DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Katamonu Ünv. Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü A-Blok
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03662142312-3387
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
eavci@kastamonu.edu.tr
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2016
Yüksek Lisans Türkiye Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim
2012
Lisans Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2010
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Arş. Gör. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2016
2017
Arş. Gör. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2013
Arş. Gör. Türkiye Ondokuz Mayıs Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM
2011
2013
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
1
2
1
0
0
0
0
4
2015
0
0
0
0
1
0
0
1
2016
0
4
0
0
1
0
0
5
2017
0
2
0
2
1
0
0
5
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
1
8
1
2
3
0
0
15

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler B.Ü. İBRET, E.KARASU AVCI, Ş.KARABIYIK, M.GÜLEŞ, M. DEMİRCİ (2017). DEĞERLER ÖĞRETİMİNDE EDEBİ ÜRÜNLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ  (THE USE OF LITERATURE PRODUCTS IN TEACHING THE VALUES BY SOCIAL STUDIES TEACHERS ), Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9), 104-124.
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karasu Avcı, E. (2017). The Views About the Graduate Program of Social Studies Teaching of the Candidates of Social Studies Teacher, International Journal Of Eurasia Social Sciences, Vol: 8, Issue: 27, pp. (756-786).
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Emine Karasu Avcı, B. Ünal İbret ve Serpil Recepoğlu. Developments in Social Sciences. Geography and Identity, (Ed. Recep EFE Rositsa PENKOVA Jan A. WENDT Kuat T. SAPAROV Jaras G. BERDENOV), 96-106. 
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler B. Ü. İBRET, E. KARASU AVCI, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kimlik Algısı, Ed. Refik TURAN, Hakan AKDAĞ, SOSYAL BİLGİLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR-III (38-53), Ankara: Pegem Akademi. 
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
AA Avcı, BÜ İbret, E Karasu Avcı, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Vatanseverlik Değerinin Kazandırılmasına Yönelik Görüşleri, İlköğretim Online, 16 (4).
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Emine Karasu Avcı, Bilgin Ünal İbret (2016). Öğretmenlik Uygulaması-II dersine ilişkin okul öncesi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi, Cilt 24, Sayı 5. Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi Özel Sayısı
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Emine Karasu Avcı, Bilgin Ünal İbret (2016). Okul öncesi öğretmen adaylarının vatanseverlik değerine ilişkin görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, , Cilt 24, Sayı 5. Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi Özel Sayısı
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İbret, B.Ü., Karasu Avcı, E., Recepoğlu, S. (2016). Proje Tabanlı Öğrenmede Teknolojik Araç-Gereçlerin Kullanımına İlişkin Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt 24, Sayı 4, 2105-2122.
 
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İbret, B.Ü., Karasu Avcı, E., Recepoğlu, S. (2016)Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Toplumsal Sorunların Tespitine Yönelik Görüşleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, (USBES Özel Sayı II), 1295-1319. 
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Emine Karasu Avcı (2016). SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNDE COĞRAFYA DİSİPLİNİNİN ROLÜ, Araştırma ve Deneyim Dergisi, 1(1), 36-58. 
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İbret, B. Ü., Karatekin, K.& Avcı, E.(2015). Sosyal Bilgiler Dersinde Coğrafya Öğretiminin Değerler Eğitimi Açısından Önemi, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 7, s. 5-23.
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Oğuz,S. & Avcı,E. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersine Yönelik Görüşleri ( Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi)
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İbret, B. Ü. ve Karasu, E. (2014). Evaluation of social studies teachers’ perceptions on Project studies in terms of some variables. Procedia Social and Behavioral Sciences, 116, 2412-2416.
2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) İbret, B.Ü., Recepoğlu, E., Karasu, E. & Recepoğlu, S. (2013). Evalıuation of the Project Studies in social studies course of secondary schools in Turkey, Educational Research and Reviews, Vol. 8(22), pp. 2176-2186.
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İbret, B. Ü., Recepoğlu, E. & Karasu, E. (2012). Analyzing Perceptions of Social Studies Teachers on Project Studies in the 6th and 7th Grade Social Studies Lessons of Primary Schools, The International Journal of Social Sciences, Vol.6, No: 1 
2012
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
2015
0
1
0
1
2016
0
1
1
2
2017
0
5
3
8
2018
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
T O P L A M
0
7
4
11

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ece YOLCU, Tuğçe KARATAŞ, Buket TURHAN TÜRKKAN (2017). Toplumsal sorunlara ilişkin farkındalık: Öğretmen adaylarına bakış,  Pegem Atıf İndeksi, 763-778.İbret, B. Ü., Karasu Avcı, E., Recepoğlu, S. (2016). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Toplumsal Sorunların Tespitine Yönelik Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, (USBES Özel Sayı II), 1295-1319.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler BEKDEMİR, ÜNSAL, IŞKIN, PINAR (2017). SOSYAL BİLGİLER 6. VE 7.SINIF ÇALIŞMA KİTABI ETKİNLİKLERİNİN DOĞRUDAN VERİLMESİ İSTENEN DEĞERLERİ KARŞILAMA DURUMLARI, TURKISH STUDIES, 12/4, 71-90.KARASU AVCI, E., İBRET, Ü.B. (2016). VATANSEVERLİK DEĞERİNE İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 24(5), 2501-2518.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler L. KABAKLI ÇİMEN (2017). Üniversite öğrencilerinin vatanseverlik tutumları ile benlik kurguları arasındaki ilişkinin incelenmesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(3), 1950-1975.Avcı, E.K., İbret, B. Ü. (2016). Vatanseverlik Değerine İlişkin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 24, No: 5, 2501-2518.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Galip Öner, Ensar Aydın (2017). Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerinden ve Bu Derslerin Paydaşlarından Beklentileri, International Congress on Education 2016 (ERPA), 283-289.Oğuz, S. ve Avcı, E. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersine Yönelik Görüşleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(3), 40 - 53.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Pekince, P. ve Avcı, N. (2017). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Erken Çocukluk Matematiği ile İlgili Uygulamaları: Etkinlik Planlarına Nitel Bir Bakış, Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5).Oğuz, S. ve Avcı, E. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersine Yönelik Görüşleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(3), 40 - 53.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Fatih YILMAZ, Selin GÖÇEN, Remzi YARDIMCI (2017). TOPLUMSAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ, ELEKTRONİK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, Cilt/Volume: 6, Sayı/Issue:12 ISSN:1302-7905. İbret, B. Ü., Karasu Avcı, E., Recepoğlu, S. (2016). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Toplumsal Sorunların Tespitine Yönelik Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, (USBES Özel Sayı II), 1295-1319.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler SERHAT ALTIOK, ZEYNEL KUTLU, ERMAN YÜKSELTÜRK (2017). BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL DENEYİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE HAZIRLANAN WEB TABANLI DESTEK SİSTEMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. JITTE, 6/2, 78-86. AVCI, E. K., İBRET, B. Ü. (2017). ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 24(5), 2519. 
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Güney Hacıömeroğlu, Mehmet Değer (2017). Sınıf öğretmeni adaylar için Öğretmenlik Uygulaması ölçeği geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(26),  548-564.E. Karasu Avcı, B.Ü. İbret (2016). Öğretmenlik Uygulaması-II Dersine İlişkin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5): 2519-2536.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler C. ALADAĞ & A. D. BULDUR (2016). COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALAN VE MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE DAİR GÖRÜŞLERİ, IJOESS, VOL.7, ISSUE: 25.B. Ü. İBRET, K. KARATEKİN & E. AVCI (2015). SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE COĞRAFYA ÖĞRETİMİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ, MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ, 5-23.
2016
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar N. Çoşkun, (2016). Eğitim fakültesi öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının öğretmenlik meslek etiği değerlerine  ilişkin görüşleri. Doktora Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.S. Oğuz, E. Avcı (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersine Yönelik Görüşleri, Cumhuriyet International Journal of Education, 3(3), 40-53.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Osman ÇEPNİ, Fatih AYDIN, Vedat ŞAHİN (2015).Coğrafya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri, Vol.: 4, No: 1, 35- 49.Oğuz, S. ve Avcı, E. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersine Yönelik Görüşleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(3), 40 - 53.
2015
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
3
0
0
0
0
0
0
3
2015
1
0
0
0
0
0
0
1
2016
1
3
0
0
0
0
0
4
2017
7
0
0
0
0
0
0
7
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
12
3
0
0
0
0
0
15

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi SempozyumuKetenoğlu Kayabaşı, Z. E. ve Karasu Avcı, E. (2017). Sınıf öğretmenlerinin derslerinde kullandıkları yöntem ve teknikler.KKTC-Lefke
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi SempozyumuKarasu Avcı, E. ve Ketenoğlu Kayabaşı, Z. E. (2017). 1936, 1948, 1968 ve 1998 öğretim programları hayat bilgisi dersinin amaçlarındaki becerilerin tespit edilmesiKKTC-Lefke
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım USBES VIKarasu Avcı, E. ve Faiz, M. (2017). Çokkültürlülük kavramına ilişkin ortaokul öğretmenlerinin metaforları.ESKİŞEHİR
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım USBES VIKarasu Avcı, E. ve İbret, B. Ü. (2017). Toplumsal kimliğin oluşumunda sosyal bilgiler dersinin rolünün incelenmesi: Ortaokul programları.ESKİŞEHİR
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım USBES VIİbret, B. Ü., Karasu Avcı, ve Recepoğlu, S. (2017). Ortaokul öğrencilerinin demokrasi kavramı ile ilgili algıları: Metaforik bir çalışma. ESKİŞEHİR
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu. İbret, B.Ü., Karasu Avcı, E., Karabıyık, Şule, Güleş, M. ve Demirci, M. (2017). Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Öğretiminde edebi ürünlerin kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri.  KASTAMONU
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu. Karasu Avcı, E. ve Ketenoğlu Kayabaşı, Z. E. (2017). 1936, 1948, 1968 ve 2005 öğretim programları Hayat Bilgisi dersinin amaçlarındaki değerlerin tespit edilmesi. KASTAMONU
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım USBES VAvcı, A. A., İbret, B. Ü., ve Karasu Avcı, (2016). Sosyal Bilgiler dersinde vatanseverlik değerinin kazandırılmasına yönelik 7. sınıf öğrencilerinin görüşleri. DENİZLİ
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım USBES IVİbret, B.Ü., Karasu Avcı, E. ve Recepoğlu, S. (2015). Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının toplumsal sorunların tespitine yönelik görüşleri. Bolu
2015
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım USBES IVAvcı, E. ve Oğuz, S. (2014). Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı ile ilgili görüşleri. ANKARA
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım USBES IIIAvcı, E. ve Faiz, M. (2013). 6. ve 7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarına dair bir inceleme (İpek Yolunda Türkler ve Türk Tarihinde Yolculuk Örneklemi).AKSARAY
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım USBES IIIOğuz, S. ve Avcı, E. (2013). Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının Okul Deneyimi dersine yönelik görüşleri (Kastamonu örneği). AKSARAY
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Seminer ProgramıAnadolu’da çok kültürlülük ve eğitime yansımaları Kastamonu
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 11.Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci SempozyumuKarasu Avcı, E. ve İbret, B. Ü. (2016). Öğretmenlik Uygulaması-II dersine ilişkin okul öncesi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 11. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci kongresiKarasu Avcı, E. ve İbret, B. Ü. (2016). Vatanseverlik değerine ilişkin okul öncesi öğretmen adaylarının görüşlerinin incelenmesi. KASTAMONU
2016
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Toplumsal kimliğin oluşumunda Sosyal Bilgiler dersinin rolünün incelenmesi: Sosyal Bilgiler Öğretim Programları (1924-2010).  
2012
2016
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İlköğretim İlköğretim 6.ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Derslerinde Yapılan Proje Çalışmalarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Kastamonu İli Örneği)
2010
2012
DİĞER ÜYELİK VE TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ
Komisyon Üyeliği ve TemsilcilikTarih
INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCİENCES
2017
2017
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2016-2017
Bahar
Lisans Öğretmenlik Uygulaması
2
-
5
15
2016-2017
Bahar
Lisans İletişim ve İnsan İlişkileri
2
-
2
25
2016-2017
Bahar
Lisans Sosyal Bilgiler Öğretimi
2
2
-
30
2016-2017
Bahar
Lisans Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme
2
-
-
90
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Sosyal Bilgiler Eğitimi


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr