DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
KASTAMONU
İş Adresi KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI
KASTAMONU
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
matalan@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
ÜDS
68750
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Ankara Üniversitesi İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2004
Yüksek Lisans Türkiye Ankara Üniversitesi İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
1998
Lisans Türkiye Atatürk Üniversitesi İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
1988
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Prof. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri
2013
Doç. Dr. Türkiye Fırat Üniversitesi İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2008
2013
Arş. Gör. Dr. Türkiye Fırat Üniversitesi İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2004
2008
Arş. Gör. Türkiye Fırat Üniversitesi İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
1995
2004
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Rektör Yardımcısı Kastamonu Üniversitesi
2019
Dekan Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
2017
Bölüm Başkanı KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2015
2020
Bölüm Başkanı KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2013
2013
Anabilim Dalı Başkanı KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ/KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ
2013
2020
Dekan Yardımcısı KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2013
2017
Müdür FIRAT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2011
2012
Dekan Vekili FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2010
2011
Anabilim Dalı Başkanı FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ/KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ
2008
2013
Dekan Yardımcısı FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2008
2011
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
20
9
6
8
1
3
47
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
1
1
0
0
0
0
0
2
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
1
21
9
6
8
1
3
49

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Cafer es-Sadık'ın Eserleri
2020
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler  Kutadgu Bilig de Mezhebi Unsurlar, 
2020
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler HZ  ALİ CENKNÂMELERİNDE MATURİDİLİK VE HANEFİLİK İLE İLGİLİ UNSURLAR, 2016, İzmir İlahiyat Fakültesi Yay., İzmir 2016, 978-975-441-450-9
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tarikat Silsilelerinde Cafer-i Sâdık'ın Yeri
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler ANADOLU DA CENKNAME GELENEĞİNİN OLUŞUMU, ULUSLARARASI ALEVİ-BEKTAŞİ KLASİKLERİ SEMPOZYUMU, 978-975-389-871-3, 363-377, SAKARYA
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler  Kutadgu Bilig de Mezhebi Unsurlar, ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI’NDA İLMİ ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, 29-30 mayıs 2016
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler HANEFİLİK VE MATURİDİLİĞİN BEKTAŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, ULUSLARARASI MATURİDİLİK SEMPOZYUMU
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler HANEFİLİK VE MATURİDİLİĞİN BEKTAŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, ULUSLARARASI MATURİDİLİK SEMPOZYUMU, 4-6 Mayıs 2015 KAZAKİSTAN
2015
Diğer Yayınlar  İSLAM DÜŞÜNCESİNDE CAFER İ SADIK IN YERİ, Iğdır Üniversitesi VII. Geleneksel Ehl-i Beyt paneli
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Tarikat Silsilelerinde Ca fer i Sâdık ın Yeri, I.ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ, 13-15 MAYIS 2014, İSTANBUL
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler VİRANİ BABA NIN fAKR NAMESİNDE TASAVVUFİ UNSURLAR, ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ESKİŞEHİR BİLGELER ZİRVESİ, 25-28 MAYIS 2014
2014
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler "Virani Baba", Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, (Ed. Bayram Ali Çetinkaya), İnsan Yayınları.
2014
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler "Cafer-i Sadık", Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, (Ed. Bayram Ali Çetinkaya), İnsan Yayınları.
2014
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Şiiliğin Farklılaşma Sürecinde Ca'fer es-Sâdık'ın Yeri, Araştırma Yay., Ankara 2005;(II. Baskı, Araştırma Yay., Ankara 2014)
2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İSLAM DÜŞÜNCESİNDE MEZHEPLERİN DOĞUŞU, ŞEYH ŞABAN-I VELİ VAKFI 20.12.2014, KASTAMONU
2014
Diğer Yayınlar ORTADOĞUNUN GLECEĞİ VE MEZHEPLER, ULUSLARARASI ORTADOĞU'NUN GLECEĞİ VE MEZHEPLER, 04-06-2014, DİYARBAKIR
2014
Diğer Yayınlar İSLAM DÜŞÜNCESİNDE MEZHEPLERİN DOĞUŞU, ŞEYH ŞABAN-I VELİ VAKFI, 20.12.2014
2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "The Developmental Process Of The History Of Islamic Sects In Turkey", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Fırat University Journal of Social Science, Cilt: 22, Sayı: 1, s. 190-197, ELAZIĞ-2012. 
2012
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cenknâmelerde Hz. Ali'nin Yeri, e-makâlât Mezhep Araştırmaları, V/II (Güz 2012), ss. 7-29.www.emakalat.com

2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cenknâmelerde Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman'ın Yeri, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XVII/1 (2012)

2012
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İslam Düşüncesinde Ca’fer-i Sâdık’ın Yeri, Milel ve Nihal, 8/3(2011), 9-30. 

2011
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Cenknâmelerde Hz. Hüseyin’in Yeri", e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/2, Güz 2011
2011
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Anadolu’da Hz. Ali Cenknâmelerinin Toplumsal Yansımaları", KELAM ARAŞTIRMALARI, 9:1 (2011), SS.45-56
2011
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

“The Developmental Process Of The History Of Islamic Sects” Tagung zum Abschluss der Imamweiterbildung an der Universität Osnabrück, Zur Geschichte und Gegenwart, der islamischen Wissenschaften, 4. – 5. Juli 2011 - Zimeliensaal der Universitätsbibliothek, Alte Münze 16, Osnabrück Almanya.

2011
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

“19. Yüzyılın Sonlarında Gürün’ün Dinî ve Sosyal Yapısı”, Uluslararası Gürün Sempozyumu, 24-25 Eylül 2011, Gürün.

2011
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Türk Kültüründe Muhammed Hanefî Cenknâmeleri, TBBD Yay., İstanbul 2011.
2011
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Muhammed b. el-Hanefiyye ve Anadolu'daki Tezahürleri (Muhammed Hanefî Cenknâmeleri), İlâhiyât Yay., I. Baskı, Ankara 2007.

2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Historical Personality of Ja’far al-Sâdıq", Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XVI (2011), Ocak-Temmuz, ss.35-43.
2011
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Hz. Ali Cenknâmelerinde Mâturîdîlik ve Hanefilikle İlgili Unsurlar", e-makâlât Mezhep Araştırmaları, III/1 (Bahar 2010), ss. 65-103. www.emakalat.com.

2010
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

“Vîrânî’nin Fakr-nâme’sinde Mezhebi Unsurlar”, I. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, 07-09 Mayıs 2010 Çorum, 223-240. 

2010
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Ca'fer es-Sâdık, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., I. Baskı, Ankara 2007. (II. Baskı, Ankara 2010
2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Vîrânî’nin Fakr-nâme’sinde Mezhebi Unsurlar", Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15/2 (2010), s. 63-77. 

2010
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler " Makâlât'ın Tahkikli Neşri", Türkiye Günlüğü 97, Bahar 2009, ss., 180-191.
2009
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ca'fer es-Sâdık'ın Rafızilerle Tartıştığını Anlatan Bir Risale: Hâzihi Munazâra Ca'fer b. Muhammed es-Sâdık (r.a) Maa'r-Râfızî", Kelam Araştırmaları, 7:1, (Ocak 2009), ss.21-38.
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Hz. Ali Cenknâmelerinde Mâturîdîlik ve Hanefilikle İlgili Unsurlar”, Uluslararası Hz. Ali Sempozyumu, 18-20 Aralık, İzmir 2009. 
2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Alioğulları İç Çekişmesi, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14/2, (Temmuz Aralık 2009), ss., 63-76
2009
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Türk Kültüründe Hz. Ali Cenknâmeleri", e-makâlât Mezhep Araştırmaları, I/2 (Güz 2008), ss. 7-27.
2008
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir Muhalefet İttifakı:Abdullah b. Muaviye(129/746-7) Hareketi", Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: XXII, Kış-İlkbahar, İzmir 2006, 41-63.

2006
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Şîa'da Cifr İlminin Yeri", Dini Araştırmalar, 9:XXV (2006), 109-123.
2006
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ebû Hanife ve Ali Oğulları", Dini Araştırmalar, 8:XXIV (2006), 157-168.
2006
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Ebû Hanife ve Ali Oğulları", Dini Araştırmalar, 8:XXIV (2006), 157-168. 

2006
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Şiî Kaynaklarda Ali B. Ebî Tâlib ve Fatıma Mushafı", Dini Araştırmalar, 8:XXIII Eylül Aralık (2005), 93-110.

2005
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Abbasi Daveti Sürecinde er-Rızâ Min Âl-İ Muhammed Söylemi", İslami Araştırmalar, XVIII: II (2005), 183-191. 

2005
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Abbasî Daveti Sürecinde Ammâr b. Yezid", Dini Araştırmalar, 8:XXII (2005), 287-296.

2005
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Hz. Muhammed’in Vefatından Sonraki Hilafet Tartışmaları", Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, IX:2 ( 2004), 55-68.

2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Şii Kaynaklarda Muhammed b. Hasan el-Mehdi'nin Tarihi ve Menkabevi Kişiliği" , Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , VII (2002), 95-112. 
2002
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Cafer es-Sadık'ın Eserleri" , Dini Araştırmalar , 4:11(2001), 113-132. 

2001
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Hz.Muhammed'in Beşer Oluşu" , Kutludoğum 2000 , 2001 , 137-144.

2001
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Cafer es-Sadık'da Tanrı, Bilgi, İnsan ve Alem Anlayışı" , Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , V (2000) , 621-631 .

2000
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
0
63
0
63
2017
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
T O P L A M
0
63
0
63

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Fevzi Rençber, Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri, International Journal Of Social Science , Volume 6 Issue 4, April 2013, P. 681-692. Mehmet Atalan, ‚vîrânî’nin Fakr-nâmesi’nde Mezhebî Unsurlar‛, Fırat Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, Xv, Sayı: 2, S. 65-69
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Fevzi Rençber, Alevî Ocakzâdelerin Problemleri Ve Çözüm Önerileri, International Journal Of Social Science , Volume 6 Issue 4, April 2013, P. 681-692. 

mehmet Atalan, “cenknamelerde Hz. Hüseyin’in Yeri”, E-makâlât Mezhep Araştırmaları, 2011, Cilt: Iv, Sayı: 2, S. 7-8.

2013
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ahmet Yönem, Kadiyanilik Bağlamında Mehdilik, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: Xııı, Sayı: 24 (2011/2), S. 175-191, 183, 6.

Mehmet Atalan, Muhammed B. El-hanefiyye Ve Anadolu’daki Tezahürleri, Ilahiyat Yay., Ankara 2007, 64-73.

2011
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

ahmet Yönem,"hasan El-askeri Ve Şiilik",fırat Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, Xvı/ıı (2011), 237-252, 243; 

mehmet Atalan, Muhmammed B. El-hanefiyye Ve Anadolu'daki Tezahürleri (muhammed Hanefi Cenknâmeleri), Ilahiyat Yay., Ankara 2007, 49-55

2011
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler E. Gündüz, Relationship Between Abū Ḥanīfa And Zayd Ibn ʿalī-an Assessment In The Context Of An Account In Al-majmūʿ Al-fiqhī, - Ilahiyat Studies: A Journal On Islamic And Religious …, 2011 - Ilahiyatstudies.org. 

mehmet Atalan, “ebû Hanife Ve Ali Oğulları [abū Ḥanīfa And The ʿalids],” Dinî Araştırmalar [religious Studies], 8/24 (2006), 157-169.

2011
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Adem Apak, Anahatlarıyla Islam Tarihi (abbasiler Dönemi), Ensar Yay., Istanbul 2011, 26.sayfa, 22

Mehmet Atalan, "Abbasi Daveti Sürecinde Er-rıza Min Âl-i Muhammed Söylemi", İslami Araştırmalar, 2005, Cilt Xvııı, Sy. 2, 183-192.

2011
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Abdulcabbar Adıgüzel, "erken Dönem Politik Ihtilafların Şii-imami Ekoldeki Teolojik Izdüşümleri", E-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/2 (güz 2011), Ss. 63-122, 77. Sayfa, 49.

Mehmet Atalan, "hz.peygamberin Vefatından Sonraki Hilafet Tartışmaları", Füifd,ıx:2, Elazığ 2004, 64-65

2011
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Doğan Kaplan, Ehl-i Beyt’in Gizli Ilmi: Hz. Ali’ye Nispet Edilen Kitâb-ı Ali (sahîfe- Câmia), Cefr Ve Mushaf-ı Fâtıma Hakkında Bir Inceleme, Süifd., Güz 2010, 75-92, 77;mehmet Atalan, Şii Kaynaklarda Ali B. Ebî Tâlib Ve Fâtıma Mushafı, Dini Arastırmalar, C. 8, Sayı: 23, Eylül – Aralık 2005, 96-107; 107-109
2010
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

mustafa Öztürk,şiî-imami Tefsir Kültürü, Tarihten Günümüze Kur'an'a Yaklaşımlar, Ilim Yayma Vakfı Kur'an Ve Tefsir Akademisi, Istanbul 2010, S. 260, 49 

Mehmet Atalan, Şiîliğin Farklılaşma Sürecinde Ca’fer Es-sâdık’ın Yeri, Araştırma Yay., Ankara 2005, 117-129

2010
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yunus Emre Gördük, Imam Ca'fer Es-sadık Tefsiri, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Diyarbakır 2010,27, 30, 31, 43, 48, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 83, 88, 93, 97.

mehmet Atalan, Cafer-i Sadık, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ank. 2007, S. 7, 12, 14, 15, 41, 53, 54, , 55-66, 57, 77, 78-79, 83-85, 92, 179
2010
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

mehmet Saffet Sarıkaya, Kamile Ünlüsoy, Hacı Bektaş-ı Veli’nin Inanç Dünyasında Hz.ali Ve Ehl-i Beyt, Hacibekaş Veli Dergisi,2010, 1-10; 

mehmet Atalan, Muhammed B. El-hanefiyye Ve Anadolu'daki Tezahürleri (muhammed Hanefi Cenknameleri), Ankara 2007, 97-101.

2010
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yunus Emre Gördük, Imam Ca'fer Es-sadık Tefsiri, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Diyarbakır 2010, S. 2, 86, 87, 88, 89,90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 123, 125

mehmet Atalan, “cafer Es-sâdık’ın Eserleri ”, Dinî Araştırmalar, Eylül-aralık 2001, Iv, S.115-131, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, .

2010
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Saffet Sarıkaya, "nisâbu’l-intisâb’da Esnaf Teşkilatı Ve Fütüvvetnamelere Yönelik Eleştiriler", E-makâlât Mezhep Araştırmaları, Iıı/1 (bahar 2010), Ss. 43-64, Issn 1309-5803 | Www.emakalat.com.

mehmet Atalan, Muhammed B. El-hanefiyye Ve Anadolu’daki Tezahürleri, Ankara 2007, 97-101

2010
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Doğan Kaplan, Ehl-i Beyt’in Gizli Ilmi: Hz. Ali’ye Nispet Edilen Kitâb-ı Ali (sahîfe- Câmia), Cefr Ve Mushaf-ı Fâtıma Hakkında Bir Inceleme, Süifd., Güz 2010, 75-92, 86; 

Mehmet Atalan, "Şîa'da Cifr İlminin Yeri", Dini Araştırmalar, 9:xxv (2006), 109-123

2010
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler hüseyin Güneş, Dinî, Siyasî Ve Sosyal Etkisi Açısından Muhammed B. Hanefiyye Ve Hayatı (16/637-81/700), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Konya 2009, 14,15. Sayfa; 20. Sayfa 6. 9. Dipnot; 38 Sayfa 120. Dipnot; 218. Sayfa, 272. Dipnot;

mehmet Atalan, Muhammed B. El-hanefiyye Ve Anadolu'daki Tezahürleri (muhammed Hanefi Cenknâmeleri), Ilahiyat Yay., Ankara 2007.

2009
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ziya Şen, "şii Dünyasında Var Olduğuna Inanılan Fâtıma Mushafının Mahiyeti", Deüifd, Xxıx/2009, Ss. 51-68, 67, 99.

mehmet Atalan, Şii Kaynaklarda Ali B. Ebî Tâlib Ve Fâtıma Mushafı, Dini Arastırmalar, C. 8, Sayı: 23, Eylül – Aralık 2005, S. 109

2009
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ali Bulut,erken Dönem Tefsir Mukaddimelerinin Tefsir Usûlü Açısından Değerlendirilmesi, Basılmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2009, 91. Sayfa, 48-49.

mehmet Atalan, “şiî Kaynaklarda Ali B. Ebî Tâlib Ve Fâtıma Mushafı”, Dinî Araştırmalar, C.8, Sayı:23, Ankara, 2005, Ss.93-110.

2009
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ahmet Ak, Selçuklular Döneminde Maturidilik, Yayınevi Yay., Ankara 2009, 42, 73mehmet Atalan, Şiîliğin Farklışma Sürecinde Ca’fer Es-sâdık’ın Yeri, Araştırma Yay., Ankara 2005, 190-198
2009
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

M. Saffet Sarıkaya, "hacı Bektaş Velinin Hayatına Bir Bakış”, Hacı Bektaş Veli Ve Tasavvuf Felsefesi, Isparta Il Kültür Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Panel, 11.11.2009 Isparta. 

mehmet Atalan, Muhammed B. El-hanefiyye Ve Anadolu’daki Tezahürleri, Ilahiyat Yay., Ankara 2007

2009
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

mustafa Öztürk, Tefsirde Ehl-i Sünnet Ve Şia Polemikleri, Ankara Okulu Yay., Ankara 2009, 46-47; 

mehmet Atalan, Şiîliğin Farklışma Sürecinde Ca’fer Es-sâdık’ın Yeri, Araştırma Yay., Ankara 2005, 117-149, 119-122.

2009
2009
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cemil Hakyemez, Şîa'da Gaybet Inancı Ve Gaib Onikinci Imam, Isam Yay., Istanbul 2009,44. Sayfa, 37. 

mehmet Atalan, “şiî Kaynaklarda Muhammed B. E-hasan Mehdî’nin Tarihî Ve Menkabevî Kişiliği” Fırat Üniversitesi Ilâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 7, Elazığ 2002, 95-112.

2009
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

hüseyin Güneş, Dinî, Siyasî Ve Sosyal Etkisi Açısından Muhammed B. Hanefiyye Ve Hayatı (16/637-81/700), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Konya 2009, 217. Sayfa, 269. 

Daftary, Farhad, “Emeviler Döneminde Ve Abbâsilerin Ilk Dönemlerinde Iran, Horasan Ve Mâverâünnehir’deki Mezhebi Ve Milliyetçi Hareketler”, Çev., Mehmet Atalan, Kelam Araştırmaları, Sy. 4:2 (2006), S. 139-157.

2009
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ali Avcu, Karmatilğin Doğuşu Ve Gelişim Süreci, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2009, Sayfa 114, Dipnot 849; 

R. B. Buckley, “ilk Dönem Siî Gulatı”, Çev. Mehmet Atalan, Füfd, C. 10, S. 2, (elazıg 2005), 137-159

2009
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cemil Hakyemez, Şîa'da Gaybet Inancı Ve Gaib Onikinci Imam, Isam Yay., Istanbul 2009,32. Sayfa, 63.

mehmet Atalan, Şiîliğin Farklışma Sürecinde Ca’fer Es-sâdık’ın Yeri, Araştırma Yay., Ankara 2005, 117-127; 97-100.

2009
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Metin Bozan, Şii Fırkaların Tasnifi (nispet Edildikleri Imamlar Eksenli Bir Deneme), 21-37; 33,

mehmet Atalan, “şiiliğin Farklılaşma Sürecinde Ca’fer Es-sâdık’ın Yeri” Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004, S. 146-153.

2009
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ali Albayrak, "dini Gruplar Bağlamında Caferilik", Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13:2 (2008), 111-128, 117. Sayfa, 23.

Mehmet Atalan, Şiîliğin Farklışma Sürecinde Ca’fer Es-sâdık’ın Yeri, Araştırma Yay., Ankara 2005, 115.
2008
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ali Albayrak, "dini Gruplar Bağlamında Caferilik", Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13:2 (2008), 111-128, 117. Sayfa, 23.

Mehmet Atalan, Şiîliğin Farklışma Sürecinde Ca’fer Es-sâdık’ın Yeri, Araştırma Yay., Ankara 2005, 115.
2008
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ali Albayrak, "dini Gruplar Bağlamında Caferilik", Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13:2 (2008), 111-128, 117. Sayfa, 23.

Mehmet Atalan, Şiîliğin Farklışma Sürecinde Ca’fer Es-sâdık’ın Yeri, Araştırma Yay., Ankara 2005, 115.
2008
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ali Albayrak, "dini Gruplar Bağlamında Caferilik", Fırat Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 13:2 (2008), 111-128, 117. Sayfa, 23.

Mehmet Atalan, Şiîliğin Farklışma Sürecinde Ca’fer Es-sâdık’ın Yeri, Araştırma Yay., Ankara 2005, 115.
2008
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ali Albayrak, "dini Gruplar Bağlamında Caferilik", Fırat Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 13:2 (2008), 111-128, 117. Sayfa, 23.

Mehmet Atalan, Şiîliğin Farklışma Sürecinde Ca’fer Es-sâdık’ın Yeri, Araştırma Yay., Ankara 2005, 115.
2008
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ali Albayrak, "dini Gruplar Bağlamında Caferilik", Fırat Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 13:2 (2008), 111-128, 117. Sayfa, 23.

Mehmet Atalan, Şiîliğin Farklışma Sürecinde Ca’fer Es-sâdık’ın Yeri, Araştırma Yay., Ankara 2005, 115.
2008
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Seyfullah Kara, Türkiye Selçukluluarı Döneminde Anadolu'da Şiilik, Marife, VIII/3 (2008), 155-181; 

Mehmet Atalan, Muhammed B. El-hanefiyye Ve Anadolu’daki Tezahürleri, Ilahiyat Yay., Ankara 2007, 102, 121, 201

2008
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Cemil Hakyemez, "badâ And Its Role In The Debates Over Shi'i Doctrine" American Journal Of Islamic Social Sciences, Volume 25, Winter 2008, Number 1, 19, 39, 24;

mehmet Atalan, Şiîliğin Farklılaşma Sürecinde Ca’fer Es-sadık’ın Yeri, Araştırma Yay., Ankara 2005, Ss. 152-157. 

2008
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

ethem Ruhi Fığlalı, Imamiyya Şiası, Ağaç Yay., Istanbul 2008.

mehmet Atalan, Şiîliğin Farklışma Sürecinde Ca’fer Es-sâdık’ın Yeri, Araştırma Yay., Ankara 2005.

2008
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

mehmet Saffet Sarıkaya, Fütüvvetname-i Ca'fer Sâdık, Horasan Yayınları, Istanbul 2008, 11; 

mehmet Atalan, “ca’fer Es-sadık’ın Eserleri”, Dinî Araştırmalar, Iv/11, Ank. 2001, S. 113-
2008
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler
Ali Albayrak, "dini Gruplar Bağlamında Caferilik", Fırat Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 13:2 (2008), 111-128, 117. Sayfa, 23. 

Mehmet Atalan, Şiîliğin Farklışma Sürecinde Ca’fer Es-sâdık’ın Yeri, Araştırma Yay., Ankara 2005, 115

2008
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

osman Aydınlı, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Islâm Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı, Hititkitap Yay., Ankara 2008, 340; 

mehmet Atalan, Muhmammed B. El-hanefiyye Ve Anadolu'daki Tezahürleri (muhammed Hanefi Cenknâmeleri), Ilahiyat Yay., Ankara 2007, 9-10.
2008
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler ömer Faruk Teber, Bektâşî Erkânnâmelerinde Mezhebî Unsurlar, Aktif Yayınevi, Ankara 2008, 155

Mehmet Atalan, Şiîliğin Farklılaşma Sürecinde Ca’fer Es-sadık’ın Yeri, Araştırma Yay., Ankara 2005, Ss. 133-152.

2008
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

namık Kemal Karabiber, Ehl-i Beyt Tasavvuru Ve Erken Dönemdeki Yansımaları (hicri I. Ve Iı. Asır), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2007, 153; 

mehmet Atalan, Şiîliğin Farklılaşma Sürecinde Ca’fer Es-sadık’ın Yeri, Araştırma Yay., Ankara 2005, Ss. 133-152.

2007
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Metin Bozan, Imamiyye Şiasının Imamet Tasavvuru, Ilahiyat Yay., Ankara 2007, 139; 

Mehmet Atalan, "Şîa'da Cifr Ilminin Yeri", Dini Araştırmalar, Ix (2006), Sayı: 26, 109-123.

2007
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Adem Apak, Anahatlarıyla Islam Tarihi (hulefa-i Raşidin Dönemi), Ensar Yay., İstanbul 2007, 47.sayfa, 23.

mehmet Atalan, "hz.peygamberin Vefatından Sonraki Hilafet Tartışmaları", Füifd,ıx:2, Elazığ 2004, 55-68

2007
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Cemil Hakyemez, Abbasi Devletine Yönelik Ali Oğulları Veya Şii Tehdidi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007,9(1):327-341, 330. Sayfa 13 Ve 14

Mehmet Atalan, Şiîliğin Farklışma Sürecinde Ca’fer Es-sâdık’ın Yeri, Araştırma Yay., Ankara 2005, 162-170.

2007
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

sıddık Korkmaz, "hz. Ali'nin Oğlu Muhammed B. El-hanefiyye'ye Vasiyyeti", Selçuk Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 24 (güz 2007), S. 103; 

Mehmet Atalan, Şiîliğin Farklılaşma Sürecinde Ca’fer Es-sâdık’ın Yeri, Araştırma Yay., Ankara 2005, 85 Vd

2007
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Ahmet Bağlıoğlu, Orta Doğu Siyasi Tarihinde Dürzîler, Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Yay., Elazığ 2006, 103.Mehmet Atalan, Şiîliğin Farklışma Sürecinde Ca’fer Es-sâdık’ın Yeri, Araştırma Yay., Ankara 2005, 113-114.
2006
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Cemil Hakyemez, Gaybet Inancı Ve Şiilik'teki Yeri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2006, 62.

mehmet Atalan, Şiîliğin Farklışma Sürecinde Ca’fer Es-sâdık’ın Yeri, Araştırma Yay., Ankara 2005, 117-127
2006
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Canan Sultan Özalp, Alevilik'te Buyruk Kavramı Ve Imam Cafer Örneği, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa 2006, 51.

Mehmet Atalan, “Ca’fer Es-sâdık’ın Eserleri”, Dinî Araştırmalar, Xı (2001), 113-132.

2006
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mehmet Ümit, Kur'an'a Yönelik Tahrifi iddialarına Zeydi Tepki, Hitit Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 2006/1, 5 Sayı: 9, Ss. 65-80, 5. Sayfa 20. Dipnot; 

Mehmet Atalan, “Şii Kaynaklarda Ali B. Ebî Tâlib Ve Fâtıma Mushafı”,dinî Araştırmalar, Ankara, Eylül-aralık 2005, C. 8, Sayı:23, Ss. 93-107.

2006
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cemil Hakyemez, Gaybet Inancı Ve Şiilik'teki Yeri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2006, 46.

mehmet Atalan, Mehmet Atalan, “şiî Kaynaklarda Muhammed B. E-hasan Mehdî’nin Tarihî Ve Menkabevî Kişiliği” Fırat Üniversitesi Ilâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 7, Elazığ 2002, 95-112. 

2006
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Cemil Hakyemez, Gaybet Inancı Ve Şiilikteki Yeri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2006, 55.

mehmet Atalan, Mezhepler Tarihi Açısından Ca’fer Es-sâdık, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1998

2006
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

mehmet Saffet Sarıkaya, "fütüvvetnâme-i Ca’fer Es-sâdık’a Dâir Bir Inceleme” Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, 2006/40, Hacı Bektaş Veli Ve Bektâşilik Özel Sayısı, 105-132, 106. 

mehmet Atalan, “ca’fer Es-sâdık’ın Eserleri”, Dinî Araştırmalar, Xı (2001), 113-132

2006
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cemil Hakyemez, "bedâ Düşüncesi Ve Şiî Imamet Tartışmalarındaki Yeri" Hitit Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 2006/2, C. V, Sayı: 10, Ss. 7-27, 12; 

mehmet Atalan, Şiîliğin Farklılaşma Sürecinde Ca’fer Es-sadık’ın Yeri, Araştırma Yay., Ankara 2005, Ss. 152-157

2006
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler yusuf Gökalp, Zeydilik Ve Yemen'de Yayılışı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2006, 28, 29, 31

mehmet Atalan, Şiiliğin Farklılaşma Sürecinde Ca'fer Es-sâdık'ın Yeri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2004, 43,44, 45, 51

2006
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Sünbül Keçelioğlu, Islam Resim Sanatında Hz. Ali Ve Hâvernâme, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2008, Xxxv, Xxxvı

Buckley, R. B. “ilk Dönem Şiî Gulatı.” Ilahiyat Fakültesi Dergisi, (çev. Mehmet Atalan), X (2005),137- 159, 137, 158.

2005
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Kamile Ünlüsoy, Islam Düşünce Tarihinde Vesayet Problemi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisanstezi, Iparta 2005, 15, 17, 48, 56, 65, 72, 73.

mehmet Atalan, Şiiliğin Farklılaşma Sürecinde Ca'fer Es-sâdık'ın Yeri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2004, 36-37, 49, 71, 93, 121
2005
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ali Albayrak, Ca'ferilerde Dini Hayat(keçiören Örneği), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2006, 68. 

mehmet Atalan, Şiîliğin Farklılaşma Sürecinde Ca'fer Es-sâdık'ın Yeri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2004
2004
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Gıyasettin Arslan, Muhammed Eş-şeybani’nin Kur’an’ı Yorum Metodu, Ilâhiyat Yay., Ankara 2004, 93.

şiiliğin Farklılaşma Sürecinde Cafer Es-sadık'ın Yeri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2004, 86-88

2004
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler abdülkadir Evgin, “caferî Inanç Sisteminde Hadis Anlayışı” Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Iv (2004) Sayı: 1, 123

mehmet Atalan, "cafer Es-sadık'ın Eserleri", Dini Araştırmalar, 4:11(2001), 113-132. Sayfa

2004
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cemil Hakyemez, “takiyye Inancının Itikadileşmesi”, Gazi Üniversitesi Çorum Ilahiyat Fakültesi, C:ııı, Vı (2004/2),129-146; Sayfa 134, Dipnot 22.

mehmet Atalan, Şiiliğin Farklılaşma Sürecinde Cafer Es-sadık'ın Yeri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2004, 88
2004
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler ismail Erdoğan, Hermetik Islam Düşüncesinde Türlerin Efendisi Ve Kâmil Tabiat Anlayışı, Ilahiyat Yay., Ankara 2004, 13. Sayfa 2Mehmet Atalan, Mezhepler Tarihi Açısından Cafer Es-sadık. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara 1998, 7-8.
2004
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ahmet Bağlıoğlu, Inanç Esasları Açısından Dürzîlik, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2004, 42. Sayfa * Nolu Dipnot; 

mehmet Atalan, Mezhepler Tarihi Açısından Cafer Es-sadık. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara 1998.
2004
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Muhammed Çakmak, “Nakşibendi Tarikatının Halidiyye Kolu(elazığ Ve Siirt Örneği)”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2004.

Mehmet Atalan, Mezhepler Tarihi Açısından Cafer Es-sadık, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1998

2004
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Yahya Mustafa Keskin, Değişim Sürecinde Kırsal Kesim Aleviliği Elazığ Sünköy Örneği, Ilâhiyât Yayınları, Ankara 2004, 41. Sayfa 27Mehmet Atalan, Mezhepler Tarihi Açısından Cafer Es-sadık. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara 1998,118-120
2004
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Harun Yıldız, "anadolu Alevîliğinin Yazılı Kaynaklarına Bakış", Hacı Bektaş, 30 (2004), 323-360, 20 Nolu Dipnot


Mehmet Atalan, “ca’fer Es-sadık’ın Eserleri”, Dinî Araştırmalar, Iv/11, Ank. 2001, S. 113-132
2004
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
16
9
0
0
0
0
0
25
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
16
9
0
0
0
0
0
25

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım ULUSLARARASI MATURİDİLİK SEMPOZYUMUHANEFİLİĞİN VE MATURİDİLİK BEKTAŞİLİĞE ETKİLERİKAZAKİSTAN TÜRKİSTAN HOCA AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ 03-07 MAYIS 2015
2015
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım

 ULUSLARARASI ALEVİ-BEKTAŞİ KLASİKLERİ SEMPOZYUMU. (Sakarya, 08-09 Kasım 2014).

ANADOLU'DA CENKNAME GELENEĞİNİN OLUŞUMUSAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım I. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi
Türk Tasavvuf Kültürü ve Gelenekleri 
TARİKAT SİLSİLELERİNDE CA'FER-İ SADIK'IN YERİSüleyman Şah Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Milli Eğitim Seminerleri

Mezhepler ve Mezheplerin Doğuşu

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği
Uluslararası Çalıştay; Ortadoğu'nun Geleceği Ve Mezhepler
Ortadoğu'nun Geleceği Ve Mezhepler


Dicle Üniversitesi
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım
Türk Dünyası bilgeler Zirvesi Gönül Sultanları Buluşması
Vîranî Baba'nın Fakr-nâmesinde Tasavvufî UnsurlarEskişehir
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım Uluslararası Çalıştay; Ortadoğu'nun Geleceği Ve Mezhepler"Ortadoğu'nun Geleceği Ve Mezhepler"Dicle Üniversitesi
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği Güncel Sorunlarıyla II. uluslararası Alevîlik Ve Bektaşîlik  sempozyumuAlevîlik Ve Bektaşîlik
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği II. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Veli Sempozyumu (Kastamonu’nun Manevi Mimarları)Kastamonu’nun Manevi MimarlarıKastamonu Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Güncel Sorunlarıyla Iı. uluslararası Alevîlik Ve Bektaşîlik  sempozyumu“Geleneksel Alevîlik-Bektaşîlik”Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Din Kimlik Tartışmaları Ekseninde Alevilik-Bektaşilik" SempozyumuVîrânî Baba Ve Din AnlayışıÇanakkale 18 Mart Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Troia Kültür Merkezi, Çanakkale
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Uluslararası Gürün Sempozyumu19. Yüzyılın Sonlarında Gürün'ün Dinî Ve Sosyal YapısıSivas-Gürün
2011
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım I. Uluslararası Hacı Bektaş Veli SempozyumuVîrânî’nin Fakr-nâme’sinde Mezhebi UnsurlarHitit Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Çorum
2010
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Almanya Nordenham Selimiye Camii Derneği Ve Diyanet Işleri Türk Islam Birliği (DİTİB) İle Beraber Düzenlediği Konferans (Ekim 2010).İslam'da AileAlmanya Nordenham
2010
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Uluslararası Hz. Ali SempozyumuHz. Ali Cenknâmelerinde Mâturîdîlik Ve Hanefilikle İlgili UnsurlarDokuz Eylül Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Izmir
2009
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Türk Kültüründe Hz. Ali CenknâmeleriUluslararası Hz. Ali SempozyumuDokuz Eylül Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Izmir

2007
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Ehl-i Beyt-KonferansCafer-i Sadık'ın Tarihi HayatıIğdır Üniversitesi
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Ehl-i Beytİslam Düşüncesinde Cafer-i Sadık'ın YeriIĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Kastamonu Şenpazarı Müftülüğü EtkinliğiMezheplerin Doğuşu ve İslam’da Din-mezhep İlişkisiŞenpazarı Kastamonu
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım ULUSAL MATURİDİLİK SEMPOZYUMUMATURİDİLİĞİN BEKTAŞİLİĞE ETKİLERİSAFRANBOLU 25-26 EYLÜL
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım İlim Hikmet Sofrası  “İslam Düşüncesinde Mezheplerin Oluşumu"Şeyh Şaban-ı Veli Vakfı
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Diyanet İşleri Başkanlığı V. Din Şurası“Günümüzde Yeni Dini Anlayışlar; Dinî Bilgi, Eğitim ve Din Hizmetleri”.
Muzakere
Ankara Bilkent Kongre merkezi.
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım İslam Dünyasında Din Anlayışındaki Farklılaşmalarİslam Dünyasında Din Anlayışındaki FarklılaşmalarElazığ Türk Ocakları Elazığ
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Tarih Bilinci Dergisi DerneğiTarihi Süreçte Şiilik Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi, Pendik-istanbul
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Mezheplerin Doğuşu Ve İslam’da Din-mezhep İlişkisiMezheplerin Doğuşu Ve İslam’da Din-mezhep İlişkisiElazığ-Baskil İlçe Müftülüğü, Haziran 2011.
2011
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü

CAFER ES-SADIK'IN TARİHİ VE MENKABEVİ KİŞİLİĞİ
1996
1198
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Ankara Üniversitesi ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAMİ BİLİMLER/İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ŞİİLİĞİN FARKLILAŞMASI SÜRECİNDE CAFER-İ SADIK'IN YERİ
1998
2004
Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAMİ BİLİMLER/İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ MEZHEPLER TARİHİ AÇISINDAN CAFER-İ SADIK
1995
1998
Lisans Atatürk Üniversitesi İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI RAVZATU'L-EBRAR'IN SADELEŞTİRİLMESİ(1-80)
1988
1988
YÖNETİLEN TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez YazarıTez AdıTarih
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Hend Mustafa el-Zalitnî

İslam Akâid'inde Mehdilik İnanci  

2016
2017
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Temel İslam Bilimleri AZELDEN SAAD NSIB Libya'da tasavvuf ve sufilik
2015
2017
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Sunay YILDIRIM

Nusayr'ilik ve Nusayrîliğin teşekkül sürecinde Hamdân el-Hasîbî'nin yeri

2015
2018
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Merve KOÇ Hasan et-Turâbî’nin Din ve Siyaset Anlayışı  
2013
2016
Yüksek Lisans Fırat Üniversitesi TEMEL İSLAMİ BİLİMLER/İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ Songül Akkoyunlu

 Hasan el-Benna’nın Din ve Siyaset Anlayışı

2009
2012
Yüksek Lisans Fırat Üniversitesi TEMEL İSLAMİ BİLİMLER/İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ Zeynep Alimoğlu Hz. Hasan Ve Soyuna Mezhebi Yaklaşımlarla Biçilen Siyasi Ve Dinî Rol Problematiğinin Analizi
2008
2011
Yüksek Lisans Fırat Üniversitesi TEMEL İSLAMİ BİLİMLER/İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ Kaya Oflaz Ali Şeriati'nin Din Ve Siyaset Anlayışı
2008
2011
Yüksek Lisans Fırat Üniversitesi TEMEL İSLAMİ BİLİMLER/İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ Gülsen Şahin

Mevdudi’nin Din Ve Siyaset Anlayışı

2007
2010
YAYIN KURULU ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılISI İndekslerine Giren DergilerdeUluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Ulusal Hakemli DergilerdeDiğer DergilerdeT O P L A M
Geçmiş
1
3
10
0
14
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
T O P L A M
1
3
10
0
14

Hakemlik TürüGörevAçıklamaTarih
Uluslararası (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) İndekslerine Giren Dergilerde Yayın Kurulu Üyesi Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi -the Journal Of International Social Research 
2012
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayın Kurulu Üyesi Dokuz Eylül Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi
2009
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Değerlendirme Kurulu Üyesi
Journal Of Islamic Research, Islâmî Araştırmalar Dergisi
2008
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Değerlendirme Kurulu Üyesi The Journal Of International Social Research
2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Editör
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
2010-2011-15/1, 15/2, 16/1, 16/2.
2010
2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Değerlendirme Kurulu Üyesi journal Of Islamic Research, Islâmî Araştırmalar Dergisi
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Değerlendirme Kurulu Üyesi Sakarya Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi
2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Değerlendirme Kurulu Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Değerlendirme Kurulu Üyesi Hikmet Yurdu
2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Değerlendirme Kurulu Üyesi Dicle Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi
2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Değerlendirme Kurulu Üyesi E-makalat Online Dergi
2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Değerlendirme Kurulu Üyesi Harran Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi
2010
Ulusal Hakemli Dergilerde Değerlendirme Kurulu Üyesi Dini Araştırmalar Dergisi
2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Değerlendirme Kurulu Üyesi  E-şarkiyat Ilmi Araştırmaları Dergisi
2008
JÜRİ ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılUluslararası Jüri ÜyeliğiProfesörlük Jürisi ÜyeliğiDoçentlik Jürisi ÜyeliğiYardımcı Doçentlik Jürisi ÜyeliğiDoktora Jüri ÜyeliğiYüksek Lisans Jüri ÜyeliğiProje Jüri ÜyeliğiT O P L A M
Geçmiş
0
7
4
6
3
2
0
22
2017
0
0
2
0
1
0
0
3
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
7
6
6
4
2
0
25

Jüri TürüAçıklamaTarih
Profesörlük Jürisi Üyeliği Prof. Dr. Ahmet AK Kahramanmaraş Sütçü İmam  Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne Profesörlük Atanması
2016
Profesörlük Jürisi Üyeliği Prof. Dr. Harun YILDIZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne Profesörlük Atanması
2015
Profesörlük Jürisi Üyeliği Prof. Dr. Ömer Faruk TEBER Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne Profesörlük Atanması
2015
Profesörlük Jürisi Üyeliği Prof.Dr. Cemil HAKYEMEZ'in HİTİT Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne Profesörlük Atanması
2015
Profesörlük Jürisi Üyeliği Prof.Dr. Ali Rafet ÖZKAN'ın Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne 15.07.2014'de Profesörlük Atanması
2014
Profesörlük Jürisi Üyeliği Prof.Dr. Sıddık KORKMAZ'ın Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne 03.05.2014'de Profesörlük Atanması
2014
Profesörlük Jürisi Üyeliği Prof.Dr. Ö. Faruk TEBER'in Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne 08.04.2014'de Profesörlük Atanması
2014
Doçentlik Jürisi Üyeliği Dr. Mehmet Selim ARSLAN'ın Doçentlik Jüri Üyeliği
2017
Doçentlik Jürisi Üyeliği Dr. Ercan ESER'in Doçentlik jürisi
2017
Doçentlik Jürisi Üyeliği Doç. Dr. Ali AVCU'nun Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne Doçent Atanması
2015
Doçentlik Jürisi Üyeliği Dr. Orhan ATEŞ'in Doçentlik Jüri Üyeliği (23.12.2014)
2014
Doçentlik Jürisi Üyeliği Dr. Ali Avcu'nun Doçentlik Jüri Üyeliği (12.12.2014)
2014
Doçentlik Jürisi Üyeliği Doç. Dr. Burhan BALTACI'nın Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne 12.05.2014'de Doçent Atanması
2014
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği Yrd. Doç. Dr. Şemsettin KIRIŞ'in Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne Yrd. Doçent Atanması
2015
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği Yrd. Doç. Dr. Recep ÖZDİREK'in Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne Yrd. Doçent Atanması
2015
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği Yrd. Doç. Dr. Mustafa KİSBET'in Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne Yrd. Doçent Atanması
2015
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği Yrd. Doç. Dr. Cengiz ÇUHADAR'in Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne Yrd. Doçent Atanması
2015
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Gülmez'in Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne 15.07.2014'de Yrd. Doçent Atanması
2014
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği Yrd. Doç. Dr. Ahmet Gedik'in Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne 10.01.2014'de Yrd. Doçent Atanması
2014
Doktora Jüri Üyeliği Mehmet SEVER, Memlüklüler Döneminde Mezhep Hareketleri
2017
Doktora Jüri Üyeliği MEDERBEK KADYROV, Kırgızların İslam anlayışının tarihsel arka planı ve bazı dini yapılanmalar (Sovyetlerin çöküşüne kadar).
2016
Doktora Jüri Üyeliği İhsan TİMÜR, Tahavi'nin Akide şerhlerinde itikadi farklılaşmalar
2016
Doktora Jüri Üyeliği Habip DEMİR, Horasan'da Şiilik
2016
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği Hakan ATALAY, Islahat hareketleri ve selefîlik
2016
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği MİNE DEMİRBİLEK, İbn Kuteybe'nin mezhep anlayışı ve diğer mezheplere bakışı 
2016
DİĞER ÜYELİK VE TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ
Komisyon Üyeliği ve TemsilcilikTarih
Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
2014
Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
2014
Kastamonu Üniversitesi Yönetim Kurulu üyeliği
2014
Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
2013
Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
2013
Kastamonu Üniversitesi Senato Üyeliği
2013
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2014-2015
Güz
Yüksek Lisans TOPLUMSAL DEĞİŞME VE DİN
3
0
3
3
2014-2015
Güz
Yüksek Lisans DİNDARLIK TİPOLOJİLERİ
3
0
3
3
2014-2015
Güz
Yüksek Lisans ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
3
0
3
4
2014-2015
Güz
Lisans DİN VE MEDENİYET
2
0
2
40
2014-2015
Güz
Lisans İSLAM BİLİM TARİHİ
20
2
0
2
2014-2015
Güz
Lisans GÜNÜMÜZ İSLAM DÜŞÜNCESİ
2
0
2
22
2014-2015
Güz
Lisans KELAM
3
0
3
160
2014-2015
Bahar
Yüksek Lisans MEZHEPLER TARİHİNDE ZİHNİYET TAHLİLLERİ
3
0
3
3
2014-2015
Bahar
Yüksek Lisans MEZHEPLER TARİHİ METODOLOJİSİ-II
3
0
3
3
2014-2015
Bahar
Yüksek Lisans İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİNE GİRİŞ-II
3
0
3
3
2013-2014
Güz
Lisans TEMEL DİNİ BİLGİLER
2
0
4
160
2013-2014
Güz
Lisans İSLAM İNANÇ ESASLARI
2
0
4
130
2013-2014
Bahar
Yüksek Lisans İSLAM'DA YENİ DİNİ HAREKETLER
3
0
4
3
2013-2014
Bahar
Yüksek Lisans DİN VE TOPLUM
3
0
4
3
2013-2014
Bahar
Yüksek Lisans SOSYAL BİLİMLER METODOLOJİSİ
3
0
4
3
2013-2014
Bahar
Lisans İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ
2
0
4
32
2013-2014
Bahar
Lisans İSLAM TARİHİ II
2
0
4
180
2013-2014
Bahar
Lisans İSLAM TARİHİ
2
0
4
180
2011-2012
Güz
Doktora Maturidilik I
3
0
4
2
2010-2011
Güz
Lisans Erasmus Ders Verme Hareketliliği III
0
0
0
75
2010-2011
Güz
Lisans Erasmus Ders Verme Hareketliliği II
0
0
0
75
2010-2011
Güz
Lisans Erasmus Ders Verme Hareketliliği I
0
0
0
75
2010-2011
Bahar
Doktora Maturidilik II
3
0
4
3
2010-2011
Bahar
Doktora Karşılaştırmalı İslam Mezhepleri Tarihi II
3
0
4
2
2009-2010
Güz
Doktora Karşılaştırmalı İslam Mezhepleri Tarihi I
3
0
4
5
2009-2010
Güz
Yüksek Lisans Tarihte ve Günümüzde Şiilik I
3
0
4
5
2009-2010
Güz
Yüksek Lisans Ehl-i Sünnet
3
0
4
5
2009-2010
Güz
Yüksek Lisans İslam Mezhepleri Tarihi Metodolojisi I
3
0
4
3
2009-2010
Bahar
Yüksek Lisans Türkiye'de Alevilik ve Bektaşilik
3
0
4
6
2009-2010
Bahar
Yüksek Lisans Tarihte ve Günümüzde Şiilik II
3
0
4
5
2009-2010
Bahar
Yüksek Lisans İslam Mezhepleri Tarihi Metodolojisi II
3
0
4
3
2008-2009
Güz
Lisans Dini Akımlar
2
0
4
65
2008-2009
Bahar
Lisans Türkiye'de Dini Akımlar
2
0
4
95
2007-2008
Güz
Lisans İslam Mezhepleri Tarihi II
2
0
4
100
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr