DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
2
0
0
2
4
2014
0
3
0
0
0
0
1
4
2015
0
4
0
0
0
0
1
5
2016
0
0
0
0
0
0
3
3
2017
0
1
0
1
0
0
0
2
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
8
0
3
0
0
7
18

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Abdurrezzak, A. (2017). Sibirya Türk Destanlarındaki Büyüsel Dönüşüm Motifi Üzerine Tespitler, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(43), 34-42.
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Abdurrezzak, A. (2017). Türk Kültür Coğrafyasında Salur Halk İnançları, Afganistan Salurları (s.473-480), (Ed. Dr.Yasar Kalafat, Muhammed Avşar, Ahmet Turan) Ankara: Berikan Yayınevi.
2017
Diğer Yayınlar Abdurrezzak, A (2016). “Yarenlik Geleneğinin Dramaturjik Teori Bağlamında İncelenmesi”, IV. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, 29 Eylül-01 Ekim, Hacettepe Üniversitesi- Kahramankazan Belediyesi, Ankara.
2016
Diğer Yayınlar Abdurrezzak, A. (2016). III. Uluslararası Genç Halkbilimciler Sempozyumu, 19.11.2016, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
2016
Diğer Yayınlar Abdurrezzak, A. (2016). “Türk Dünyası Mitolojik Destanlarında Yer Alan Üç Dünya, Yaratılış ve Teogonik Varlık Motifleri Üzerine Tespitler”, Uluslararası Türk Dünyasında İlmi Araştırmalar Sempozyumu, 29-31 Mayıs, Kırgızistan.
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Abdurrezzak, A. (2015). Kalevala Destanı Bağlamında Türk ve Fin Kültürlerinin Evlilik Âdetleri ve Kadın Algısı Konusundaki Müşterekleri, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 8(15), s.167-189.
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Abdurrezzak, A. (2015). Futbolun Gizemli Dünyasının Sosyo-Kültür, Kimlik Ve Mitoloji Bağlamında Değerlendirilmesi: İki Kulüp Örneği, Gazi Türkiyat, 16: 51-69.
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Abdurrezzak, A. (2015). Dede Korkut Kitabında Erkek Kahraman Statüsü, NWSA-Humanities, 4C0196, 10(3), 94-114.
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Abdurrezzak, A. (2015). Yaygın Eğitim Bağlamında Sosyo-Kültürel İşlevleri Açısından Köy Odaları: Kastamonu örneği, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 4(7).

2015
Diğer Yayınlar

Abdurrezzak, A. (2015). “Common Findings on Tree and Forest Cult in the Kalevala

and Mythological Epics of Turkish World”, ISFNR, Interim Conference of The International Society for Folk Narrative Research,1-6 Eylül, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Abdurrezzak, A. (2014). Gelenekselleşme Yönelimi Bağlamında “Tosya Ahi Ve Yaren Kültürü”, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 2014/2, 101-117.
2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Abdurrezzak, A. (2014). İşlevsel Teori Bağlamında Yemek Kültürünün İletişimsel Yönü, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(11), 1-16.
2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Abdurrezzak, A. (2014). Türk Dünyası Mitolojik Destanları İle Kalevala Destanının Tipolojik Açıdan Mukayesesi, Gazi Türkiyat, Bahar 2014 / 14: 189- 223.
2014
Diğer Yayınlar Abdurrezzak, A. (2014). II. Uluslararası Genç Halkbilimciler Sempozyumu, 18 Ekim 2014, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
2014
Diğer Yayınlar Abdurrezzak, A. (2012). “Ahi ve Yaren Kültürünün Gelenekselleşme Yönelimi: Tosya Örneği”. 1.Geleneksel Müzik Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
2012
Diğer Yayınlar Abdurrezzak, A. (2012). Sosyo-Kültürel Bağlamda “Yemek ve İletişim”. 1.Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu, Niğde Üniversitesi, Niğde.
2012
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Hultkrantz, A. (2004). Şamanizm’in Çevresel ve Olgusal Yönleri-1 (Çev. Ali Osman Abdurrezzak). Gazi Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Bahar 2004/29, s.75-88.
2004
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Hultkrantz, A. (2004). Şamanizm’in Çevresel ve Olgusal Yönleri-1 (Çev. Ali Osman Abdurrezzak). Gazi Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Bahar 2004/29, s.75-88.
2004


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr