DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Kuzeykent Yerleşkesi
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03662802411
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
btarlakazan@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
YÖKDİL
66,25
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim İş Öğretmenliği Grafik Ana Bilim Dalı
2011
Yüksek Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Grafik Ana Sanat Dalı
2004
Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Grafik A.B.D.
1998
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım
2015
Öğr. Gör. Dr. Türkiye Gazi Üniversitesi Ankara Meslek Yüksek Okulu Grafik Programı
2006
2015
Arş. Gör. Türkiye Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı sanatlar Eğitimi Bölümü
1999
2006
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Bölüm Başkanı G. Ü. Ankara Meslek Yüksek Okulu
2009
2013
Yüksekokul Müdür Yardımcısı G. Ü. Ankara Meslek Yüksek Okulu
2008
2008
Bölüm Başkanı G. Ü. Ankara Meslek Yüksek Okulu
2008
2009
Bölüm Başkanı G. Ü. Ankara Meslek Yüksekokulu Sağlık Programları Bölüm Başkanlığı
2007
2008
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
0
5
0
5
5
0
15
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
1
2
0
0
0
0
3
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
1
7
0
5
5
0
18

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SANATÇI VE TABLOLAR KONULU CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK POSTA PULLARI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
The Journal of International Social Research
Cilt: 10 Sayı: 50 Volume: 10 Issue: 50
Haziran 2017 June 2017
www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Disiplinlerarası Ortak Dil: Tasarım
1. Uluslararası Sanat, Tasarım ve Moda Kongresi
Gaziantep
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karagöz Oyunlarında Yer Alan Kastamonulu Tasviri
Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu
Taşköprü-Kastamonu
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “İletişim Çağında Kültürel Tanıtım Sorunu.  Ankara Kazan Örneği” II. Uluslararası Kazan Ve Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu 
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kitlesel İletişimde Yazılı Mesajlar Ve Sokak  Sanatı” İletişimde Tasarım – Tasarımda İletişim Konulu Uluslararası Sempozyum Ve Sergi DPÜ. Güzel san. Fak. Kütahya
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler “Osmanlı’dan Günümüze Mesleki Teknik Eğitimin Tarihsel Gelişimi Ve Günümüz Mesleki Teknik Eğitimine Yönelik Öneriler. (Mesleki Bilimler Dergisi Eylül 2013 Cilt 2 Sayı 2)
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Sanat Yapıtı Olarak Yazı” I. Ulusal Sanat Tasarım Sempozyumu Ve Sergisi, Selçuk Üni. Sanat ve Tasarım Fak.9-11 Ekim 2013 Konya
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Destek Düzeyi” (Ankara Meslek Yüksekokulu Örneği)  (1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Semp. Selçuk Ü. Kadınhanı Faik İçil MYO. Konya
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Grafik Tasarım Alanında Matbaa Bilgisinin Önemi”, 2. Uluslar arası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu
2007
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler “Türk Gölge Tiyatrosu (Oyunu)”, Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu, Mevlâna Yılı Münasebetiyle Sarı Saltuk Baba’dan Misgin Baba’ya II. Uluslararası Romanya’da Türk Kültürü’nün İzleri Sempozyumu ve Kültür-Sanat Etkinlikleri 
2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Grafik Tasarımcılara Yönelik Kariyer Yönetimi”  Mesleki Eğitim Dergisi, Cilt 9, Sayı 17, Ocak 
2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kitap Kapak Tasarımlarının Görselliği ve Okur Kitlesinin Kitap Tercihleri” Mesleki Eğitim Dergisi, Cilt 8, Sayı 16, Temmuz.
2006
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Diyarbakır Surlarındaki Sembolik Motiflere Plastik  Açıdan Bir Bakış” 1. Ulusal El Sanatları Sempozyumu 16-17 Kasım 2006.
2006
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Güncel Logo ve Amblemlerde Kullanılan Kimi Sembolik Motiflerin Bursa Merkez Olmak Üzere Tarihsel ve Kültürel Temelleri” Uludağ Üni. 2. Bursa Türk Halk Kültürü Sempozyumu.
2005
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Türk Halk Kültüründe Kullanılan Gölge Oyunu Figürleri” Uludağ Üni. 2. Bursa Türk Halk Kültürü Sempozyumu 
2005
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Türk Halk Kültüründe Gölge Oyununun Yeri Ve Gölge Oyunu Figürlerinin Grafiksel Yorumlaması" Uludağ Üni. 2. Bursa Türk Halk Kültürü Sempozyumu.
2005
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler “Atatürk ve Sanat Kavramı Üzerine Düşünceler” Bilge Dergisi, 38, 30-34
2003
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler “Atatürk’ten Anılar” Kazım Özalp, İnceleme-Tahlil, Bilge Dergisi, 36, 41-42
2003
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
0
2
3
5
2014
0
0
1
1
2015
0
1
0
1
2016
0
0
1
1
2017
0
0
1
1
2018
0
0
0
0
T O P L A M
0
3
6
9

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

"Türkiye’de Mesleki Ve Teknik Eğitimin Mevcut Durumu Ve Farklı Ülkelerle Karşılaştırılması"  Yavuz Bolat, Pagem Akademi Yayınları 2017

"Osmanlı'dan Günümüze Mesleki Teknik Eğitimin Tarihsel Gelişimi ve Günümüz Mesleki Teknik Eğitimine Yönelik Öneriler". 2(2), 71-78. Mesleki Bilimler Dergisi ISSN:2146-7420.

2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Türkiye, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya Fransa, İngiltere Ve Japonya’da Mesleki Ve Teknik Eğitime Öğretmen Yetiştirme". Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 39-72

"Osmanlı'dan Günümüze Mesleki Teknik Eğitimin Tarihsel Gelişimi ve Günümüz Mesleki Teknik Eğitimine Yönelik Öneriler". 2(2), 71-78. Mesleki Bilimler Dergisi ISSN:2146-7420.

2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
"Cumhuriyet Döneminden Günümüze Türkiye’de
Müzik Eğitiminin Gelişimi". Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi / 2015 Cilt: 5, Sayı: 10

"Atatürk ve Sanat Kavramı Üzerine Düşünceler". Bilge Dergisi Sayı 38, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı

2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Eğitimde Kademeler Arası Geçişle İlgili Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi" Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2014, 7/3

"Osmanlı'dan Günümüze Mesleki Teknik Eğitimin Tarihsel Gelişimi ve Günümüz Mesleki Teknik Eğitimine Yönelik Öneriler". 2(2), 71-78. Mesleki Bilimler Dergisi ISSN:2146-7420.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Özsoy: The First Turkish Opera That Was Desired by Ataturk". World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering Vol:7, No:8, 2013

"Atatürk ve Sanat Kavramı Üzerine Düşünceler". Bilge Dergisi Sayı 38, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı

2013
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

"Bireysel Çalgısıyla Canlı Müzik Yapan Ve Yapmayan Müzik Bölümü Öğrencilerinin Çalgılarındaki Başarı Durumları" C.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

"Atatürk ve Sanat Kavramı Üzerine Düşünceler" Bilge Dergisi Sayı 38, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı

2013
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Karagözde Biçim Ve Anlam Kurgusu", e-Journal of New World Sciences Academy, 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: D0003


“Türk Halk Kültüründe Gölge Oyununun Yeri ve Gölge Oyunu Figürlerinin Grafiksel Yorumlaması”. II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu. Bursa, Bildiriler Kitabı. ss: 613-624.

2009
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
"Cumhuriyetin Yapılanma Sürecinde Müzik Eğitimi"
9 Eylül Üni. Çağdaş Türkiye Tartışmaları ve Araştırmaları Dergisi VII (16-17) Bahar

"Atatürk ve Sanat Kavramı Üzerine Düşünceler", Bilge Dergisi Sayı 38, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı

2008
Ulusal Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
"Cumhuriyet’ten Günümüze Toplumsal Kültürel Değişim Sürecinde Müzik Ve Müzik Eğitimi"
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 38. ICANAS
(Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi)
"Atatürk ve Sanat Kavramı Üzerine Düşünceler"
Bilge Dergisi Sayı 38, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
2007
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
2
0
0
0
0
0
0
2
2017
2
0
0
0
0
0
0
2
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
4
0
0
0
0
0
0
4

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Uluslararası Taşköprü Pempeiopolis Bilim, Kültür, Sanat, Araştırmaları SempozyumuKaragöz Oyunlarında Yer Alan Kastamonulu TasviriTaşköprü/Kastamonu
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 1.Uluslararası Sanat, Tasarım ve Moda KongresiDisiplinlerarası Ortak Dil: TasarımGaziantep
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Sosyal Bilimler KongresiEğitimde Temel Beceriler (2016 PISA Raporu)Antalya
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 5. ULUSLARARASI MATBAA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU
Disiplinler Arası Sanat Bağlamında Sokak Sanatından Tekstil Baskıya Sıra Dışı Bir Oluşum "Raubdruckerin"
İstanbul
2016
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı 2
2
2
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı 1
1
1
SANATSAL FAALİYET BİLGİLERİ
YılUluslararasıUlusalT O P L A M
Geçmiş
7
18
25
2014
0
3
3
2015
2
2
4
2016
4
6
10
2017
2
1
3
2018
0
0
0
T O P L A M
15
30
45

Faaliyet TürüGörev TürüAçıklamaTarih
Yurt Dışında Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Uluslararası Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek Sanat Eğitimcileri Derneği Üyeleri Sergisi (Kıbrıs)
2017
Yurt Dışında Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Uluslararası Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek 1.Uluslararası Sanat, Tasarım ve Moda Kongresi, "KIRMIZIYLA YAZILANLAR”,  Uluslararası Jürili sergi
2017
Yurt Dışında Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt Dışında Kişisel Etkinliklerde Bulunmak 57. Uluslararası Aksehir Nasrettin Hoca Senligi, "Hiç" Dijital Hat ve Kaligrafi Sergisi
2016
Yurt Dışında Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Uluslararası Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek NKU 1. International Mail Art Biennial
2016
Yurt Dışında Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Uluslararası Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek Internatıonal Competition Of Ex-Libris About Don Quıxote
2016
Yurt Dışında Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Uluslararası Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek International Mail Art Exibition / Masculine Violence
2016
Yurt Dışında Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Uluslararası Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek  “Sergileme”  Katalog 8.Internatıonal Exlibris Invıtation Competition of Fu Xian Zhai China - Çin
2015
Yurt Dışında Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Uluslararası Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek “Sergileme” (2 Adet) Uluslararası Afiş Yarışması "Herkes Uyurken"Anadolu'dan Kafkasya'ya Ermeni Zulmü
2015
Yurt Dışında Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Uluslararası Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek “Ex Libris-Ex Erotica”, Lyben Karavelov” Regional Library of Ruse (sergileme/katalog)
2013
Yurt Dışında Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Uluslararası Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek  VII. International Competition for exlibris Danube The River of Europe, Ruse, Bulgaria, (mansiyon/sergileme/katalog),(3 Adet).
2011
Yurt Dışında Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Uluslararası Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek “Sergileme” 33. FISAE Uluslararası Ekslibris Yarışması (sergileme/katalog). 
2010
Yurt Dışında Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Uluslararası Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek “Sergileme”  The 3rd International Graphic Biennial of the Islamic World İran) (Poster Dalı)
2009
Yurt Dışında Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt Dışında Kişisel Etkinliklerde Bulunmak Uluslararası Kişisel Sergi “Balıkların Dansı-Tanz der Fische, 5/15 Nisan 2009 Gütersloh-Bielefeld/Almanya   
2009
Yurt Dışında Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Uluslararası Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek “Sergileme” “Identity” 34th exhibition of the Brno Capital of Graphic Design cycle, (Brno-Czech Republic).
2006
Yurt Dışında Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Uluslararası Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek “Birincilik” Kafkas Derneği Afiş Yarışması
2004
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak 2. Karadeniz Bölgesi Güzel Sanatlar Fakülteleri, Sanat ve Tasarım Fak. Güz. San. Fak. Güzel San. Eğt. Böl. Öğr. Elemanları Karma Sergisi
2017
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Sanat Egitimcileri Dernegi Üyeleri Sergisi
2016
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek T.C. Kültür Bakanlılığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve GESAM Karikatür ve Afis Yarısması 3
2016
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Kastamonu Üniversitesi, GSTF ve Egitim F. 10. Yıl Karma Sergisi
2016
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Kişisel Etkinliklerde Bulunmak Exlibris Sergisi
2016
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Karadeniz Bölgesi GSF/STF Fakülteleri ve GSE Bölümleri 1. Karma Sergisi
2016
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek Karma Sergi, Kastamonu Üniversitesi Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi,
2016
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek 100. “Yılında Çanakkale Ruhu” 253 Sanatçı 253 Eser Jürili Karma Sergi Akdeniz Üni. Güzel Sanatlar Fak
2015
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Ulusal Karma Sergi Sanat Eğitimcileri Derneği (SEDER / Türkiye) “Seder Üyeleri Sergisi” Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fak. Fuaye Alanı
2015
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek “Farklı ve Birlikte 2” Ulusal Jürili Karma Sergi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
2014
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Uluslararası Görsel Sanatlar Karma Sergisi “Türkiye’den Türkmeneli’ne”  02 Mayıs 2014, Ankara Büyükşehir Belediyesi Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonu
2014
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek Ulusal Karma Sergi Sanat Eğitimcileri Derneği (SEDER / Türkiye) “Seder Üyeleri Sergisi” 17-30 Nisan 2014 Ankara Üniversitesi, Morfoloji Binası Sergi Salonu
2014
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek “Sergileme”  T.C. Kültür Bakanlığı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müd. Ulusal Afiş Yarışması (3 Adet)
2011
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek “Sergileme” İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müd. Trafik Hzm. Başk. Ulusal Afiş Yarışması.
2010
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek “Sergileme” Kültür Bakanlığı "Kitap, Kütüphane Ve Okuma Sevgisi" Konulu Ulusal Afiş Yarışması (sergileme/katalog)
2010
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek “Sergileme” Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Ulusal Logo Yarışması. 
2009
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek “Birincilik” Devlet Su işleri Ulusal Afiş Yarışması.
2009
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak “Sergileme” “10. Uçan süpürge Kadın Filmleri Festivali” Afiş Yarışması.
2007
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek “Sergileme” Çevre ve Orman Bakanlığı, “Çevre ve Orman Değerlerimizin Korunması” Afiş Yarışması.
2007
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Karma veya Grup Sanat ve Tasarım Etkinliklerine Katılmak Ulusal Karma Sergi “Yedi Renk” 4/24 Ocak 2005, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Sanat Galerisi, Ankara
2005
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek “Sergileme” Çevre ve Orman Bakanlığı, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Logo Yarışması (3 Adet). 
2005
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek “Sergileme”  TEKEL Geleneksel 15. Resim Yarışması
2004
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek “Birincilik” DSİ 50. Yıl Logo Yarışması
2004
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek “Mansiyon” Orman Bakanlığı 21 Mart Dünya Ormancılık Günü Afiş Yarışması
2003
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek “Sergileme” Orman Bakanlığı 21 Mart Dünya Ormancılık Günü Afiş Yarışması (2 Adet)
2003
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek “Mansiyon” TSE Afiş Yarışması, (Kalite konulu)
2003
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek “Sergileme” Kültür Bakanlığı, 64. Devlet Resim Heykel Yarışması (Resim Dalı)
2003
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek “Sergileme” Uludağ Üniversitesi III. Ulusal Kültür Sanat Yarışması (Afiş Dalı)
2003
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek “Mansiyon” Polis Radyosu Amblem Yarışması
2002
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Jürili Karma Sanat ve Tasarım Etkinliklerinde Kabul Edilmek “Üçüncülük” Marketing Türkiye Dergisi, 43. Copy Break, (Sayı:6, Haziran 2002)
2002
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim İş Öğretmenliği Grafik A.B.Dalı Grafik tasarım eğitiminde yaratıcı tipografi uygulamalarının öğrencilerin ürünlerine ve üst düzey düşünme becerilerine etkisi
2004
2011
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Mesleki eğitim fakültesi grafik eğitimi anabilim dalı programında yer alan tasarım derslerinin tekstil tasarım sektöründe yeterlilik düzeyi
2000
2004
DİĞER ÜYELİK VE TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ
Komisyon Üyeliği ve TemsilcilikTarih
SEDER
2008
GÖRSED
2004
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2016-2017
Güz
Lisans ANASANAT ATÖLYE
2
4
8
20
2016-2017
Güz
Lisans SANAT TARİHİ
2
0
2
30
2016-2017
Güz
Lisans FOTOĞRAF I
2
1
4
30
2016-2017
Güz
Ön Lisans TEMEL FOTOĞRAF
2
1
5
30
2016-2017
Bahar
Yüksek Lisans SANAT KAVRAMLARI VE TERİMLERİ TARTIŞMALARI
3
0
8
5
2016-2017
Bahar
Lisans ANASANAT ATÖLYE
2
4
8
20
2016-2017
Bahar
Lisans FOTOĞRAF II
2
1
4
29
2015-2016
Bahar
Ön Lisans GRAFİK DESEN
3
0
4
30
2015-2016
Bahar
Ön Lisans YAZI VE TİPOGRAFİ
2
1
4
30
2014-2015
Güz
Ön Lisans GRF-105 TEMEL FOTOĞRAF
1
2
3
10
2014-2015
Güz
Ön Lisans GRF-209 TİPOGRAFİ-I
2
2
4
30
2014-2015
Güz
Ön Lisans GRF-203 YAYIN GRAFİĞİ
2
2
4
30
2014-2015
Güz
Ön Lisans GRF-105 TEMEL FOTOĞRAF-I
1
1
2
4
2014-2015
Bahar
Lisans TET-310 TEKSTİLDE DESEN REKREASYONU
2
2
4
10
2014-2015
Bahar
Lisans TET-310 TEKSTİLDE DESEN REKREASYONU
2
2
4
10
2014-2015
Bahar
Ön Lisans GRF-208TİPOGRAFİ-II
2
2
4
31
2014-2015
Bahar
Ön Lisans GRF-206 REKLAMCILIK TEMEL VE TEKNOLOJİLERİ
1
1
3
31
2014-2015
Bahar
Ön Lisans GRF-110 TEMEL FOTOĞRAF-II
1
1
3
1
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Grafik Tasarım, Fotoğraf, Görsel Sanatlar


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr