DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kuzeykent Kampüsü, Kuzeykent, Kastamonu
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03662802721
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
mnadirozdemir@kastamonu.edu.tr
Özel E-Posta Adresi
mehmetnadir72@gmail.com
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları / İslam Tarihi
2004
Yüksek Lisans Türkiye Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları / İslam Tarihi
1998
Lisans Türkiye Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi
1995
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları
2015
2015
Doç. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları
2015
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İslam Tarihi ve Sanatları
2012
2015
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
2011
2012
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Meslek Yüksekokulu Müdürü Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu
2017
Bölüm Başkan Yardımcısı Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkan Yrd.
2015
2015
Anabilim Dalı Başkanı Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
2015
Bölüm Başkanı Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı
2015
Dekan Yardımcısı Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
2012
2014
Bölüm Başkanı Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı
2012
2015
Bölüm Başkanı Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölüm Başkanı
2011
2013
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
2
4
2
7
2
3
20
2016
0
1
3
0
0
0
0
4
2017
0
1
3
1
0
1
0
6
2018
0
1
2
1
0
1
0
5
2019
0
2
0
2
1
1
0
6
2020
0
1
0
1
0
0
0
2
T O P L A M
0
8
12
7
8
5
3
43

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Orta çağ'da 'Kölelik' Üzerine Bir Değerlendirme, Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2(27), s. 209-223
2020
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler İlahiyat II, " Dini Algının Klasik İslam Tarihi Okumalarına Etkisi", Akademisyen Yayınları, 2020
2020
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İslam Medeniyetinin İmkanı: Erken Abbasi Çağı Kapsamında Ulema-Ümera İlişkilerine Genel Bir Bakış, Turkish Studies Historical Analysis, 2019
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Abbasilerin İlk Yüzyılında Mevâlî
2019
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler İslam Medeniyeti Tarihi, Kitap bölümü, "İslam Medeniyetinin Mahiyeti ve Kaynakları", Lisans yayınları, 2019
2019
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler İslam'da Sahabenin Konumu ve Tarih İlmi, Konya, 2019
2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Hocam Prof. Dr. Ahmet ÖNKAL
2019
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ulusal Hz. Osman Sempozyumu, "Hz. Osman döneminde mali yapı", Sivas, 25 Nisan 2019
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Mehmet Nadir ÖZDEMİR, " Akdeniz Ticareti ve İslâm Dünyasına Etkileri (H. III-IV/M. IX-X Yüzyıllar), İlahiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı:9, 2018.
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler VI. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu-Yesevilik- "M. Fuad Köprülü'ye Göre Ahmed Yesevi'nin Din Anlayışının Türkler Arasında İslamiyet'in Yayılmasına Etkileri", 23-25 Kasım 2018
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Büyük Selçuklu Yönetiminde Bağdat'ta İdari Yapı Üzerine Bazı Tespitler", Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018, Alanya
2018
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler İslam Tarihi II, Kitap bölümü, Lisans yayınları, 2018
2018
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Hz. Peygamber ve Köleler", Hz. Peygamber'in Muasırlarıyla Münasebetleri-1, İSAV ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul, 21-22 Nisan 2018.
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Mehmet Nadir ÖZDEMİR, "Bazı Yönleriyle Bedir Gazvesi", Türk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi ( The Journal of Turk Islam World Social Studies) , Sayı: 12; 2017, s. 105-115.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Türkiye İsminin Kökeni Üzerine", Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 11-15 Eylül 2017, Tiran, Arnavutluk.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
"Abbasi Halifesi Ebu Ca'fer el-Mansur ve Ebu Hanife İlişkileri Bağlamında Ulema-Ümera İlişkilerine Bir Bakış", IV. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu Hanefilik-Maturidilik, Kastamonu, 05-07 Mayıs 2017.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler  "Dinî Algının Klasik Dönem İslâm Tarihi Okumalarına Etkisi", Uluslararası Prof.Dr. Halil İnalcık Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu-Gazi Üniversitesi, 10-13  Nisan 2017, Ankara.
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler "Some Basic Problems of Medieval History of Islam", Researches On Science And Art In 21 st Century Turkey, V. I, Ankara, 2017, pp. 1052-1057.
2017
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Çevrenin ve İlk Öğrenmişliğin Siyer ve İslâm Tarihi Öğretimi Üzerindeki Etkileri",     X. İslam Tarihçileri Kongresi, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 
Yer: Amasya
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "İslâm Tarihi Açısından Nuh Tufanı'na Farklı Bir Yaklaşım", The Journal of Academic Social Science Studies, Turkey, Number: 53, 2016.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

İslâm Karşıtı Söylemin Konusu Olarak Hz. Peygamber’in Gazveleri-Maxime Rodinson’un “Muhammed” İsimli Kitabı Örneği- Uluslararası İslâmofobi ve Terör Sempozyumu, 1-2 Aralık 2016, Bartın

2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Kastamonu Meclis İdaresi İkinci Başkatibi Hafız Ali Rıza'nın "Esmau Ashabı Bedir" İsimli Eseri Hakkında Bir Değerlendirme", III. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu, Kastamonu'da İlmi Hayat ve Kastamonu Alimleri, Kastamonu, 06-08 Mayıs, 2016.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Haçlı Seferleri Başladığında Abbasi Halifesi Müstazhir-Billah'ın Tutumu", III. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Selçuklular ve Haçlılar Sempozyumu, 8-10 Nisan, 2016, Konya
2016
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni, " İslam Dini Tarihi isimli eseriyle Yusuf Ziya Yörükan'ın Siyer Metodolojisine Katkıları, İstanbul, 2015
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Siyer- i Nebi Tarih’ten Farklı mı Okunmalı?“ – Fil Olayı Bağlamında Bir Değerlendirme-, EKEV Akademi Dergisi, Sayı: 59, Erzurum, 2014, s. 247-264.


2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

“İslâm Medeniyetinin Yeniden İmkânı: Ulemâ-Ümerâ İlişkisi- Erken Abbasi Çağı Özelinde Bir Deneme-“ Uluslararası Medeniyet Kongresi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 17-19 Ocak 2014, İstanbul. (SÖZLÜ SUNUM)


2014
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Hikmet- İbret İlişkisi Bağlamında Tarihi Okumak”, Akademide Felsefe Hikmet ve Din, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları: 3, Zonguldak, 2014, s. 449-456.


2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Balkan Gezisinden Notlar(26 Haziran-02 Temmuz 2013)
2014
Diğer Yayınlar HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE GANİMET UYGULAMALARI, Ankara, 2016. (Kitap)

2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şehristanî’nin el-Milel ve’n Nihal’ine Göre İslâm Öncesinde Arapların Yaşayışları Hakkında Bazı Tespitler”, Bakı Dövlet Universiteti, İlahiyyat Fakültesinin Elmi Mecmuası, No: 20, Aralık 2013, s. 99-114. 

2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

“Medeniyetlerin Doğuşu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme: İbn Haldun ve Arnold Toynbee Örneği” Uluslararası İbn Haldun Semyozyumu, Hitit Üniversitesi, 01-03 Kasım 2013, Çorum.(Yayınlanacak)2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

“Erken Dönem Genel İslâm Tarihi Kaynaklarındaki Hz. Nuh Ve Tufan İle İlgili Haberlerin Karşılaştırılması -İbn Kesir’in el-Bidâye, İbnü’l Esir’in el-Kâmil ve Taberî’nin Tarihi Özelinde-“, Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu; Şırnak Üniversitesi, 27-29 Eylül 2013, Şırnak. (SÖZLÜ SUNUM)


2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İslâm Tarihinde İlk İhtilafların Odağında Bir İsim: Ammar b. Yasir“. Toplum Bilimleri Dergisi, C.7, Ankara,  2013, Sayı: 14, s. 311-334.


2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İlk Arap Fetihlerinde Deve ve Atın Rolü, Donald Routledge Hill, çev. Yrd.Doç.Dr.Mehmet Nadir Özdemir, Marife, Yıl:12, Sayı:1, Bahar 2012, s.139-150.


2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Bir Deneme: İnsan Hak ve Hürriyetleri Açısından İlk Dönem İslam Tarihini Yeniden Okumak”, Uluslararası Dini ve Felsefi Metinler 21.Yüzyılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 20-21 Ekim 2011, İstanbul.


2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sakalibe Unsuru ve İslam Dünyasına Girişi-İslam Kaynaklarına Göre- Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XI, Sayı: 1, Adana, 2011, s. 89-107.


2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“İnsan Hakları Bağlamında Hz. Peygamber’in Köleliğe Yaklaşımı”, Bilimname, Kayseri, 2010, XIX, II, 75-98.


2010
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

İslam Dini Tarihi İsimli Eseriyle Yusuf Ziya Yörükan’ın Siyer Metodolojisine Katkıları, Darulfünun İlahiyat Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul, 18-19 Kasım 2009.


2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Abbasi Halifeleri ile Büyük Selçuklu Sultanları Arasındaki Münasebetler, Selçuk Üniversitesi    Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 24, Konya, 2008, s. 315-367.


2008
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

I. Alaaddin Keykubad Döneminde Saray Hayatında ve Orduda  Gulâmlar„ I. Alaaddin Keykubad ve Zamanı Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, Konya, 06-07 Kasım 2008.


2008
Diğer Yayınlar

BAĞDAT'TA TÜRK EGEMENLİĞİ, Konya, 2008.(Kitap)

2008
Diğer Yayınlar İSLAM’IN İLK DÖNEMİNDE KÖLELİK Abbasilerin İlk Yüzyılı, İstanbul, 2006.(Kitap)

2006
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Abbasi Halifesi Mu’tasım’ın Ordusunda Bulunan Türklerin Köle Olup Olmadığı  Meselesi, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı:18, Konya, 2005, s. 211-230.


2005
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
2
5
11
18
2016
0
0
3
3
2017
0
3
0
3
2018
0
3
0
3
2019
0
11
2
13
2020
0
2
0
2
T O P L A M
2
24
16
42

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kaplan, Yusuf, "Osmanlı’da Adalet Mefhumunun Kökenleri*, Journal of Islamic Research, 2020;31(1):143-63 Özdemir, Mehmet Nadir, “Abbasî Halifeleri ile Selçuklu Sultanları Arasındaki Münasebetler”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2008, sayı: 24, ss. 315-367. 
2020
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Ali Hatalmış, Anadolu'nun Fetih ve İslamlaşma Tarihi, Ötüken Yayınları, 2020Özdemir, Mehmet Nadir, “Abbasî Halifesi Mu’tasım’ın Ordusunda Bulunan Türklerin ʻKöle’ Olup Olmadığı Meselesi”, Türkiyât Araştırmaları Dergisi, S.18, Konya 2005, ss. 211-230.  
2020
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yılmaz Karadeniz, " Siyasi Güç ve Dini Meşruiyet Açısından Büyük Selçuklu-Abbasi Halifeliği İlişkileri", MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 8, Sayı, 2019Mehmet Nadir Özdemir, "Abbasi Halifeleri ile Büyük Selçuklu Sultanları Arasındaki Münasebetler", Selçuk Üniversitesi,Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı. 24, Konya, s. 315-367
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kemal Taşçı, Abbasilerde TürklerMehmet Nadir Özdemir, " Abbasi Halifesi Mu'tasım'ın Ordusunda Bulunan Türklerin Köle Olup Olmadığı Meselesi", Selçuk Ünv. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Konya, 2005, XVII, 211-230
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Ahmet ÖZDEMİR, İslam Hukuku II, İstanbul, 2019Mehmet Nadir ÖZDEMİR, Hz. Peygamber Döneminde Ganimet Uygulamaları, Ankara, 2014
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Nihal GEZEN, " Siyasal İktidar Bağlamında Memlüklerde Delhi Türk Sultanlığında ve Türkiye Selçuklularda Saltanat Naipliği", History Studies, 2019Mehmet Nadir ÖZDEMİR, " Abbasi Halifesi Mu'tasım'ın Ordusunda Bulunan Türklerin Köle Olup Olmadığı Meselesi", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Hatice ULUIŞIK, " İlk Dönem Abbasi Veliahtları ve Eğitmenleri", İstem, 2019Mehmet Nadir ÖZDEMİR, İslam'ın İlk Döneminde Kölelik Abbasilerin İlk Yüzyılı, 2006
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İsmail ALTUN, " Hz. Osman'ın Ammar'ı Cezalandırdığına Dair Rivayetlerin Belazuri Özelinde Tahlil ve Tenkidi", İlahiyat Tetkikleri Dergisi, 2019Mehmet Nadir ÖZDEMİR, " İslam Tarihinde İlk İhtilafların Odağında Bir İsim: Ammar b. Yasir", Toplum Bilimleri Dergisi
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ahmet ÖZDEMİR, "Kur'an'ı Anlamada Yeni Bir Yöntem Önerisi Olarak Kur'an Arkeolojisi"Mehmet Nadir ÖZDEMİR, "İslam Tarihi Açısından Nuh Tufanına Farklı Bir Yaklaşım", 2017
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Abdülkerim ÖNER, "Hz. Peygamber Döneminde Beytülmal", Şarkıyat Ar. DergisiMehmet Nadir ÖZDEMİR, "Hz. Peygamber Döneminde Ganimet Uygulamaları"
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yılmaz KARADENİZ, Manas Sosyal Bilimler Dergisi, "Siyasi Güç ve Meşruiyet Açısından Büyük Selçuklu Abbasi Halifeliği İlişkileri", 2019Mehmet Nadir ÖZDEMİR, "Abbasi Halifeleri İle Büyük Selçuklu Sultanları Arasındaki Münasebetler", 2008
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Hilal Ağalday, Hz. Peygamberin Cihad ve Savaş Anlayışı, İstanbul, 2019Özdemir, Mehmet Nadir; “Bazı Yönleriyle Bedir Gazvesi”, Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi Yıl 4, Sayı 12, Eylül 2017, s. 105-115. 
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Nihal Gezen, Memlük Devleti, Delhi Türk Sultanlığı ve Türkiye Selçuklularında Saltanat Naipliği, (Hacettepe Ünv. Türkiyat Araştırmaları Enst. Doktora tezi), Ankara, 2019Özdemir, Mehmet Nadir (2005). Abbasi Halifesi Mu’ta’sım’ın Ordusunda Bulunan Türklerin “Köle” Olup Olmadığı Meselesi. Selçuk Üni. Türkiyat Araştırmaları Dergisi 18, 211-230.  
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Ömer Faruk Doğangül, Cahiliye Döneminde Fil Olayı ve Etkisi, (Basılmamış YL Tezi), İstanbul, 2019Özdemir, Mehmet Nadir, “ “Siyer-i Nebî Tarih’ten Farklı Mı Okunmalı? –Fil Olayı Bağlamında Bir Değerlendirme-“, Ekev Akademi Dergisi, Yıl: 18, Sy. 59, yy., 2014, 247-264. 
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Vakıf Yoksullukla Mücadele, Ed. Mehmet Bulut, Cem Korkut, Safa Yıldıran, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2019Mehmet Nadir ÖZDEMİR, Hz. Peygamber döneminde ganimet uygulamaları, Ankara, 2016
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Erkan GÖKSU, Türkiye Selçuklularında OrduMehmet Nadir ÖZDEMİR, " Abbasi Halifesi Mu'tasım'ın Ordusunda Bulunan Türklerin 'Köle' olup olmadığı meselesi", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. Ü. Türkiyat Araş. Enst. Yay., Sayı: 18(Güz 2005), s. 211-230
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Ümit GÜLER, " Kıbrıs Tereke Kayıtlarında Köleler(17.ve 18. YY.)", İSTEM, Yıl: 16, Sayı: 31, Konya, 2018,s. 107-123.Mehmet Nadir ÖZDEMİR, İslam'ın İlk Döneminde Kölelik Abbasilerin İlk Yüzyılı, İstanbul, 2006, s. 26-29.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ahmet GÜZEL, Hz. Peygamber'in Savaşları Gazveler, İstanbul, 2018, s. 54
M. Nadir ÖZDEMİR, "Bazı Yönleriyle Bedir Gazvesi", Türk& İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of Turk& Islam World Social Studies, Yıl: 4, Sayı: 12, Eylül 2017, s. 114.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler M. Hanefi PALABIYIK, Siyerin 100'üMehmet Nadir ÖZDEMİR, İslam'ın İlk Döneminde Kölelik Abbasilerin İlk Yüzyılı, İstanbul, 2006.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler M. Hanefi PALABIYIK, Siyerin 100'üMehmet Nadir ÖZDEMİR, "İnsan Hakları Bağlamında Hz. Peygamber'in Köleliğe Yaklaşımı", Bilimname, 2010/2, cilt: VIII, Sayı: 19, s. 75-98.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler M.Hanefi PALABIYIK, Siyerin 100'üMehmet Nadir ÖZDEMİR, "Siyer-i Nebî Tarih'ten Farklı mı Okunmalı-Fil Olayı Bağlamında Bir Değerlendirme", EKEV Akademi Dergisi-Sosyal Bilimler-2014, cilt: XVIII, Sayı: 59, s. 247-264
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Erman Şan, "Abbasi Devleti Döneminde Avrasya ile Gerçekleştirelen Uluslararası Köle Ticareti (750-945). Basılmamış Dr. Tezi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı, Ortaçağ Tarihi ProgramıMehmet Nadir ÖZDEMİR, "Sakalibe Unsuru ve İslam Dünyasına Girişi-İslam Kaynaklarına Göre-Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XI/1(2011), s. 89-108.
2016
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Erman Şan, Abbasi Devleti Döneminde Avrasya ile Gerçekleştirilen Uluslararası Köle Ticareti (750-945), Basılmamış Dr. Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı, Ortaçağ Tarihi ProgramıMehmet Nadir ÖZDEMİR, "Abbasi Halifesi Mu'tasım'ın Ordusunda Bulunan Türklerin Köle Olup Olmadığı Meselesi", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 18(2005), s. 211-230.
2016
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Erman Şan, "Abbasi Devleti Döneminde Avrasya ile Gerçekleştirilen Uluslararası Köle Ticareti (750-945)Mehmet Nadir ÖZDEMİR, İslam'ın İlk Döneminde Kölelik Abbasilerin İlk Yüzyılı, İstanbul, 2006.
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KÜLTÜREL GELİŞİM YOLUNDA EVRENSEL MEDENİYET BİLİNCİNİN TEMELLERİ THE FOUNDATIONS OF UNIVERSAL CIVILIZATION CONSCIOUSNESS TOWARDS THE CULTURAL EVOLUTION Doç. Dr. Lütfi ŞEYBAN Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Özdemir, Mehmet Nadir, "Bir Deneme: İnsan Hak ve Hürriyetleri Açısından İlk Dönem İslam Tarihini Yeniden Okumak", Dinî ve Felsefî Metinler Yirmibirinci Yüzyılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama Sempozyumu, II, İstanbul 2012. 
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Erman Şan, "Ortaçağ İslâm Kaynaklarında Tuna Bulgarları İçin Kullanılmış Olan Etnonimler (Kronolojik Bir Değerlendirme)", BELLETEN, LXXIX/284 (2015), s. 49-72.

ÖZDEMİR, Mehmet N., “Sakâlibe Unsuru ve İslâm Dünyasına Girişi -İslâm Kaynaklarına Göre-”, Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XI/1 (2011), s. 89-107.

2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Suat Donuk, SİYER-İ VEYSÎ’YE YAZILAN ZEYİLLER VE NEV‘Î-ZÂDE ATÂYÎ’NİN ZEYL-İ SİYER-İ VEYSÎ’Sİ THE APPENDIXES TO THE SİYER-İ VEYSÎ AND ZEYL-İ SİYER-İ VEYSÎ OF NEV‘Î-ZÂDE ATÂYΠÖZDEMİR, Mehmet Nadir, “Siyer-i Nebî Tarih‟ten Farklı mı Okunmalı? -Fil Olayı Bağlamında Bir Değerlendirme-”, EKEV Akademi Dergisi -Sos. Bil.-, C. 18, S. 59, s. 247-264. 
2015
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Rıdvan Kalaç, Hanble b. İshak b. Hanbel'in Hadis İlmindeki Yeri ve Rivayetlerinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi,  Yüzüncüyıl Ünv., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Hadis Bilim Dalı, 2015, VanMehmet Nadir, “Islam Tarihinde Ihtilafların Odağında bir Ġsim: - Ammar b. Yasir-”, Toplum Bilimleri Dergisi, VII-14, s.s. 311-314. 
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Recep Orhan Ö- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/5 Spring 2014, p. 1707-1729, ANKARA-TURKEYİslam'ın İlk Döneminde Kölelik, İstanbul, 2006, s. 27
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KUR’ÂN’A GÖRE DİNE YÖNELTİLEN ELİTİST TEPKİLER* Recep Orhan ÖZELÖZDEMİR, Mehmet Nadir, İslam’ın İlk Döneminde Kölelik, Gökkubbe, İstanbul 2006. 
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Suat Donuk, SİYER-İ VEYSÎ’YE YAZILAN ZEYİLLER VE NEV‘Î-ZÂDE ATÂYÎ’NİN ZEYL-İ SİYER-İ VEYSÎ’Sİ THE APPENDIXES TO THE SİYER-İ VEYSÎ AND ZEYL-İ SİYER-İ VEYSÎ OF NEV‘Î-ZÂDE ATÂYΠÖZDEMİR, Mehmet Nadir, “Siyer-i Nebî Tarih‟ten Farklı mı Okunmalı? -Fil Olayı Bağlamında Bir Değerlendirme-”, EKEV Akademi Dergisi -Sos. Bil.-, C. 18, S. 59, s. 247-264. 
2014
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Maşide Kamit, Kaim-Biemrillah'ın Sünnî ve Şiî İktidar Mücadelesi", İstem, Sayı: 24, Konya, 2014, 179-207Bağdat'ta Türk Egemenliği, Konya,2008, s.101-102.
2014
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Metin Ceylan, “Er-Rikku Fi’l-İslam Tercümesi” Adlı Eserin Transkripsiyon Ve Değerlendirilmesi" Hikmet Yurdu, Yıl: 6, C: 6, Sayı: 12, Temmuz – Aralık 2013/2, ss. 433 - 496.Mehmet Nadir Özdemir, İslâm'ın İlk Döneminde Kölelik, İstanbul, 2006.
2013
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Nazlı Altunsoy, Büyük Selçuklu Devleti İle Abbasi Halifeliği ve İki Hanedan Arasında Evlilikler, Kırklareli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, KırklareliMehmet Nadir Özdemir, "Abbasi Halifeleri İle Büyük Selçuklu Sultanları Arasındaki Münasebetler", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 24, Konya, s. 315-367.
2013
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Abbasi Halifesi Mu’tasım’ın Ordusunda Bulunan Türklerin “Köle” Olup Olmadığı Meselesi”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 18. SAYI-S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, s.211-230.2013
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ebulfez Elçibey, “Babek ve Azerbaycan Direniş Hareketinin İlk Dönemleri”, çev. Muhammed Kemaloğlu, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, Cilt:4, Sayı:8, Haziran- 2013.

“Abbasi Halifesi Mu’tasım’ın Ordusunda Bulunan Türklerin “Köle” Olup Olmadığı Meselesi”, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, GÜZ-SAYI:18, 211-230.

2013
Ulusal Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Ali Hatalmış, İslâm Toplumunda Kölelik ve Cariyelik, 2012.(Ulusal kitap)İslam'ın İlk Döneminde Kölelik Abbasilerin İlk Yüzyılı
2012
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

M. Zeki Duman, İslâm’ın Köle ve Cariye Sorununa Yaklaşımı, Erciyes Ünv. İlahiyat Fak. Der. Sayı: 12, Yıl: 2011/1


.“İnsan Hakları Bağlamında Hz. Peygamber’in Köleliğe Yaklaşımı”, Bilimname, Kayseri, 2010, XIX, II, 75-98.


2010
Ulusal Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Nahide Bozkurt, İslâm Tarihi El Kitabı, Ed. Eyüp Baş (Ulusal kitap)

Abbasi Halifeleri İle Büyük Selçuklu Sultanları Arasındaki Münasebetler
2008
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Mehmet Emin Şen, Abbasiler Döneminde Türkler, (Yayınlanmamış Dr.Tezi)


İslam'ın İlk Döneminde Kölelik Abbasilerin İlk Yüzyılı, İstanbul, 2006

2008
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Erkan Göksu, Türkiye Selçuklu Devletinde Gulâm Eğitimi ve Gulâmhaneler, Cumhuriyet Ünv. Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Sayı: 24, Yıl:7,2007.
2007
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Vahide Aktoprak, İslâm Hukukunda Kadınların Köleliği ve Hakları(Yayınlanmamış YL Tezi)


İslam'ın İlk Döneminde Kölelik Abbasilerin İlk Yüzyılı

2006
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
2
15
0
0
0
0
0
17
2016
2
4
0
0
0
0
0
6
2017
3
12
0
0
0
0
0
15
2018
2
18
0
0
0
0
0
20
2019
0
13
0
0
1
0
0
14
2020
0
2
0
0
0
0
0
2
T O P L A M
9
64
0
0
1
0
0
74

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği
Kastamonu Üniversitesi
V. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu-Eş'arilik
Bilim Kurulu ÜyeliğiKastamonu
2018
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018.Oturum başkanlığıAlanya
2018
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği IV. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu- Hanefilik/MaturidilikHanefilik- MaturidilikKastamonu
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu-Hanefilik/Maturidilik
Hanefilik-Maturidilik
Kastamonu
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi.En İyi Bildiri Ödülü.Tiran, Arnavutluk
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu
Kastamonu'da İlmi Hayat ve Kastamonu Alimleri
Kastamonu
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları SempozyumuTaşköprü'de Bilim Kültür ve Sanat AraştırmalarıKastamonu, Taşköprü
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım

Konferans, Zonguldak İl Müftülüğü Konferans Salonu, 19 Kasım 2013.

Hz.Hüseyin ve KerbelaZonguldak İl Müftülüğü Konferans Salonu
2013
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım


Muharrem Ayı, Ehl-i Beyt ve KerbelaZonguldak, 67 TV
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Kadir Gecesi Özel Programı, Canlı Yayın, 19 Mayıs 2020Kadir GecesiInstagram
2020
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Instagram canlı yayın, İslam Tarihi Meseleleri, 25 Nisan 2020Canlı mülakatInstagram
2020
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı SöyleşiDadaylı Miralay Halit Bey, 12 Aralık 2019Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu
2019
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı KonferansDoğu ve Batı Dünyası: Neden Farklıyız? Doç. Dr. Canan TanrıseverDaday Nafi ve Ümit Çeri MYO
2019
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Turizm Fakültesi Sosyal Programİslam Medeniyetinin Oluşumunda İki Önemli Merkez: Şam ve BağdatTurizm Fakültesi Konferans Salonu, 29 Kasım 2019
2019
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Uygulama Mutfağı Açılışı, 21 Kasım 2019Uygulama Mutfağı Açılış ProgramıDaday, Kastamonu
2019
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı  Söyleşi, Davranışlarımızı etkileyen faktörler, 24 Ekim 2019Davranışlarımızı etkileyen faktörlerDaday Nafi ve Ümit Çeri MYO, Konferans salonu
2019
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı Yöresel lezzetler çalıştayı, 8 Kasım 2019Yöresel lezzetlerŞadibey çiftliği
2019
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri, 11 Kasım 2019Peygamberimiz ve AileGrand Moni Belediye Konferans Salonu
2019
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı15 Temmuz konulu SinevizyonDaday Nafi ve Ümit Çeri MYO Konferans Salonu
2019
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma ProgramıTarih Çerçevesinde Bir Bakış: 15 Temmuz'un Hatırlattıkları, Panel
15 Temmuz 2019
Kastamonu Halk Eğitim Merkezi
2019
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Akvim TV, İftar ProgramıPeygamberimiz ve Güven ToplumuAkvim TV, Kastamonu
2019
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Akvim TV, "İftara Doğru", 12 Mayıs 2019Peygamberimiz ve Ramazan AyıAkvim TV, Canlı
2019
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı SeminerÖzgeçmiş  Hazırlama ve Mülakat TeknikleriDaday Nafi ve Ümit Çeri MYO
2019
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım İlahiyat Akreditasyon Ajansı(İAA) Lisans Programları Akreditasyon Ölçütleri Belirleme Çalıştayı (15-16 Şubat 2019) Lisans ProgramlarıKütahya
2019
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü, "Siyer Öğretiminde/Anlatımında Yaklaşımlar", 26 Kasım 2018Din Kültürü Öğretmenlerinin Öğretim Programları ve Genel SorunlarKastamonu Fen Lisesi
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı KonferansMeşrutiyetten Cumhuriyete Milli Bayram Kutlamaları (Prof. Dr. M.Serhat Yılmaz), 01.11.2018Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Camiler Haftası ve Din Hizmetine Adanmış ÖmürlerCamilerin Sosyal-Dini Yönleri ve Din GörevlileriDaday İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Camiler ve Din Görevlileri Haftası, 08.10.2019CamilerimizDaday İHL Konferans Salonu
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı 2018-2019 Akademik yılı açılış programıAçılış dersiDaday Nafi ve Ümit Çeri MYO
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım XI. İslam Tarihçileri Koordinasyon ToplantısıPanel: 
1-Siyer Kronolojisine Yeni Bir Yaklaşım
2-İslam Tarihini Anlama Kılavuzu Üzerine
3- Memlükler Dönemi Tarihçileri ve Tarih Anlayışları
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Samsun, 5-7 Temmuz 2018
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İmam-Hatip Liseleri Arası Siyer YarışmasıSiyer Yarışmasında Jüri BaşkanlığıKonya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 18 Nisan 2009.
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı Seminer18 Aralık Sağlık Yöneticileri GünüDaday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu 
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Kariyer GünleriKariyer Günleri: İlahiyatçı ve Akademisyen OlmakDaday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı Program18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma ProgramıDaday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı Toplantı"Yaşlılara Saygı Haftası"Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı Söyleşi"Muhasebenin Önemi ve Mali Müşavirlik"Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu 
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı KonferansDr. Öğr. Ü. Çiğdem GÜLMEZ, " Günümüz Gençliğinin Kimlik İnşa Sürecinde Din ve Değerlerin Rolü"Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu 
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı Eğitim semineriTEB, Finansal Okur-Yazarlık EğitimiDaday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı SeminerProf. Dr.  Yavuz DEMİREL, "Özgeçmiş Hazırlama Teknikleri Semineri"Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bilim Kurulu Üyeliği Tartışmalı İlmi Toplantı
Hz. Peygamber'in Muasırlarıyla Münasebetleri-1
Yardımlaşma ve Dayanışma Açısından Hz. Peygamber ve Ashabı, 21-22 Nisan 2018İstanbul
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım "Mehmet Feyzi Efendi'nin Türk-İslam Kültürüne Katkıları", Panel, 5 Mart 2018M. Feyzi Efendi'nin Yaşadığı DönemKastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Konferans Salonu
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Daday Milli Eğitim Müdürlüğü, 3. Kariyer Günleri EtkinliğiKariyer GünleriDaday Milli Eğitim Müdürlüğü
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Mevlid-i NebiHz. Peygamber(as)i Nasıl Tanımalıyız?Kastamonu Fen Lisesi
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Mevlid-i Nebi Programı"Hz. Peygamber'i Nasıl Anlamalıyız?"İhsangazi Müftülüğü ev sahipliğinde İhsangazi Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu, 5 Aralık 2017, İhsangazi, Kastamonu
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Mevlid-i Nebi Programı" Muhammedü'l Emin'den Hz. Muhammed(sav)e"Şeyh Şaban-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Şeyh Şaban-ı Veli Vakfı, İlim ve Hikmet Sofrası, Cumartesi sohbetleri, 
11 Kasım 2017
"Mehmet Ali ÖZEFLANİLİ (Usta)"Bayraklı konağı, Kastamonu
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Konferans, 06.11.2017"Beş Şehir: Bir Dünya"Türkiye Diyanet Vakfı Kız Öğrenci Yurdu, Kastamonu
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Daday Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası (1-7 Ekim 2017)Konferans: 
Doç. Dr. Mehmet Nadir ÖZDEMİR
"Cami, Şehir ve Medeniyet"
Daday İHL Konferans Salonu
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Milli Birlik ve Demokrasi Günü"15 Temmuzu Unutmamak" isimli panelde oturum başkanlığı, 15 Temmuz 2017.Daday Kaymakamlığı, Daday Anadolu İHL Konferans Salonu
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Arapça Aşıkları Öğrenci TopluluğuArapça, bilgi, şiir ve hutbe yarışması
Jüri başkanlığı
Ahmed Yesevi Konferans Salonu, Kastamonu Üniversitesi
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Kastamonu Üniversitesi İlahiyat FakültesiI. Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması, Jüri başkanlığıAhmed Yesevi Konferans Salonu, 08 Mayıs 2017, Kastamonu
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu", Çatalzeytin Kaymakamlığı, Çatalzeytin İmam Hatip Ortaokulu, 18 Nisan 2017, Çatalzeytin, KastamonuHz. Peygamber ve Güven ToplumuÇatalzeytin, Kastamonu
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı Panel, Oturum başkanıSünnet ve Toplumsal HayatKastamonu Üniversitesi Ahmed Yesevi Konferans Salonu
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Kastamonu Çatalzeytin Müftülüğü Çanakkale Şehitlerini Anma GünüKonferans: Çanakkale ZaferiÇatalzeytin Müftülüğü, 18 Mart 2017
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Mevlana HaftasıEn kıymetli varlığımız: Gençliğimiz15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Kastamonu
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Konferans, İnebolu İbn-i Sina MTAL, 13 Aralık 2016.Mevlana ve İnsan Sevgisiİnebolu, Kastamonu
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne-Baba RolleriGençlik Sorunları, 
Okul-Aile-Öğrenci İlişkileri
İhsangazi İmam-Hatip Ortaokulu
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak KonferansGelin Birlik Olalım, Hz. Peygamber Tevhid ve VahdetŞenpazar Müftülüğü
2016
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım 10 Aralık İnsan Hakları Günüİnsan HaklarıKastamonu Valiliği
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım KonferansMuharrem ayının anlam ve önemi, Kerbela Olayı; 23 Ekim 2015Bülent Ecevit Üniversitesi, İncivez Kampüsü
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım

Panel, Kutlu Doğum Haftası, Kdz. Ereğli Müftülüğü, 14 Nisan 2014.

 

“ Sahabenin Hayatından Samimiyet Örnekleri”

Kdz. Ereğli Müftülüğü
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım

İlahiyat Fakülteleri Dekanlar Toplantısı, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Bingöl,  (Dekan V. Olarak)

İlahiyat Fakültelerinin SorunlarıBingöl
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım

İlahiyat Fakülteleri Dekanlar Bölge Toplantısı, 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Samsun, (Dekan V. Olarak)

İlahiyat Fakültelerinin SorunlarıSamsun
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Kutlu Doğum Haftası“Hz. Peygamber, Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku” Kdz. Ereğli Müftülüğü
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım
İlahiyat Fakültelerinin SorunlarıKıbrıs
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım

Eğitim Fakülteleri İlköğretim Din Kültürü Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümleri IV. İstişare ve Koordinasyon Toplantısı, 03-04 Mayıs 2012

Engellilere Din ÖğretimiEskişehir Osmangazi Üniversitesi
2012
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım

Din görevlileri için yaz kursları semineri, Zonguldak / Kdz. Ereğli Müftülüğü,06-09 Haziran 2011.

Yaz kurslarında verimliliğin artırılmasıKdz. Ereğli Müftülüğü
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı Türk Dil Bayramı, 2007Türk Dil Bayramı Etkinlikleri için inceleme gezisi, 2007Karaman
2007
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Kişisel gelişim semineriGüzel konuşma ve yazma semineriİl Milli Eğitim Müdürlüğü
2006
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı Türk Dili Kültürü veTarihi EkibiTürkçeyi en iyi kullanan ana haber sunucusu seçimiKonya, Milli Eğitim Müdürlüğü
2006
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı Türk Dil Bayramı Etkinlikleri, Karaman, 2004Sanat dünyasında Türk DiliKaraman Halk Eğitim Merkezi
2004
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı Yerel gazete ziyareti, KonyaÖğrencilerin okuma alışkanlıklarıGazete binası
2003
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı Türk Dil Bayramı Etkinlikleri, Karaman, 2003Basında Türk Dilinin KullanımıKaraman Halk Eğitim Merkezi
2003
Uluslararası Sanatsal ve Tasarıma Yönelik Etkinlikler Katılım İftar saati, Bengütürk TV, 28 Mayıs 2019Hz. Peygamber ve İnsan OnuruBengütürk TV, Canlı.
2019
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
Kalkınma Bakanlığı Destekli Proje [KBDP] Diğer Görevler Daday Atlı Terapi ve Binicilik Tesisi
2019
YAYIN KURULU ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılISI İndekslerine Giren DergilerdeUluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Ulusal Hakemli DergilerdeDiğer DergilerdeT O P L A M
Geçmiş
0
0
3
0
3
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
3
0
3

Hakemlik TürüGörevAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Değerlendirme Kurulu Üyesi Hakem: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yardımcı Editör Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayın Kurulu Üyesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayın Kurulu Üyesi Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
2013
JÜRİ ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılUluslararası Jüri ÜyeliğiProfesörlük Jürisi ÜyeliğiDoçentlik Jürisi ÜyeliğiYardımcı Doçentlik Jürisi ÜyeliğiDoktora Jüri ÜyeliğiYüksek Lisans Jüri ÜyeliğiProje Jüri ÜyeliğiT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
2
0
0
0
2
2018
0
0
0
2
0
0
0
2
2019
0
0
0
0
4
0
0
4
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
4
4
0
0
8

Jüri TürüAçıklamaTarih
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Dr. Öğr. Üyesi 
2018
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Dr. Öğr. Üyesi
2018
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü/İslam Tarihi Bilim Dalı
2017
Yardımcı Doçentlik Jürisi Üyeliği Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Dr. Öğr. Üyesi 
2017
Doktora Jüri Üyeliği Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri, Hadis Anabilim Dalı, Hadis Bilim Dalı Dr. Yeterlik jürisi
2019
Doktora Jüri Üyeliği Kastamonu Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir Anabilim Dalı Dr. Yeterlik Sınavı, 2019
2019
Doktora Jüri Üyeliği Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tez İzleme Komitesi
2019
Doktora Jüri Üyeliği Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Dr. Tez İzleme Komitesi Üyeliği
2019
DİĞER ÜYELİK VE TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ
Komisyon Üyeliği ve TemsilcilikTarih
Fakülte kalite üst kurul üyeliği
2020
Yönetmelik ve yönerge komisyonu üyeliği
2019
Kastamonu Üniversitesi Strateji Geliştirme Kurulu
2019
İlahiyat Akreditasyon fakülte kurulu üyeliği
2019
Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim kurulu üyeliği, Doçent temsilciliği
2018
Fakülte yönetim kurulu üyeliği
2018
Kastamonu Üniversitesi Senato üyeliği
2017
Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO yüksekokul kurulu başkanı
2017
Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO Yönetim kurulu başkanı
2017
Dr. Öğretim üyesi atama komisyonu üyeliği
2016
Fakülte Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği komisyonu üyeliği
2016
2019
Fakülte akademik teşvik komisyonu üyeliği
2016
Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte kurulu üyeliği
2015
Fakülte kurulu üyeliği
2015
Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Fakülte kurulu üyeliği
2012
2015
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi, Fakülte kurulu üyeliği Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi, Fakülte kurulu üyeliği
2011
2013
İslam Tarihçileri Derneği
2011
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2019-2020
Güz
Yüksek Lisans İnsanlık Tarihi ve İslam
3
0
3
2
2019-2020
Güz
Yüksek Lisans İslam Tarihinde Farklı Din Mensupları ile İlişkiler
3
0
3
4
2019-2020
Güz
Yüksek Lisans Fıkhu's Sire
3
0
3
2
2019-2020
Güz
Yüksek Lisans İslam'ın Yayılış Tarihi
3
0
3
4
2019-2020
Güz
Lisans Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi
2
0
2
21
2019-2020
Güz
Lisans Siyer
2
0
2
71
2018-2019
Güz
Yüksek Lisans İslam ve Dünya Tarihi
3
0
3
2
2018-2019
Güz
Yüksek Lisans İslam'ın Yayılış Tarihi
3
0
3
5
2018-2019
Güz
Lisans Eğitim Tarihi
2
0
2
75
2018-2019
Güz
Lisans Anadolu Selçuklu Tarihi
2
0
2
85
2018-2019
Bahar
Yüksek Lisans İslam Tarihinde Farklı Din Mensupları Arasındaki İlişkiler
3
0
3
4
2018-2019
Bahar
Yüksek Lisans Tarih ve Dini İlimler
3
0
3
1
2018-2019
Bahar
Lisans İslam Medeniyeti Tarihi
2
0
2
78
2018-2019
Bahar
Lisans Kuruluş Dönemi Osmanlı Tarihi
3
0
3
148
2017-2018
Güz
Yüksek Lisans İnsanlık Tarihi ve İslam
3
0
3
3
2017-2018
Güz
Yüksek Lisans İslamın Yayılış Tarihi
3
0
3
3
2016-2017
Güz
Lisans Seminer Çalışması I
2
0
2
18
2016-2017
Güz
Lisans Hz. Muhammed'e Çağdaş Yaklaşımlar
2
0
2
75
2016-2017
Güz
Lisans İslam Tarihi III
2
0
2
178
2016-2017
Güz
Lisans İslam Tarihi II
2
0
2
320
2016-2017
Güz
Lisans İslam Tarihi I
2
0
2
152
2016-2017
Bahar
Yüksek Lisans Fıkhu's Sire II
3
0
3
5
2016-2017
Bahar
Lisans İslam Medeniyeti Tarihi
2
0
2
316
2016-2017
Bahar
Lisans İslam Tarihi II
2
0
2
218
2016-2017
Bahar
Lisans Seminer Çalışması II
2
0
2
18
2015-2016
Güz
Yüksek Lisans İslam'ın Yayılış Tarihi
3
0
3
3
2015-2016
Güz
Lisans Hz. Muhammed'e Çağdaş Yaklaşımlar
2
2
2
68
2015-2016
Güz
Lisans İslam Tarihi III
2
2
2
119
2015-2016
Güz
Lisans İslam Tarihi I
2
2
2
129
2015-2016
Güz
Lisans Siyer
2
2
2
272
2014-2015
Güz
Lisans Okul Deneyimi (DKAB)
2
6
4
24
2014-2015
Güz
Lisans Hz. Muhammed’e Çağdaş Yaklaşımlar
2
0
2
20
2014-2015
Güz
Lisans Osmanlı Türkçesi (I, II Öğrt.)
2
0
2
168
2014-2015
Güz
Lisans Siyer Okumaları (SEÇ)
2
0
2
73
2014-2015
Güz
Lisans İslam Çağdaş İnsan Hakları (SEÇ) (I, II, Öğrt.)
2
0
2
168
2014-2015
Güz
Lisans Türk-İslam Tarihi Problemleri (SEÇ) (I, II Öğrt.)
2
0
2
114
2014-2015
Güz
Lisans İslam Tarihi I (İlahiyat programı) (I, II Öğr.)
2
0
2
168
2014-2015
Bahar
Lisans İslam Bilim Yöntemi
2
0
2
24
2014-2015
Bahar
Lisans İslam Medeniyeti Tarihi
2
0
2
212
2014-2015
Bahar
Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları
0
3
3
56
2014-2015
Bahar
Lisans İslam Tarihi II
2
0
2
56
2014-2015
Bahar
Lisans İslam Tarihi I
2
0
2
18
2013-2014
Güz
Lisans Sosyolojiye Giriş (PDR)
2
0
2
77
2013-2014
Güz
Lisans Siyer Okumaları (Seç)
2
0
2
12
2013-2014
Güz
Lisans Türk-İslam Tarihi Problemleri (Seç)
2
0
2
38
2013-2014
Güz
Lisans Hz.Muhammed’in Hayatı (DKAB)
2
0
2
130
2013-2014
Güz
Lisans Siyer-i Nebi I (İlahiyat)
2
0
2
173
2013-2014
Güz
Lisans Kur’an-ı Okuma Bilgi ve Becerisi I (DKAB)
1
2
2
52
2012-2013
Güz
Lisans Türk-İslâm Tarihi Problemleri (Seç)
2
0
2
48
2012-2013
Güz
Lisans Temel Dini Bilgiler I
3
0
3
67
2012-2013
Güz
Lisans Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi/ İlköğretim-Sınıf Öğretmenliği Bölümü
2
0
2
122
2012-2013
Güz
Lisans Hz. Muhammed’in Hayatı (I+II Öğr.)
2
0
2
128
2012-2013
Bahar
Lisans İslam ve Çağdaş İnsan Hakları(Seç)
2
0
2
24
2012-2013
Bahar
Lisans İslam’da Sanat ve Estetik
2
0
2
48
2012-2013
Bahar
Lisans Temel Dini Bilgiler II
3
0
3
55
2012-2013
Bahar
Lisans İslam Tarihi (I+II Öğr.)
2
0
2
116
2012-2013
Bahar
Lisans Arapça III
1
2
2
48
2011-2012
Güz
Lisans Temel Dini Bilgiler II
3
0
4
51
2011-2012
Güz
Lisans İslam Tarihi
2
0
2
51
2011-2012
Güz
Lisans Felsefe/İlköğretim-Sınıf Öğretmenliği
2
0
2
187
2011-2012
Güz
Lisans Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi/ İlköğretim-Sınıf Öğretmenliği Bölümü
2
0
2
107
2011-2012
Güz
Lisans Hz. Muhammed'in Hayatı
2
0
2
51
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Siyer ve İslam Tarihi, Tarih Metodolojisi, Sosyal Tarih, Kölelik, İktisat Tarihi, Ortaçağ Türk Tarihi, İnsan Hakları


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr