DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
YDS
70
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı
2007
Yüksek Lisans Türkiye Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi
2002
Lisans Türkiye Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları
1998
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doç. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
2017
Yrd. Doç. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
2015
Yrd. Doç. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi
2013
Yrd. Doç. Türkiye Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi
2007
2013
Arş. Gör. Türkiye Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları
1999
2007
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Dekan Yardımcılığı Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
2015
Bölüm Başkanı Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
2015
Merkez Müdürü Kastamonu Üniversitesi Kültür Sanat Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
2014
Bölüm Başkanı Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
2013
2013
Anabilim Dalı Başkanı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı
2008
2010
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
5
4
0
7
3
1
20
2017
0
0
2
0
0
0
2
4
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
5
6
0
7
3
3
24

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi’nde Korunan 16 ve 17. Yüzyıl’a Ait Bazı El Yazması Eserlerin Tezyinat Bakımından İncelenmesi,  IX. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri, 14-15 Eylül 2017, İZMİR
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi’nde Korunan Beylikler Dönemine Ait Bazı Elyazması Eserlerin Cilt Süslemeleri, Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları SempozyumU, Taşköprü-KASTAMONU
2017
Diğer Yayınlar Nuh Nevi den Serisi /  Tufan  ya da Sezer Cihaner Keser Mahsur Kaldığımız Gemide Yağmur Arıyor, IHLAMUR Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, sayı. 57, s. 36-42
2017
Diğer Yayınlar Boş Özne Dolu Nesne- Minyatür Sanatında Biçime İdeolojik Bir Bakış-, Lakin Yayınları, İstanbul 2017
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Özne  Nesne  Mekan İlişkisi Açısından Minyatür Sanatı, VI. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikleri, KONYA
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ahmet Yesevi Minyatürü Tasarlamak, 1. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu Vuslatının 850. Yılında Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 131-146. s. ANTALYA
2016
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Bir Dünya Görüşü Olarak Minyatür Sanatında Biçim, Minyatürde Yüzleşme Sempozyumu, PENDİK- İSTANBUL
2016
Diğer Yayınlar İstanbul'da Minyatür Sergisine Katılmak, Ihlamur Dergisi 49. Sayı, 59.s 
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Berat Sehrinde Osmanlı Döneminden Kalan Duvar Resimli Bir Ev. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(35), 247-257., Doi: 10.9761/JASSS2935

2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ömür Koç Minyatürlerinde Osmanlı Minyatür Sanatı Geleneginin Izleri Ve Yenilik Arayısları. The Journal of Academic Social Science Studies, 7(37), 291-314., Doi: 10.9761 /JASSS3011

2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Minyatür Sanatında Zaman Anlayısı. Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, 7(1), 285-303.

2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Minyatür Sanatı Bağlamında Minyatür ve Nakış Kelimelerinin Anlamına İlişkin Bilgiler, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c.19. S.1, 227-238.s.
2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Mustafa Hami'nin "Sevkü'l-Askeri" Elyazmasında Yer Alan Temalı Resim Örnekleri
2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tiran Ethem Bey Camisi Harim Duvarlarında Yer Alan Minyatür Üsluplu Resimler. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3), 1-20.

2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Saklanan 1682 tarihli Silsilename Minyatürlerinde Mekan Anlayışı. Vakıf ve Sanat Sempozyum, Çalıştay, Sergi, 1, 200-213.,

2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Kıyâfetü’l-insâniye Fî Semâ’ili’l-Osmâniye ve Hünernâme I. Cilt Elyazmalarında Yer Alan Padisah Portrelerine Karsılastırmalı Bir Bakıs. VIII. Türk Kültürü Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/ Etkinlikleri

2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Minyatür Sanatında Boşluk Ve Mekan Anlayışı. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Akdeniz Sanat Dergisi, 7(14), 34-54.

2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İslam'da Tasvir Yasağı Sorunu ve Minyatür Sanatı, JASSS International Journal of Social Science Volume 6 Issue 1, p. 967-988

2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Osmanlı Minyatür Sanatında Padişah Portreciliğinin İlk Örnekleri ve Geleneğe Katkıları, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/5 : 425 - 439
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Hünername I. Cilt Minyatürlerinde Kompozisyon Düzeni, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 23, 133-164 s.
2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nusret Çolpan Minyatürlerinde Gelenek Biçim İlişkisi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Akdeniz Sanat Dergisi, 5(10), 86-99.

2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Minyatür Sanatında Perspektif Anlayışı. GSE 1 Güzel Sanatlar Etkinlikleri, 1, 291-296.,

2008
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Minyatür Sanatında Gerçeklik Anlayışı. Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, 2, 505-509.

2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Minyatür Sanatında Derinlik Anlayısı. Journal Of Fine Arts(12), 97-102

2007
SANATSAL FAALİYET BİLGİLERİ
YılUluslararasıUlusalT O P L A M
Geçmiş
1
68
69
2017
0
5
5
2018
0
0
0
2019
0
0
0
2020
0
0
0
2021
0
0
0
T O P L A M
1
73
74

Faaliyet TürüGörev TürüAçıklamaTarih
Yurt Dışında Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt Dışında Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak
Creative Exhibition WONDERFUL WORLD OF ART" ALMATY 2013
2013
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak 2. Karadeniz Bölgesi Üniversiteleri Öğretim Elemanları Karma Sergisi Kastamonnu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Fuaye Alanı KASTAMONU
2017
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek I. Ulusal Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi İSTE Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı Fuaye Alanı İSKENDERUN
2017
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Ustalarla Buluşma 60 Sihirli Dokunuş Dolmabahçe Sanat Galerisi İSTANBUL
2017
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek V. Uluslararası Jurili ve Davetli 42 Sanatçı 42 Eser Sergisi Selçuk Üniveristesi El Sanatları ve Uygulama Merkezi KONYA
2017
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu Davetli Ulusal Karma Sergi Taşköprü Meslek Yüksek Okulu Sergi Alanı KASTAMONU
2017
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Minyatürde Yüzleşme Karma Sergisi
2016
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek

VI. Uluslararası Türk Sanatları Tarihi Ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri Koyunoğlu Müzesi KONYA

2016
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Kastamonu Üniversitesi 10. Yıl Karma Sergisi  KASTAMONU

2016
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek

IV. Uluslararası Jürili-Davetli 42 Sanatçı, 42 Eser Sergisi Koyunoğlu Müzesi / KONYA

2016
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak

Akdeniz Üniversitesi 14. Geleneksel Cumhuriyet Sergisi ANTALYA

2016
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak

1. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu,  Vuslatının 850. Yılında Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu. Çalıştayı. Sergisi, ANTALYA

2016
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek

Uluslararası Nevruzda Renkler Jürili Davetli Sergi Eti Arkeoloji Müzesi-ESKİŞEHİR

2016
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak

Karadeniz Bölgesi Sanat Fakülteleri ve GSE Bölümleri Öğretim Elamanları Sergisi Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi Morfoloji Binası Sergi Salonu ORDU

2016
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak IV. Uluslararası Türk Sanatları Tarihi ve Folklorü Kongresi Koyunoğlu Müzesİ Sergi Salonu KONYA
2015
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Gençlik Buluşması Ulusal Katılımlı Jürili Karma Sergi Yüzüncü Yıl Üniversitesi  Cengiz Andiç Kültür Merkezi Sergi Salonu- VAN
2015
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Geleneksel Türk İslam Eserleri Sergisi Emin Antik Sanat Galerisi ANKARA
2015
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Vakıf ve Sanat Sempozyum- Sergi-Çalıştay Karma Sergisi Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sergi Alanı ANTALYA
2015
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak 100. Yılında Çanakkale Savaşı Karma Sergi 18 Mart 2015 Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi Sergi Salonu
2015
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak TSEG Buluşma IX Kastamonu sergisi
2015
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Kişisel Etkinliklerde Bulunmak
Kişisel Minyatür sanatı Sergisi, Akdeniz Üniversitesi Olbia Kültür Merkezi Sergi Salonu, ANTALYA
2015
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Türkiye Sanatı Etkinlik Grubu İzmir Karma Sergisi (Buluşma VII) Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Sergi Salonu DİYARBAKIR
2014
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek VIII. Uluslararası Türk Kültürü Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu Sanat Etkinlikleri Karma Sergisi Koyunoğlu Müzesi Sergi Salonu KONYA
2014
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Türkiye Sanatı Etkinlik Grubu İzmir Karma Sergisi (Buluşma VIII) 2-10 Mayıs 2014 Akdeniz Üniversitesi Olbia Kültür Merkezi Sanat Galerisi
2014
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Türkiye Sanatı Etkinlik Grubu Antalya Karma Sergisi (Buluşma X), 02-10 Mayıs 2014, Olbia Kültür Merkezi Sanat Galerisi, ANTALYA
2014
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak
Uluslararası plastik Sanatlar Sergisi, 50. Altın Portakal Film Festivali, 07-14 Ekim 2013, ANTALYA
2013
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Türkiye Sanatı Etkinlik Grubu Diyarbakır Karma Sergisi (Buluşma IX), 22 Ekim 05 Kasım 2013, İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi Turgut Pura Salonu, İZMİR
2013
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak
Osmanlıdan Yansımalar Geleneksel Türk Sanatları Karma Sergisi, 25 Ekim 2013, Erdem Beyazıt Kültür Merkezi, ANTALYA
2013
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Türkiye Sanatı Etkinlik Grubu Diyarbakır Karma Sergisi (Buluşma VII), 15-22 Nisan 2013, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Sergi Salonu, DİYARBAKIR
2013
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak
Uluslararası 42 Sanatçı 42 Eser Karma Sergisi, 27 Mayıs 2013, Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Alaattin Keykubat Kampüsü, KONYA
2013
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Kişisel Etkinliklerde Bulunmak

Sonbahar Bilim ve Uyum Festivali: Kültürlerin Macerası, Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesi, ANKARA

2013
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Yanız Barışa Tarafız Karma Sergisi,05 Ocak 2012,Üniversitesi Cengiz Andiç Kültür Merkezi Sergi Salonu, Kampüs-VAN
2012
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Hangar Şehirler arası Uluslararası Karma Sergi, 18-31 Mayıs 2012 Çankaya Belediyesi Galeri Kara, ANKARA
2012
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Türkiye Sanatı Etkinlik Grubu Malatya Karma Sergisi, 01-06 Mayıs 2012, Manas Akademi Sanat Galerisi, MALATYA
2012
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak I. Uluslararası Kitap Sanatları Sempozyumu ve Ebru Çalıştayı, Karma Sergisi" Akdeniz Üniversitesi, 21-24 Mart 2012, ANTALYA
2012
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Kişisel Etkinliklerde Bulunmak

Kişisel Minyatür Sergisi, Manas Akademi Sanat Galerisi, MALATYA 

2012
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Kişisel Etkinliklerde Bulunmak

Kişisel Minyatür Sergisi, Anka Kültür Sanat Merkezi (Hangar Şehirlerarası- Galeri Kara Es Sergileme Alanı)

2012
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Gelenekten Geleceğe Türkiye Buluşmaları I Karma Sergisi 19-26 Temmuz 2011, İdris Güllüce Kültür Merkezi Sergi Salonu, Tuzla İSTANBUL
2011
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak
Van Güzel Sanatlar Birliği Derneği Karma Resim Sergisi, 02 Nisan 2011, Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu VAN
2011
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak
Sanatta Türk Esintisi Karma Sergisi 21-25 Mart 2011 Bayburt Üniversitesi Sanat Galerisi, BAYBURT
2011
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak
Bedri Rahmi Eyuboğlu'nun 100. Doğum Yılı Anısına Karma Resim Sergisi, 02-12 Mart 2011 Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu, VAN
2011
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Erzurum 2011 Winter Üniversiade, Erzurumu Yaşayan Sanatçılar Karma Sergisi, 26 Ocak-06 Şubat 2011, Atatürk Ünivertsitesi Kültür Sitesi, ERZURUM
2011
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak
Erzurum 2011 Winter Üniversiade, Kadim Şehrin Sanatkarları Karma Sergisi, 26 Ocak-06 Şubat 2011, atatürk Üniversitesi Sanat Galerisi, ERZURUM
2011
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Kişisel Etkinliklerde Bulunmak

Erzurum 2011 Winter Universiade Kisisel Minyatür Sergisi, Erzurum Yakutiye Müzesi

2011
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, Sanatın Anadolu Aydınlanması Projesi Karma Sergisi, Işık Üniversitesi sanat Galerisi, İSTANBUL
2010
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Öğretim Elemanları Karma Sergisi, 18-21 Ekim 2010, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Kültür Merkezi Sergi Salonu, Kampüs VAN
2010
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Sergi- Exhibition Karma Sergi 19 Eylül 2010 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Kültür Merkezi Srgi Salonu, Kampüs VAN
2010
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Sergi- Exhibition Karma Sergi 19 Eylül 2010 UrArt Gallery-Merit Otel-VAN
2010
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Sergi- Exhibition Karma Sergi 19 Eylül 2010 UrArt Gallery-Akdamar Otel-VAN
2010
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak
Sergi- Exhibition Karma Sergi 19 Eylül 2010 UrArt Gallery-Cafe Van
2010
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak
Van'dan Bir Kesit Karma Sergi, 23-30 Haziran 2010, Bindallı Sanatevi, Beyoğlu İSTANBUL 
2010
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Türkiye Sanatı Etkinlik Grubu Erzurum Karma Sergisi (Buluşma II), 26 Şubat-=4 Mart 2010, Atatürk Üniversitesi Sanat Galerisi, ,Erzurum
2010
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Kişisel Etkinliklerde Bulunmak

Kişisel Minyatür Sergisi, UrArt Gallery Cafe VAN

2010
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak
Ekim Geçidi 12, 28 Ekim- 06 kasım 2009, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, SİVAS
2009
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Ekim Geçidi 8, Karma Sergi, 28 Ekim- 6 Kasım 2009, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, Sivas
2009
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Öğretim Elemanları Karma Sergisi, 13-16 Ekim 2009, Prof.Dr.Cengiz Andiç Küktür Merkezi Sergi Salonu, Kampüs/ Van
2009
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Bahçesaray Saklışehir Kültür ve Sanat Festivali Karma Sergi,26-27 Temmuz 2009, Bahçesaray Kaymakamlığı Fuayesi, Bahçesaray- Van
2009
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Uluslararası II. Türk Şöleni, Türk Mitolojisi Karma Sergisi, 20-24 Mayıs 2009, Atatürk Üniversitesi Sanat Galerisi/Erzurum
2009
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Urartu Kültür ve Sanat Derneği, YYÜ. 2009 Bahar Şenlikleri, Karma Sergi, 25-30 Mayıs 2009,Nihat Bayşu Sergi Salonu, Kampüs / Van
2009
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak

Van Urartu Kültür ve Sanat Derneği Karma Sergi, Aralık 2007 Van Kültür Merkezi, Van 

2009
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak

Türkiye Sanatı Etkinlik Grubu Sivas Karma Sergisi (Bulusma), Akm-Devlet Güzel Sanatlar Galerisi SİVAS

2009
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak

10.Ulusal El Sanatları Sempozyumu Karma Sergisi, Izmir Resim Heykel Müzesi İZMİR

2009
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak YYÜ. Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Prof. Dr. Cengiz Andiç Küktür Merkezi Sergi Salonu VAN
2009
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Öğretmenler Günü Karma Sergi,24 Kasım 2008, Van Kültür Merkezi Sergi
Salonu/Van
2008
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi GSF 1 Sanat Etkinlikleri Karma Sergi
2008
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Türk Süsleme Sanatları Sergisi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Müzesi, 04-07 Haziran 2007, Erzurum
2007
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak

Geleneksel Türk Sanatları Sergisi, T.C.D.D. Müze ve Sergi Salonu, 15-30 Mayıs 2007 Alsancak-İZMİR

2007
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Türk Süsleme Sanatları Sergisi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Müzesi, 04-07 Haziran 2007, Erzurum
2007
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak

Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu Sergisi, Izmir Devlet Resim Heykel Müzesi Galerisi

2006
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi GTS Bölümü Tezhip Anasanat Dalı Ögretim Elemanları Karma Sergisi, Konak Belediyesi Sanat Galerisi

2005
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Ögretim Elemanları Karma Sergisi, Ankara 9. El Sanatları Fuarı ANK.

2003
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak

Türkiye-Iran-Azerbaycan Akademisyen Sanatçılar Birligi ve Izmirli Sanatçılar Uluslararası Karma Resim Sergisi, Izfas Sanat Galerisi İZMİR

2003
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Ögretim Elemanları Karma Sergisi, Sabancı Kültür Sarayı Konak- IZMIR

2002
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ögretim Elemanları Karma Sergisi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu

2002
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Nakkaş Osman Minyatürlerinde Kompozisyon Düzeni Ve Sanatsal Üretimler
2002
2007
Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Erzurum'da Kuyumculuk Ve Sorunları
2000
2002
YÖNETİLEN TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez YazarıTez AdıTarih
Yüksek Lisans Yüzüncü Yıl Üniversitesi Geleneksel Türk Saanatları Özgür Altürk Cumhuriyet Dönemi Türk Heykel Sanatında Gelenek Olgusu
2011
2013
Yüksek Lisans Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Halit Yabalak Van Gravürleri
2009
2012


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr