DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
+903662803710
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
koktay@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
ÜDS
82.5
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Kırgızistan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme
2008
Yüksek Lisans Türkiye Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği
2003
Lisans Türkiye Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
1999
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doç. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği
2014
Dr. Öğr. Üyesi Kırgızistan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği
2011
2014
Öğr. Gör. Dr. Kırgızistan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği
2008
2011
Öğr. Gör. Kırgızistan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği
2001
2008
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Dekan Yardımcısı Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi
2015
Bölüm Başkanı Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi
2015
Müdür Yardımcısı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
2013
2014
Bölüm Başkanı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
2012
2014
Müdür Yardımcısı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
2009
2014
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
3
17
2
9
1
2
34
2014
0
1
1
0
0
0
0
2
2015
0
1
2
0
1
0
0
4
2016
0
3
2
0
0
0
0
5
2017
1
2
6
0
0
0
0
9
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
1
10
28
2
10
1
2
54

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Gülcan Bilgehan, Güçer Evren, Oktay Kutay, Kızanlıklı M. Murat (2017). Orta Asya Türk Devletlerinde Türkiye’nin Turistik İmajı: Kırgızistan ve Kazakistan’da Bir Alan Araştırması. Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 81 Bahar, 105-137.

2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler OKTAY KUTAY,KATAGAN KIZI GÜLAYIM (2017). Türk Dünyası Ülkelerinde Online Yemek Satış Siteleri Üzerine Bir Araştırma. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(5), 147-162. 
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Helâl Konseptli Otellerde Tutundurma Stratejilerine Yönelik Bir Değerlendirme, Bahar-2017 Cilt:2 No:1 Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Akbaş Saim, Avcı Muharrem, Oktay Kutay (2017). Turizm Fakülteleri Çerçeve Programlarına Helal Turizm Dersinin Eklenmesi ve Bir İçerik Önerisi. 1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi, 7-9 Nisan, Alanya.

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Oktay Kutay, Katagan Kızı Gülayım  (2017). Türk Dünyası Ülkelerinde Online Yemek Satış Siteleri Üzerine Bir Araştırma. 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 20-22 Nisan, Bişkek/Kırgızistan.

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Avcı Muharrem, Karabaltaoğlu Şenol, Oktay Kutay (2017). İnanç Turizmi Kapsamında Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli ve 2019 UNESCO Adaylığı Süreci. 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 20-22 Nisan, Bişkek/Kırgızistan.

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler OKTAY KUTAY,TECİMEN MUSTAFA,TECİMEN EDA (2017). Çankırı Mutfak Kültürünün Turizm Potansiyelinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 1019-1027. 
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KASIRGA İPEK BİLGE,OKTAY KUTAY (2017). Türkiye’de Tüketicilerin Sürdürülebilir Turizm Konusundaki Bakış Açılarının Geliştirilmesine Yönelik Bir Model Önerisi. 1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 1041-1048. 
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Poyraz Hasret, Oktay Kutay (2017). Helal Konseptli Otellerde Tutundurma Stratejileri. 1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi, 7-9 Nisan, Alanya.

2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şenol Fazıl,Oktay Kutay,Özmen Meliha (2016). Engelli Turistlere Yönelik Otel Uygulamaları Antalya Yöresi Örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2016(13), 74-91.

2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Oktay Kutay, İşlek Erhan,Yaşar Uğur (2016). Kastamonu da Doğa Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 9(2), 47-54. 

2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Oktay Kutay,Mızrak Murat (2016). Üretim İşletmelerinde İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Örnek Olay. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 10(1), 57-70.

2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Oktay Kutay,İşlek Erhan,Paçacıoğulları Miraç (2016). Kastamonu da Gençlik Turizmi Potansiyelinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Marmaris.

2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Oktay Kutay (2016). Organize İpek Yolu Turları Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası "İpek Yolunun Yükselişi ve Türk Dünyası" Bilgi Şöleni, 3-5 Mart 2016, Ankara.

2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
The Level of Brand Awareness in Consumer Electronic Products: The Example of Kazakhstan and Kyrgyzstan
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kutay Oktay, Nesrin Önal, Gülmira Samatova, “Yöresel Yemeklerin Etkili Satış Teknikleri: Amasya Yemekleri Örneği”, 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19-21 Kasım, Kastamonu.
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kutay Oktay, Muharrem Avcı, Gülmira Samatova, “Türk Dünyası Gençlik Turizmi Kampları: Pilot Bir Proje Olarak Kastamonu Örneği”, 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19-21 Kasım 2015, Kastamonu.
2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Eda Balıkçıoğlu, Kutay Oktay, Türkiye’de Turizm Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Kamu Politikaları Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Sosyoekonomi, Vol 25 (23), 2015.

2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kutay Oktay, Fazıl Şenol, “Konaklama İşletmelerindeki Spa Hizmetlerinin Müşteri Algısı Üzerindeki Etkisi: Kırgızistan’da Spa Hizmetlerinin Gelişimine Yönelik Bir Model Önerisi”, Uluslararası Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı:02 Cilt:01, 2014.

2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Bilgehan Gülcan, Kutay Oktay, Tanrı Dağlarında Klimatizm ve Sağmal Terapi: Kırgızistan Kegeti Etnoekolojik Turizm Geliştirme Projesi, 3. Dünya Türk Forumu, Edirne 29-30 Mayıs 2014.

2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kutay Oktay, Fazıl Şenol, “Konaklama İşletmeleri Pazarlamasında Etkin Web Sayfası Tasarımları: Bişkek’deki Otellerin Web Sayfaları Üzerine Bir Araştırma”, Alatoo Academic Studies, Volume 8, Number 2, 2013.
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Bilgehan Gülcan, Kutay Oktay, Gülmira Samatova, “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Becerilerinin Geliştirilmesi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği”, 5. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Almata/Kazakistan, Mayıs 2013. 
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Kutay Oktay, Musa Çakır,  “İşletmelerde Tüketici Davranışını Etkileyen Bir Faktör Olarak Kültürel Farklılıkların Önemi”, 5. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Almata/Kazakistan, Mayıs 2013. 

2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kutay Oktay, “A Curriculum Model For Tourism Education In Central Asia”, Central Asia Tourism Forum, Bishkek/Kyrgyzstan, April 2012.
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İsmail Kızılırmak, Kutay Oktay,Mütercim-Tercümanlık Bölümü Mezunlarının Turizm Sektöründe Tercüman/Rehber Olarak Çalışabilme Olanaklarının İncelenmesi”, 3. Uluslararası Tercümanlık Sempozyumu, Bişkek/Kırgızistan, Kasım 2012.
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Kenan Özden, Kutay Oktay,“Kırgızistan’da Temel Bir Girişimcilik Alanı Olarak Perakendecilik Sektörünün İncelenmesi”, 3. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Bişkek/Kırgızistan 2011.

2011
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ajay Patnaik, Anuradha M. Chenoy, “Traditional and Non-traditional Threats to Central Asian Security”,  Kutay Oktay, “The Role of Tourism in the Integration of Central Asia”,  KW Puplishers Pvt. Ltd., New Delhi 2011.

2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Önder Met, Kutay Oktay, “Fiyatlandırmada  Etkili  ve  Güncel  Bir  Yaklaşım  Olarak  Müşteri  Odaklı Fiyatlandırma Stratejisi üzerine Kuramsal Bir İnceleme”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:15.Sayı:2.Aralık, 2011.

2011
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Barış Erdem, Kutay Oktay, “The Influence of Service Quality on the Organizational Performance of Hotel Companies: An Empirical Research in Bishkek”, 2nd International Scientific Conference, ‘Quality and Innovation in Tourism and Catering’, Vocational College for Catering and Tourism, Bled, Slovenia, 11-12 February 2010.

2010
Diğer Yayınlar

Hüseyin Akay, Kutay Oktay, “Yönetim Muhasebesinde Çağdaş Bir Yaklaşım Olarak Stratejik Yönetim Muhasebesi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme”, Orgeneral Ali Fuat Cebesoy Anısına Armağan Kitabı İçerisinde Bölüm, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya 2010.

2010
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Kutay Oktay, Sezen Özek, "International Internship Programs for Hospitality Students: Advantages and Disadvantages, International Conference on Tourism Development and Management, Kos/Greece, 11-14 September 2009.

2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kenan Özden, Kutay Oktay, “Kırgızistan’da GSM Operatörleri Müşterilerinin Fiyat Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma”, Sosyoekonomi Dergisi, Yıl:5 Sayı:10, 2009.

2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Hüseyin Akay, Kutay Oktay, “Uluslararası Girişimcilik (Girişimciler) Açısından Küreselleşmenin Muhasebe Uygulamalarına Etkisi ve Türkiye Uygulaması” İkinci Uluslararası Girişimcilik Kongresi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bişkek/Kırgızistan 7-10 Mayıs 2008.

2008
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 İsmail Kızılırmak, Kutay Oktay, “Kırgızistan Turizm Sektörüne İlişkin Genel Bir Analiz Ve Geleceğe Yönelik Öngörüler”, 6. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Calalabat/Kırgızistan 25-28 Mayıs 2008.

2008
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

İsmail Kızılırmak, Kutay Oktay, “Turizmde Meslek Kuruluşlarının Turizm Gelişimine Olan Katkıları: Kırgızistan Örneği”, 6. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Calalabat/Kırgızistan 25-28 Mayıs 2008.

2008
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Orhan Batman, Kutay Oktay, “Kırgızistan’da Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Meslek İle İlgili Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma”, Ulusal Turizm Kongresi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu, 20 Mayıs 2008. 
2008
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Orhan Batman, Kutay Oktay, “İstanbul Olimpiyat Oyunlarının Türk Turizm Hareketlerine Olası Etkilerine Yönelik Kuramsal Bir Çalışma”, Beşinci Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Calalabat/Kırgızistan 11-13 Haziran 2007. 

2007
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kutay Oktay, “Kırgızistan’daki Tüketicilerin Giyim Tercihleri Üzerine Bir Araştırma”, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 16 2006.
2006
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

İsmail Kızılırmak, Kutay Oktay, “Kırgızistan’da Seyahat Acentalarına Yatırım Yapan Girişimcilerin Karşılaştıkları Pazarlama Sorunları”, Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bişkek 25-27 Mayıs 2006.

2006
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Kutay Oktay, “Kırgızistan’da Girişimcilere Kredi Veren Finansal Kurumlar ve Kredi Verilme Koşulları”, Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bişkek 25-27 Mayıs 2006.

2006
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Hüseyin Akay, Kutay Oktay, “The Functions of Accounting and Financial Reports in Hotel Operations”, The Current Problems of the Tourism and Hospitality Development in Central Asia, International Scientific-Practical Conference, Bishkek State University of Economics and Business, Bishek/Kyrgyzstan, 7-8 June 2006.

2006
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kutay Oktay, “Kırgızistan Turizm Sektörünün Gelişiminde Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerinin Önemi”, Ülkümüz İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi Dergisi, Yıl 2 Sayı 3 Haziran 2005.

2005
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kutay Oktay, “Kırgızistan Turizm Sektöründe Nitelikli İşgören Sorunu ve Çözüm Önerileri”, Birinci Türk Dünyası Turizm Kurultayı, Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi, Türkistan 20-24 Ekim 2004. 
2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Haluk Tanrıverdi,  Kutay Oktay, “Pazarlama Araştırmalarında Veri Toplama Metodları Üzerine Bir  Araştırma”, Pazarlama Dünyası Dergisi, Kasım 2004.
2004
Diğer Yayınlar

Şehnaz Demirkol, Kutay Oktay, “Turizm Politikasına Alternatif Yaklaşımlar”, Sakarya Kitabevi, Sakarya 2004.

2004
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Halil Seval, Kutay Oktay, Cıldız Kurmanalieva, “Kırgızistan Turizm Pazarlamasındaki Problemler ve Çözüm Önerileri”, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları No:36, Yardımcı Ders Kitapları Dizisi No: 9,  Bişkek 2003.
2003
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Halil Seval, Kutay Oktay, “2002 Uluslararası Dağ Yılının Kırgızistan Açısından Önemi”, Dağlık Bölgelerde Turizmin Gelişimi Uluslararası Konferansı, Bişkek/Kırgızistan 2002.

2002
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Halil Seval, Kutay Oktay, “Mesleki Turizm Eğitiminde Staj ve Uygulamaların Önemi: Manas Üniversitesi Örneği”, Материалы международной конференции, Проблемы профессиональной подготовки кадров для гостинично-туристической индустрии, г.Бишкек 2002.
2002
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Orhan Batman, Kutay Oktay, “Turizmde Fiyat Talep İlişkisinin 2000’li Yıllarda Türk Turizmi Açısından İncelenmesi”, Standart Dergisi Yıl:41 Sayı: 488 Ağustos 2002.

2002
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Haluk Tanrıverdi, Kutay Oktay, “Turizmde Tüketici Sorunları ve Tüketici Haklarının Korunması Üzerine Bir Araştırma”,  Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:9 Sayı:1-2, 2002.

2002
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Haluk Tanrıverdi, Kutay Oktay, “Otel İşletmelerinde İşgören Motivasyonuna Yönelik Bir Araştırma”, Turizm Akademik Dergisi, Cilt:2 Sayı:2, Ankara 2001.
2001
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şehnaz Demirkol,  Kutay Oktay, “Otel İşletmelerinde Verimliliği ve Karlılığı Arttırıcı Bir Unsur Olarak Kongre Organizasyonları”, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:4  Ankara, 2001.

2001
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Orhan Batman, Kutay Oktay, “Türk Konaklama Sektöründe Yatay ve Dikey Entegrasyonlara Stratejik Bir Yaklaşım”, Maltepe Üniversitesi Uluslararası Turizm Araştırmaları Dergisi, Sayı:2 İstanbul 2001.
2001
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şehnaz Demirkol, Kutay Oktay, “Sakarya İlinin Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi”, Sakarya Ekonomi Dergisi, Yıl:3 Sayı:16, Sakarya 2001.

2001
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
2014
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
2016
0
1
0
1
2017
1
3
0
4
2018
0
0
0
0
T O P L A M
1
4
0
5

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kervankıran İ. & Çuhadar M. (2017). Türkiye’de İç Turizmin Gelişimi ve Mekânsal İstatistik Yöntemlerle Analizi, Turizm Akademik Dergisi, 4 (2), 1-18.
Spatial Analysis of Domestic Tourism Development in Turkey with Statistical Methods 
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Hasan Murat ERTUĞRUL, Selim YILDIRIM, Fatih AYHAN, An Investigation of Stationarity Properties of the Turkish Tourism Income Variable, International Econometric Review (IER), 9 (2), 2017.Balıkçıoğlu, E., Oktay, K., (2015). Türkiye’de Turizm Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Kamu Politikaları Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Sosyoekonomi, Vol. 23(25), 113-125.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Esma Durukal,Yusuf Kaderli, Bireysel Müşterilerin E-CRM Algılamalarında Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Etkisi, Kastamonu University Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty. Jan2017, Issue 15, p6-19. 14p.Özden, Kenan ve Oktay, Kutay (2009), “Kırgızistan’da GSM Operatörleri Müsterilerinin Fiyat Algılamalarına Yönelik Bir Arastırma”, SosyoEkonomi, 2, Temmuz- Aralık.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Esener, S.C. and Y. Karadag, (2017). Are the tourism led-growth and public expenditure strategies counteract in the long-run: a further investigationon developing countries. Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA), V.4, Iss.1, p.25-36.Balıkçıoğlu, E., Oktay, K., (2015). Türkiye’de Turizm Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Kamu Politikaları Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Sosyoekonomi, Vol. 23(25), 113-125.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Selay GİRAY & Özlem YORULMAZ & Özlem ERGÜT, 2008 Küresel Krizinin Turizm İstatistikleri Üzerindeki Etkisinin Çok Değişkenli İstatistiksel Teknikler Ve Topsıs Metodu İle Analizi, Journal of Awareness (JoA), Vol 1, No 2 (2016).Balıkçıoğlu, E., Oktay, K., (2015). Türkiye’de Turizm Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Kamu Politikaları Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Sosyoekonomi, Vol. 23(25), 113-125.
2016
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
0
2
0
0
0
0
0
2
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
1
0
0
0
0
0
0
1
2016
1
0
0
0
0
0
0
1
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
2
2
0
0
0
0
0
4

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği

International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences

International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, 28 April-01 May

Milano/İtaly
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği 1. Türk Dünyası Turizm Sempozyumu19-21 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleşen / farklı ülkeden 86 bildirinin sunulduğu1. Türk Dünyası Turizm SempozyumuKastamonu/Türkiye
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği Turizmde Lisans Öğrencileri KongresiTurizmde Lisans Öğrencileri KongresiBişkek/Kırgızistan
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği Ulusal Turizm KongresiKırgızistan Turizm Eğitimin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm ÖnerileriBişkek/Kırgızistan
2008
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
1
0
0
2
0
1
4
2014
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
1
1
0
3
0
2
7

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Kırgızistan Turizm Pazarlamasına Yönelik Araştırma Projesi
2001
2002
Diğer Ulusal Kurumlarca Desteklenen Projeler [UKDP] Diğer Görevler Turizmde Servis Elemanı ve Ev Pansiyonculuğu Eğitimi Projesi, KUZKA. 2017
2017
2017
Avrupa Birliği Destekli Diğer Projeler [ABDP] Diğer Görevler Kırgızistan'da Kırsal Bölgelerde Otelcilik ve Restorancılık Alanında Mesleki Eğitim Projesi
2012
2012
Avrupa Birliği Destekli Diğer Projeler [ABDP] Diğer Görevler

Kırgızistan, Gürcistan ve Norveç'te İnovasyon ve Sürdürülebilir Turizm Alanında Eğitim Projesi

2012
2014
Diğer Projeler [DGRP] Diğer Görevler

Nitelikli İşgücü Geliştirme Projesi

2012
2014
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İŞletme Stratejik Yönetim Muhasebesi Destekli Müşteri Odaklı Fiyatlandırma
2006
2008
Yüksek Lisans Sakarya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Otel İşletmelerinde Kongre Organizasyonları: Kırgızistan Bişkek Örneği
2001
2003
YÖNETİLEN TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez YazarıTez AdıTarih
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yonca Kılıçarslan
Üniversite Konaklama Birimlerinde Çalışan İşgörenlerin Sorunları: Kastamonu Üniversitesi Örneği
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Özlem Özsoy
Turizm Fakültelerinde Zorunlu Staj Uygulamaları: Kastamonu Üniversitesi Örneği
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Ayşem Toplu
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Hedefleri Üzerine Bir Araştırma: Kastamonu Üniversitesi Örneği
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Pınar Kumyaoğlu
Turizm Faaliyetlerinin Toplum Üzerindeki Sosyo-Kültürel Etkileri: Kastamonu Örneği
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Çağrı Gezer
Konaklama İşletmelerinde İşgören Tatmini ve Motivasyonunun Yükseltilmesine Yönelik Bir Model Önerisi
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Sinan Cevher
Ulaşım Sektörünün Turizme Etkisi Hakkında Konaklama İşletmelerinin Algısı: Kastamonu Örneği
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Hafize Selen Ünal
Ankara’da Termal Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Bir Model Önerisi
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Zeliha Korkmaz
Kültür Turizmi Kapsamında Yer Alan Festival Etkinliklerinin Yerel Kalkınmaya Etkisi: Kastamonu Örneği
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Simay Aktürk
Türkiye’de Kamp ve Karavan Turizminin Gelişmesindeki Engeller: Kastamonu Örneği
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Şerife Fidan
Küçük Konaklama  İşletmelerinde Etkili Yönetim Sistemlerinin Kurulması: Parlayan Yıldız Konukevi Örneği
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Ulvi Muharremzade
Azerbaycan Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Geliştirilebilecek Turistik Ürün Çeşitleri
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Ebru Tenbel
Kastamonu’da Turizmin Gelişiminin Doğal Çevre Üzerine Etkileri
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Elif Kaşka
Turizm Fakültelerinde Staj Öncesi Oriyantasyon Programı Geliştirilmesine Yönelik Bir Model Önerisi
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm Rehberliği İhsan Küçükaslan
Ağırlama Hizmetlerinde Çalışan İşgörenlerin İş Doyumları: Kastamonu Örneği 
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Eldar Tatarov
Kazakistan Turizm Sektöründe E-Ticaret
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Akmaral Moldashova
Turizm İşletmeciliği Lisans Bölümlerinde Yabancı Dil Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Parvin Guluzade
Turizmde Güncel Gelişmelerin Azerbaycan Açısından Değerlendirilmesi
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Burak Karaçor
Kastamonu’da Turizm Pazarlamasının Sorunları ve  Çözüm Önerileri
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Behruz Mahmudzade
Azerbaycan Turizm Eğitimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Mustafa Taylan Dağıstan
Küçük Otellerde Misafir Memnuniyeti: Parlayan Yıldız Konukevi Örneği
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Seçkin Özden
İlçelerde Etkili Turizm Tanıtımı: Polatlı Turizmine Yönelik Araştırma 
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Okan Öztürk
Tarihi Mekanların Turizme Kazandırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Emre Marş
Alternatif Turizm Türlerinin Kastamonu’da Uygulanabilirliği 
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Cihan Tane
Geleneksel Kızak Sporunun Geliştirilmesi ve Turizme Kazandırılması 
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği İsmail Bozoğlu
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne Yönelik Örnek Bir Derslik Tasarımı
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Özge Ayhan
Turizm İşletmeciliği Bölümlerinde Alternatif Eğitim Yöntemlerinin Geliştirilmesi: Kastamonu Üniversitesi Örneği 
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Semih İmrağ
Küçük ve Orta Boy Konaklama İşletmelerinde Bilgi Teknolojilerin Geliştirilmesi
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm Rehberliği Sergen Arslan
Organize Balkan Yarımadası Turları Üzerine Bir Araştırma 
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm Rehberliği Yağmur Taştemel
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Mesleği Seçme Nedenlerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm Rehberliği Dilek Esecikoğlu
Turizm Rehberliği Bölümüne Yönelik Örnek Bir Derslik Tasarımı
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm Rehberliği Deniz Ukan
Kruvaziyerlerde İstihdam Olanakları Üzerine Bir Araştırma
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Çağrı Çağatay Koç
Küçük Yiyecek İçecek İşletmelerinin Rekabet Gücünü Arttırmaları 
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Orhan CANBULAT
Bir Turistik Ürün Çeşidi Olarak Ayı Gözlemciliği: Kastamonu İçin Bir Model Önerisi
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Ayşe Demir
Erasmus Programı İle Avrupaya Giden Öğrencilerin Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm Rehberliği Elif Çelik
Fethiye İlçesi’nde Turizmin Çevre Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm Rehberliği Zeynep Eyibil
Tarihi Mekanların Gösteriler İle Dramatize Edilerek Turizm Açısından Çekici Hale Getirilmesi
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm Rehberliği Ahmet Durmuş
Ortaöğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Turizm Sektörüne İlişkin Görüşleri; Kastamonu Örneği
2016
2017
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Şule Yılmaz
Türkiye’de Seyahat Sektöründe İstihdam Edilen Yabancı Uyruklu Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma.
2016
2017
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Saim Akbaş
Kastamonu Konaklarının Turizme Kazandırılması
2016
2017
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Nesrin Önal
Gastronomi Turizmi Kapsamında Yöresel Yemeklerden Turistik Ürün Olarak Yararlanılması
2016
2017
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Darigül Abdumamtova
Geleneksel Kırgız Kültürünün Turistik Ürün Olarak Pazarlanması
2016
2017
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Şenol Karabaltaoğlu
Yerelden Evrensele İnanç Destinasyonları: Hazreti Pir Şeyh Şaban-ı Veli ve UNESCO Adaylığı Süreci
2016
2017
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Mohamed Arhaiam
Antalya Bölgesindeki Otellerin Satış ve Pazarlama Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma
2016
2017
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Hafsa T. Abdalsalam Salem
Information Systems In Hospitals: A Model For The Libyan Health Industry (Hizmet Tasarımı ve İşletmeciliği)
2016
2017
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Cemre Erbil
Turizm Sektöründe Müşteri Tatmini Ve Kastamonu Örneği
2015
2016
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Ahmet Açıkbaş
Kastamonu’da Konaklama İşletmelerinin Personel Sorunu
2015
2016
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Miraç Paçacıoğulları
Kastamonu’da Gençlik Turizmi Kapsamında Gençlik Kamplarının Geliştirilmesi
2015
2016
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Mesut Akgöz
Marka Kent Olmanın Turizmde Önemi: Kastamonu Örneği
2015
2016
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Celaleddin Yaşar
Kastamonu’da Tarihi Eserlerin Turizmde Etkili Tanıtımı ve Sunumu
2015
2016
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Uğur Yaşar
Kastamonu’nun Doğa Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi
2015
2016
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yusuf Süzen
Anadolu Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültelerinin Karşılaştırılması
2015
2016
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Oğuzhan Özkaya
Turizm Eğitimde Türkiye İle Avrupa Ülkelerinin Karşılaştırılması
2015
2016
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Kübra Köksal
Konakların Alternatif  Yapılara Dönüştürülerek Turizme Kazandırılması
2015
2016
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Murat Güray Yengi
Kastamonu’da Eğlence Sektörünün Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma
2015
2016
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Mesut Geyik
Türkiye’de 3. Yaş Turizminin  Sorunları ve Çözüm Önerileri
2015
2016
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Dönay Kanarığ
Turizm Sektöründe Tüketicilerin Şikayetlerini Bildirme Eğilimleri
2015
2016
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Alper Tuğrul Tayfur
Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Derslere Bakış Açısının İncelenmesi
2015
2016
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Ayşe Yalçın
Turizm Çalışanları Yasasının Turizm Sektörüne Etkileri
2015
2016
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Emre Ergin
Kastamonu Turizmine Yönelik Etkili Tanıtım Stratejileri
2015
2016
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Gökalp Şahin
Termal Turizmde Türkiye İle Avrupa Ülkelerinin Karşılaştırılması
2015
2016
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm Rehberliği Bahar Yıldırım
Mabetlerin İnanç Turizmine Katkıları:Eyüp Sultan Külliyesi Örneği
2015
2016
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm Rehberliği Kübra Tekneci
Kastamonu Konaklarının Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Korunması
2015
2016
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm Rehberliği Hicabi Şanver
Türkiye’nin Dış Politikasının Turizme Olan Etkileri: 2010-2015 Dönemi
2015
2016
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Funda Kartal Turizmin Selçuk Halkı Üzerindeki Sosyo-Kültürel Etkilerinin İncelenmesi
2014
2015
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Şule Şimşek Kastamonu İl Merkezindeki Konaklama Tesislerinin Profili
2014
2015
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Büşra Bilge Karadeniz Bölgesi Yaz Turizmi: Kastamonu Örneği
2014
2015
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Fatih Acar Kastamonu İl Merkezindeki Yiyecek İçecek İşletmelerinin Profili
2014
2015
Lisans Kastamonu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yusuf Türkmen Kastamonu’da Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları
2014
2015
Lisans Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Aydos Mukaşev Konaklama İşletmelerinde Sanitasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri: Issık Göl Örneği
2013
2014
Lisans Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Aiza İsaeva Konaklama İşletmelerinde SPA Hizmetlerinin Yönetimi
2013
2014
Lisans Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Kaniet Akılbekov Konaklama İşletmelerinde Yiyecek  İçecek Bölümünün Yönetimi
2013
2014
Lisans Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Aybek Alimcanov Konaklama İşletmelerinde Animasyon Bölümünün Yönetimi 
2013
2014
Lisans Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Atırgül Erkin Kızı Konaklama İşletmelerinde Önbüro Çalışanlarının Kariyer Gelişimlerine Yönelik Bir Araştırma
2013
2014
Lisans Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Canara Bayışbekova Issık Göl Bölgesindeki Termal Su Kaynaklarının Konaklama Sektörüne Kazandırılması
2013
2014
Lisans Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Ekrem Hamut Çin Uygur Özerk Bölgesindeki Doğal ve Kültürel Zenginliklerin Turizm Açısından İncelenmesi
2013
2014
Lisans Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Meliha Özmen Konaklama İşletmelerinde Bedensel Engelleri Olan Misafirlere Yönelik Uygulamaların İncelenmesi
2013
2014
Lisans Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Meerim Sadıkbekova Konaklama İşletmelerinde Fiyat ve Fiyatlandırma
2012
2013
Lisans Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Aliya Taalaybek Kızı Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Bölümünün Organizasyonu, Fonksiyonu ve Önemi
2012
2013
Lisans Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Meerim Sıdıkbekova Kırgızistan’da Çocuk Ve Gençlik Konaklama Tesislerinin İncelenmesi
2012
2013
Lisans Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Elzada Beyşebaeva Konaklama İsletmelerinde Spa Hizmetlerinin İncelenmesi: Kırgızistan’daki Oteller Üzerine Bir Araştırma
2012
2013
Lisans Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Gülzada Abdrazakova Konaklama İşletmelerinde Niş Pazarlama Uygulamaları: Bişkek Otelleri Üzerine Bir İnceleme
2012
2013
Lisans Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Elnura Baltabaeva Konaklama İşletmelerinde Herşey Dahil Sistemin Kırgızistan’da Uygulanabilirliğinin İncelenmesi 
2012
2013
Lisans Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Erkebay Seyitbek Uulu Konaklama İşletmelerinde Satış ve Pazarlama Bölümünün Rolü, Önemi ve Organizasyonu
2012
2013
Lisans Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Çınara İmanalieva Bişkek’teki Otellerin Önbüro Sistemlerinin İncelenmesi
2011
2012
Lisans Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Elnurbek Egemberdiev

Bişkek’teki Otellerin Hizmet Çeşitliliğinin İncelenmesi

2011
2012
Lisans Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Asel Ömüralieva

Konaklama İşletmelerinde Kullanılan Yeni Teknolojiler ve Trendler

2011
2012
Lisans Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Dinmusulman Kumarbekov

Kırgızistan’daki Otel İşletmelerinin Web Sayfalarının İncelenmesi

2011
2012
Lisans Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Saparbek Karimcanov Konaklama İşletmelerinde İnovasyon Yönetimi ve Farklı Tüketici Beklentilerine Yönelik Ürünlerin Geliştirilmesi
2011
2012
Lisans Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Darecan Turdumambetova Otel İşletmelerinde Bir Pazarlama Aracı Olarak Etkili Web Sayfası Tasarımı
2011
2012
Lisans Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Kasiet Koşbaeva Konaklama İşletmelerinde Önbüro Bölümünün Önemi
2010
2011
Lisans Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Eldiyar Şıgaev Kırgızistan Otelcilik Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetiminin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri: Dostuk Oteli Örneği
2010
2011
Lisans Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Eldar Şabdanov Konaklama İşletmelerinde Kişisel Satışın Önemi ve Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin İncelenmesi
2010
2011
YAYIN KURULU ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılISI İndekslerine Giren DergilerdeUluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Ulusal Hakemli DergilerdeDiğer DergilerdeT O P L A M
Geçmiş
0
0
1
0
1
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
1
0
1

Hakemlik TürüGörevAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Editör Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi
2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayın Kurulu Üyesi Sosyoekonomi Dergisi
2010
JÜRİ ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılUluslararası Jüri ÜyeliğiProfesörlük Jürisi ÜyeliğiDoçentlik Jürisi ÜyeliğiYardımcı Doçentlik Jürisi ÜyeliğiDoktora Jüri ÜyeliğiYüksek Lisans Jüri ÜyeliğiProje Jüri ÜyeliğiT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
0
0
0
1
0
1
0
2
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
1
0
1
0
2

Jüri TürüAçıklamaTarih
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi
2014
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ABD
2014
DİĞER ÜYELİK VE TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ
Komisyon Üyeliği ve TemsilcilikTarih
Kastamonu Üniversitesi Yönetmelik ve Yönerge Komisyonu Üyeliği
2014
Kastamonu Turizm Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanlığı
2014
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2015-2016
Güz
Yüksek Lisans Turizmde İleri Satış Teknikleri
3
0
7,5
9
2015-2016
Güz
Lisans Bitirme Çalışması I
2
0
3
4
2015-2016
Güz
Lisans Bitirme Tezi I
2
2
5
12
2015-2016
Güz
Lisans Turizm İşletmeleri Yönetimi
2
2
2
40
2015-2016
Güz
Lisans Turizm İşletmelerinde Satış Yönetimi
2
2
3
43
2015-2016
Güz
Lisans Önbüro Yönetimi
2
1
3
83
2015-2016
Güz
Lisans Genel Turizm
2
1
4
160
2014-2015
Bahar
Yüksek Lisans Hizmet İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
3
0
6
11
2014-2015
Bahar
Lisans Turizm Politikası ve Planlaması
2
0
4
36
2014-2015
Bahar
Lisans Turizm İşletmelerinde Bilgisayar Kullanımı
2
2
5
108
2014-2015
Bahar
Lisans Konaklama İşletmeleri Yönetimi
4
0
4
98
2014-2015
Bahar
Lisans Turizm Ekonomisi, Politikası ve Planlaması
2
0
2
10
2014-2015
Bahar
Lisans Uygulamalı Girişimcilik
2
2
4
114
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Turizm İşletmeciliği


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr