DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
YDS
90
YÖKDİL
93.75
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
3
0
3
2016
0
0
0
1
1
0
4
6
2017
0
1
4
3
2
0
0
10
2018
0
0
2
0
1
0
0
3
2019
1
1
1
2
0
0
0
5
2020
2
0
0
0
0
0
0
2
T O P L A M
3
2
7
6
4
3
4
29

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Ayaz-Alkaya, S., Yaman, Ş. & Terzi, H. The Effect of Health Belief Model Based Health Education Program on Coping with Premenstrual Syndrome: A Randomized Controlled Trial. International Journal of Nursing Practice, 2020, e12816.
2020
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
Ayaz-Alkaya, S., Terzi, H., Işık, B., & Sönmez, E. (2020). A healthy lifestyle education programme for health literacy and health-promoting behaviours: A pre-implementation and post-implementation study. International journal of nursing practice, e12793.
2020
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Ayaz-Alkaya, S. & Terzi, H. (2019). Investigation of health literacy and affecting factors of nursing students. Nurse Education in Practice, 34, 31-35.

2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Terzi, H., Kitiş, Y., & Akın, B. (2019). Effectiveness of non-pharmacological community-based nursing interventions for smoking cessation in adults: study protocol of a systematic review. Journal of Scientific Perspectives, 3(3), 215-222.

2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kitiş, Y. & Terzi, H. Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivitede ve sebze-meyve tüketiminde ulusal program hedeflerine uyumlarının değerlendirilmesi. 6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Aralık 2019, The Ankara Hotel, Ankara. Sözel Bildiri.
2019
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Terzi, H et al. (2019). Hemşirelik Tanıları El Kitabı: Bakımın Planlanmasında Kanıta Dayalı Rehber: Genel Bilgiler. Ed: N. Gürhan, Ü. Görgülü-Polat, B. Eren-Fidancı. 11. Baskıdan Çeviri, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri: Ankara.
2019
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Terzi, H et al. (2019). Hemşirelik Tanıları El Kitabı: Bakımın Planlanmasında Kanıta Dayalı Rehber: Halk Sağlığı Hemşireliği Tanıları (8-16. hemşirelik tanıları). Ed: N. Gürhan, Ü. Görgülü-Polat, B. Eren-Fidancı. 11. Baskıdan Çeviri, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri: Ankara.
2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Terzi, H., Kitiş, Y. & Akın, B. (2018). Toplumda Yaşayan Yetişkin Bireylere Hemşireler Tarafından Yapılan İlaç Dışı Sigara Bıraktırma Girişimlerinin Etkinliği: Sistematik Derleme Protokolü. 1. Uluslar arası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi. Ankara, Turkey, 23-26 Nisan 2018. Sözel Bildiri.
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Terzi, H. & Kitiş, Y. (2018).The Relationship Between Care-Giving Burden to Social Support and Personality: A Case Report. International Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly Health and Care. Ankara, Turkey, 22-23 March 2018. Poster Presentation.
2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Terzi, H. & Kitiş, Y. (2018).Boğmaca Bağışıklamasında Farklı Bir Yaklaşım: Koza Stratejisi. Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, 10 (1), 88-94.
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Terzi, H. & Kitiş, Y. (2017). Conformity assessment of drugs used by the elderly in terms of the Beers Criteria. International Journal of Community Medicine and Public Health, 4(2), 370-7.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ayaz-Alkaya, S. & Terzi, H. (2017). Hemşirelik Meslek Dersleri Uygulamasının Yeterliliği 5. Uluslar arası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 05-08 Kasım, Ankara. Poster Bildiri.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ayaz-Alkaya, S. & Terzi, H. (2017).Hemşirelikte Araştırma Dersinin Öğrencilerin Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Yönelik Tutumlarına Etkisi. 5. Uluslar arası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi. 05-08 Kasım, Ankara. Sözel Bildiri.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Ayaz-Alkaya, S., Terzi, H., Işık, B., & Sönmez, E. (2017). Kadınlara Uygulanan Sağlıklı Yaşam Eğitim Programının Sağlık Okuryazarlığı Düzeyine Etkisi. 5. Uluslar arası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 05-08 Kasım, Ankara. Sözel Bildiri.

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Terzi, H. & Ayaz Alkaya, S. (2017). Investigation of Health Literacy and Affecting Factors of Nursing Students. First International Congress on Nursing, 16-18 Mart 2017, Antalya/Türkiye. Oral Presentation.


2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ayaz-Alkaya, S. & Terzi, H. (2017). Tütün Kontrolü ve Sağlığın Geliştirilmesi. İçinde: Sağlığın Geliştirilmesi. Ayaz-Alkaya, S. (Editör). Hedef CS Basın Yayın: Ankara, 120-131.

2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Terzi, H. (2017). Hassas Gruplarda Sağlığın Geliştirilmesi. İçinde: Sağlığın Geliştirilmesi. Ayaz-Alkaya, S.(editör). Hedef CS Basın Yayın: Ankara, 297-308.
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Terzi, H. & Kitiş, Y. (2017). Yaşlı Bireylerde İlaç Kullanımı ve Tamamlayıcı- Alternatif Terapi Uygulamaları. İçinde: Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı. N. Bilgili, Y. Kitiş (editörler). 1. Baskı. Vize Basın Yayın.

2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Terzi, H. & Ayaz Alkaya, S. (2017). Hassas Gruplarda Halk Sağlığı Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları. Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics, 3(3), 117-124.  

2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Şekerci, Y. G., Terzi, H., Kitiş, Y., & Okuyan, C. B. (2017). Sekizinci Sınıf Öğrencilerine Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Göre Uygulanan Öfke Kontrol Programının Etkinliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 10(4), 201-7.
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ayaz, S., Terzi H. Bulaşıcı Hastalıklar Aşı ve Bağışıklama. İçinde: Anne Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi. Şanlıer N (editör). Hedef CS Basın Yayın, Ankara (2016). ISBN: 978-605-9877-33-6.

2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitiş, Y. & Terzi, H. (2016). Beers Kriterleri: yaşlı bireylerde uygunsuz ilaç kullanımının önlenmesinde bir rehber. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 8(2):162-75.

2016
Diğer Yayınlar Terzi, H. (2016). Öntest. İçinde: Hemşireler İçin İlaç Hesaplamaları: Adım Adım Yaklaşım. Gürhan, N. (editör). 4. baskıdan çeviri. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri.
2016
Diğer Yayınlar

Terzi, H. (2016). Bölümlerde Belirlenen Sorunlara Cevaplar. İçinde: Hemşireler İçin İlaç Hesaplamaları: Adım Adım Yaklaşım. Gürhan, N. (editör). 4. baskıdan çeviri. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri.

2016
Diğer Yayınlar

Terzi, H. (2016). Gözden Geçirme Soruları. İçinde: Hemşireler İçin İlaç Hesaplamaları: Adım Adım Yaklaşım. Gürhan, N. (editör). 4. baskıdan çeviri. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri.

2016
Diğer Yayınlar

Terzi, H. (2016). Temel Kavramlar. İçinde: Hemşireler İçin İlaç Hesaplamaları: Adım Adım Yaklaşım. Gürhan, N. (editör). 4. baskıdan çeviri. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri.

2016
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Gümüş, Y., Birimoğlu, C., Terzi, H., Avşar, F. & Kitiş, Y. (2015). Sekizinci Sınıf Öğrencilerine Bilişsel-Davranışçı Yaklaşıma Göre Uygulanan Öfke Kontrol Programının Etkinliği, Poster Bildiri, I. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 17-20 Mayıs, Ege Üniversitesi, İzmir. (Birincilik Ödülü)
2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Terzi, H. & Kitiş, Y. (2015). Yaşlıların Kullandıkları İlaçların Uygunluğunun Beers Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi. Poster Bildiri,  I. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 17-20 Mayıs, Ege Üniversitesi, İzmir.
2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Önal, F. & Terzi, H. (2014). Mekonyum Kisti Gelişen ve İleostomisi Olan Non-İmmun Hidrops Fetalis Olgusu ve Hemşirelik Bakımı. Sözel Bildiri, Çocuklarda Stoma Bakımında Kanıta Dayalı Uygulamalar Sempozyumu, 14 Kasım, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.  
2014
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
2018
0
2
1
3
2019
1
1
1
3
2020
0
0
0
0
T O P L A M
1
3
2
6

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)
Ozen, N., Bal Ozkaptan, B., Coskun, S., & Terzioglu, F. (2019). Health literacy of nursing students and its effective factors. Nursing forum, 1-7.
Ayaz-Alkaya, S., & Terzi, H. (2019). Investigation of health literacy and affecting factors of nursing students. Nurse education in practice, 34, 31-35.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Bacioglu, S. D., & Kocabiyik, O. O. (2019). A Study on Prospective School Counselors' Views on School Violence. Universal Journal of Educational Research, 7(1), 146-156.
Şekerci, Y. G., Terzi, H., Kitiş, Y., & Okuyan, C. B. (2017). Sekizinci Sınıf Öğrencilerine Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Göre Uygulanan Öfke Kontrol Programının Etkinliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 10(4).
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bozkurt, E., Parlar, A., & Arslan, S. O. (2019). Yaşlı hastalarda uygunsuz ilaç kullanımının incelenmesi ve polifarmasi varlığı. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(1), 1254-1266.

Kitiş Y, Terzi H. (2016). Beers Kriterleri: Yaşlı bireylerde uygunsuz ilaç kullanımın önlenmesinde bir rehber, Turkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi,8(2):162-75.

2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yilmaz, F., & Colak, M. Y. (2018). Evaluation of Inappropriate Medication Use and Compliance in Elderly People. Current drug safety, 13(2), 122-127.
Terzi, H., & Kitiş, Y. (2017). Conformity assessment of drugs used by the elderly in terms of the beers criteria. International Journal Of Community Medicine And Public Health, 4(2), 370-377.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Keçialan, R., & Ocakçı, A. F. (2018). ERGENLERE YAPILAN SOSYAL BECERİ EĞİTİMİNİN İLETİŞİM VE ÖFKE KONTROLÜNE ETKİSİ. Medical Sciences, 13(3), 58-65.Şekerci, Y. G., Terzi, H., Kitiş, Y., & Okuyan, C. B. (2017). Sekizinci Sınıf Öğrencilerine Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Göre Uygulanan Öfke Kontrol Programının Etkinliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 10(4).
2018
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Büyükyılmaz, F., & Çulha, Y. (2018). YAŞLILARDA ÇOKLU İLAÇ KULLANIMI VE ÜRİNER SİSTEME ETKİLERİ. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 6(2), 77-85.

Kitiş Y, Terzi H. (2016). Beers Kriterleri: Yaşlı bireylerde uygunsuz ilaç kullanımın önlenmesinde bir rehber, Turkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi,8(2):162-75.

2018
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
0
1
0
0
0
0
0
1
2016
0
1
0
0
0
0
0
1
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
1
1
0
0
0
0
0
2
2019
0
1
0
0
0
0
0
1
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
1
4
0
0
0
0
0
5

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği 1. Uluslar arası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi

1. International 2. National Public Health Nursing Congress

Litai Otel, Ankara
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Belediye Çalışanlarına Yönelik Hipertansiyon ve Diyabet Taraması ve Sağlık EğitimiBelediye Çalışanlarına Yönelik Hipertansiyon ve Diyabet Taraması ve Sağlık EğitimiKastamonu Belediyesi, Kastamonu
2019
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği Hemşirelikte Kariyer Sempozyumuhemşirelikte kariyer planlaması.Kastamonu Üniversitesi Ahmed Yesevi Konferans Salonu
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Sağlıklı Yaşa Sağlıklı Yaşlan 2016-20181.5 yıl sürdürülen etkinlik 65 yaş ve üzeri toplumda yaşayan bireylere sağlıklı yaşam eğitim programını içermektedirYenimahalle, Ankara
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak

40 Yaş Üstü Sağlıklı Bireylere Diyabet Taraması ve Eğitimi

 14-18 Kasım Diyabet Haftası Etkinlikleri

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, Gölbaşı, Ankara

2015
DİĞER ÜYELİK VE TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ
Komisyon Üyeliği ve TemsilcilikTarih
Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği
2018
Türk Hemşireler Derneği
2011
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2018-2019
Bahar
Lisans Halk Sağlığı Hemşireliği
6
16
93
2018-2019
Bahar
Lisans Hemşirelikte Araştırma
3
0
51


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr