DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi, Kuzeykent Kampüsü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03662801949
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
o.hasdedeoglu@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
YDS
78,75
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı ABD
2013
Yüksek Lisans Türkiye İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD
2008
Lisans Türkiye İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
2005
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
2013
Arş. Gör. Türkiye İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
2005
2013
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
1
4
0
0
0
3
8
2016
0
2
2
1
0
0
0
5
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
3
6
1
0
0
3
13

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler HASDEDEOĞLU, M. Onur, ATEŞ, Ömer Faruk, "Edebiyat Tarihçiliğinde Antolojilerin Rolü: Türk Hikâye Antolojileri", Akademik Bakış Dergisi,S. 56, 2016, 1-15. s.
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler HASDEDEOĞLU, M. Onur, Asırlara Tanıklık Eden Eserler: Drina Köprüsü ve Fetva Yokusu, Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, C. 3,S. 6, 2016, 1-18. s.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler HASDEDEOĞLU, M. Onur, "Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinden Hareketle Azınlıkların Folkloru Bağlamında Milli Kimlik İnşası Meselesi", IV. Kazan Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu Bildiri Kitabı, 29 Eylül-1 Ekim 2016, Ankara, s. 630-636.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler HASDEDEOĞLU, M. Onur, Türkiye’deki Üniversitelerde Hazırlanan “Cengiz Aytmatov” Konulu Lisansüstü Tezler Bibliyografyası ve Bir Değerlendirme", Türk Dünyasında İlmi Araştırmalar Sempozyumu Bildiri Kitabı, 29-31 Mayıs 2016, s. 345-351.
2016
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler HASDEDEOĞLU, M. Onur, "Hüsnü Açıksöz'ün Yazılarında Kullandığı Dil ve Üslup", Milli Mücadele'nin Anadolu'daki Basın Bayraktarı Hüsnü Açıksöz, Basın İlan Kurumu Yayımları, 2016, s. 87-98. 
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler HASDEDEOĞLU, Mehmet Onur, "Tanzimat Dönemi Yazarlarının Roman Kahramanlarında Okuma Kültürü", Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Bolu, 2015  ,S. 5, s. 225-244.
2015
Diğer Yayınlar HASDEDEOĞLU, M. Onur, "Ezilenlerin Duygu Anlatıcısı", Fil Dergisi, İstanbul, 2015, 2. S., s. 31 
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

HASDEDEOĞLU, Mehmet Onur, “Refik Halid Karay’ın Romanlarında Toplumsal Değişim”, III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 20-22 Eylül 2010, C. II, İstanbul, 2011, s. 1137-1150. 

2011
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

HASDEDEOĞLU, Mehmet Onur, “Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Öğretmen Tipleri”, III. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 19-20 Mayıs 2009, Bişkek, 2011, s. 57-72.  

2011
Diğer Yayınlar

HASDEDEOĞLU, Mehmet Onur, “Kırım’ın Ebedî Sesi Cengiz Dağcı”, Türk Edebiyatı, S. 439, İstanbul, 2010, s. 75. 

2010
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

HASDEDEOĞLU, Mehmet Onur, “Sabahattin Ali’nin Çerçeve Metinli Hikâyeleri”, II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 04-06 Ağustos 2008, C. I, İstanbul, 2009, s. 577-584. 

2009
Diğer Yayınlar

HASDEDEOĞLU, Mehmet Onur, “Dil Doktoru”, Türk Edebiyatı, S. 405, İstanbul, 2007, s. 76. 

2007
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

HASDEDEOĞLU, Mehmet Onur, “Ahmet Mithat’ın Üç Romanında İsim Sembolizasyonu”, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 11-13 Eylül 2006, İstanbul, 2006 s. 607-615.

2006
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
13
4
0
0
0
0
0
17
2016
1
0
0
0
0
0
0
1
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
14
4
0
0
0
0
0
18

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği Türk Dünyasında İlmi Araştırmalar SempozyumuSempozyumCelalabad/KIRGIZİSTAN
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım "Manas" Phenomenon: Issues and New Ways of ResearchKongreIsık Göl Devlet Üniversitesi
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği TUDOK 2012Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi İstanbul Kültür Üniversitesi
2012
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği Congress of International Linguistics and Comparative LiteratureUluslararası Dilbilim ve Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresiİstanbul Kültür Üniversitesi
2011
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım TUDOK 2010Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi İstanbul Kültür Üniversitesi
2010
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği TUDOK 2010Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi İstanbul Kültür Üniversitesi
2010
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği Türklük Bilimi Yaz OkuluEtimoloji ve Türkçenin Söz Varlığıİstanbul Kültür Üniversitesi
2009
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım III. Uluslararası Genç Türkologlar SempozyumuUluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
2009
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım TUDOK 2008Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi İstanbul Kültür Üniversitesi
2008
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği TUDOK 2008Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresiİstanbul Kültür Üniversitesi
2008
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği UTEK 2007Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi İstanbul Kültür Üniversitesi
2007
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği Chaos and Complex SystemsI. Disiplinlerarası Kaos Sempozyumuİstanbul Kültür Üniversitesi
2006
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım TUDOK 2006Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi İstanbul Kültür Üniversitesi
2006
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği TUDOK 2006Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresiİstanbul Kültür Üniversitesi
2006
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Hüsnü Açıksöz PaneliHüsnü Açıksöz'ün Yazılarında Kullandığı Dil ve ÜslupRıfat Ilgaz Kültür Merkezi, Kastamonu
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Vefatının 40. Yıl Dönümünde Arif Nihat Asya: Türk Bayrağına SaygıArif Nihat AsyaTürk Ocakları Kastamonu Şubesi
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Paneliİstiklal Marşı'nın Kabul Edilme SüreciKastamonu Üniversitesi
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 2. Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci SempozyumuEdebiyatımızda "Toplumcu Gerçekçilik" Akımı ve Sabahattin AliMarmara Üniversitesi
2008
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Sosyal Değişimin Aracı Olarak Roman (1872-1896)
2010
2013
Yüksek Lisans İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sabahattin Ali'nin Hikâye Kişileri
2006
2008
YAYIN KURULU ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılISI İndekslerine Giren DergilerdeUluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Ulusal Hakemli DergilerdeDiğer DergilerdeT O P L A M
Geçmiş
0
2
1
0
3
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
2
1
0
3

Hakemlik TürüGörevAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Değerlendirme Kurulu Üyesi Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Değerlendirme Kurulu Üyesi Türük Dergisi
2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Değerlendirme Kurulu Üyesi İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
2014
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2013-2014
Güz
Lisans Yeni Türk Edebiyatına Giriş I
3
0
3
80
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Yeni Türk Edebiyatı


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr