DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi İhsangazi MYO Veterinerlik Bölüm Başkanlığı
KASTAMONU / İhsangazi
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
3663922310-112
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
gucaliskan@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
ÜDS
82,5
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Cerrahi
2009
Yüksek Lisans Türkiye Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimleri
2003
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi İhsangazi Meslek Yüksekokulu Veterinerlik
2013
Arş. Gör. Türkiye Uludağ Üniversitesi VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ABD
2005
2009
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Bölüm Başkanı KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İHSANGAZİ MYO VETERİNERLİK BÖLÜMÜ
2013
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
11
0
5
0
6
9
0
31
2016
0
0
1
0
0
0
0
1
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
2
0
0
0
0
0
0
2
2019
0
1
0
0
0
0
0
1
2020
1
0
0
0
2
0
0
3
T O P L A M
14
1
6
0
8
9
0
38

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) CALISKAN G.U., SEYREK-INTAS D., CELIMLI N. Evaluation of Return Rates to Races in Racehorses After Tendon Injuries: Lesion-Related Parameters. Journal of Equine Veterinary Science, 87 (2020) 102931, https://doi.org/10.1016/j.jevs.2020.102931
2020
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÇALIŞKAN G. Ü., SEYREK-İNTAŞ D., ÇELIMLI N. Türkiye’de Yarış Atlarında Tendinitis ile Etiyolojik Faktörler Arasındaki İlişki: Yarışların Etkisi
Journal of Research in Veterinary Medicine, DOI: 10.30782/jrvm.606025, BASIM AŞAMASINDA

2020
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÇALIŞKAN G. Ü., SEYREK-İNTAŞ D., ÇELIMLI N. Türkiye’de Yarış Atlarında Tendinitis ile Etiyolojik Faktörler Arasındaki İlişki: Atla İlişkili Parametrelerin Etkisi, Journal of Research in Veterinary Medicine, DOI: 10.30782/jrvm.606021, BASIM AŞAMASINDA

2020
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler G ÇEÇEN, G Ü ÇALIŞKAN*, A ALASONYALILAR DEMİRER (2019) Comparison of Clinic - Histopathologic Findings and Morphometric Measurements of Subclinical Laminitic Claws in Dairy Cattle,Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 7(8): 1113-1117
2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) G ÇEÇEN, E K BÜYÜKCANGAZ, Ü G ÇALIŞKAN, T I CANGÜL, E AKDEŞİR. Interdigital Necrobacillosis Associated with Trueperella Pyogenes in Goitered Gazelles (GAZELLA SUBGUTTUROSA), Journal of Zoo and Wildlife Medicine 49(2): 429–434, 2018. https://doi.org/10.1638/2017-0050.1, URL: http://www.bioone.org/doi/full/10.1638/2017-0050.1
2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) A ORMAN, GÜ ÇALIŞKAN, E M TEMİZEL, H GENÇOĞLU, Ç KARA, C ÜNAL (2018): The usefulness of leptin measurements and ultrasound fat thickness for assessment of body fat reserves of Awassi lambs, Italian Journal of Animal Science, VOL. 17, NO. 3, 706-713
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler G. ÇEÇEN, G. Ü.ÇALIŞKAN. Develerdeki Cerrahi Olgularda Saptanan Üriner Sistem Bulguları. “I. Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu” kitapçığı (Tam Metin), Selçuk-Efes/İzmir, 17-19.11.2016
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) ÇEÇEN G., SALCI H., SEYREK İNTAŞ D., ÇELİMLİ N., ÇALIŞKAN G. Ultrasonographic and Macroscopic Comparison of the Thickness Values of the Capsule, Corium and Soft Tissues in Bovine Claw. Journal of Veterinary Science (J. Vet. Sci.) 16 (1): 107-11, 2015
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler ÇEÇEN G, BÜYÜKCANGAZ-KOCAKAYA E, CANGÜL İT, ÇALIŞKAN GÜ, AKDEŞİR E, KARAKUZULU H. Interdigital Necrobasillosis Associated with Truepella pyogenes in 5 Gazelles (Gazella gazella), I. Exotic and Wildlife Veterinary Congress Abstract Book, pg 119, 2-3 May, İstanbul-Turkey
2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler ÇEÇEN G, ÇİPA S, SALCI H, ÇALIŞKAN G Ü, AKIN İ, ÇELİMLİ N, AKGÜL M B, KURT H, AKBALA M, ŞEN A İ, ÇETİN M, CANATAN U. U.Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma Uygulama Merkezinde Bulunan Sığırlarda Gözlenen Ayak Hastalıklarının Dağılımı ve Değerlendirilmesi, Sığırlarda Topallık ve Ayak Hastalıkları Sempozyumu, Bursa, 26-27 Nisan
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

N ÇELİMLİ, G ÇEÇEN, D SEYREK-İNTAŞ  H SALCI, A ALASONYALILAR DEMİRER, H. Ö. NİSBET, G Ü ÇALIŞKAN, D MISIRLIOĞLU, O S GÖRGÜL, Sağlıklı ve Laminitisli Sığırlarda Radyolojik Bulguların Değerlendirilmesi, XIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi Kitapçığı, sf 123-124, Sarıkamış-Kars, 27 Haziran - 01 Temmuz 

2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

G ÇEÇEN, D SEYREK İNTAŞ, N ÇELİMLİ, D MISIRLIOĞLU, H Ö NİSBET, H SALCI, K İNAN, E P TÖRE, A ALASONYALILAR DEMİRER, G Ü ÇALIŞKAN-KABAKAYA, O S GÖRGÜL. Normal ve Laminitis’li Sığır Tırnaklarında Capsula ve Corium Ungulae’nin Morfolojik Özelliklerinin Radyolojik, Ultrasonografik ve Postmortem Olarak Değerlendirilmesi, XIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Sarıkamış-Kars, 27 Haziran - 01 Temmuz 

2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

SALCI, H., BAYRAM, A. S., CELIMLI, N., CALISKAN, G. U., GORGUL, O. S, KRAMER, M. Evaluation of Thoracic Trauma in Dogs and Cats: A Review of Seventeen Cases. Irania Journal of Veterinary Research, Shiraz University, Vol. 11, No. 4, Ser. No. 33, pg 325-331

2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

A ORMAN, G U CALISKAN, S DIKMEN. The Assessment of Carcass Traits of Awassi Lambs by Real-time Ultrasound at Different Body Weights and Sexes. Animal Science. 88, pg 3428–3438

2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

G CECEN, H SALCI, G U CALISKAN, N CELIMLI, D SEYREK-INTAS, O S GORGUL. Modified Colostomy Technique for Colonic Atresia in Calves. Veterinary Surgery, Volume 39, Issue 6, pages 722–728, August 

2010
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

G Ü ÇALIŞKAN, D SEYREK-İNTAŞ, N ÇELİMLİ, O S GÖRGÜL, E ÇARKUNGÖZ, B EDİZ,  Tendinitis Geçiren Yarış Atlarında Klinik ve Ultrasonografik Bulguların Yarış Performansıyla İlişkilendirilmesi.  XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi Kitapçığı, Sf 56-57, Belek-Antalya, 19-22 Mayıs 

2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

G CECEN, N ÇELİMLİ, G U CALISKAN, H SALCI, D SEYREK INTAS., O S GORGUL. The Outcomes of Plication Darn Technique in Calves with Uncomplicated Umbilical Hernia in 15 Cases (2004 - 2007): A Preliminary Study. Cattle Practice, Volume 17, Part 1, page 74-80, March 

2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

H SALCI, G Ü ÇALIŞKAN, G ÇEÇEN, N ÇELİMLİ, E BATMAZ, O S GÖRGÜL. Bir Buzağıda Konjenital Rektovajinal Fistül (Congenital Rectovaginal Fistula in a Calf). Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 28, 2: 61‑65

2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

H SALCI, G Ü ÇALIŞKAN, G ÇEÇEN, N ÇELİMLİ, O S GÖRGÜL. Bir Kuzuda İdrar Kesesi Rupturu. Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 28, 2: 67-71

2009
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

G CECEN, G U CALISKAN, O S GORGUL. Surgical Treatment of Rectovaginal Fistula with Atresia Ani in a Holstein Calf. Case Report. Hungar Vet J, 10, pg  607‑610, October 

2008
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

CECEN G, AKKOC A, KABAKAYA GU, GORGUL OS. Mastocytoma on the Tail of a Cow, Cattle Practice, Volume 16, Part 1, page 61-63, March 

2008
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

CECEN G, KABAKAYA GU, AKGOZ S, GORGUL OS. Evaluation of the topical action of intramammary antibiotic preperations (IMAP) for the treatment of digital dermatitis in dairy cows: a retrospective study, Cattle Practice, Volume 16, Part 1, page 64-68, March 

2008
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

ORMAN A, CALISKAN GU, DIKMEN S, USTUNER H, OGAN MM, CALISKAN C. The Assessment of Carcass Composition of Awassi Male Lambs by Real-time Ultrasound at Two Different Liveweights, Meat Science 80 1031–1036

2008
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

R.G.ÖZALP, Ç. ÇALIŞKAN, N. ÇELİMLİ, G.Ü. ÇALIŞKAN, A. ALASONYALILAR, G. ŞİMŞEK, K. SEYREK-İNTAŞ. Can contrast radiology of lymphatic drainage be a new approach in diagnosis of mammary tumors in dogs; preliminary results. Trakia University – Stara Zagora Faculty of Veterinary Medicine Bulgaria Jubilee Scientific Conference with International Participitians ‘85 Years Anniversary of the Faculty of Veterinary Medicine’, Stara Zagora, October 9

2008
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

ORMAN AÇALIŞKAN GÜ, DİKMEN S, ÜSTÜNER H, OGAN MM, ÇALIŞKAN Ç. Farklı Canlı Ağırlıklardaki İvesi Erkek Kuzuların Karkas Kompozisyonunun Kesim Öncesi Real Time Ultrason Cihazı ile Tahmin Edilmesi, II.Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Erzurum Türkiye, 3‑4 Temmuz

2008
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

ÇEÇEN G, SALCI H, ÇALIŞKAN GÜ, ÇELİMLİ N, SEYREK İNTAŞ D, GÖRGÜL OS. Kolonik Atrezilerde Kum Saati Benzeri Kolostominin Etkinliği, XI.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Kuşadası – Aydın, Türkiye, 26‑29 Haziran

2008
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

ÇEÇEN G , ÇELİMLİ N, KABAKAYA GÜ, GÖRGÜL OS. Volvulus of the Distal Jejunum and Ileum and Mesenteric Torsion in a Calf, Cattle Practice, Volume 15, Part 1, page 97-99, February 

2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

KABAKAYA GU, SALCI H, CELIMLI N, SEYREK‑INTAS D. Retroflexion of the Urinary Bladder in a Dog, Aust Vet Practit 37 (2) , page 52-54, June 

2007
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

KUMRU İH, ÇEÇEN G, ALASONYALILAR A, KAHRAMAN MM, KABAKAYA Ü, ÇELİMLİ N, GÖRGÜL OS, SEYREK- İNTAŞ K. A Congenital Craniomeningocele in a Holstein Calf, 15th International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants Abstract Book, pg 44, 15-19, Kuşadası, Turkey, May

2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÇALIŞKAN GÜ, ÇEÇEN G, GÖRGÜL OS. Gebe Bir Düvede Boynuz Darbesine Bağlı Oluşan Perianal Yırtık Yarası (Perianal Tear Caused by Cornual Stroke in a Pregnant Heifer), Veteriner Cerrahi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, sf  31-34

2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SALCI H, ÇALIŞKAN GÜ, ÇELİMLİ N, ÇEÇEN G, GÖRGÜL OS. Bir Buzağıda Multiple Göbek Lezyonu ve Poliartritis Olgusu (Multiple Umbilical Lesion and Polyarthritis in a Calf), Veteriner Cerrahi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, sf 27-30

2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÇALIŞKAN GÜ, ÇELİMLİ N, CİHAN H, ÇETİN S, KOCATÜRK M. Tanınız Nedir? (What is your Diagnosis?), Veteriner Cerrahi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, sf 40-41

2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SALCI H, ÇELİMLİ N, ÇALIŞKAN GÜ, ÇEÇEN G, GÖRGÜL OS. Bir Kızıl Geyikte Multiple Mandibula ve Maksilla Kırığı, Editöre Mektup, Veteriner Cerrahi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, sf 42-45

2007
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

SEYREK-İNTAŞ D, KABAKAYA GÜ, CELİMLİ N. Prognostic Relevance of Ultrasonographical Findings in Race Horses with Tendon Injuries in Turkey: Preliminary Results. International Veterinary Radiology Association and the American College of Veterinary Radiology, Vancouver, British Columbia, Canada, August 7-11

2006
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

SEYREK INTAS D, KABAKAYA GU, CELIMLI N. Prognostic Relevance of Ultrasonographical Findings in Racehorses With Tendon Injuries in Turkey: Preliminary Results, Abstracts From the 2006 Joint Scientific Conference of the International Veterinary Radiology Association and the American College of Veterinary Radiology, Vancouver, British Columbia, Canada, August 7–11, 2006, Veterinary Radiology & Ultrasound, Vol. 48, No. 2, pp 169

2006
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

KABAKAYA GÜ, ÇEÇEN G, GÖRGÜL OS. Gebe Bir Düvede Boynuz Darbesine Bağlı Oluşan Perianal Yırtık Yarası, X. Veteriner Cerrahi Kongresi, İstanbul,  9‑10 Kasım 

2006
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

KABAKAYA GÜ, SALCI H, ÇELİMLİ N, SEYREK-İNTAŞ D. Yavru bir Köpekte Karşılaşılan İdrar Kesesi Retrofleksiyonu, X. Veteriner Cerrahi Kongresi, İstanbul, 9‑10 Kasım 

2006
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

G.Ü. KABAKAYA, E. GÖLCÜ, M. TEMİZEL. Bir Kedide Abortla Seyreden Toksoplasmosis Olgusu, Uluslararası Katılımlı II.Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Bursa, Türkiye, 10‑13 Nisan 

2003
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
9
22
8
39
2016
4
3
1
8
2017
6
3
1
10
2018
3
1
0
4
2019
5
4
1
10
2020
0
1
0
1
T O P L A M
27
34
11
72

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Chapter 6: Ultrasounds. In: Advances in Noninvasive Food Analysis, Roobab U, Aadil RM, Hassan SA, Zeng XA.(ed: Muhammad Kashif Iqbal Khan), CRC Press Taylor&Francis Group, New York-USA, , ISBN:978-1-138-58561-4A ORMAN, GÜ ÇALIŞKAN, E M TEMİZEL, H GENÇOĞLU, Ç KARA, C ÜNAL (2018): The usefulness of leptin measurements and ultrasound fat thickness for assessment of body fat reserves of Awassi lambs, Italian Journal of Animal Science, Vol. 17, No. 3, 706-713, DOI:10.1080/1828051X.2018.1426393
2020
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Evaluation of the outcomes of right paralumbar fossa colostomy for type II colonic atresia in calves: a report of 24 cases. M Erol, H Erol, S Altan, N Yavru. Medycyna weterynaryjna, pg 1-4, January 2019

G CECEN, H SALCI, G U CALISKAN, N CELIMLI, D SEYREK-INTAS, O S GORGUL. Modified Colostomy Technique for Colonic Atresia in Calves. Veterinary Surgery, Volume 39, Issue 6, pages 722–728, August 2010.

2019
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) H. Salci, S. Catik, E.S.O. Salci, C. Ozakin. Peritoneal Fluid Analysis of the Newborn Calves with Intestinal Atresia-a Clinical Approach. Acta Scientiae Veterinariae. 47: 1701, 2019

G CECEN, H SALCI, G U CALISKAN, N CELIMLI, D SEYREK-INTAS, O S GORGUL. Modified Colostomy Technique for Colonic Atresia in Calves. Veterinary Surgery, Volume 39, Issue 6, pages 722–728, August 2010.

2019
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Leftatrial appendage rupture due to blunt chest trauma in an Eurasian otter (Lutralutra). Romanucci M, Fusillo R, Marcelli M, Massimini M, Malatesta D, BongiovanniL,Della Salda L.Veterinaria Italiana, 55 (3), 275-278. doi: 10.12834/VetIt.872.4309.2SALCI, H., BAYRAM, A. S., CELIMLI, N., CALISKAN, G. U., GORGUL, O. S, KRAMER, M. Evaluation of Thoracic Trauma in Dogs and Cats: A Review of Seventeen Cases. Iranian Journal of Veterinary Research, Shiraz University, Vol. 11, No. 4, Ser. No. 33, pg325-331, 2010
2019
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Evaluation of the outcomes of right paralumbar fossa colostomy for type II colonic atresia in calves: a report of 24 cases. M Erol, H Erol, S Altan, N Yavru. Medycyna weterynaryjna, pg 1-4, January 2019

G CECEN, H SALCI, G U CALISKAN, N CELIMLI, D SEYREK-INTAS, O S GORGUL. Modified Colostomy Technique for Colonic Atresia in Calves. Veterinary Surgery, Volume 39, Issue 6, pages 722–728, August 2010.

2019
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Fraturas e luxações vertebrais em cães (Vertebral Fractures and Luxation in Dogs). Pereira DT, Schwab ML, Ferrarin DA, RipplingerA, Aiello G, Herculano LF, Wrzesinski MR, Rauber JS, Moro SS, Mazzanti A, Acta Scientiae Veterinariae, 47: 1684.SALCI, H., BAYRAM, A. S., CELIMLI, N., CALISKAN, G. U., GORGUL, O. S, KRAMER, M. Evaluation of Thoracic Trauma in Dogs and Cats: A Review of Seventeen Cases. Iranian Journal of Veterinary Research, Shiraz University, Vol. 11, No. 4, Ser. No. 33, pg 325-331, 2010
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Clinical Study of Simultaneous Events of Thin Sole & Heel Horn Erosions in Newborn Heifers. Bashiri Dezfouli, A., Ghamsari, S.M, Nowrouzian, I. JVetRes, 74(4), 512-519. https://10.22059/jvr.2019.232382.2620

ÇEÇEN G, SALCI H, SEYREK İNTAŞ D, ÇELİMLİ N, ÇALIŞKAN G. Ultrasonographic and Macroscopic Comparison of the Thickness Values of the Capsule, Corium and Soft Tissues in Bovine Claw.  J Vet Sci. 2015 Mar; 16 (1): 107-112. http://dx.doi.org/10.4142/jvs.2015.16.1.107

2019
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Dynamic of subcutaneous and abdominal adipose depots duringthe transition period of German Holstein dairy cows with different body condition and the effectsof monensin. Szura G. PhD Thesis, University of Veterinary Medicine HannoverA ORMAN, G U CALISKAN, S DIKMEN. The Assessment of Carcass Traits of Awassi Lambs by Real-time Ultrasound at Different Body Weights and Sexes. Animal Science 2010. 88 (10): 3428–3438
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

In vivo techniques for measuring carcass meat quality traits in cattle and lamb – a review (Tekniker för att mäta köttkvalitet och slaktkroppsegenskaper på nötkreatur och lamm före slakt) Gustafsson L., Lindahl C. RISE Research Institutes of Sweden AB, ISBN: 978-91-89049-04-8 Uppsala/Skara, RISE Rapport:76

A ORMAN, G U CALISKAN, S DIKMEN. The Assessment of Carcass Traits of Awassi Lambs by Real-time Ultrasound at Different Body Weights and Sexes. Animal Science 2010. 88 (10): 3428–3438
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Advances in Sheep and Goat Meat Products Research (Chapter 6) In: Advances in Food and Nutrition Research. Teixeira A, Silva s, Rodrigues S, Vol 87, pg 306-369, 2019, ISSN 1043-4526

A ORMAN, G U CALISKAN, S DIKMEN. The Assessment of Carcass Traits of Awassi Lambs by Real-time Ultrasound at Different Body Weights and Sexes. Animal Science, 2010, 88 (10): 3428–3438

2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Konjenital İntestinal Atresia’lı Buzağılarda Klinik, Hematolojik ve Operatif Yaklaşımların Prospektif Olarak Değerlendirilmesi. İsmail ZİLCİ Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Cerrahi (Veteriner) Yüksek Lisans Programı, Aydın 2019

G CECEN, H SALCI, G U CALISKAN, N CELIMLI, D SEYREK-INTAS, O S GORGUL. Modified Colostomy Technique for Colonic Atresia in Calves. Veterinary Surgery, Volume 39, Issue 6, pages 722–728, August 2010.

2019
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

The usefulness of leptin measurements and ultrasound fat thickness for assessment of body fat reserves of Awassi lambs, A Orman, G Ü Çalişkan, E M Temizel, H Gençoğlu, Ç Kara, C Ünal. Italian Journal of Animal Science, 17: 3,706-713, DOI: 10.1080/1828051X.2018.1426393, 2018

ORMAN A, CALISKAN GU, DIKMEN S, USTUNER H, OGAN MM, CALISKAN C. The Assessment of Carcass Composition of Awassi Male Lambs by Real-time Ultrasound at Two Different Liveweights, Meat Science, 80 (2008) 1031–1036.
2018
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Genetic Evaluation of some Carcass Characteristics Assessed by in vivo Real Time Ultrasonography in Baluchi Sheep. A. Mohammadi, S. Hassani, S. Zerehdaran, M. Bagheri, A. Mirshahi. Iranian Journal of Applied Animal Science, 8 (3), 457-468, 2018


A ORMAN, G U CALISKAN, S DIKMEN. The Assessment of Carcass Traits of Awassi Lambs by Real-time Ultrasound at Different Body Weights and Sexes. Animal Science, 2010, 88 (10): 3428–3438

2018
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

 The usefulness of leptin measurements and ultrasound fat thickness for assessment of body fat reserves of Awassi lambs, A Orman, G Ü Çalişkan, E M Temizel, H Gençoğlu, Ç Kara, C Ünal. Italian Journal of Animal Science, 17: 3,706-713, DOI: 10.1080/1828051X.2018.1426393, 2018

A ORMAN, G U CALISKAN, S DIKMEN. The Assessment of Carcass Traits of Awassi Lambs by Real-time Ultrasound at Different Body Weights and Sexes. Animal Science, 2010, 88 (10): 3428–3438

2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Técnicas de vídeo imagem para avaliação de carcaça: Revisão (Video image technique for carcass evaluation: Review). A T Geraldo, C R Quirino, F da C Henry, R L D da Costa, R T Beltram, PUBVET, v.12, n.2, a24, p.1-13, 2018

ORMAN A, CALISKAN GU, DIKMEN S, USTUNER H, OGAN MM, CALISKAN C. The Assessment of Carcass Composition of Awassi Male Lambs by Real-time Ultrasound at Two Different Liveweights, Meat Science, 80 (2008) 1031–1036

2018
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

A prospective cohort study of digital cushion and corium thickness. Part 1: Associations with body condition, lesion incidence, and proximity to calving. RF Newsome, MJ Green, NJ Bell, NJ Bollard CS Mason,H R Whay, JN Huxley. J. Dairy Sci. 100:4745–4758, 2017

ÇEÇEN G, SALCI H, SEYREK İNTAŞ D, ÇELİMLİ N, ÇALIŞKAN G. Ultrasonographic and Macroscopic Comparison of the Thickness Values of the Capsule, Corium and Soft Tissues in Bovine Claw. J Vet Sci. 2015 Mar; 16 (1): 107-112
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Use of ultrasonographic examination for in vivo evaluation of body composition and for prediction of carcass quality of sheep. S.R. Silva, Small Ruminant Research, Volume 152, Pages 144-157, July 2017

ORMAN A, CALISKAN GU, DIKMEN S, USTUNER H, OGAN MM, CALISKAN C. The Assessment of Carcass Composition of Awassi Male Lambs by Real-time Ultrasound at Two Different Liveweights, Meat Science, 80 (2008) 1031–1036

2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

The relationship of ultrasound measurements taken from two different anatomical regions to carcass traits and chemical composition of the carcass in Karayaka lambs. F Akdağ, B Teke, M Uğurlu, M Salman, Y Meral. Turk J Vet Anim Sci 41: 725-732, 2017

A ORMAN, G U CALISKAN, S DIKMEN. The Assessment of Carcass Traits of Awassi Lambs by Real-time Ultrasound at Different Body Weights and Sexes. Animal Science, 2010, 88 (10): 3428–3438

2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Improvement of Meat Quality Evaluation by Ultrasound in Carpatina Goat Breed. C Lazar, M A Gras, R Pelmus, E Ghita, M C Rotar. Animal Science and Biotechnologies, 50 (1), 249-253, 2017

A ORMAN, G U CALISKAN, S DIKMEN. The Assessment of Carcass Traits of Awassi Lambs by Real-time Ultrasound at Different Body Weights and Sexes. Animal Science, 2010, 88 (10): 3428–3438

2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Use of ultrasonographic examination for in vivo evaluation of body composition and for prediction of carcass quality of sheep. S.R. Silva, Small Ruminant Research, Volume 152, Pages 144-157, July 2017A ORMAN, G U CALISKAN, S DIKMEN. The Assessment of Carcass Traits of Awassi Lambs by Real-time Ultrasound at Different Body Weights and Sexes. Animal Science 2010. 88 (10): 3428–3438


2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Urinary bladder retroflexion and dystocia in a bitch with the vaginal supportive connective tissue failure. D.BAKİ ACAR, M. K. BİRDANE, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 64, 61-64, 2017

KABAKAYA GU, SALCI H, CELIMLI N, SEYREK‑INTAS D. Retroflexion of the Urinary Bladder in a Dog, Aust Vet Practit 37 (2), page 52-54, June 2007

2017
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Dažniausiai pasitaikančios šunų plaučių ir pleuros ligos: klinikinių atvejų analizė „X“ veterinarijos gydykloje 2014 – 2016 m (The most common canine pulmonary and pleural diseases: the analysis of clinical cases from „X“ veterinary clinic in 2014 – 2016). M Bujokaitė, Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitetas Veterinarijos Akademija Veterinarijos Fakultetas, Veterinarinės Medicinos Vientisųjų Studijų Magistro Baigiamasis Darbas, Kaunas Litvania, 2017, https://repository.lsmuni.lt/handle/1/32703

SALCI, H., BAYRAM, A. S., CELIMLI, N., CALISKAN, G. U., GORGUL, O. S, KRAMER, M. Evaluation of Thoracic Trauma in Dogs and Cats: A Review of Seventeen Cases. Iranian Journal of Veterinary Research, Shiraz University, Vol. 11, No. 4, Ser. No. 33, pg 325-331, 2010

2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Use of Ultrasound Measurements for Lamb Fattening Control. D Barzdina, D Kairisa. The International Scientific Conference Engineering for Rural Development, organized by the Latvia University of Agriculture will take place from 24th May to the 26th May 2017 at the Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering in Jelgava, Latvia, p 1244-1249, 2017

A ORMAN, G U CALISKAN, S DIKMEN. The Assessment of Carcass Traits of Awassi Lambs by Real-time Ultrasound at Different Body Weights and Sexes. Animal Science 2010. 88 (10): 3428–3438
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Non-invasive, ultrasound evaluation of lamb carcass quality. Elena Ghiţă, C. Rotaru, Cristina Lazăr, Rodica Pelmus, M. Gras. Archiva Zootechnica 20:2, 95-104, 2017

A ORMAN, G U CALISKAN, S DIKMEN. The Assessment of Carcass Traits of Awassi Lambs by Real-time Ultrasound at Different Body Weights and Sexes. Animal Science 2010. 88 (10): 3428–3438
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gökhan N. Sığırlarda Eklem Hastalıklarının Tanısında Ultrasonografik Muayene. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 12 (3), 338-344. DOI: 10.17094/ataunivbd.368901, 2017

ÇEÇEN G, SALCI H, SEYREK İNTAŞ D, ÇELİMLİ N, ÇALIŞKAN G. Ultrasonographic and Macroscopic Comparison of the Thickness Values of the Capsule, Corium and Soft Tissues in Bovine Claw. J Vet Sci. 2015 Mar; 16 (1): 107-112

2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Desrochers A, Anderson D E Intestinal Surgery. Veterinary Clinics: Food Animal Practice, 32 (3), 645 – 671, 2016

ÇEÇEN G, ÇELİMLİ N, KABAKAYA GÜ, GÖRGÜL OS. Volvulus of the Distal Jejunum and Ileum and Mesenteric Torsion in a Calf, Cattle Practice, Volume 15, Part 1, page 97-99, February 2007

2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Estimation of meat amount by non-linear multiple regression equations using in vivo and carcass measurementson Teleorman Black Head lambs C. Lazar, M.Al. Gras, R.S. Pelmus, C.M. Rotar, E. Ghita, R. Burlacu. Journal of Animal and Feed Sciences, 25, 292–301, 2016 https://doi.org/10.22358/jafs/67919/2016


A ORMAN, G U CALISKAN, S DIKMEN. The Assessment of Carcass Traits of Awassi Lambs by Real-time Ultrasound at Different Body Weights and Sexes. Animal Science 2010. 88 (10): 3428–3438
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Relationship of Ultrasound Measurements and Carcass Traits in Pelibuey Ewes. E. Aguilar-Hernandez, A. J. Chay-Canul, A. Gomez-Vazquez, J. G. Magaña-Monforte, F. G. Ríos-Rincón, A. Cruz-Hernandez. The Journal of Animal & Plant Sciences, 26 (2), 325-330, ISSN: 1018-7081, 2016

A ORMAN, G U CALISKAN, S DIKMEN. The Assessment of Carcass Traits of Awassi Lambs by Real-time Ultrasound at Different Body Weights and Sexes. Animal Science 2010. 88 (10): 3428–3438


2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Lipid composition and sensory traits of meat from Pantaneiro lambs slaughtered with different subcutaneous fat thickness. N H A P Mora, F de A F de Macedo, A C Feihrmann, A P S Possamai, Maryane Gluck Torres, A A Mexia. Acta Scientiarum. Technology, 38 (2), p. 145-151, Apr.-June, 2016A ORMAN, G U CALISKAN, S DIKMEN. The Assessment of Carcass Traits of Awassi Lambs by Real-time Ultrasound at Different Body Weights and Sexes. Animal Science 2010. 88 (10): 3428–3438
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Clinical Approach Of Atresia Coli In A Calf (Abordaje Clínico De Un Caso De Atresia Coli En Una Ternera). Colmenero de Miguel, C., López Abradelo, P., Pomykol Cerezo- Rubio, S., Izaguirre Valle, E., Villaescusa Fernández, A., Manso-Díaz, G., Blanco Murcia, J. y Tatiana Re, M. Revista Complutense De Ciencias Veterinarias, 10 (2) : 49-59, 2016G CECEN, H SALCI, G U CALISKAN, N CELIMLI, D SEYREK-INTAS, O S GORGUL. Modified Colostomy Technique for Colonic Atresia in Calves. Veterinary Surgery, Volume 39, Issue 6, pages 722–728, August 2010.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Comparison between Colostomy and Coloanal Reconstruction Technique for Colonic Atresia in Calves. A.S. ATIBA, F. A. FARRAG, Alexandria Journal of Veterinary Sciences, Jan. 48 (1): 27-33 ISSN 1110-2047, DOI: 10.5455/ajvs.210374, 2016G CECEN, H SALCI, G U CALISKAN, N CELIMLI, D SEYREK-INTAS, O S GORGUL. Modified Colostomy Technique for Colonic Atresia in Calves. Veterinary Surgery, Volume 39, Issue 6, pages 722–728, August 2010.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ultrasonic Carcass Assessment of Dorper and Dorper x Merino Lambs Using MLD and Body Measurements. O. Yılmaz, S.Ocak, S. Ogun. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 4 (5): 395-400, 2016


A ORMAN, G U CALISKAN, S DIKMEN. The Assessment of Carcass Traits of Awassi Lambs by Real-time Ultrasound at Different Body Weights and Sexes. Animal Science 2010. 88 (10): 3428–3438


2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Sığırlarda Digital Dermatitis’te İyileşme. İ Akın, G Erbaş, M Sarıerler Turkiye Klinikleri J Vet Sci Surg-Special Topics, 2 (1):136-140, 2016

CECEN G, KABAKAYA GU, AKGOZ S, GORGUL OS. Evaluation of the topical action of intramammary antibiotic preperations (IMAP) for the treatment of digital dermatitis in dairy cows: a retrospective study, Cattle Practice, Volume 16, Part 1, page 64-68, March 2008

2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Prediction of carcass composition by ultrasonic measurement and the effect of region and age on ultrasonic measurements. Filiz Akdag, Bülent Teke, Yucel Meral, Serhat Arslan, Mustafa Ugurlu. Small Ruminant Research, 133, 82–87, 2015

A ORMAN, G U CALISKAN, S DIKMEN. The Assessment of Carcass Traits of Awassi Lambs by Real-time Ultrasound at Different Body Weights and Sexes. Animal Science 2010. 88 (10): 3428–3438

2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Evaluation of Meat Quality in Teleorman Black Head by Ecographic Method and Identification of Calpastatin (Cast) Gene Polymorphism Correlated with Carcass Quality. C Lazar AIM Gras, MC Rotar, G C Pistol, RS Pelmus, E Ghiţă, Scientific Papers-Animal Science Series: Lucrări Ştiinţifice - Seria Zootehnie, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iasi, Vol. 64, pg 67-72, 2015

A ORMAN, G U CALISKAN, S DIKMEN. The Assessment of Carcass Traits of Awassi Lambs by Real-time Ultrasound at Different Body Weights and Sexes. Animal Science 2010. 88 (10): 3428–3438

2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ultrasound B-model imaging using adapted time of flight for ultrasound fat measurement sensor, M. H. Abdul Halim, N. Buniyamin, Z. Mohamad. 2015 International Conference on Information & Communication Technology and Systems (ICTS), Page:11-16, 16 Sept 2015

A ORMAN, G U CALISKAN, S DIKMEN. The Assessment of Carcass Traits of Awassi Lambs by Real-time Ultrasound at Different Body Weights and Sexes. Animal Science 2010. 88 (10): 3428–3438

2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Use of Ultrasound Measurements to Predict Carcass Characteristics of Egyptian Ram-Lambs. R Agamy, A.Y. Abdel-Moneim,  M.S. Abd-Alla,  I.I. Abdel-Mageed, G.M. Ashmawi, Asian Journal of Animal and Veterinary Advances 10 (5): 203-214, 2015ORMAN A, CALISKAN GU, DIKMEN S, USTUNER H, OGAN MM, CALISKAN C. The Assessment of Carcass Composition of Awassi Male Lambs by Real-time Ultrasound at Two Different Liveweights, Meat Science, 80 (2008) 1031–1036
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Use Ultrasound Devices in Meat Production (Upotreba Ultrazvučnıh Aparata U Proizvodnji Mesa). D ROMIĆ (Poljoprivredna Savetodavna Služba AP Vojvodine ˝Aktuelni savetnik˝ Priređivač: PSS Institut Tamiš Pančevo),pg 18-24, January 2015ORMAN A, CALISKAN GU, DIKMEN S, USTUNER H, OGAN MM, CALISKAN C. The Assessment of Carcass Composition of Awassi Male Lambs by Real-time Ultrasound at Two Different Liveweights, Meat Science, 80 (2008) 1031–1036.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Neumotórax Cerrado Canino En Un Golden Retriever: Reporte Dé Caso, D A P Primiciero, Unıversidad De La Salle Facultad de Ciencias Agropecuarias, Programa de Medicina Veterinaria, Colombia 2015

SALCI, H., BAYRAM, A. S., CELIMLI, N., CALISKAN, G. U., GORGUL, O. S, KRAMER, M. Evaluation of Thoracic Trauma in Dogs and Cats: A Review of Seventeen Cases. Iranian Journal of Veterinary Research, Shiraz University, Vol. 11, No. 4, Ser. No. 33, pg 325-331, 2010

2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Spoluúčast zvířat na automobilových nehodách: je možné uvažovat o preventivních opatřeních? Makovický P, Matlach R, Makovický P. Pracovní lékařství (Pracov. Lék.) (Journal of Occupational Medicine) 67, No. 3-4, s. 86–92 (ISSN: 0032-6291, elektronik versiyonu 1805-4536) https://www.researchgate.net/publication/289522050, 2015

SALCI, H., BAYRAM, A. S., CELIMLI, N., CALISKAN, G. U., GORGUL, O. S, KRAMER, M. Evaluation of Thoracic Trauma in Dogs and Cats: A Review of Seventeen Cases. Iranian Journal of Veterinary Research, Shiraz University, Vol. 11, No. 4, Ser. No. 33, pg 325-331, 2010

2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Evaluation of Ultrasound Scanning to Predict Carcass Composition of Austrian Meat Sheep. L. Grilla, F. Ringdorferb, R. Baumunga, B. Fuerst-Waltl. Small Ruminant Res (2015), ORMAN A,CALISKAN GU, DIKMEN S, USTUNER H, OGAN MM, CALISKAN C. The Assessment of Carcass Composition of Awassi Male Lambs by Real-time Ultrasound at Two Different Liveweights, Meat Science, 80 (2008) 1031–1036.

2015
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Recent developments of hyperspectral imaging systems and their applications in detecting quality attributes of red meats: A review. Z Xiong, DW Sun, XA Zeng, A Xie. Journal of Food Engineering, Volume 132, Pages 1–13, doi:10.1016/j.jfoodeng.2014.02.004, July 2014

ORMAN A, CALISKAN GU, DIKMEN S, USTUNER H, OGAN MM, CALISKAN C. The Assessment of Carcass Composition of Awassi Male Lambs by Real-time Ultrasound at Two Different Liveweights, Meat Science, 80 (2008) 1031–1036

2014
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Accuracy of Real-time Ultrasonography in Assessing Carcass Traits in Torki-Ghashghaii Sheep. S. M. Hosseini Vardanjani, S. R. Miraei Ashtiani, A. Pakdel, H. Moradi Shahrebabak, Journal of Agricultural Science and Technology, Vol. 16: 791-800ORMAN A,CALISKAN GU, DIKMEN S, USTUNER H, OGAN MM, CALISKAN C. The Assessment of Carcass Composition of Awassi Male Lambs by Real-time Ultrasound at Two Different Liveweights, Meat Science, 80 (2008) 1031–1036.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Atskirų veislių avių mišrūnų produktyvumo tyrimai (The Research on Hybrid Lambs Productivity after Selective Breeding), Nerijus Valinčius, Institutional Repository of Lithuanian University of Health Sciences Master Thesis, 2014

A ORMAN, G U CALISKAN, S DIKMEN. The Assessment of Carcass Traits of Awassi Lambs by Real-time Ultrasound at Different Body Weights and Sexes. Animal Science 2010. 88 (10): 3428–3438

2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Improving intramuscular fat measurement by considering the thickness of protective layer in ultrasonic transducer, M. H. Abdul Halim, N. Buniyamin, Z. Mohamad, 2014 2nd International Conference on Electrical, Electronics and System Engineering (ICEESE), Pages:101-107, 9-10 Dec. 2014

A ORMAN, G U CALISKAN, S DIKMEN. The Assessment of Carcass Traits of Awassi Lambs by Real-time Ultrasound at Different Body Weights and Sexes. Animal Science 2010. 88 (10): 3428–3438

2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler The Effect of Magnesium Oxide and Sodium Bicarbonate on Percentage of Right Half Carcass Cuts and Correlation Fat-Tail Weight with Carcass Components in Lori-Bakhtiari Fattening Lambs, Hashemi M. J Anim Sci Adv, 4 (6): 869-874, 2014

ORMAN A, CALISKAN GU, DIKMEN S, USTUNER H, OGAN MM, CALISKAN C. The Assessment of Carcass Composition of Awassi Male Lambs by Real-time Ultrasound at Two Different Liveweights, Meat Science, 80 (2008) 1031–1036.

2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ultrasonography in Evaluate the Ruminants Body Compoitions: Revision (Ultrassonografia Na Avaliação Da Composıção Corporal De Ruminantes: Revisão. Carlos Emanuel Eiras, Jair de Araújo Marques, Daiane Lago Novais, Camila Mottin, Daniele Maggioni, Ivanor Nunes do Prado.  Rev. Ciências Exatas e da Terra e Ciências Agrárias, v. 9, n. 2, p. 1-10, dez, 2014
ORMAN A, CALISKAN G U, DIKMEN S, USTUNER H, OGAN MM, CALISKAN C. The Assessment of Carcass Composition of Awassi Male Lambs by Real-time Ultrasound at Two Different Liveweights, Meat Science, 80: 1031‑1036, 2008.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) The Effect of Magnesium Oxide and Sodium Bicarbonate on Percentage of Right Half Carcass Cuts and Correlation Fat-Tail Weight with Carcass Components in Lori-Bakhtiari Fattening Lambs Hashemi M., Journal of Animal Science Advances, 4(6): 869‑874

A ORMAN, G U CALISKAN, S DIKMEN. The Assessment of Carcass Traits of Awassi Lambs by Real-time Ultrasound at Different Body Weights and Sexes. Animal Science 2010. 88: 3428–3438

2014
Ulusal Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Sığırlarda Topallık ve Ayak Hastalıkları(Olgu Açıklamalı Sığır Ayak Hastalıkları Atlası İlaveli), Doç. Dr. Göksen ÇEÇEN, 1. Baskı, Sentez Yayınevi, Bursa, 2014, ISBN:978-605-5790-92-CECEN G, KABAKAYA GU, AKGOZ S, GORGULOS. Evaluation of the topical action of intramammary antibiotic preperations (IMAP) for the treatment of digital dermatitisin dairy cows: a retrospective study, Cattle Practice, Volume16, Part 1, page 64-68, March 20081, page 64-68, March 2008
2014
Ulusal Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Sığırlarda Topallık ve Ayak Hastalıkları(Olgu Açıklamalı Sığır Ayak Hastalıkları Atlası İlaveli), Doç. Dr. Göksen ÇEÇEN, 1. Baskı, Sentez Yayınevi, Bursa, 2014,  ISBN:978-605-5790-92-9

ÇEÇEN G, ÇİPA S, SALCI H, ÇALIŞKAN G Ü, AKIN İ, ÇELİMLİ N, AKGÜL M B, KURT H, AKBALA M, ŞEN A İ, ÇETİN M, CANATAN U. U.Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma Uygulama Merkezinde Bulunan Sığırlarda Gözlenen Ayak Hastalıklarının Dağılımı ve Değerlendirilmesi, Sığırlarda Topallık ve Ayak Hastalıkları Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, Bursa, 26-27 Nisan 2013

2014
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)  Comparison between Two Cecostomy Techniques for Treatment of Atresia Coli in Cattle and Buffalo Calves. M. A. ABDELRHMAN, A. M. SEDDEK, H. A. BAKR, Pakistan Veterinary Journal, 33 (3): 309-312, 2013.

G CECEN, H SALCI, G U CALISKAN, N CELIMLI, D SEYREK-INTAS, O S GORGUL. Modified Colostomy Technique for Colonic Atresia in Calves. Veterinary Surgery, Volume 39, Issue 6, pages 722–728, August 2010.

2013
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Vet Med Today: What Is Your Diagnosis? E. J. MORRISON, A. F. SATO, N. E. GEYER, C. BLAKE, JAVMA, Vol 242, No. 11, 1487-1489, 2013SALCI, H., BAYRAM, A. S., CELIMLI, N., CALISKAN, G. U., GORGUL, O. S, KRAMER, M. Evaluation of Thoracic Trauma in Dogs and Cats: A Review of Seventeen Cases. Iranian Journal of Veterinary Research, Shiraz University, Vol. 11, No. 4, Ser. No. 33, pg 325-331, 2010
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Measurement of Subcutaneous Fat Thickness and Longissimus Dorsi Muscle through Ultrasound to Estimate Carcass Composition in Live Moghani Sheep. S.M. Hosseini Vardanjani ; Seidreza Miraey ; A. Pakdel ; H M Shahrbabak. Iranian Journal of Animal Science, 43 (4), 53-520, 2013

ORMAN A, CALISKAN GU, DIKMEN S, USTUNER H, OGAN MM, CALISKAN C. The Assessment of Carcass Composition of Awassi Male Lambs by Real-time Ultrasound at Two Different Liveweights, Meat Science, 80 (2008) 1031–1036.

2013
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) The Use of Ultrasound As a Fat Measurement Sensor For the Food Industry: a Review, M.H. Abdul Halim, N. Buniyamin, M.A. Mohd Shari, R. Abu Kassim, Z. Mohamad. Proc. of the IEEE International Conference on Smart Instrumentation, Measurement and Applications (ICSIMA), pp: 1‑6, 26‑27 November, Kuala Lumpur, Malaysia.

ORMAN A, CALISKAN GU, DIKMEN S, USTUNER H, OGAN MM, CALISKAN C. The Assessment of Carcass Composition of Awassi Male Lambs by Real-time Ultrasound at Two Different Liveweights, Meat Science, 80 (2008) 1031–1036

2013
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Fitting of univariate and multivariate regression equations to predict weight of fat-tail and carcass parts from physical characteristics, S. M. Hosseini Vardanjani , S. R. Miraei-Ashtiani , A. Pakdel , H. Moradi Shahrebabak , H. Fazaeli,  Animal Sciences Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No 98 pp: 34-42

ORMAN A, CALISKAN GU, DIKMEN S, USTUNER H, OGAN MM, CALISKAN C. The Assessment of Carcass Composition of Awassi Male Lambs by Real-time Ultrasound at Two Different Liveweights, Meat Science, 80 (2008) 1031–1036.

2013
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Fitting of Univariate and Multivariate Regression Equations to Predict Weight of Fat-tail and Carcass Parts from Physical Characteristics, S. M. Hosseini Vardanjani , S. R. Miraei-Ashtiani , A. Pakdel , H. Moradi Shahrebabak , H. Fazaeli. Animal Sciences Journal (Pajouhesh & Sazandegi),No 98, pp: 34-42A ORMAN, G U CALISKAN, S DIKMEN. The Assessment of Carcass Traits of Awassi Lambs by Real-time Ultrasound at Different Body Weights and Sexes. Animal Science 2010. 88: 3428–3438
2013
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Canlı Hayvanlarda Bilgisayarlı X-Ray Tomografi Ölçüleri Kullanılarak Vücut Kompozisyonu ve Karkas Kalitesinin Tahmin Edilmesi (Using X-ray Computed Tomography Measurements to Predict Body Composition and Carcass Quality of Live Animals). A Ceyhan. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi (KSU J. Nat. Sci). 16 (3), 2013

A ORMAN, G U CALISKAN, S DIKMEN. The Assessment of Carcass Traits of Awassi Lambs by Real-time Ultrasound at Different Body Weights and Sexes. Animal Science 2010. 88 (10): 3428–3438


2013
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Canlı Hayvanlarda Bilgisayarlı X-Ray Tomografi Ölçüleri Kullanılarak Vücut Kompozisyonu ve Karkas Kalitesinin Tahmin Edilmesi (Using X-ray Computed Tomography Measurements to Predict Body Composition and Carcass Quality of Live Animals). Ayhan Ceyhan. KSU J Nat Sci, 16(3), 2013

ORMAN A, CALISKAN GU, DIKMEN S, USTUNER H, OGAN MM, CALISKAN C. The Assessment of Carcass Composition of Awassi Male Lambs by Real-time Ultrasound at Two Different Liveweights, Meat Science, 80 (2008) 1031–1036.

2013
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bir Buzağıda Akut Böbrek Yetmezliği, DF Başer, K Varol, ZK Sarıtaş, A Sevimli, T Civelek. Kocatepe Vet J 6 (1): 87-91, DOI: 10.5578/kvj.5341, 2013

H SALCI, G Ü ÇALIŞKAN, G ÇEÇEN, N ÇELİMLİ, O S GÖRGÜL. Bir Kuzuda İdrar Kesesi Rupturu. Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 28, 2: 67-71, 2009

2013
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Computer Vision Technology in the Food and Beverage Industries Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition, SR Silva, VP Cadavez, Chapter 11 - Real-time ultrasound (RTU) imaging methods for quality control of meats, 277-329, 2012

ORMAN A, CALISKAN GU, DIKMEN S, USTUNER H, OGAN MM, CALISKAN C. The Assessment of Carcass Composition of Awassi Male Lambs by Real-time Ultrasound at Two Different Liveweights, Meat Science, 80 (2008) 1031–1036.
2012
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Backfat thickness and longissimus dorsi real-time ultrasound measurements in light lambs, C Esquivelzeta, J Casellas, M Fina et al. Journal of Animal Science, Volume: 90, Issue: 13, Pages: 5047-5055, journalofanimalscience.org

ORMAN A, CALISKAN GU, DIKMEN S, USTUNER H, OGAN MM, CALISKAN C. The Assessment of Carcass Composition of Awassi Male Lambs by Real-time Ultrasound at Two Different Liveweights, Meat Science, 80 (2008) 1031–1036.

2012
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir Sansarda Desflurane Anestezisi Eşliğinde Antebrachium Kırığının Tedavisi, M.Enes ALTUĞ, Cafer Tayer İŞLER. Van (YYU) Veteriner Fakultesi Dergisi, 23 (3), 151 – 154, ISSN: 1017-8422; e-ISSN: 1308-3651, 2012

SALCI H, ÇELİMLİ N, ÇALIŞKAN GÜ, ÇEÇEN G, GÖRGÜL OS. Bir Kızıl Geyikte Multiple Mandibula ve Maksilla Kırığı, Editöre Mektup, Veteriner Cerrahi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, sf 42-45, 2007
2012
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

A review of morphological characteristics relating to the production and reproduction of fat-tailed sheep breeds. AF Pourlis - Tropical animal health and production, 2011 – Springer

ORMAN A, CALISKAN GU, DIKMEN S, USTUNER H, OGAN MM, CALISKAN C. The Assessment of Carcass Composition of Awassi Male Lambs by Real-time Ultrasound at Two Different Liveweights, Meat Science, 80 (2008) 1031–1036.

2011
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Facteurs De Variation De L'efficacité De Traitements Collectifs de la Dermatite Digitee Chezla Vache Laitiere, Marleen Bruggink Doktora Tezi, la Faculte de Medicine de Nantes Par, 2011

CECEN G, KABAKAYA GU, AKGOZ S, GORGUL OS. Evaluation of the topical action of intramammary antibiotic preperations (IMAP) for the treatment of digital dermatitis in dairy cows: a retrospective study, Cattle Practice, Volume 16, Part 1, page 64-68, March 2008

2011
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bir Buzağıda Rastlanılan Rektovaginal Fistül, Atresia Ani ve Perosomus Elumbus Olgusu. A.S. DURMUŞ, H.N. ÇINAR, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 2011, Cilt 25, Sayı 1, 043-047

H SALCI, G Ü ÇALIŞKAN, G ÇEÇEN, N ÇELİMLİ, E BATMAZ, O S GÖRGÜL. Bir Buzağıda Konjenital Rektovajinal Fistül  (Congenital Rectovaginal Fistula in a Calf). Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 28, 2: 61‑65, 2009.

2011
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) The assessment of carcass traits of Awassi lambs by real-time ultrasound at different body weights and sexes. A Orman, GU Caliskan, S. Dikmen - Journal of Animal Science, Volume: 88, Issue: 10, Pages: 3428-3438, 2010 - animalsci.highwire.org 

ORMAN A, CALISKAN GU, DIKMEN S, USTUNER H, OGAN MM, CALISKAN C. The Assessment of Carcass Composition of Awassi Male Lambs by Real-time Ultrasound at Two Different Liveweights, Meat Science, 80 (2008) 1031–1036.

2010
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Unusual Surgical Affections of Ruminants and Their Successful Treatment. Dilipkumar, D. and G. P. Dhage, Veterinary Practitioner Vol. 10 No. 2 December 2009, 159-161G CECEN, G U CALISKAN, O S GORGUL. Surgical Treatment of Rectovaginal Fistula with Atresia Ani in a Holstein Calf. Case Report. Hungar Vet J, 10, pg 607‑610, October 2008.
2009
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Comparative research on carcass quality in suckling lambs of different local sheep breeds. E Ghiţă, R Pelmus, C Lazăr, M Rebedea - Archiva Zootehnică, 2009 - ibna.ro

ORMAN A, CALISKAN GU, DIKMEN S, USTUNER H, OGAN MM, CALISKAN C. The Assessment of Carcass Composition of Awassi Male Lambs by Real-time Ultrasound at Two Different Liveweights, Meat Science, 80 (2008) 1031–1036.

2009
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler The prediction for some carcass traits and body measurements from the birth weight and slaughter weight in Awassi sheep (التنبؤ بعدد من صفات الذبیحة وقیاسات الجسم في ضوء وزن المیلاد والوزن الحي عند الذبح لدى الاغنام العواسي). HH Saleh, JV Elia, AK Mubark. Anbar Journal of Agricultural Sciences,7 (4), 270-276, 2009

ORMAN A, CALISKAN GU, DIKMEN S, USTUNER H, OGAN MM, CALISKAN C. The Assessment of Carcass Composition of Awassi Male Lambs by Real-time Ultrasound at Two Different Liveweights, Meat Science, 80 (2008) 1031–1036

2009
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler H Salci, G Ü Çalişkan, G Çeçen, N Çelimli, E Batmaz, O S Görgül. Bir Buzağıda Konjenital Rektovajinal Fistül (Congenital Rectovaginal Fistula in a Calf). Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 28, 2: 61‑65, 2009

G CECEN, G U CALISKAN, O S GORGUL. Surgical Treatment of Rectovaginal Fistula with Atresia Ani in a Holstein Calf. Case Report. Magyar Allatorvosok Lapja (Hungar Vet J), 10, pg 607‑610, October 2008

2009
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Estimation of carcass composition by ultrasound measurements in 4 anatomical locations of 3 commercial categories of lamb. G Ripoll, M Joy, A Sanz - Journal of Animal Science, Volume: 88   Issue: 10   Pages: 3409-3418, 2010 - animal-science.org

ORMAN A, CALISKAN GU, DIKMEN S, USTUNER H, OGAN MM, CALISKAN C. The Assessment of Carcass Composition of Awassi Male Lambs by Real-time Ultrasound at Two Different Liveweights, Meat Science, 80 (2008) 1031–1036.

2008
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Radiographic Features of Traumatically Caused Retroflexion of Urinary Bladder in Two Dogs. Haebeom Lee, Hyewon Kang, Min-su Kim, Namsoo Kim, Kichang Lee, Journal of Veterinary Clinics, Vol.25 No.6, 12, 553-556, 2008.

KABAKAYA GU, SALCI H, CELIMLI N, SEYREK‑INTAS D. Retroflexion of the Urinary Bladder in a Dog, Aust Vet Practit 37 (2), page 52-54, June 2007

2008
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
1
15
0
0
0
0
0
16
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
1
15
0
0
0
0
0
16

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Uluslararası Katılımlı II.Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, 10‑13 Nisan  Bir Kedide Abortla Seyreden Toksoplasmosis Olgusu (Sözlü Bildiri)Bursa, Türkiye
2003
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bilim Kurulu Üyeliği Geleceğe Taşköprüden Bakış ÇalıştayıHayvancılık Grubu Bilim KuruluTaşköprü-Kastamonu
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Dünya Süt Günü Etkinlikleri“Sağlıklı Beslenmede Hayvansal Bir Ürün Olan Sütün Önemi” Konulu Konferansta KonuşmacıDevrekâni-Kastamonu
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım  Etik Günü Ve Haftası Etkinlikleri“Etik Kültürü” Konulu KonferansKredi Yurtlar Kurumu-Kastamonu
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Vetlock Kilitli Küntcher UygulamasıOsteosentez Tekniği ve Uygulaması, XIV. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi dahilinde ORTHO-PET tarafından düzenlenen çalıştayLara-Antalya
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım XIV. Ulusal Veteriner Cerrahi KongresiVeteriner CerrahiLara-Antalya
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği Hizmet İçi Eğitimi, 20 Şubat Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği 


Kastamonu, Türkiye
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Pati’nin sayfası, 2010 yayın dönemi Pet hayvanlarının bakımı ve sık karşılaşılan hastalıkları hakkında bilgilendirici sayfa yayınlanmasıBursa Hakimiyet Gazetesi 'Yaşayan Bursa Eki', Bursa, Türkiye
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 19-22 Mayıs Tendinitis Geçiren Yarış Atlarında Klinik ve Ultrasonografik Bulguların Yarış Performansıyla İlişkilendirilmesi (Sözlü Bildiri)Belek-Antalya
2010
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak “Hayvansever” televizyon programının klinik bölümü, 2009-2010 yayın dönemiPet hayvanlarının bakımı ve sık karşılaşılan hastalıkları hakkında bilgilendirici program sunumuAs TV, Bursa, Türkiye
2009
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım

Veteriner İleri Görüntülü Tanı Kursu II (Uygulamalı),  24-26 Ağustos 

Veteriner İleri Görüntülü TanıBursa, Türkiye
2007
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği Veteriner İleri Görüntülü Tanı Kursu (Uygulamalı), 17-18 Nisan
Veteriner İleri Görüntülü Tanı Bursa, Türkiye
2006
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım X. Veteriner Cerrahi Kongresi, 9‑10 KasımGebe Bir Düvede Boynuz Darbesine Bağlı Oluşan Perianal Yırtık Yarası (Poster Bildiri)İstanbul, Türkiye 
2006
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım X. Veteriner Cerrahi Kongresi, 9-10 Kasım Yavru bir Köpekte Karşılaşılan İdrar Kesesi Retrofleksiyonu (Poster Bildiri)İstanbul, Türkiye 
2006
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Veteriner Ultrasonografi Kursu (Uygulamalı), 02-05 Mart Veteriner Ultrasonografi Bursa, Türkiye
2005
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Atlarda Abdominal Cerrahi Kursu (Uygulamalı), 02-04 Ekim Atlarda Abdominal Cerrahi Bursa,Türkiye
2004
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
1
0
0
2
0
0
0
0
1
4
2016
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2017
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2018
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
1
0
0
5
0
0
0
0
1
7

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Proje Yürütücüsü Adezyon Önleyici Bir Bariyer Olarak Sarımsak ve Siyah Sarımsak (Allium sativum L.) Yağı Yüklü Alginat Esaslı Biyopolimerik Filmin Üretilmesi ve İntraabdominal Kullanımı,Destek Miktarı: 600.400,00 TL
2020
TÜBİTAK Projesi [TBTK] Diğer Görevler

Normal ve Laminitis’li Sığır Tırnaklarında Capsula ve Corium Ungulae’nin Morfolojik Özelliklerinin Radyolojik, Ultrasonografik ve Postmortem Olarak Değerlendirilmesi

2008
2010
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü Kastamonu Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri (Veteriner-Tıp) Alanlarında Bilimsel-Akademik Araştırmalar ve Uygulamalı Eğitimler Yürütülebilecek Küçükbaş Hayvan (Koyun-Keçi) Barınağı Kurmaya Yönelik Alt Yapı Projesi
2016
2018
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı

İvesi Irkı Erkek Kuzularda Karkas Kompozisyonunun Belirlenmesinde Plazma Leptin Düzeyi ve Ultrasonografinin Karşılaştırılması [V (U) 2009-17]

2009
2010
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı

Keçilerde Deneysel Oluşturulan Septik Artritisin Farklı Dönemlerinde Artroskopik Tanı ve Sağaltımında Artroskopik Lavaj ve Sefalosporin Emdirilmiş Sodyum Alginate İmplantların İntraartiküler Uygulanmasının Karşılaştırılması [V-2006/55]

2006
2010
Diğer Ulusal Kurumlarca Desteklenen Projeler [UKDP] Yardımcı Araştırmacı Akgöl Göleti Havzasındaki Mevcut Su Kaynaklarının Su Kalitesi ve Su Kirliliği Durumu ile Canlılar Üzerine Sitotoksik Etkisinin Tespiti
2017
Diğer Projeler [DGRP] Diğer Görevler Control and Mechanism of Bovine Placental Abiation [TÜBİTAK & DFG İşbirliği Uluslar arası Proje]
2007
2008
SANATSAL FAALİYET BİLGİLERİ
YılUluslararasıUlusalT O P L A M
Geçmiş
0
1
1
2016
0
1
1
2017
0
0
0
2018
0
0
0
2019
0
0
0
2020
0
0
0
T O P L A M
0
2
2

Faaliyet TürüGörev TürüAçıklamaTarih
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Kişisel Etkinliklerde Bulunmak Özel Resim Kursu ve Yıl Sonu Sergisi- Resim Öğr. Deniz İlker KURUOĞLU yönetiminde
2016
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Özel Resim Kursu ve Yıl Sonu Sergisi- Resim Öğr. Deniz İlker KURUOĞLU yönetiminde
2013
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Yüksek Lisans Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi-Cerrahi ABD Kedi ve Köpeklerde Bazı Dental Hastalıkların Klinik ve Radyolojik bulgularının Karşılaştırılması (Bitirme Tezi)
2003
2003
Doktora Uludağ Üniversitesi Veteriner Cerrahi Türkiye’de tendinitis Geçiren Yarış Atlarında Klinik Ve ultrasonografik bulguların Yarış Performansıyla Ilişkilendirilmesi
2003
2009
YAYIN KURULU ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılISI İndekslerine Giren DergilerdeUluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Ulusal Hakemli DergilerdeDiğer DergilerdeT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
0
0

Hakemlik TürüGörevAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yardımcı Editör Open Access Journal of Veterinary Science & Research (OAJVSR)
2019
JÜRİ ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılUluslararası Jüri ÜyeliğiProfesörlük Jürisi ÜyeliğiDoçentlik Jürisi ÜyeliğiYardımcı Doçentlik Jürisi ÜyeliğiDoktora Jüri ÜyeliğiYüksek Lisans Jüri ÜyeliğiProje Jüri ÜyeliğiT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
1
0
1
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
0
0
1
0
1

Jüri TürüAçıklamaTarih
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği

Antalya’da Bulunan Sığırların (Bos Taurus Taurus Linnaeus, 1758) İşkembe Siliyat (Protista: Ciliophora) Faunası

(Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Savunma Sınav Jüri üyeliği)

2019
DİĞER ÜYELİK VE TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ
Komisyon Üyeliği ve TemsilcilikTarih
Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kurulu Üyeliği
2016
2017
Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
2016
2017
'TEMA İhsangazi' İlçe Gönüllü Sorumluluğu Danışmanlığı
2014
2016
İhsangazi Meslek Yüksek Okulu Yüksek Okul Kurulu Üyeliği
2013
İhsangazi Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği
2013
TEMA Gönüllülüğü
1998
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2019-2020
Güz
Ön Lisans ÇİFTLİK HAYVANLARINDA AYAK SAĞLIĞI
2
1
3
74
2019-2020
Güz
Ön Lisans DOĞUM BİLGİSİ VE SUNİ TOHUMLAMA
2
1
5
79
2019-2020
Bahar
Ön Lisans VETERİNER ANESTEZİYOLOJİYE GİRİŞ
2
0
4
84
2019-2020
Bahar
Ön Lisans MEME HASTALIKLARI VE SAĞIM HİJYENİ
2
0
4
85
2018-2019
Güz
Lisans Anatomi – BMM201
3
0
4
37
2018-2019
Güz
Lisans Anatomi I –VET101
3
4
10
33
2016-2017
Güz
Ön Lisans Mesleki Uygulama I
0
8
6
67
2016-2017
Bahar
Ön Lisans Mesleki Uygulama II
0
8
6
63
2015-2016
Güz
Ön Lisans Çiftlik Hayvanlarında Ayak Sağlığı
2
2
3
57
2015-2016
Güz
Ön Lisans Temel Veteriner Anatomi
2
2
6
91
2015-2016
Bahar
Ön Lisans Temel Klinik Bilgisi
2
1
4
59
2015-2016
Bahar
Ön Lisans Temel Veteriner Radyoloji
1
1
2
61
2015-2016
Bahar
Ön Lisans Meme Hastalıkları ve Sağım Hijyeni
2
1
4
60
2015-2016
Bahar
Ön Lisans Veteriner Anesteziyolojiye Giriş
2
1
4
60
2014-2015
Bahar
Ön Lisans ZOOTEKNİ VE HAYVAN REFAHI
2
1
5
76
2014-2015
Bahar
Ön Lisans Sağım Hijyeni Ve Mastitis Profilaksisi
2
1
5
45
2014-2015
Bahar
Ön Lisans Mesleki Uygulama II
0
8
4
46
2013-2014
Güz
Ön Lisans Mesleki Uygulama I
0
8
4
53
2013-2014
Güz
Ön Lisans Ayak Bakımı ve Hastalıkları
2
2
5
53
2013-2014
Güz
Ön Lisans Doğum ve Suni Tohumlama
2
2
5
53
2013-2014
Güz
Ön Lisans ANATOMİ ve HİSTOLOJİ
3
2
7
63
2013-2014
Bahar
Ön Lisans ZOOTEKNİ ve HAYVAN REFAHI
2
2
6
54
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Veteriner Ultrasonografi & Radyoloji
Büyük Hayvan Cerrahisi
Küçük Hayvan Cerrahisi


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr