinçer (Ed.), Eğitim bilimlerinde yenilikler ve nitelik arayışı (s. 269-282). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. doi:10.14527/341Aktaş, İ., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E., & Karal, H. (2014). Teachers' opinions about FATIH Project: Awareness, foresight and expectations. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 257-286. doi:10.12973/nefmed.2014.8.1.a11
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Baz, F. Ç. (2016). Technical, hardware and content aspect evaluation of the Fatih Project. Gümüşhane University Electronic Journal of the Institute of Social Sciences, 7(15), 196-209. doi: 10.17823/gusb.71Karal, H., Aktaş, İ., Turgut, Y. E., Gökoğlu, S., Aksoy, N., & Çakır, Ö. (2013). An evaluation scale of teachers' thought about FATIH Project: A study on reliability and validity. Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty, 14(2), 325-348.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Gökmen, Ö. F. & Akgün, Ö. E. (2016). Opinions of teacher candidates about FATIH Project: Awareness, foresight and expectations. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, 37, 28-46Karal, H., Aktaş, İ., Turgut, Y. E., Gökoğlu, S., Aksoy, N., & Çakır, Ö. (2013). An evaluation scale of teachers' thought about FATIH Project: A study on reliability and validity. Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty, 14(2), 325-348.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Gökmen, Ö. F. & Akgün, Ö. E. (2016). Opinions of teacher candidates about FATIH Project: Awareness, foresight and expectations. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, 37, 28-46.Aktaş, İ., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E., & Karal, H. (2014). Teachers' opinions about FATIH Project: Awareness, foresight and expectations. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 257-286. doi:10.12973/nefmed.2014.8.1.a11
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Dağhan, G., Nuhoğlu Kibar, P., Akkoyunlu, B., & Atanur Baskan, G. (2015). Öğretmen ve yöneticilerin etkileşimli tahta ve tablet bilgisayar kullanımına yönelik yaklaşımları ve görüşleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(3), 399-417.Karal, H., Aktaş, İ., Turgut, Y. E., Gökoğlu, S., Aksoy, N., & Çakır, Ö. (2013). An evaluation scale of teachers' thought about FATIH Project: A study on reliability and validity. Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty, 14(2), 325-348.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karatekin, K., Elvan, Ö., & Öztürk, D. (2015). Social studies and clasromm teachers's opinions about Fatih Project. International Journal of Eurasia Social Sciences, 6(18), 81-114.Aktaş, İ., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E., & Karal, H. (2014). Teachers' opinions about FATIH Project: Awareness, foresight and expectations. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 257-286. doi:10.12973/nefmed.2014.8.1.a11
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Eren, E., Yurtseven Avcı, Z., & Seçkin Kapucu, M. (2015). Pre-service teachers' competencies and perceptions of necessity about practical tools for content development. International Journal of Instruction, 8(1), 91-104. doi:10.12973/iji.2015.817aAktaş, İ., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E., & Karal, H. (2014). Teachers' opinions about FATIH Project: Awareness, foresight and expectations. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 257-286. doi:10.12973/nefmed.2014.8.1.a11
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İşçi, T. G. & Demir, S. B. (2015). The use of tablets distributed within the scope of FATIH Project for education in Turkey (Is FATIH Project a fiasco or a technological revolution?). Universal Journal of Educational Research, 3(7), 442-450. doi:10.13189/ujer.2015.030703Karal, H., Aktaş, İ., Turgut, Y. E., Gökoğlu, S., Aksoy, N., & Çakır, Ö. (2013). An evaluation scale of teachers' thought about FATIH Project: A study on reliability and validity. Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty, 14(2), 325-348.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İşçi, T. G. & Demir, S. B. (2015). The use of tablets distributed within the scope of FATIH Project for education in Turkey (Is FATIH Project a fiasco or a technological revolution?). Universal Journal of Educational Research, 3(7), 442-450. doi:10.13189/ujer.2015.030703Aktaş, İ., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E., & Karal, H. (2014). Teachers' opinions about FATIH Project: Awareness, foresight and expectations. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 257-286. doi:10.12973/nefmed.2014.8.1.a11
2015
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Kaş, E. (2015). Turizm rezervasyon siteleri üzerinde yapılan online alışverişin teknoloji kabul modeliyle incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.Karal, H., Aktaş, İ., Turgut, Y. E., Gökoğlu, S., Aksoy, N., & Çakır, Ö. (2013). An evaluation scale of teachers' thought about FATIH Project: A study on reliability and validity. Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty, 14(2), 325-348.
2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Korkmaz, E. & Korkmaz C. (2015). Candidate teachers views towards the use of interactive boards. Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences, 12(32),  477-497.Aktaş, İ., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E., & Karal, H. (2014). Teachers' opinions about FATIH Project: Awareness, foresight and expectations. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 257-286. doi:10.12973/nefmed.2014.8.1.a11
2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Baz, F. Ç. (2015). FATIH project the professional and personal sense of perspective educational trainers. Amasya Education Journal, 4(2), 208-219.Karal, H., Aktaş, İ., Turgut, Y. E., Gökoğlu, S., Aksoy, N., & Çakır, Ö. (2013). An evaluation scale of teachers' thought about FATIH Project: A study on reliability and validity. Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty, 14(2), 325-348.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Baz, F. Ç. (2016). An overview of the use of interactive whiteboards in education. Computer Engineering and Intelligent Systems, 7(10), 48-52.Karal, H., Aktaş, İ., Turgut, Y. E., Gökoğlu, S., Aksoy, N., & Çakır, Ö. (2013). An evaluation scale of teachers' thought about FATIH Project: A study on reliability and validity. Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty, 14(2), 325-348.
2013
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
3
0
0
0
0
0
0
3
2015
2
0
0
0
0
0
0
2
2016
3
0
0
0
0
0
0
3
2017
1
0
0
0
0
0
0
1
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
9
0
0
0
0
0
0
9

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 5th International Instructional Technologies & Teacher Education SymposiumInstructional Technologies & Teacher Educationİzmir, TURKEY
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 4th International Instructional Technologies & Teacher Education SymposiumInstructional Technologies & Teacher EducationElazığ, TURKEY
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım ERPA International Congresses on Education 2016EducationSarajevo, BOSNIA AND HERZEGOVINA
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 10th International Computer & Instructional Technologies SymposiumInstructional TechnologiesRize, TURKEY
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 2nd International Dynamic, Explorative and Active Learning ConferenceDynamic, Explorative and Active LearningAmasya, TURKEY
2015
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 6th World Conference on Learning, Teaching and Educational LeadershipLearning, Teaching and Educational LeadershipParis, FRANCE
2015
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 8th International Computer & Instructional Technologies SymposiumInstructional TechnologiesEdirne, TURKEY
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği 2. International Instructional Technologies & Teacher Education SymposiumBulut Bilişim Uygulamaları ve Bilgi Toplumuna Etkileri ÇalıştayıAfyonkarahisar, TURKEY
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 1st International Instructional Technologies & Teacher Education SymposiumInstructional Technologies & Teacher EducationTrabzon, TURKEY
2013
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2015
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2019
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
T O P L A M
3
0
0
2
0
0
0
0
0
5

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Diğer Görevler Robotik Öğretmeyi Öğreniyorum
2019
2019
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Yardımcı Araştırmacı Yangın Güvenliğine Yönelik Davranışsal Becerilerin Sanal Gerçeklik ile Geliştirilmesi
2018
2019
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Okulların Mevcut Altyapı ve İnsan Kaynakları Potansiyelleri ile Teknoloji Entegrasyonunu Gerçekleştirebilme Düzeylerinin Değerlendirilmesi
2013
2015
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Sanal Gerçeklik Temelli Öğrenme Ortamının Yangın Güvenliğine Yönelik Davranışsal Becerilerin Gelişimine Etkisi
2014
2019
Yüksek Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Sistem Tabanlı Teknoloji Liderliği Modeliyle Öğrenme Ortamlarına Teknoloji Entegrasyonunun Değerlendirilmesi
2011
2014
DİĞER ÜYELİK VE TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ
Komisyon Üyeliği ve TemsilcilikTarih
Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği
2017
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2016-2017
Güz
Ön Lisans BIL12205 MESLEKİ YABANCI DİL-I
2
0
2
35
2016-2017
Güz
Ön Lisans BIL12201 İNTERNET PROGRAMCILIĞI
3
1
6
30
2016-2017
Güz
Ön Lisans BIL12111 OFİS YAZILIMLARI
2
0
4
38
2016-2017
Güz
Ön Lisans BIL12107 GRAFİK VE ANİMASYON-I
2
1
3
43
2016-2017
Güz
Ön Lisans BIL12105 WEB TASARIMININ TEMELLERİ
2
0
2
50
2016-2017
Bahar
Ön Lisans BIL12208 WEB PROJESİ YÖNETİMİ
3
1
6
29
2016-2017
Bahar
Ön Lisans BIL12206 MESLEKİ YABANCI DİL-II
2
0
2
30
2016-2017
Bahar
Ön Lisans BIL12114 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
2
0
4
23
2016-2017
Bahar
Ön Lisans BIL12108 GRAFİK VE ANİMASYON-II
2
1
3
30
2016-2017
Bahar
Ön Lisans BIL12106 WEB EDİTÖRÜ
2
1
3
29
2015-2016
Güz
Ön Lisans BIL12205 MESLEKİ YABANCI DİL-I
2
0
2
43
2015-2016
Güz
Ön Lisans BIL12201 İNTERNET PROGRAMCILIĞI
3
1
6
46
2015-2016
Güz
Ön Lisans BIL12111 OFİS YAZILIMLARI
2
0
4
45
2015-2016
Güz
Ön Lisans BIL12107 GRAFİK VE ANİMASYON-I
2
1
3
48
2015-2016
Güz
Ön Lisans BIL12105 WEB TASARIMININ TEMELLERİ
2
0
2
51
2015-2016
Bahar
Ön Lisans BIL12208 WEB PROJESİ YÖNETİMİ
3
1
6
36
2015-2016
Bahar
Ön Lisans BIL12206 MESLEKİ YABANCI DİL-II
2
0
2
36
2015-2016
Bahar
Ön Lisans BIL12108 GRAFİK VE ANİMASYON-II
2
1
3
38
2015-2016
Bahar
Ön Lisans BIL12106 WEB EDİTÖRÜ
2
1
3
42
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
öğretim teknolojileri
uzaktan eğitim
sanal gerçeklik
teknoloji entegrasyonu


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr