DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, Kastamonu
KASTAMONU
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
nacituzemen@kastamonu.edu.tr
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Prof. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik
2014
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Dekan Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
2014
Bölüm Başkanı Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü
2014
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
12
13
0
0
44
0
1
70
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
12
13
0
0
44
0
1
70

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Aydın.,R. Yanar.,M. Diler.,A.  Kocyigit.,R.  Tuzemen.,N. 2013. Effects of different slaughter ages on the fattening performance, slaughter and carcass traits of brown swiss and holstein friesian young bulls. Indian J. Animal Res., 47, (1), 10-16.
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kıyıcı.J.M.,Koçyiğit.R.,Tüzemen.N.,2013.,Klasik Müziğin Siyah Alaca Sığırlarda Süt verimi, Sütün Bileşenleri ve Sağım Özelliklerine Etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi,10(3).,74-81.
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Koçyiğit. R., Tüzemen. N., 2012. İki Farklı Yaşta Besiye Alınan Esmer Tosunlarda Probiyotik- Enzim Uygulamasının Besi Performansı ve Yemden Yararlanma Özelliklerine Etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Tekirdag Agricultural Faculty., 9 (1) : 45-50.
2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kıyıcı, J.M., Tüzemen. N., 2012. Buzağıların Kovadan Süt İçmeyi Öğrenme Davranışlarının Karşılaştırılması. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Tekirdag Agricultural Faculty.,9 (3): 109-114.
2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Çoban, Ö., Sabuncuoğlu, N., Tüzemen, N. 2009. A Study on Relationships Bctween Somatic Celi Count (SCC) and Some UdderTraits in Dairy Cows. Journal of Animal and Veterinary Advances 8(1): 134-138.
2009
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Turgut, L.,  Yanar, M.,  Tüzemen, N., Tan, M., Comakli, B. 2008. Effects of Maturity Stage on Chemical Composition and in situ Ruminal Degradation Kinetics of Meadow Hay in Awassi Sheep. Journal of Animal and Veterinary Advances 7 (9): 1061-1065.
2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ayram, B., Güler. O., Yanar, M., Akbulut, Ö., Aydın. R., Bilgin, C., Tüzemen, N. 2008. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çiftliğinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarda Akrabalı Yetiştirme Düzeyi ile Bunun Bazı Üreme ve Süt Verim Özellikleri Üzerine Etkileri. Hayvansal Üretim 49(2): 1-6.
2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çoban, Ö., Tüzemen, N. 2007. Siyah Alaca ve Esmer İneklerde Subklinik Mastitis İçin Risk Faktörleri. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 26 : (1-2).
2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Özlütürk, A., Güler, O., Yanar, M., Akbulut, Ö.,Tüzemen, N., Kopuzlu, S., Küçüközdemir, A., Yüksel, S. 2007. Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırlarında Büyüme ve Gelişme Özellikleri Üzerine etkili Bazı Çevre Faktörleri. Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4:(1), 17-26.
2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çoban, Ö., Sabuncuoğlu, N., Tüzemen, N. 2007. Siyah Alaca ve Esmer İneklerde Somatik Hücre Sayısına Çeşitli Faktörlerin Etkisi. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 47 : (1).
2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Metin, J., Yanar, M., Güler, O., Bayram, B., Tüzemen, N. 2006. Growth, Health and Behavioural Traits of Dairy Calves Fed Acidifield Whole Milk. İndian Veterinary Journal, 83 , (9) : 976-979.
2006
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Menteşe, Ö ., Turgut, L., Güler, O., Yanar, M., Tüzemen, N., Tan, M., Çomaklı, B., 2006. Growth Performance Characteristics of Holstein Friesian Calves Fed Early and Late Cut Meadow Hay. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 37:(1), 49-52.
2006
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Özlütürk, A., Yanar,M., Tüzemen, N., Kopuzlu, S. 2006. Calving and Preweaning Growth Performance Traits of Calves Sired by Charolais, Simmental and Eastern Anatolian Red Bulls. Turkish J. Vet. and Animal Sciences  , 30:(2), 257-263.
2006
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Comakli, B., Yanar, M., Tüzemen, N., Tan, M., Turgut, L., Mentese, O. 2005. Growth Performance Of Brown Swiss Calves Fed Early And Late Cut Hay From Meadow Fertilized By Two Levels Of N And P2O5 . Journal of Applıed Anımal Research 27, (1): 35-38.
2005
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Diaz, C.A.G., Emsen, E., Tüzemen, N., Yanar, M., Kutluca, M., Koycegiz, F. 2005. Reproductive performance and synchronization of oestrus in Brown Swiss and Holstein cows and heifers using PGF2 alpha. Journal Animal and Veterinary Advances, 4, (5): 551-553.
2005
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Özlütürk, A., Tüzemen, N., Yanar, M., Esenbuga, N., Dursun, E. 2004. Fattening performance, carcass traits and meat quality characteristics of calves sired by Charolais, Simmental and Eastern Anatolian Red sires mated to Eastern Anatolian Red dams. Meat Science, 67: (3), 463-470.
2004
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ugur, F., Ozhan, M., Yanar, M., Tüzemen, N. 2004. Performance of calves fed a limited amount of milk in Eastern Anatolia conditions . Cuban Journal Of Agrıcultural Scıence 38, (2): 125-128.
2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bayram, B., Akbulut, Ö., Yanar, M., Tüzemen, N. 2004. Esmer ve Siyah Alaca Dişi Sığırlarda Büyüme Özelliklerinin Richards Modeli İle Analizi. Turkish J.Vet. and Animal Sciences, 28 : 201-208.
2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akbulut, Ö., Bayram, B., Tüzemen, N. 2004. Esmer Sığırlarda Büyümenin Doğrusal Olmayan (non-linear) Modellerle Analizi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 35:(3-4), 165-168.
2004
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Sağsöz, Y., Tüzemen, N., Yanar, M., Akbulut, Ö., Aydın, R. 2003. Effect of Different Housing Conditions on the Milk Production and Some Physiological Characteristics of Holstein Friesian Cows. Indian J. Animal Science, 73 : (1), 104-106.
2003
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Sabuncuoğlu, N., Çolak, A., Akbulut, Ö., Tüzemen, N., Bayram, B. 2003. Siyah Alaca ve Esmer İneklerde CMT Skoru İle Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34:(2), 139-143.
2003
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Sağsöz, Y., Yanar, M., Tüzemen, N. 2002. The effect of Grooming on the Fattening performance of Brown Swiss Bulls. Indian J. Animal Science, 72 : (2), 190-191.
2002
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Turgut, L., Yanar, M., Tüzemen, N., Yüksel, S., Yağanoğlu, A.V. 2002. Effect of Tethered and Free-Stall Housing Systems on The Fattening Performance of Holstein Friesian Bulls at Two Different Ages. J. Appl. Anim. Res. 22 : (1), 91-95.
2002
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Turgut,L., Yanar,M., Tüzemen, N., Aksoy, A. 2002. Bazı Karma Yemlerin Naylon Torba Tekniği İle Ham Protein Parçalanbilirliklerinin ve Parçalanabilirlik Parametrelerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33:(2), 199-203.
2002
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akbulut, Ö., Bayram, B., Tüzemen, N., Aydın, R. 2002. Esmer Irk Buzağıların Doğum Ağırlığı Ve Doğumdaki Bazı Vücut Ölçülerine ait Fenotipik ve Genetik Parametre Tahminleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33:(1), 59-64.
2002
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Akbaş, Y., Akbulut, Ö., Tüzemen, N. 2001. Growth of Holstein Cows in High Altitude of Turkey. Indian J. Animal Science, 71 : (5), 476-479.
2001
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Yanar, M., Tüzemen, N., Turgut, L. 2000. Effects of Two Different Environmental Conditions on the Fattening Performance of Brown Swiss Bulls. Indian J. Animal Science, 70 : (9), 972-973.
2000
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yanar, M., Tüzemen, N., Yüksel, S., Turgut, L. 2000. Effects of Individual and Group Housing Systems on the Growth Rate and Feed Efficiency of Brown Swiss Calves. Indian J. Animal Science, 70:(3), 322-324.
2000
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Sağsöz, Y., Tüzemen, N., Yanar, M., Akbulut, Ö., Aydın, R. 2000. Optimum ve Geleneksel Ahır Koşullarında Barındırılan Esmer Sığırların Performansları ve Bazı Fizyolojik Özellikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15:(2), 20-26.
2000
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yanar, M., Tüzemen, N., Turgut, L. 2000. Effect of Two Different Environmental Conditions On The Fattening Performance of Brown Swiss Bulls. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31:(1), 31-35.
2000
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yanar, M., Tüzemen, N., Yüksel, S. 1999. Replacement of Whole Milk by Milk Sustitute in Diet of Brown Swiss Calves. Indian J. Animal Science 69:(8), 637-640.
1999
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uğur, F., Yanar, M., Tüzemen, N. 1999. Erken Sütten Kesilen Esmer ve Siyah Alaca Dişi Sığırların Canlı Ağırlık ve Canlı Ağırlık Artışları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 5:(2), 100-103.
1999
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yanar, M., Aydın, R., Tüzemen, N., Uğur, F. 1998. Evaluation of Linear Type Traits for Brown Swiss Cattle Reared in the Research Farm of Atatürk University. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29:(1),105-113.
1998
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akbulut, Ö., Tüzemen, N., Yanar, M., Aydın, R. 1998. Esmer Sığırlarda Erken Dönem Ağırlık ve Vücut Ölçülerinin Birinci Laktasyon Süt Verim Özellikler Ile Ilişkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29:(2), 250-258.
1998
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aydın, R., Yanar, M., Tüzemen, N., Akbulut, Ö.1998. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çiftliğinde Yetiştirilen Esmer Sığırların Süt Verimindeki Genetik ve Fenotipik Yönelimler, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29:(2), 235-242.
1998
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yanar, M., Aydın, R., Tüzemen, N., 1998. Esmer Sığırlarda Çeşitli Form Özelliklerinin Kalıtımı ve İlk Laktasyon Süt Verimi İle İlgisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29:(2), 259-268.
1998
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yanar, M., Uğur, F., Tüzemen, N., Aydın, R. 1997. Growth Performance of Brown Swiss Calves Reared on Two Different Milk Feeding Schedules. Indian J. Animal Science, 67:(12), 1114-1116.
1997
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yanar, M., Tüzemen, N., Akbulut, Ö., Aydın, R., Uğur, F. 1997. The Reproductive Performance of Brown Swiss Cattle Raised in The Eastern Turkey. Indian J. Dairy Science, 50:(4), 307-313.
1997
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Turgut, L., Yanar, M., Tüzemen, N., 1997. Kaba Yem Formunun Esmer Buzağılarda Büyüme ve Yemden Yararlanma Özelliklerine Etkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12:(3),11-22.
1997
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uğur, F., Yanar, M., Tüzemen, N., Özhan, M. 1996. Effects of The Cold and Warm Milk Feeding on The Growth Characteristics of Holstein Friesian Calves. Agriculture and Equipment International, 48:(9-10), 137-138.
1996
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uğur, F., Yanar, M., Tüzemen, N., Özhan, M. 1996. Effects of The Cold and Warm Milk Feeding on The Growth Characteristics of Holstein Friesian Calves. Agriculture and Equipment International, 48:(9-10), 137-138.
1996
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ulutaş, Z., Akbulut, Ö., Tüzemen, N., Özlütürk, A.1996. Farklı Sürelerde Sütten Kesilen DAK Buzağılarında Büyüme ve Gelişme. Lalahan Hayvancılık Araştırma Dergisi 36:(2), 54-67.
1996
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tüzemen, N.,Yanar, M., Akbulut, Ö., Uğur, F., Aydın, R.1995. Prediction of Body Weigths From Body Measurements in Holstein-Friesian Calves. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 26:(2), 245-252.
1995
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yanar, M., Tüzemen, N., Özhan, M., Aydın, R., Uğur, F. 1995. Prediction of Body Weights from Body Measurements in Brown Swiss Cattle. Turkish J.Vet. and Animal Sciences, 19:357-360.
1995
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Özhan, M., Uğur, F., Yanar, M., Tüzemen, N., Akbulut, Ö.1995. Atatürk Üniversitesi Tarım Işletmesine Almanyadan Ithal Edilen ve Işletmede Yetiştirilen Sarı Alacaların Bazı Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 26:(2), 215-222.
1995
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tüzemen, N. 1995. Farklı Yaş ve Barındırma Sistemlerinde Esmer Irkı Tosunların Besi Performansı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 26:(1), 9-20.
1995
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uğur, F., Yanar, M., Özhan, M., Tüzemen, N., Aydın, R. Akbulut,Ö. 1995. Milk Production Characteristics Of Simmental Cattle Reared In The Research Farm of Atatürk Üniversity. Turkish J.Vet. and Animal Sciences, 19:365-368.
1995
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akbulut, Ö., Tüzemen, N., Aydın, R. 1995. Esmer ve Siyah Alaca Tosunların Açık Ahırlarda Besi Performansı ve Karkas Özellikleri. 1: Besi Performansı, Turkish J.Vet. and Animal Sciences, 19:(6),409-416.
1995
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akbulut, Ö., Tüzemen, N., Aydın, R. 1995. Esmer ve Siyah Alaca Tosunların Açık Ahırlarda Besi Performansı ve Karkas Özellikleri. 2: Kesim ve Karkas Özellikleri, Turkish J.Vet. and Animal Sciences, 19:(6), 423-427.
1995
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uğur, F., Yanar, M., Özhan, M., Tüzemen, N., 1995. The Reproductive Performance Of Simmental Cattle Raised Under Cold Climatic Conditions Of Eastern Turkey. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26:(1), 112-121.
1995
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Yanar, M., Tüzemen, N., Ockerman, H.W.1994. Comparative Growth Characteristics And Feed Efficiencies In Brown-Swiss Calves Weaned At Five, Seven And Nine Weeks of Age. Indian Journal of Animal Science, 64:(9), 981-983.
1994
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uğur, F., Yanar, M., Özhan, M., Tüzemen, N. 1994. The Reproductive Performance of Simmental Cattle Raised in Eastern Turkey. World Review of Animal Production, 29:(3-4), 58-63.
1994
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yanar, M., Tüzemen, N., Akbulut, Ö., Aydın, R., Ockerman, H.W. 1994. Growth Characteristics And Feed Efficiencies of Early Weaned Holstein-Friesian,Brown-Swiss And Simmental Calves Reared In Turkey. Indian Journal of Dairy Science, 47:(4), 273-275.
1994
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aydın, R., Emsen, H.,Yanar, M., Tüzemen, N. 1994. The Effect of Levels of Milk Feeding on The Performance of Brown-Swiss Calves Raised In Turkey. Agriculture And Equipment International, 46:(3-4),18-20.
1994
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akbulut, Ö., Tüzemen, N. 1994. 8-12 Aylık Yaşlarda Besiye Alınan Esmer, Siyah Alaca ve Sarı Alaca Tosunların Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25 :(2),134-144.
1994
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ulutaş, Z., Akbulut, Ö., Tüzemen, N., Özlütürk, A.,Yalçın, Ç;. 1994. Saf ve Melez Doğu Anadolu Kırmızısı Erkek Tosunların Besi Performansı Üzerine Bir Araştırma. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 34:(1-2), 90-102.
1994
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Dayıoğlu, H., Tüzemen, N., Yanar, M. 1994. Atatürk Üniversitesinde Yetiştirilen Çeşitli Sığır Irklarında Transferrin Polimorfizmi Üzerine Araştırmalar. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 25:(4), 553-557.
1994
Diğer Yayınlar Tüzemen, N., Akbulut, Ö., Özhan, M. 1994. Esmer ve Siyah Alaca Sığırların Erzurum Koşullarında Büyüme ve Gelişme Özelliklerinin Karşılaştırılması. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBITAK), VHAG-876 nolu Proje Sonuç Raporu.
1994
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yanar, M., Tüzemen, N., Ockerman, H.W.1993. The Effect of Weaning Ages on The Growth Characteristics And Feed Efficiencies of Simmental Calves. Agriculture and Equipment International, 45:(3-4), 38-39.
1993
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tüzemen, N.,Yanar, M., Akbulut, Ö., Ockerman, H.W.1993. Prediction Of Body Weights From Body Measurements In Brown-Swiss Calves Reared In The Eastern Region Of Turkey. World Review of Animal Production, 28:(4), 49-54.
1993
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akbulut, Ö., Tüzemen, N., Aydın, R.1993. Erzurum Şartlarında Siyah Alaca Sığırların Verimi. 2 : Doğum Ağırlığı, Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri. DOĞA, Türk Vet. ve Hayvancılık Dergisi, 17 :(3),193-200.
1993
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Özkan, K. A., Tüzemen, N. 1992. Farklı Seviyelerde Kesif Yemle Kışlatılan ve Mer'ada Tutulan Esmer Irkı Düvelerde Canlı Ağırlık Artışları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,   23 :(1), 85-93.
1992
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akbulut, Ö., Tüzemen, N., Yanar, M. 1992. Erzurum Şartlarında Siyah Alaca Sığırların Verimleri, 1 : Döl ve Süt Verimi Özellikleri. DOĞA, Vet. ve Hayvancılık Dergisi, 16:(3), 523-533.
1992
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tüzemen, N. Aydın, R., Akbulut, Ö., Yanar, M.;1991. Erken Sütten Kesilen Esmer Siyah Alaca ve Sarı Alaca Buzağıların Yemden Yararlanma ve Büyüme Özelliklerinin Karşılaştırılması.DOĞA, Türk Vet. ve Hayvancılık Dergisi, 16 :(1), 65-75.
1991
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tüzemen, N., Akbulut, Ö., Aydın, R., Yanar, M., Sağsöz,Y;. 1991. Açık ve Kapalı Ahırlarda Esmer Tosunların Besi Performansı ve Karkas Özellikleri. DOĞA, Vet. ve Hayvancılık Dergisi,16:(1),76-85.
1991
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tüzemen, N.1991. Esmer Danalarda Besiye Başlama Yaşının Besi Performansı ve Karkas Özelliklerine Etkisi. DOĞA, Türk Vet. ve Hayvancılık Dergisi,15 :(3), 298-307.
1991
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tüzemen, N., Dayıoğlu, H., Yanar, M., Doğrul, F.1990. Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırlarda Transferrin ve Hemoglobin Polimorfizmi Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,21:(1),1-8.
1990
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tüzemen, N., Yanar, M., Tellioğlu, S., Emsen, H. 1990. Sarı Alaca, Siyah Alaca, Esmer ve Norveç Kırmızısı X Esmer Melezi Tosunların Besi Performansı ve Karkas Özellikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. DOĞA, Vet.ve Hayvancılık Dergisi ,14:(1), 47-54.
1990
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yanar, M., Tüzemen, N., Aksoy, A., Vanlı, Y.1990. Iki Ayrı Yaşta Besiye Alınan Esmer Tosunlarda Besi Performansı, Optimum Besi Süresi ve Karkas Özelliklerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. DOĞA, Vet. ve Hayvancılık Dergisi,14:(2), 239-246.
1990
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tüzemen, N.1984. Sütten Erken Kesilen Isviçre Esmeri, Isviçre Esmeri X Doğu Anadolu Kırmızısı ve Simmental X (Isviçre Esmeri X Doğu Anadolu Kırmızısı) Melezlerinin Farklı Koşullarda Büyüme Özellikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,15 :(1-2), 51-64.
1984


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr