DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 37200,
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
(366) 280 33 37
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
skaymakci@kastamonu.edu.tr
Özel E-Posta Adresi
kaymakci37@yahoo.com
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
ÜDS
70
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim/Sosyal Bilgiler Eğitimi
2010
Yüksek Lisans Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi/Tarih Öğretmenliği
2006
Lisans Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim/Sosyal Bilgiler Eğitimi
2003
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doç. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
2015
Doç. Dr. Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim/Sosyal Bilgiler Eğitimi
2014
2015
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim/Sosyal Bilgiler Eğitimi
2011
2014
Arş. Gör. Dr. Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim/Sosyal Bilgiler Eğitimi
2010
2011
Arş. Gör. Türkiye Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim/Sosyal Bilgiler Eğitimi
2006
2009
Arş. Gör. Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim/Sosyal Bilgiler Eğitimi
2005
2006
Arş. Gör. Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi/Tarih Öğretmenliği
2004
2005
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Meslek Yüksekokulu Müdürü Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu
2017
Araştırma Merkezi Müdür Vekili Kastamonu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
2016
Anabilim Dalı Başkanı Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
2016
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
3
8
12
0
22
28
21
94
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
3
8
12
0
22
28
21
94

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Altun, A. ve Kaymakcı, S. (2016). Zaman ve kronolojinin öğretiminde bir materyal: Zaman şeritleri. Turkish History Education Journal (TUHED), 5 (1) (Prof. Dr. Salih Özbaran Özel Sayısı), 157-192. 

2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İbret, B. Ü ve Kaymakcı, S. Tarihî ipek yolu üzerinde bir turizm kenti: Tosya. İçinde F. Atasoy (Ed.), Uluslararası “İpek Yolu’nun Yükselişi ve Türk Dünyası” Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı (Yükselen İpek Yolu I. Cilt: İpek Yolu’nda Ekonomi ve Turizm), (s. 132-157). Ankara: Türk Yurdu Yayınları
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kaymakcı, S. Sosyal bilgiler, tarih ve coğrafya öğretim programlarında azerbaycan’ın yerinin incelenmesi. İçinde M. S. Yılmaz, C. Yakuboğlu ve N. Musalı (Eds.), I. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye, 12-14 Mayıs 2016 (s. 672-680). Kastamonu: Uzanlar Kopyalama.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İbret, B. Ü ve Kaymakcı, S. (2016). Tarihî ipek yolu üzerinde bir turizm kenti: Tosya. İçinde F. Atasoy (Ed.), Uluslararası “İpek Yolu’nun Yükselişi ve Türk Dünyası” Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı (Yükselen İpek Yolu I. Cilt: İpek Yolu’nda Ekonomi ve Turizm), Türk Ocakları Genel Merkezi, Ankara, Türkiye, 03-05 Mart 2016 (s. 132-157). Ankara: Türk Yurdu Yayınları
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kaymakcı, S. (2016). Sosyal bilgiler, tarih ve coğrafya öğretim programlarında azerbaycan’ın yerinin incelenmesi. İçinde M. S. Yılmaz, C. Yakuboğlu ve N. Musalı (Eds.), I. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye, 12-14 Mayıs 2016 (s. 672-680). Kastamonu: Uzanlar Kopyalama.
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akbaba, B., Kaymakcı, S., Birbudak, T. S. ve Kılcan, B. (2016). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimle atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi öğretimine yönelik görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (Journal of Theoretical Educational Science), 9 (2), 285-309. 
2016
Diğer Yayınlar Kaymakcı, S. (2016). Çözümlemeli öyküler ile sosyal bilgiler öğretimi. İçinde H. Tokcan (Ed.), Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri (s. 191-210). Ankara: Pegem A Yayıncılık.  
2016
Diğer Yayınlar Güven, S. ve Kaymakcı, S. (2016). 2015 hayat bilgisi dersi (1, 2 ve 3. sınıflar) öğretim programının tanıtımı. İçinde S. Güven ve S. Kaymakcı (Eds.), Hayat Bilgisi Öğretimi (s. 61-79). Ankara: Pegem A Yayıncılık.  
2016
Diğer Yayınlar  Topçu, E. ve Kaymakcı, S. (2016). Sosyal bilgiler eğitimi ve uluslararası ilişkiler. İçinde R. Turan ve T. Yıldırım (Eds.), Sosyal Bilgilerin Temelleri (s. 209-264). Ankara: Anı Yayıncılık.

2016
Diğer Yayınlar Kaymakcı, S. (2016). Sosyal bilgiler öğretimine teknolojinin bir yansıması: Paylaşım siteleri. İçinde D. Dilek (Ed.), Sosyal Bilgiler Eğitimi (s. 709-720). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
2016
Diğer Yayınlar Demircioğlu, İ.H., Çiçek, R., Kaymakcı, S., Demircioğlu, E. ve Genç, İ. (Yay. Haz.). (2016). 6. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı. Trabzon: Eser Ofset.  
2016
Diğer Yayınlar Güven, S. ve Kaymakcı, S. (Ed.) (2016). Hayat Bilgisi Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Kaymakcı, S. (2015). Understanding changes about 1998 and 2005 turkish social studies curricula in the light of teachers’ perceptions. Education and Science, 40 (181), 283-309. 
2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ürey, M., Çepni, S. ve Kaymakcı, S. (2015). Fen temelli ve disiplinlerarası okul bahçesi programının bazı sosyal bilgiler öğretim programı kazanımları üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (1), 07-29.
2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çolak, K., Kaymakcı, S. ve Akpınar, M. (2015). Sosyal bilgiler ders kitaplarında ve öğretmen adaylarının görüşlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının yeri. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 41 (41), 59-76.
2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ürey, M., Çepni, S. ve Kaymakcı, S. (2015). Fen temelli ve disiplinlerarası okul bahçesi programının bazı sosyal bilgiler öğretim programı kazanımları üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (1), 07-29.
2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kaymakcı, S. (2015). Tarih öğretiminde harita becerilerinin gerekliliği üzerine bir çalışma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (3), 127-154.
2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kaymakcı, S. (2015, Mayıs). İlkokul hayat bilgisi dersi (1-3. sınıflar) öğretim programı ve ders kitaplarında biyografinin kullanım durumu üzerine bir araştırma. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Bartın, Türkiye.
2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kaymakcı, S. (2015, Mayıs). İlkokul hayat bilgisi dersi (1-3. sınıflar) öğretim programı ve ders kitaplarında biyografinin kullanım durumu üzerine bir araştırma. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Bartın, Türkiye
2015
Diğer Yayınlar Kaymakcı, S., Öztürk, M., Palancı, M. ve Kırpık, C. (2015). İlkokul öğretmenlerinin gözünden demokrasi ve insan hakları eğitimi. İçinde M. Öztürk, A. Saydam ve M. Palancı (Eds.), Demokrasi, Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi: İlkokul 4. Sınıf İçin Etkinlik Örnekleri (s. 19-49). Kayseri: Orka Matbaa.
2015
Diğer Yayınlar Şimşek, A. ve Kaymakcı, S. (2015). Okul dışı sosyal bilgiler öğretiminin amacı ve kapsamı. İçinde A. Şimşek ve S. Kaymakcı (Ed.), Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi (s. 1-13). Ankara: Pegem A Yayıncılık. 
2015
Diğer Yayınlar Şimşek, A., Kaymakcı, S. ve Turan, İ. (Eds). (2014). 3. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı (3rd International Symposium on History Education Proceedings). e-book (http://www.historyeducation.org/index.html).
2015
Diğer Yayınlar Erdoğan, Ö., Erdoğan, T. ve Kaymakcı, S. (2015). Dedem Çanakkale Destanı’nı Anlatıyor. Ankara: Eğiten Kitap.
2015
Diğer Yayınlar Şimşek, A. ve Kaymakcı, S. (Ed.) (2015). Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yeşiltaş, E. ve Kaymakcı, S. (2014). Sosyal bilgiler öğretim programının teknoloji boyutu. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (16), 314-340. 
2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kaymakcı, S. ve Akbaba, B. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının geçmiş yaşantılarında öğrenemedikleri konular ve bunlara ilişkin çözüm önerileri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi (Turkish Journal of Social Research), 18 (3), 145-165.
2014
Diğer Yayınlar Kaymakcı, S. (2014). Hayat bilgisinde değerler eğitimi. İçinde R. Turan ve K. Ulusoy (Ed.), Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi (s. 367-389). Ankara: Pegem A Yayıncılık. 
2014
Diğer Yayınlar Ünal, F. Kaymakcı, S., Sönmez, Ö. F., Yiğittir, S., Aksel, İ., Canbolat, F., İnan, K. ve Demir, S. (2014). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Hukuk ve Adalet Öğretim Materyali. Ankara: MEB Yayınevi.
2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler  Kaymakcı, S., Güven, S. ve Akçay, H. (2013, Ekim). Hayat bilgisi dersi öğretim programı ve dersin öğretimine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Trabzon, Türkiye.
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kaymakcı, S. ve Er, H. (2013). Sosyal bilgiler öğretim programı ve ders kitaplarında biyografinin kullanımı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (25), 198-224. 
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akdağ, H. ve Kaymakcı, S. (2013). Sosyal bilgiler laboratuarlarının (sınıflarının) sosyal bilgiler öğretiminde etkililiği üzerine bir çalışma. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (1), 164-177. 
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kaymakcı, S. (2013). Sosyal bilgiler ders kitaplarında sözlü ve yazılı edebî türlerin kullanım durumu. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 230-255.
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kaymakcı, S., Güven, S. ve Akçay, H. (2013, Ekim). Hayat bilgisi dersi öğretim programı ve dersin öğretimine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Trabzon, Türkiye.
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kaymakcı, S. (2013, Ekim). Topluma hizmet uygulamaları ve sosyal proje geliştirme derslerinin içeriklerini yeniden düşünmek. VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Trabzon, Türkiye.
2013
Diğer Yayınlar Kaymakcı, S. ve Er, H. (2012). Sosyal bilgilerde biyografi kullanımı. İçinde M. Safran (Ed.),  Sosyal Bilgiler Öğretimi (s. 413-431). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
2013
Diğer Yayınlar Kaymakcı, S. (2013). Yeni sosyal bilgiler programının ve ders kitaplarının bilim ve teknolojiye yaklaşımı. İçinde B. Ata (Ed.),  Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme (s. 13-37). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
2013
Diğer Yayınlar Kaymakcı, S. (2013). Sosyal bilgiler ders kitaplarında ilişkilendirmeler. İçinde B. Akbaba (Ed.), Sosyal Bilgiler Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi Kılavuzu (s. 395-413). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Gençtürk, E., Akbaş, Y. ve Kaymakcı, S. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bakış açısıyla ideal öğretmenin özellikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi (EDAM), 12 (2), 1559 – 1572.
2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Kaymakcı, S. (2012). Global education in turkish social studies teacher training programme. Croatian Journal of Education, 14 (4), 817-854. 
2012
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kaymakcı, S. ve Ata, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgilerin doğasıyla ilgili görüşleri. Journal of Social Studies Education Research (Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi), 3 (1), 35-64.
2012
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kaymakcı, S. (2012). Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programlarının içerik değerlendirmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi (USBED)/International Social Science Education of Journal (ISSEJ), 2 (1). 
2012
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kaymakcı, S. (2012). A review of studies on worksheets in turkey. US-China Education Review A, 2 (1), 57-64.
2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yiğittir, S. ve Kaymakcı, S. (2012). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı uygulama kılavuzunda yer alan etkinliklerin değer eğitimi yaklaşımları açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13 (2), 49-73.
2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kaymakcı, S. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının inkılâp tarihi öğretiminde kullanılan bazı kavramları anlama düzeyi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7 (1), 190-207.
2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akpınar, M. ve Kaymakcı, S. (2012). Ülkemizde sosyal bilgiler öğretiminin genel amaçlarına karşılaştırmalı bir bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (2), 605-627.
2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kaymakcı, S. (2012). Sosyal bilgiler öğretim programı kılavuz kitaplarında çalışma yaprakları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22 (2), 169-176.
2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kaymakcı, S. (2012). Sosyal bilgiler öğretim programında ilişkilendirmeler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2), 273-305.
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kaymakcı, S. (2012, Mayıs). İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında edebî ürünlerin kullanımına bir bakış. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Rize, Türkiye. 
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kaymakcı, S. (2012, Mayıs). İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında edebî ürünlerin kullanımına bir bakış. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Rize, Türkiye
2012
Diğer Yayınlar Kaymakcı, S. ve Çolak, K. (2010). Tarih öğretiminde geleneksel ölçme ve değerlendirme yaklaşımları. İçinde M. Safran (Ed.), Tarih Nasıl Öğretilir? Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri (s. 345-358). İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.
2012
Diğer Yayınlar Kaymakcı, S. (2012). Tarih öğretiminde çalışma yaprakları ve kullanımı. İçinde İ. H. Demircioğlu ve İ. Turan (Eds.), Tarih Öğretimi ve Materyal Tasarımı (s. 183-206). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
2012
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler  Kaymakcı, S. and Öztürk, T. (2011). The panorama of social studies education in turkey. E-Journal of New World Sciences Academy: Education Sciences, 6 (2), 1852-1867
2011
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akdağ H. and Kaymakcı, S.  (2011). A chronological approach to development of social studies education in turkey. Educational Research & Reviews, 6 (15), 854-863.
2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler n
2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kaymakcı, S. ve Öztürk, T. (2011). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin proje çalışmalarıyla ilgili görüşleri. ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 103-128. 
2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Merey, Z., Kaymakcı, S. ve Kılıçoğlu, G. (2011). Öğrenci konseyi seçimlerinde sosyal bilgiler öğretmen adaylarının demokratik tutumları (gazi üniversitesi örneği). Milli Eğitim Dergisi, 40 (191), 191-210.
2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akpınar, M. ve Kaymakcı, S. (2011, Ekim). Ülkemizde sosyal bilgiler öğretiminin genel amaçlarına karşılaştırmalı bir bakış. V. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Ankara, Türkiye. 
2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kaymakcı, S. (2011, Ekim). Sosyal bilgiler öğretim programı kılavuz kitaplarında çalışma yaprakları. V. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Ankara, Türkiye.
2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Gençtürk, E., Akbaş, Y. ve Kaymakcı, S. (2011, Ekim). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına göre ideal öğretmenin değer profili. Değerler Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Eskişehir, Türkiye.
2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yiğittir, S. ve Kaymakcı, S. (2011, Ekim). Sosyal bilgiler dersi (4-7.sınıflar) öğretim programında yer alan etkinliklerin değer eğitimi yaklaşımları açısından incelenmesi. Değerler Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Eskişehir, Türkiye.
2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akpınar, M. ve Kaymakcı, S. (2011, Ekim). Ülkemizde sosyal bilgiler öğretiminin genel amaçlarına karşılaştırmalı bir bakış. V. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Ankara, Türkiye. 
2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kaymakcı, S. (2011, Ekim). Sosyal bilgiler öğretim programı kılavuz kitaplarında çalışma yaprakları. V. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Ankara, Türkiye.
2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Gençtürk, E., Akbaş, Y. ve Kaymakcı, S. (2011, Ekim). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına göre ideal öğretmenin değer profili. Değerler Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Eskişehir, Türkiye.
2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yiğittir, S. ve Kaymakcı, S. (2011, Ekim). Sosyal bilgiler dersi (4-7.sınıflar) öğretim programında yer alan etkinliklerin değer eğitimi yaklaşımları açısından incelenmesi. Değerler Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Eskişehir, Türkiye.
2011
Diğer Yayınlar  Kaymakcı, S. (2011). Yeni sosyal bilgiler öğretim programının araç-gereç boyutu. İçinde R. Turan ve diğ. (Eds.), Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar II (s. 152-164). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Demircioğlu, İ. H. ve Kaymakcı, S. (2010). Tarih öğretmenlerinin çalışma yaprakları hakkındaki görüşleri: Trabzon örneği. Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 7 (27), 141-159.
2010
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Merey, Z., Kaymakcı, S. ve Doğan, Y. (2009). 1998 ve 2006 eğitim fakülteleri lisans programlarının vatandaşlık ve insan hakları eğitimi açısından karşılaştırılması. İçinde A. Şişman ve diğ. (Eds.), I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Uşak Üniversitesi, Uşak, Türkiye, 28-30 Mayıs 2009 (s. 437-442). Ankara: Pegem A Yayınevi.
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Sönmez, Ö. F., Merey, Z. ve Kaymakcı, S. (2009). Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin değerlendirilmesi. İçinde A. Şişman ve diğ. (Eds.), I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Uşak Üniversitesi, Uşak, Türkiye, 28-30 Mayıs 2009 (s.381-388). Ankara: Pegem A Yayınevi.
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kaymakcı, S., Sönmez, Ö. F. ve Merey, Z. (2009). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının vatandaşlık bilgisi öğretiminde kullanılan bazı kavramları anlama düzeyi. İçinde A. Şişman ve diğ. (Eds.), I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Uşak Üniversitesi, Uşak, Türkiye, 28-30 Mayıs 2009 (s. 373-381). Ankara: Pegem A Yayınevi.
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Merey, Z., Kaymakcı, S. ve Doğan, Y. (2009). 1998 ve 2006 eğitim fakülteleri lisans programlarının vatandaşlık ve insan hakları eğitimi açısından karşılaştırılması. İçinde A. Şişman ve diğ. (Eds.), I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Uşak Üniversitesi, Uşak, Türkiye, 28-30 Mayıs 2009 (s. 437-442). Ankara: Pegem A Yayınevi.
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Sönmez, Ö. F., Merey, Z. ve Kaymakcı, S. (2009). Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin değerlendirilmesi. İçinde A. Şişman ve diğ. (Eds.), I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Uşak Üniversitesi, Uşak, Türkiye, 28-30 Mayıs 2009 (s.381-388). Ankara: Pegem A Yayınevi.
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kaymakcı, S., Sönmez, Ö. F. ve Merey, Z. (2009). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının vatandaşlık bilgisi öğretiminde kullanılan bazı kavramları anlama düzeyi. İçinde A. Şişman ve diğ. (Eds.), I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Uşak Üniversitesi, Uşak, Türkiye, 28-30 Mayıs 2009 (s. 373-381). Ankara: Pegem A Yayınevi.
2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kaymakcı, S. ve Çakır, O. (2008). Türk eğitim tarihinde yükseköğretimin gelişimi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 11, 17-40.
2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yeşiltaş, N. K. ve Kaymakcı, S. (2009). John dewey’nin eğitim anlayışı ve sosyal bilgiler eğitimine yönelik bazı örnek uygulamaları.  Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, 227-242.
2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kaymakcı, S. ve Er, H. (2009). Türk inkılâp tarihi ve atatürkçülük dersinin öğretimi üzerine yapılan tezlerin analizi. H.Ü. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 5 (9), 165-181. 
2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kaymakcı, S. (2009). Yeni sosyal bilgiler programı neler getirdi?. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (Prof. Dr. Reşat Genç’e Armağan Özel Sayısı), 1530–1545
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Merey, Z. ve Kaymakcı, S. (2009, Ekim). 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler programı "güç, yönetim ve toplum" öğrenme alanıyla ilgili kavram bulmacaları. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, İstanbul, Türkiye.
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Aksoy, B., Sönmez Ö. F., Merey, Z. ve Kaymakcı, S. (2009, Ekim). 1998 ve 2006 öğretmen yetiştirme programlarının sosyal bilgiler öğretmenliği programı açısından karşılaştırılması. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, İstanbul, Türkiye. 
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Aksoy, B., Sönmez Ö. F., Merey, Z. ve Kaymakcı, S. (2009, Ekim). Sosyal bilgiler eğitimi alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin değerlendirilmesi. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, İstanbul, Türkiye
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akdağ, H. ve Kaymakcı, S. (2009, Ekim). Sosyal bilgiler laboratuarlarının (sınıflarının) sosyal bilgiler öğretiminde etkililiği üzerine bir çalışma. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, İstanbul, Türkiye. 
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Merey, Z. ve Kaymakcı, S. (2009, Ekim). 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler programı "güç, yönetim ve toplum" öğrenme alanıyla ilgili kavram bulmacaları. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, İstanbul, Türkiye.
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Aksoy, B., Sönmez Ö. F., Merey, Z. ve Kaymakcı, S. (2009, Ekim). 1998 ve 2006 öğretmen yetiştirme programlarının sosyal bilgiler öğretmenliği programı açısından karşılaştırılması. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, İstanbul, Türkiye. 
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Aksoy, B., Sönmez Ö. F., Merey, Z. ve Kaymakcı, S. (2009, Ekim). Sosyal bilgiler eğitimi alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin değerlendirilmesi. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, İstanbul, Türkiye. 
2009
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akdağ, H. ve Kaymakcı, S. (2009, Ekim). Sosyal bilgiler laboratuarlarının (sınıflarının) sosyal bilgiler öğretiminde etkililiği üzerine bir çalışma. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, İstanbul, Türkiye. 
2009
Diğer Yayınlar Öztürk, T. ve Kaymakcı, S. (2009). Topluma hizmet uygulamalarında proje hazırlama. İçinde B. Aksoy ve diğ. (Eds.),  Topluma Hizmet Uygulamaları (s. 104-148). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
2009
Diğer Yayınlar Kaymakcı, S. (2009). Sosyal bilgiler öğretiminde bir materyal olarak çalışma yaprakları. İçinde R. Turan ve diğ. (Eds.),  Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar I (s. 323-340). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kaymakcı, S. (2008). İlköğretim öğrencilerinin atatürkün gençliğe hitabesini anlama ve tarihi olaylarla ilişkilendirme düzeyine bir bakış. İçinde O. Yaşar (Ed.), Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye, 14-16 Mayıs 2008 (s. 357-366). Ankara: Nobel Yayıncılık.
2008
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kaymakcı, S. (2008). İlköğretim öğrencilerinin atatürkün gençliğe hitabesini anlama ve tarihi olaylarla ilişkilendirme düzeyine bir bakış. İçinde O. Yaşar (Ed.), Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye, 14-16 Mayıs 2008 (s. 357-366). Ankara: Nobel Yayıncılık
2008
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kaymakcı, S. (2007, Haziran). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersi öğrenci çalışma kitaplarında bulunan çalışma yapraklarının çalışma yaprakları hazırlama ölçütlerine göre değerlendirilmesi. III. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Adana, Türkiye.
2007
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kaymakcı, S. (2007, Kasım). Sosyal bilgiler dersi bilim, teknoloji ve toplum öğrenme alanının içerik değerlendirmesi. I. Ulusal İlköğretim Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Ankara, Türkiye.
2007
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kaymakcı, S. (2007, Haziran). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersi öğrenci çalışma kitaplarında bulunan çalışma yapraklarının çalışma yaprakları hazırlama ölçütlerine göre değerlendirilmesi. III. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Adana, Türkiye.
2007
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kaymakcı, S. (2007, Kasım). Sosyal bilgiler dersi bilim, teknoloji ve toplum öğrenme alanının içerik değerlendirmesi. I. Ulusal İlköğretim Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Ankara, Türkiye.
2007
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Demircioğlu, İ. H. ve Kaymakcı, S. (2005, Eylül). Sosyal bilimler öğretmenlerinin yetiştirilmesinde bir yol: Araştırmacı öğretmen modeli. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Denizli, Türkiye.
2005
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Demircioğlu, İ. H. ve Kaymakcı, S. (2005, Eylül). Sosyal bilimler öğretmenlerinin yetiştirilmesinde bir yol: Araştırmacı öğretmen modeli. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Denizli, Türkiye.
2005
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Gazi Üniversitesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çalışma Yaprakları Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Derse Karşı Tutumlarına Etkisi
2006
2010
Yüksek Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Tarih Öğretmenlerinin Çalışma Yaprakları Hakkındaki Görüşleri
2003
2006
YAYIN KURULU ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılISI İndekslerine Giren DergilerdeUluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Ulusal Hakemli DergilerdeDiğer DergilerdeT O P L A M
Geçmiş
1
0
0
0
1
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
T O P L A M
1
0
0
0
1

Hakemlik TürüGörevAçıklamaTarih
Uluslararası (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) İndekslerine Giren Dergilerde Yayın Kurulu Üyesi Eğitim ve Bilim
2014


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr