DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Kuzeykent Yerleşkesi
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
280240218
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
etarlakazan@kastamonu.edu.tr
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim İş Öğretmenliği Grafik Programı
2010
Yüksek Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü
2004
Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Grafik A.S.D.
1998
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım
2015
Öğr. Gör. Dr. Türkiye Gazi Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü
2011
2015
Arş. Gör. Türkiye Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı sanatlar Eğitimi Bölümü
1999
2011
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
1
0
9
0
4
5
0
19
2016
0
0
1
0
0
0
0
1
2017
0
0
3
0
1
0
0
4
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
1
0
13
0
5
5
0
24

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kahramankazan Belediyesi Web Sitesi Tasarımının İncelenmesi V. Uluslararası Halk Kültürü ve Sanat Etkinlikleri Sempozyumu
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler DİSİPLİNLERARASI ORTAK DİL. I. Uluslararası Sanat, Tasarım ve Moda Kongresi. Gaziantep Royal Otel. 20.05.2017-22.05.2017
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler TAŞKÖPRÜ İLÇESİNİN MARKA DEĞERİ
Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu. 10-12 Nisan 2017
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Afiş, herhangi bir ürün ya da hizmetin geniş halk kitlelerine tanıtımını sağlayan basılı üründür. Açılış, oyun, tiyatro, sinema, gösteri ya da bir haberi duyurmayı amaçlar. Görsel-işitsel medyanın henüz yaygın olmadığı Cumhuriyet Döneminin ilk yıllarında da afiş; birçok kamusal faaliyette, sosyal içerikli mesajların iletiminde, ürün ve hizmet tanıtımlarında, dönemin yaygın kitle iletişim aracı olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla bu yaygın kullanılan kitle iletişim aracı gösterge olma özelliğini kazanmıştır.
Tarih boyunca ev kadını, iş kadını, anne, eş, eğitici, politikacı vb. olarak çeşitli şekillerde karşımıza çıkan kadın, kimi afişlerde de ön planda yer almış ve almaktadır. Cumhuriyetten günümüze çeşitli alanlarda kullanılan afişlerde kadın imajı aynı zamanda afişin kullanıldığı dönemin toplum yaşantısını da gözler önüne sermektedir.

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler TÜRKİYE’de ÖZGÜN BASKI RESİM ve BİR MÜZE  IMOGA 
5. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü. İletişimde Tasarım-Tasarımda İletişim konulu Uluslararası Sempozyum ve Sergisi. "Kütahya İline Ait Sembolleşmiş Mekân ve Ürünlerin Kültür Aktarımındaki Yeri ve Önemi"
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Halk Kültürü Araştırma Kurumu. II. Uluslararası Kazan ve Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu.  "Sembollerin İletişimdeki Yeri ve Önemi: Kazan İlçesi Örneği".

2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Selçuk Üniversitesi I.Ulusal Sanat Tasarım Sempozyumu ve Sergisi. 9-12 Ekim 2013"Reklam Dünyasındaki Eğitimli-Alaylı Ayrımı ve Reklam Ajanslarının Konuyla İlgili Görüşleri"

2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Görsel Sanatlar Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Semineri” 13 Şubat 2013 TED Ankara Koleji.
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Grafik Tasarım Eğitimi Gören Öğrencilerin Alanlarına Yönelik Beklentileri” World Conference on Design, Arts & Education.  Antalya
2012
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Çocuğun Hayatında Teknolojinin Yeri ve Sorumlu İnternet” 4. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu.  Ankara
2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI)

Görsel Sanatlar Dersinin İşbirlikli Öğrenme Yöntemi Etkinlikleri İle Gerçekleştirilmesine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi  Nwsa-New World Sciences Academy, 6 (1) Art. No: D0040.

2011
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Yanlış Reklam Stratejileri ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri” 3. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu.Ankara
2011
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Görsel İletişimde Tasarım Unsuru Olarak Kadın” 1. Uluslararası Sanat Sempozyumu. Ankara
2011
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Masaüstü Yayıncılıkta Tipografi”, II. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 25-26 Ekim 2007
2007
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Hayat Ağacı Motifinin Günümüze Yansımaları”, Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu, Mevlâna Yılı Münasebetiyle Sarı Saltuk Baba’dan Misgin Baba’ya II. Uluslararası Romanya’da Türk Kültürü’nün İzleri Sempozyumu ve Kültür-Sanat  Etkinlikleri
2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler “Atatürk’ün Türk Kadınına Bakışı ve Alanlarında Öncü Kadınlarımız”, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Bilge Dergisi, sayı 49 Eylül 2006.
2006
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Diyarbakır Surlarındaki Sembolik Motiflere Plastik Açıdan Bir Bakış”, 1. Geleneksel Diyarbakır El Sanatları Sempozyumu, 16-17 Kasım 2006.
2006
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Türk Halk Kültüründe Kullanılan Gölge Oyunu Figürleri”, Uludağ Üniversitesi II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, 20-21-22 Ekim 2005
2005
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Türk Halk Kültüründe Gölge Oyununun Yeri ve Gölge Oyunu Figürlerinin Grafiksel Yorumlaması”, Uludağ Üniversitesi II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, 20-21-22 Ekim 2005
2005
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Grafik Tasarımların İletişim Hızını Artırmada Göz Yapısının Önemi” , Uludağ Üniversitesi 10. Uluslararası Ergonomi Kongresi, Bursa.
2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler “Grafik Tasarım Eğitiminde İllüstrasyon Çalışmaları”, Mesleki Eğitim Dergisi, 11, 2004, 203-208.
2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler “Bilim Ahlakı” Albert Bayet, İnceleme, Bilge Dergisi,37, 2003, 64-65
2003
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Orta Öğretimde İllüstrasyon Eğitimi”. Mesleki Eğitim Dergisi, 2003
2003
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
1
0
2
3
2016
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
T O P L A M
1
0
2
3

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Matematik Dersindeki Erişiye, Kalıcılığa ve Sosyal Beceriye Etkisi
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı EPÖ-YL-2015-0001. Aydın
İlköğretim görsel sanatlar dersi 6. sınıf kazanımlarının işbirlikli öğrenme yöntemi etkinlikleri ile gerçekleştirilmesinin öğrenci erişisine etkisi
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Programı Doktora. Ankara
2015
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Türkiye'de Süreli Yayınların (Görsel Sanat ve Müzik Dergileri) Kapak Tasarımlarında Biçim ve İçeriği Yansıtması Yönünden Tipografinin Kullanılması
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Programı Yüksek Lisans Tezi. İzmir
İlköğretim görsel sanatlar dersi 6. sınıf kazanımlarının işbirlikli öğrenme yöntemi etkinlikleri ile gerçekleştirilmesinin öğrenci erişisine etkisi
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Programı Doktora. Ankara
2010
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KARAGÖZDE BİÇİM VE ANLAM KURGUSU ISSN:1306-3111
e-Journal of New World Sciences Academy
2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: D0003
Tarlakazan, E., ve Tarlakazan, B., (2005). Türk Halk Kültüründe
Gölge Oyununun Yeri ve Gölge Oyunu Figürlerinin Grafiksel
Yorumlaması. II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu. Bursa, Bildiriler
Kitabı. ss: 613-624.
2009
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
1
3
0
0
0
0
0
4
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
1
3
0
0
0
0
0
4

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Artist’s Book’s Workshop Atölye Çalışması ve SergisiArtist’s Book’s Workshop Atölye Çalışması ve SergisiG.Ü.M.E.F. Sanat Galerisi
2003
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak Görsel Sanatlar Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Semineri İşbirlikli ÖğrenmeTED Ankara Koleji
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak “Sanat ve Tasarım Eğitiminde Görsel Kültür Kuramı” “Sanat ve Tasarım Eğitiminde Görsel Kültür Kuramı” ÇalıştayıTOBB ETU  Ankara
2011
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak DYO Boya FabrikalarıAhşap Boyama Kurs Sertifikası Ve Karma Sergisi.Yaşar Eğitim Ve Kültür Vakfı Sergi Salonu-Ankara
2003
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2017
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2018
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
4
0
0
0
0
0
4

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü Turizm Afişlerinde Fotoğraf Kullanımı Kastamonu İline Yönelik Tanıtım Afişleri Uygulamaları
2017
2018
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Atölye Donanımı Alt yapı Projesi Bilgisayar Atölyesi
2016
2017
SANATSAL FAALİYET BİLGİLERİ
YılUluslararasıUlusalT O P L A M
Geçmiş
2
17
19
2016
2
5
7
2017
3
2
5
2018
0
4
4
2019
0
0
0
2020
0
0
0
T O P L A M
7
28
35

Faaliyet TürüGörev TürüAçıklamaTarih
Yurt Dışında Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt Dışında Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak 22.05.2107-26.05.2017, Sanat Eğitimcileri Derneği (SEDER) Üyeleri Sergisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atatürk Kültür Merkezi Sergi Fuayesi. Lefkoşa
2017
Yurt Dışında Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt Dışında Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak

BIAM 2017 Eventos Coleterales Convocatoria Abierta International Colaterales Events International Open Call Book art Mail Art Senalador Bookmark

2017
Yurt Dışında Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Uluslararası Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek 20.05.2017-22.05.2017, I. Uluslararası Sanat, Tasarım ve Moda Kongresi kapsamında “Kırmızıyla Yazılanlar” temalı Uluslararası jürili Sergi. Gaziantep Royal Otel Fuaye
2017
Yurt Dışında Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt Dışında Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak 07.03.2016-12.10.2016, International Mail Art Exhibition "Masculence Violence" Uluslararası Posta Sanatı Sergisi "Eril Şiddet", Beşiktaş Belediyesi Giriş Katı Sanat Galerisi Levent/Beşiktaş
2016
Yurt Dışında Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt Dışında Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak 23.03.2016-14.04.2016, Namık Kemal Üniversitesi I. Mail Art Bienali, Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sergileme Alanı Tekirdağ/ Türkiye
2016
Yurt Dışında Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt Dışında Kişisel Etkinliklerde Bulunmak “Hayata Dair”. Kişisel Sergi.  BK-Senne, Rosenhöhe 11, 33647 Bielefeld-Almanya
2011
Yurt Dışında Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt Dışında Kişisel Etkinliklerde Bulunmak “Doğadan Yansımalar” Kişisel Resim Sergisi AWO, Böhmer. 13, 33330 Gütersloh-Almanya
2009
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek BORCONFERANCE Güzel Sanatlar Oturumu 12-14 Eylül 2018
2018
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek “Memleketim” Uluslararası Katılımlı Posta Sanatı Sergisi. Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sergi Salonu. Kastamonu.
2018
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak “8 Mart Kadınlar Günü Kadın Akademisyenler Sergisi” Karma Sergi. Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sergi Salonu. Kastamonu
2018
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek “18 MART ÇANAKKALE” Kastamonu’nun Çanakkale Kahramanları Ulusal Katılımlı Davetli Karma Sergi. ÇTSO Çanakkale Evi Kayserili Ahmet Paşa Cad. No:14 Çanakkale.
2018
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak 25.04.2017-02.05.2017, 2. Karadeniz GSF/STE Fakülteleri ve GSE Bölümleri Karma Sergisi, Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Kütüphane Fuayesi
2017
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek 10-12 Nisan 2017, Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu Jürili Karma Sergi
2017
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak 02.05.2016-12.05.2016, Kastamonu Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanları Sergisi, Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sergi Salonu
2016
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Kişisel Etkinliklerde Bulunmak Kişisel Sergi 5-10 Temmuz 2016 Akşehir
2016
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak 22.03.2016-08.04.2016, 1. Karadeniz GSF/STE Fakülteleri ve GSE Bölümleri Karma Sergisi, Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu
2016
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak 22.04.2016-29.04.2016, Ankara Üniversitesi 22. Kültür Sanat Günleri. Sanat Eğitimcileri Derneği Üyeleri Sergisi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 50. Yıl Salonu Fuayesi
2016
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak 24.11.2016-25.11.2016, 10. Yıl Kutlama Faaliyetleri Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Eğitim Fakültesi Karma Sergi, Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sergi Salonu
2016
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak SEDER Üyeleri Karma Sergi
2015
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Resim Sergisi. Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sergi Salonu Gölbaşı Yerleşkesi
2015
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Türkiye’den Türkmeneli’ne Uluslararası Görsel Sanatlar Karma Sergisi
2014
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Sanat Eğitimcileri Derneği Ankara Üniversitesi Bahar Şenlikleri Kapsamında Karma Sergi Ankara Üniversitesi Morfoloji Binası
2014
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak “Çekirdek Sanat 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Sergisi”, Deniz Müzesi Sanat Galerisi Beşiktaş- İstanbul
2011
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak “Görsed Üyeleri Bahar Sergisi” Büyülü Fırça Sanat Galerisi Aşağı Eğlence Mercimek Sokak 20/1 Etlik-Ankara
2011
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak “Sanatla Birlikte”, Türk Dünyası Güzel Sanatlar Fakülteleri Ankara Toplantısı Ve Çalıştayı Gazi Üniversitesi Gazi Resim Heykel Müzesi
2011
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak 1. Uluslar arası Sanat Sempozyumu Karma Sergisi G. Ü. Malik Aksel Sanat Galerisi, Beşevler – Ankara
2011
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak “Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Resim –Seramik Sergisi”, G.Ü.M.E.F. Seramik Sergi Salonu,Beşevler-Ankara
2010
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak “SEDER Sanat Eğitimcileri Derneği Karma Sergisi” Mustafa Ayaz Müzesi Sergi Salonu
2009
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak “Öğretmene Saygı” Karma Resim Sergisi. Sanat ve Tasarım Fakültesi Sergi Salonu  Beşevler-Ankara
2009
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak “Gövdeler” Karma Resim Sergisi, Hazeranlar Konağı Güzel Sanatlar Galerisi–Amasya
2008
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak “Kadın İşleri 1” Sergisi, G.Ü.M.E.F. Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergisi,G.Ü.M.E.F. Sanat Galerisi, Beşevler–Ankara.
2008
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak SEDER Sanat Eğitimcileri Derneği Karma Resim Sergisi,H.Ü. Sanat Galerisi- Merkez kampusü
2006
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak “Yedi Renk” Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Araştırma Görevlileri Karma Sergisi
2005
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Kişisel Etkinliklerde Bulunmak 1999-2005. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dergi Kapak Tasarımı
2005
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Kişisel Etkinliklerde Bulunmak “Silifke Folkloru” Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. Kapak Ve Desen Çizimleri
2004
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim görsel sanatlar dersi 6. sınıf kazanımlarının işbirlikli öğrenme yöntemi etkinlikleri ile gerçekleştirilmesinin öğrenci erişisine etkisi
2004
2010
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek öğretimde etkili bir grafik eğitimi için uygun atölye ortamlarının belirlenmesi
2002
2004
DİĞER ÜYELİK VE TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ
Komisyon Üyeliği ve TemsilcilikTarih
SEDER
2008
GÖRSED
2004
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2017-2018
Güz
Yüksek Lisans STG 533 Grafik Tasarım Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Teknolojiler
3
0
4
3
2017-2018
Güz
Lisans GRF 201 Tasarım Atölye I
2
2
6
26
2017-2018
Güz
Lisans TSE 101 Temel Tasarım I
2
4
6
45
2017-2018
Bahar
Yüksek Lisans STG 504 Görsel Sanatlar Eğitiminde Standartlar
3
0
34
3
2017-2018
Bahar
Lisans GRF 210 Dijital İllüstrasyon
2
2
4
26
2017-2018
Bahar
Lisans GRF 202 Tasarım Atölye II
2
2
6
26
2017-2018
Bahar
Lisans TSE 102 Temel Tasarım II
2
4
6
45
2016-2017
Güz
Lisans TSE 101 Temel Tasarım I
4
2
8
26
2016-2017
Bahar
Yüksek Lisans STG 533 Grafik Tasarım Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Teknolojiler
3
0
4
5
2016-2017
Bahar
Lisans TSE 102 Temel Tasarım II
2
4
6
26
2016-2017
Bahar
Lisans TSE 102 Temel Tasarım II
4
2
8
26
2014-2015
Güz
Lisans GRF 301 Grafik Tasarım Proje I
2
4
6
20
2014-2015
Güz
Lisans GRF 305 Dijital İllüstrasyon II
2
2
4
20
2014-2015
Güz
Lisans GRF 209 İllüstrasyon Teknikleri
2
2
4
20
2014-2015
Bahar
Lisans GRF 302 Grafik Tasarım Proje I
2
4
6
20
2014-2015
Bahar
Lisans GRF 306 Dijital İllüstrasyon II
2
2
4
20
2014-2015
Bahar
Lisans GRF 210 İllüstrasyon Teknikleri
2
2
4
20
2014-2015
Bahar
Lisans GRF 204 Tipografi
2
2
4
20
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Grafik Tasarım, Fotoğraf


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr