DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
2803376
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
tkamer@kastamonu.edu.tr
Özel E-Posta Adresi
tunaykamer@gmail.com
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
KPDS
69
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri
2013
Yüksek Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri
2008
Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği
2004
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doç. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
2018
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
2013
2018
Arş. Gör. Türkiye Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü
2009
2013
Öğr. Gör. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
2006
2009
Öğr. Gör. Türkiye Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
2005
2006
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Yönetim Kurulu Üyesi Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
2020
Enstitü Müdür Yardımcısı Sosyal Bilimler Enstitüsü
2018
2019
Yönetim Kurulu Üyesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
2018
2019
Danışma Kurulu Üyesi Kastamonu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi
2017
Yönetim Kurulu Üyesi Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
2016
2018
Yönetim Kurulu Üyesi KÜ Toplum ve Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
2015
2019
Anabilim Dalı Başkanı Eğitim Programları ve Öğretim
2014
Rektör Danışmanı Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü
2014
2019
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
2
4
5
3
5
4
0
23
2016
0
1
2
0
1
0
0
4
2017
2
1
4
0
2
0
0
9
2018
0
0
2
1
0
0
0
3
2019
0
1
0
1
1
0
0
3
2020
1
0
0
1
0
0
0
2
T O P L A M
5
7
13
6
9
4
0
44

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Kamer, S. T. "Evaluation of Public Education and Teacher Training on the Basis of 1869 Regulation in the Ottoman Era". Journal of History Culture and Art Research, 9(2), 15-24. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i2.2221
2020
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler
Kamer, S. T. "Kadın Düşünürlerin Karma Eğitime İlişkin Görüşleri". Türklerde Kadın. (Alpaslan Demir-Tuba Tombuloğlu-Oğuz Polatel). Konya: Kömen Yayınları s. 303-322
2020
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kamer, S. T. "Kadınlar İçin Yükseköğretim ve Basına Yansımaları Üzerine Tarihsel Bir Araştırma" Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt 12. Sayı 66.
2019
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Kamer, S. T. "Eğitimin Sosyal ve Kültürel Temelleri: Kavramlar, Olgular, Olaylar" Ankara: Pegem Akademi
2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Alabaş R & Akyüz H. İ. & Kamer S. T. "Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algılarının belirlenmesi". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (44), 429-448.
2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kamer, S. T. "Halide Edip’in Karma Eğitimle İlgili Görüşleri". 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK 2018). Atatürk Üniversitesi, Antalya
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kamer, S. T. "Birinci Milli Eğitim Şurası ve Katılan Öğretmenler". 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK 2018). Atatürk Üniversitesi, Antalya.
2018
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Kamer, S. T. ve Topkaya, Y. "Dijital Okuryazarlık", İlkokulda sosyal bilgiler öğretimi. (Edit:Selahattin Kaymakcı). Eğiten Kitap Yayınları.  ISBN:978-605-2234-88-4, ss:87 -107
2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Faiz, M. and Kamer, S. T. "Prospective Teachers' Opinions Concerning Children’s Rights". Journal of Education and Learning. Volume: 6 No: 3. (ERIC) 
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Kamer, S. T. "Issues in Implementation of Coeducation in Turkish Education System: A Historical Research on 1869 Statute on General Education". International Education Studies. Vol. 10, No. 4, April 2017 (ERIC)

2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kamer, S. T. "Karma Eğitime İlişkin İhsan Sungu’nun Görüşleri ve Çeviri Yazıları Üzerine Değerlendirme". Cumhuriyet International Journal of Education. Volume: 6 No: 1. e-ISSN: 2147-1606.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kamer, S. T.  "A Historical Research on Views of Female Intellectuals’ about Coeducation". The 2nd International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences (ICEBSS). Belgrade, Serbia
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kamer, S. T. "Öğretmen Tevfik Yıldız ve Türk Eğitim Tarihindeki Yeri". Uluslararası Pompeipolis Taşköprü Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu. 10-12 Nisan 2017 Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kamer, S. T. ve Yılmaz, D. E. "Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi". 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK 2017). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Antalya
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kamer, S. T. ve Akdoğan, E. "Ali Haydar Taner ve Türk Eğitimine Katkıları". 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK 2017). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Antalya. 
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kamer, S. T. Kadının Toplumsal Hayattaki Yeri Üzerine Tarihsel Bir Değerlendirme”. Türk Yurdu. Sayı: 356. Nisan. Ankara.
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kamer, S. T. ve Alabaş, R. “Ahlak Terbiyesi Kongresi ve Basına Yansımaları”, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Volume: 25 No: 2. ISSN: 1300-8811
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Alabaş, R. ve Kamer, S. T. “Afacan Çocuk Gözü Dergisi ve Çocuğun Vatandaş Olarak Eğitimi / “Afacan Çocuk Gözü” Magazine and the Education of the Child as a Citizen”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Hayati Akyol Armağanı), Volume 11/3 Winter 2016, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9273

2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Kaymakcı, S., Alabaş, R. and Kamer, S. T. "Prof. Dr. Abdullah Demirtaş, Hayatı ve Türk Eğitim Tarihindeki Yeri". Internatıonal Symposium on History Education IV (ISHE IV) September 1-3 2016 Mugla University, Mugla

2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Kamer, S. T. "1869 Statute On General Education And Education Practices In Turkish Educational System". International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Education 23-27 May. Harvard Medical School, 77 Avenue Louis Pasteur, Boston, Massachusetts

2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kamer, S. T. ve Şimsek A. S. “Türk Eğitim Tarihi Dersine Yönelik Öğretmen Adaylarının Tutumlarının Ölçülmesi”. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 17, Sayı 2, Ağustos 2016, Sayfa 663-678

2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Kamer, S. T. “Tunalı Hilmi Bey’s Views on Education” Educational Research and Reviews. Volume: 10 No:15. ISSN: 1990-3839 (ERIC)
2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Kamer, S. T. “II. Meşrutiyet Dönemi Karma Eğitime İlişkin Fikirler ve Tartışmalar” Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Volume: 23 No: 2. ISSN: 1300-8811 (ISI)
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kamer, S. T. “Ordinance of General Education in 1869 And Coeducation in Turkish Education System" Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and E-learning in Prague 2015 (MAC-ETeL 2015). Prague, Czech Republic, on  August 7-8, 2015

2015
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Kamer, S. T. "Balkan Savaşları ve Darüleytamlar". 100. Yılında Balkan Harbi.  (Ed: Çağatay Özdemir) Ankara: Türk Yurdu Yayınları
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kamer, S. T. “II. Meşrutiyet Dönemi İlköğretimde Karma Eğitim Uygulamaları ve Yasal Düzenlemeler” e-International Journal of Educational Research. Volume: 5 No: 3. ISSN: 1309-6265. 
2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Öztürk, A. and Kamer, S. T.  "Activities Of American Missionaries In Kayseri". Cumhuriyet International Journal of Education. Volume: 2 No: 2. e-ISSN: 2147-1606 (ERIC)
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kamer, S. T. "Öğretmen Yetiştirmede Kastamonu Kız İlköğretmen Okulu Uygulaması (1956-1975)". Cumhuriyet International Journal of Education. Volume: 1 No: 2. e-ISSN: 2147-1606.
2012
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Alabaş, R., Kamer, S. T ve Polat, Ü. "Öğretmenlerin Kariyer Gelişimlerinde Lisansüstü Eğitim: Tercih Sebepleri ve Süreçte Karşılaştıkları Sorunlar". e-International Journal of Educational Research. Volume:3 No: 4. ISSN: 1309-6265.
2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kamer, S. T. “Balkan Savaşları ve Darüleytamlar”, Türk Yurdu Dergisi. Sayı: 303. Kasım. Ankara.
2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kamer, S. T. “Türk Yurdu Dergisinin Kadın Yazarları (1911-2011)”, Türk Yurdu Dergisi. Sayı: 282. Şubat. Ankara. 
2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Pektaş, M. ve Kamer, S. T. “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları.” G. Ü. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. Cilt: 9 Sayı 4. s.829-850. Ankara.
2011
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ergün, M. ve Kamer, S. T. (2010). "KPSS Eğitim Bilimleri Sorularındaki Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Analizi". II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi. 29 Nisan-2 Mayıs 2010. Antalya.
2010
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ergün, M. ve Kamer, S. T. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının KPSS’de Cevapladıkları Soruların Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". (Sözlü Bildiri) IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20- 22 Mayıs, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Elazığ.
2010
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Alabaş, R., Polat, U. and Kamer, S. T. “A Research on University Students’ Opinions About European Union” IInd International Congress of European Turks (ICET2009) 14-16 May, Antwerp University, Belgium.
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ergün, M. and Kamer, S. T. “The Opinions of The Students At Education Faculty About The European Union Education And Youth Programmes” IInd International Congress of European Turks (ICET2009) 14-16 May, Antwerp University,  Belgium.
2009
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Kamer, S. T. "Topluma Hizmet Uygulamalarının Tanımı, İlkeleri, Önemi ve Amacı". (1. bölüm). Topluma Hizmet Uygulamaları. (Ed: K. Kuzucu- S. T. Kamer) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
2009
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Kuzucu K. ve Kamer S. T. "Topluma Hizmet Uygulamaları". Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kamer, S. T. ve Ergün M. “Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının KPSS’de Cevapladıkları Soruların Farklı Değişkenlere Göre Analizi”. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 17/1. Sakarya.
2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kamer, S. T. ve Çitil, M. “Kastamonu Vilayet Salnamelerinde Kız (İnas) Rüşdiye Mektepleri (1875-1903)”. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 17/1. Sakarya.
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kamer, S. T. ve Ergün M. “Sınıf Öğretmenliği Programı Mezunlarının KPSS’deki Başarı Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre Analizi (Kastamonu İli Örneği)” (Sözlü Bildiri) VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 21-23 Mayıs, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir.
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Polat, Ü., Alabaş, R. ve Kamer, S. T. “Lisansüstü Eğitimde Danışman ve Öğrenci İlişkisi”. (Sözlü Bildiri) IV. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 19-21 Ekim, Ankara Üniversitesi, Ankara.
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kamer, S. T. and Ergün M. “The Factors Which Influence The Success Of The Education Faculty Graduates In The Public Service Staff Selection Examination (KPSS): The Sample Of Kastamonu Province” International Conference on Educational Sciences 23-25 June, Eastern Mediterranean University, North Cyprus.
2008
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Alabaş, R. ve Kamer, S. T. “Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Değerlendirilmesi: Uygulayıcı Görüşlerinin Nitel Analizi”. (Sözlü Bildiri) I. Ulusal İlköğretim Kongresi, 15-17 Kasım, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 
2007
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
1
2
1
4
2016
0
3
1
4
2017
1
2
0
3
2018
3
0
0
3
2019
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
T O P L A M
5
7
2
14

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çınkır, Ş. ve Yıldız, S. (2018). Bir Bologna değerlendirme çalışması: Eğitim yönetimi lisansüstü program yeterliliklerine ilişkin kazanımların incelenmesi. Yükseköğretim Dergisi, 8(1), 55–67. doi:10.2399/yod.18.004 Alabaş, R., Kamer, S. T ve Polat, Ü. "Öğretmenlerin Kariyer Gelişimlerinde Lisansüstü Eğitim: Tercih Sebepleri ve Süreçte Karşılaştıkları Sorunlar". e-International Journal of Educational Research. Volume:3 No: 4. ISSN: 1309-6265.
2018
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Altıntaş, M . (2018). YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİNDE KARMA YA DA TEK CİNSİYETE DAYALI EĞİTİM ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17 (34), 373-406. DOI: 10.14395/hititilahiyat.488670Kamer, S.T. (2013). Türk Eğitim Sisteminde Karma Eğitime İlişkin Fikirler, Tartışmalar ve Uygulamalar (1908-1950), Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara
2018
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Duran, E., & Dolaylar Özkul, İ. (2018). Türk Çocuk Dergileri İle İlgili Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi. Journal of History Culture and Art Research, 7(1), 467-478. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i1.1362Alabaş, R. ve Kamer, S. T. “Afacan Çocuk Gözü Dergisi ve Çocuğun Vatandaş Olarak Eğitimi / “Afacan Çocuk Gözü” Magazine and the Education of the Child as a Citizen”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Hayati Akyol Armağanı), Volume 11/3 Winter 2016, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9273
2018
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Koruroglu, A. Ozkul, AE An Evaluation of Local and Oral History of Cyprus Teaching on the Basis of Postmodern Education: Student and Teacher Opinions. EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION Volume: 13 Issue: 11 Pages: 7295-7306

Kamer, S. T. ve Şimsek A. S. “Türk Eğitim Tarihi Dersine Yönelik Öğretmen Adaylarının Tutumlarının Ölçülmesi”. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 17, Sayı 2, Ağustos 2016, Sayfa 663-678
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Demir, G. T. (2017). 1918-1938 Yılları Arasında Yayınlanan Eğitim Dergilerindeki Karşılaştırmalı Eğitim Makaleleri. Cumhuriyet International Journal Of Education. Cilt 6 Sayı 1Kamer, S.T. (2013). Türk Eğitim Sisteminde Karma Eğitime İlişkin Fikirler, Tartışmalar ve Uygulamalar (1908-1950), Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Demir, G. T.  (2017). 1918-1938 Yılları Arasında Yayınlanan Eğitim Dergilerindeki Karşılaştırmalı Eğitim Makaleleri. Cumhuriyet International Journal Of Education. Cilt 6 Sayı 1Kamer, S.T. ve Şimşek, A.S. (2016). Türk Eğitim Tarihi Dersine Yönelik Öğretmen Adaylarının Tutumlarının Ölçülmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 17, Sayı 2, s. 663-678.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kiriş Avaroğulları A., Topal G., Aydın M., Erken S., Dağdelen S. (2016). Yerel Gazetelerde Muğla Kız İlköğretmen Okulu. Tarih Okulu Dergisi (TOD) Aralık 2016 Yıl 9, Sayı XXVIII, ss. 473-494.73-494.Kamer, S. T. "Öğretmen Yetiştirmede Kastamonu Kız İlköğretmen Okulu Uygulaması (1956-1975)". Cumhuriyet International Journal of Education. Volume: 1 No: 2. e-ISSN: 2147-1606.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Alabaş R. (2016). Türk Eğitim Tarihi Dersinin Önemi Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE e-ISSN:2147-1606 Vol 5(4), 89-102 

Kamer, S.T. ve Şimşek, A.S. (2016). Türk Eğitim Tarihi Dersine Yönelik Öğretmen Adaylarının Tutumlarının Ölçülmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 17, Sayı 2, s. 663-678.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Alabaş R. (2016).  Türk Eğitim Tarihi Dersinin Önemi Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE e-ISSN: 2147-1606 Vol 5(4), 89-102 

Kamer, S.T. (2013). Türk Eğitim Sisteminde Karma Eğitime İlişkin Fikirler, Tartışmalar ve Uygulamalar (1908-1950), Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akman, Ö. & Patoğlu, E. B. (2016). Ortaokul Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer alan itilaflı konuların incelenmesi: İçerik analizi çalışması. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, 1(1), 77-93.Kamer, S. T. (2015). II. Meşrutiyet Dönemi Karma Eğitime İlişkin Fikirler ve Tartışmalar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 401-412.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Erdem, A. R. (2015). Atartürk'ün Kadına ve Kadın Eğitimine Verdiği Önem. Belgi Dergisi. Sayı 9 (Kış 2015/ I)Kamer, S. T. (2015). II. Meşrutiyet Dönemi Karma Eğitime İlişkin Fikirler ve Tartışmalar, Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (2), 401-412.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Akyüz, Y. (2015). Türk Eğitim Tarihi M. Ö. 1000-M.S. 2015, Ankara: Pegem Akademi

Kamer, S. T. (2013). Türk Eğitim Sisteminde Karma Eğitime İlişkin Fikirler, Tartışmalar ve Uygulamalar (1908–1950). Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara
2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler M. Emir Rüzgar (2015). Karma Eğitim Tartışmaları. Öğretmen Dünyası. Yıl 36. Sayı 421Kamer, S. T. (2013). Türk Eğitim Sisteminde Karma Eğitime İlişkin Fikirler, Tartışmalar ve Uygulamalar (1908–1950). Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara
2015
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)  Atila Çağlar, Muammer Ergün, Ergün RecepoğluAnalyzing KPSS scores of prospective teachers who graduated from two different programs in terms of different variables (Kastamonu province sample). Procedia - Social and Behavioral Sciences 116 ( 2014 ) 2424 – 2429Kamer, S. T. and Ergün M. “The Factors Which Influence The Success Of The Education Faculty Graduates In The Public Service Staff Selection Examination (KPSS): The Sample Of Kastamonu Province” International Conference on Educational Sciences 23-25 June, Eastern Mediterranean University, North Cyprus.
2014
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
2
1
0
0
0
0
0
3
2016
2
0
0
0
0
0
0
2
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
2
0
0
0
0
0
0
2
2019
2
0
0
0
0
0
0
2
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
8
1
0
0
0
0
0
9

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi (ECONDER)Sosyal BilimlerSafranbolu, Karabük 
2019
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2019)Eğitim BilimleriHacettepe Üniversitesi, Ankara
2019
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği First International Conference on Literacy, Culture, and Language Education (ICLCLE) Educational SciencesIndiana University, Bloomington USA
2018
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK 2018)Eğitim BilimleriAntalya
2018
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği

II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu. 5-7 Mayıs 2016

Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler

Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesi Dekanlığı

2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği IV. International Symposium on History Education, 1-3  SeptemberHistory of Education, History EducationMugla Sıtkı Kocman University, Mugla
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu, 3-5 Eylül 2014, Bilgi Belge YönetimiKastamonu Üniversitesi, Kastamonu
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları SempozyumuEğitim BilimleriSinop Üniversitesi,  Sinop
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi SempozyumuSınıf Öğretmenliği EğitimiCumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sivas
2011
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
2016
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2017
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2018
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2019
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
5
0
0
1
1
0
7

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algılarının Belirlenmesi ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
2017
2019
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü Ulusal Basına Göre Demokrat Parti Dönemi Ahlak Anlayışı
2016
2017
Avrupa Birliği Destekli Diğer Projeler [ABDP] Diğer Görevler Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması
2006
2006
Uluslararası Kurumlarca Bilimsel Araştırma Projesi [UADP] Diğer Görevler Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme.
2015
2015
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Ankara Üniversitesi Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Türk Eğitim Sisteminde Karma Eğitime İlişkin Fikirler, Uygulamalar ve Tartışmalar (1908–1950)
2008
2013
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Kastamonu Eğitim Fakültesi Tarihi (1956-1992)
2005
2008
YÖNETİLEN TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez YazarıTez AdıTarih
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Hasan SARIAHMETOĞLU

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Sistemine Uyumu ve Karşılaştıkları Sorunlar (Kastamonu Örneği)

2017
2019
YAYIN KURULU ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılISI İndekslerine Giren DergilerdeUluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Ulusal Hakemli DergilerdeDiğer DergilerdeT O P L A M
Geçmiş
0
3
0
0
3
2016
0
1
0
0
1
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
1
0
0
1
2020
0
1
0
0
1
T O P L A M
0
6
0
0
6

Hakemlik TürüGörevAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yardımcı Editör Cumhuriyet International Journal of Education (CIJE)
2012
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayın Kurulu Üyesi International Journal of Education, Culture and Society
2019
2021
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayın Kurulu Üyesi e-International Journal Of Educational Research (e-ijer.com)
2010
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Danışma Kurulu Üyesi Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi (dergipark.ulakbim.gov.tr/turksosbilder)
2015
JÜRİ ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılUluslararası Jüri ÜyeliğiProfesörlük Jürisi ÜyeliğiDoçentlik Jürisi ÜyeliğiYardımcı Doçentlik Jürisi ÜyeliğiDoktora Jüri ÜyeliğiYüksek Lisans Jüri ÜyeliğiProje Jüri ÜyeliğiT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
1
0
1
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
1
0
1
2019
0
0
0
0
1
1
0
2
2020
0
0
0
0
0
2
0
2
T O P L A M
0
0
0
0
1
5
0
6

Jüri TürüAçıklamaTarih
Doktora Jüri Üyeliği Sümeyra Zeynep ET
Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim
2019
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği Harun BASTIK
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri
2020
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği Kübra GÜZELYURT
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri
2020
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği İhsan YILMAZ
Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi
2019
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği Hasan Hüseyin FARTLI
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri
2018
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği Kerem TEKŞEN
Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi
2014
DİĞER ÜYELİK VE TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ
Komisyon Üyeliği ve TemsilcilikTarih
Türkiye Yazarlar Birliği
2019
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi
2011
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2018-2019
Güz
Yüksek Lisans Eğitim Sosyolojisi
3
0
3
11
2018-2019
Güz
Lisans Eğitime Giriş
2
0
2
89
2018-2019
Güz
Lisans Türk Düşünürlerinde Eğitim ve Kültür
3
0
3
24
2018-2019
Bahar
Yüksek Lisans Eğitimin Sosyal ve Kültürel Temelleri
3
0
3
5
2018-2019
Bahar
Lisans Türk Eğitim Tarihi
2
0
2
59
2017-2018
Güz
Lisans Eğitim Bilimlerine Giriş
3
0
3
105
2016-2017
Bahar
Yüksek Lisans Eğitim Sosyolojisi
3
0
3
10
2014-2015
Bahar
Lisans Eğitimin Sosyal ve Kültürel Temelleri
2
0
2
42
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri, Türk Eğitim Tarihi, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Programları ve Öğretim, Kadın Eğitimi, Karma Eğitim, Toplumsal Cinsiyet, Öğretmen Yetiştirme,


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr