DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü
KASTAMONU
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
ekanbur@kastamonu.edu.tr
Özel E-Posta Adresi
enginkanbur@gmail.com
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme/Yönetim ve Organizasyon
2015
Yüksek Lisans Türkiye Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme
2005
Lisans Türkiye Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme
2001
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doç. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
2018
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
2016
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Yüksekokul Müdür Yardımcısı Sivil Havacılık Yüksekokulu
2018
Bölüm Başkanı Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi
2016
Proje Koordinatörlüğü Hava Lojistik Komutanlığı/Milli Savunma Bakanlığı
2014
2016
Eğitim Koordinatörlüğü Hava Kuvvetleri Komutanlığı
2009
2014
Kalite Koordinatörlüğü Hava Kuvvetleri Komutanlığı
2004
2008
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
5
6
0
1
11
4
27
2016
0
3
4
0
0
1
0
8
2017
0
9
8
7
1
1
0
26
2018
2
4
9
1
0
1
0
17
2019
0
0
6
1
1
0
0
8
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
2
21
33
9
3
14
4
86

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, A. ve KANBUR, E. (2019). Çalışanlar Arasındaki Farklılıkların Aşırı Niteliklilik Bağlamında İncelenmesi. Uluslararası Bilim Teknoloji ve Sosyal Bilgilerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara. PDF
2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, E. ve KANBUR, A. (2019). Çalışanların İşe Yabancılaşma Düzeylerinin Demografik Özellikleri Bakımından İncelenmesi. Uluslararası Bilim Teknoloji ve Sosyal Bilgilerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara. PDF
2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kanbur, A. ve Kanbur, E. (2019). The Effect of Job Security Satisfaction on Intention to Leave. International Congress on Economics, Business and Social Sciences, Safranbolu. PDF
2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kanbur, E. ve Kanbur, A. (2019). Differences in Organizational Dissent by Demographic Characteristics. International Congress on Economics, Business and Social Sciences, Safranbolu. PDF
2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kanbur, A., Salihoğlu H. G. ve Kanbur, E. (2019).Nepotism In Turkey: Evaluation of Master’s Theses and PhD Dissertations 2. International Conference On Contemporary Issues In Business & Economics, Tokat.
2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Wershffani, K. A., Kanbur, A. ve Kanbur, E. (2019). Outcomes of Destructive Leadership in Organizational Context. 2. International Conference On Contemporary Issues In Business & Economics, Tokat.
2019
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler KANBUR, E. (2019). Hava Aracı Bakım Kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Canbek, M. ve Kanbur, E. (2019). Örgütsel Sinizmin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Yaşın Düzenleyici Rolünün İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(3), 1493-1502. PDF
2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) KANBUR, A. ve KANBUR, E. (2018). İşyerinde Siber Zorbalık Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Sınama Çalışması. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları, 38(2). PDF
2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) KANBUR, E. (2018). Effects of Narcissism on Organizational Dissent. Journal of Organizational Behavior Research, 3(1), 169-181. PDF
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KANBUR, E. ve CANBEK, M. (2018). Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Sinizm Üzerine Etkisi: Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü. Business & Management Studies: An International Journal, 6(3), 36-57. PDF
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KANBUR, E. (2018). Aşırı İş Yükünün İş ve Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisi: İşe Bağlı Gerginliğin Aracı Rolü. İş ve İnsan Dergisi, 5(2), 125-143. PDF
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KANBUR, E. (2018). Havacılık Sektöründe Psikolojik Güçlendirme, İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 14(1), 147-162. PDF
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KANBUR, E. (2018). Çalışanların Olumsuz Değerlendirilme Korkusunun Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(1), 382-402. PDF
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler CANBEK, M. ve KANBUR, E. (2018). Örgütsel Sinizmin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Yaş Faktörünün Moderatör Rolünün İncelenmesi. Business and Organization Research (International Conference), Safranbolu. PDF
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, E. ve CANBEK, M. (2018). Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Sinizm Üzerine Etkisi:Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü. Business and Organization Research (International Conference, Safranbolu. PDF
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, A. ve KANBUR, E. (2018). A Bibliometric Analysis of Master Theses in the Field of Management & Organization in Turkey: 2010-2018. International Conference on Contemporary Issues in Business & Economics (ICCIBE), Tokat. PDF
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, A. ve KANBUR, E. (2018). İş Yerinde Siber Zorbalığın Mental İyi Oluş Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. 3rd Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya. PDF
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, E. ve KANBUR, A. (2018). Presenteeism (İşte Varolamama) ile İşe Adanmışlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 3rd Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya. PDF
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, E. (2018). Birey-Örgüt Uyumunun İşe Yabancılaşma Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. 6. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara. PDF
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, E. (2018). Algılanan Örgütsel Prestijin İşe Adanma Davranışı Üzerindeki Etkisi. 6. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara. PDF
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler CANBEK, M. ve KANBUR, E. (2018). Algılanan Aşırı İş Yükünün İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin. PDF
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, E. ve CANBEK, M.(2018). Çalışanların İşe Bağlı Gerginlik Düzeylerinin Demografik Özellikleri Bağlamında İncelenmesi. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin. PDF
2018
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler KANBUR, E. (2018). Sosyal Medya Girişimciliği (Sosyal Medyanın İş Yaşamındaki Yeri içinde). İstanbul: Beta Yayıncılık.
2018
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, A ve KANBUR, E. (2018). İş Yaşamında Yeni Nesil Zorbalık: Duygusal Tükenme ve İş Doyumu Bağlamında Siber Zorbalığın İncelenmesi. 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Trabzon. PDF
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KANBUR, E. ve CANBEK, M. (2017). Examining Effects of Role Stressors Role Ambiguity and Role Conflict on Intention to Leave Organizational Identification and Perceived Individual Performance. International Journal of Disciplines Economics Administrative Sciences Studies, 3(4), 363–375. PDF
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler EROL, A. ve KANBUR, E. (2017). Uçak Bakım Örgütlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi: Çalışma Sahalarından Örnekler. Al-Farabi International Journal on Social Sciences, 1(2), 181-192. PDF
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KANBUR, E. (2017). A Research For Examining Work Alienation Through Demographic Characteristics. International Journal of Academic Value Studies, 3(16), 76-86. PDF
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KANBUR E., KANBUR, A. ve ÖZDEMİR, B. (2017). Psikolojik Dayanıklılık İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkide İş Doyumunun Aracılık Rolü: Havacılık Sektöründe Bir Araştırma. İş ve İnsan Dergisi, 4(2), 127-141. PDF
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KANBUR, E. ve ÖZDEMİR, B. (2017). Yaşam Memnuniyeti ve Öncülleri: Karadeniz Bölgesi İncelemesi. Al-Farabi International Journal on Social Science, 1(1), 147-157. PDF
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KANBUR, E., CANBEK, M ve ÖZYER, K.(2017). Çalışanların Sosyal Destek Düzeyleri İle Algıladıkları Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Tokat İl Emniyet Müdürlüğünde Bir Araştırma. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), 59,309-322. PDF
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KANBUR, E. ve ŞEN, S. (2017). X ve Y Kuşağı Çalışanlarının Kariyer Uyum Yetenekleri ve Kariyer Tatmini Açısından Karşılaştırılması. Turkish Studies, 12(12), 115-134. PDF
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KANBUR, E., ÖZYER, K. ve AKYÜZ, M. (2017). Normatif Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Vatandaşlık Üzerindeki Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS JOURNAL), 5(52), 34-42. PDF
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KANBUR, E. (2017). Psikolojik Güçlendirme ve Örgütsel Özdeşleşme Arasında Birey-Örgüt Uyumunun Aracı Rolü. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(7), 63-82. PDF
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, E. (2017). İşe Yabancılaşmanın Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. 1. Uluslararası Dmitri Yavorinitski Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi, Kiev, Ukrayna. PDF
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler CANBEK, M., KANBUR, E. ve ÖZYER, K. (2017). Çalışanların Sosyal Destek Düzeyleri ile Algıladıkları Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Tokat İl Emniyet Müdürlüğünde Bir Araştırma. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya. PDF
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, E., ÖZYER, K. ve AKYÜZ, M. (2017).Normatif Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya. PDF
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, E. ve KANBUR, A. (2017). Uluslararası Şirketlerde Bir Göç Gerçeği: Akültürasyon. Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017 (InGlobe), Antalya. PDF
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, E. (2017). Psikolojik Güçlendirmenin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisi: Birey-Örgüt Uyumunun Aracı Rolü. Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017 (InGlobe), Antalya. PDF
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, E. ve ÖZDEMİR, B. (2017). Yaşam Memnuniyeti ve Öncülleri: Karadeniz Bölgesi İncelemesi. 4. Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep. PDF
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, E. ve EROL, A. (2017). Havacılık Çalışanlarının Yaşam Doyumunun Demografik Özellikleri Bakımından İncelenmesi. 4. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep. PDF
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler EROL, A. ve KANBUR, E. (2017). Uçak Bakım Örgütlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi: Çalışma Sahalarından Örnekler. 4. Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep. PDF
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler KANBUR, E. (2017). Pozitif Örgütsel Davranış. (21. Yüzyılda Örgütsel Davranış) içinde, Beta Kitap:İstanbul.
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler KANBUR, E. ve KANBUR, A. (2017). Acculturation as a Migration Reality: What can be done inInternational Companies?(Global Issues in Social Sciences) içinde, Peter Lang: New York.
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler KANBUR, A. ve KANBUR, E. (2017). Corporate Governance Efforts in the World: Developments andPractices in G7 Countries and Turkey. (Global Issues in Social Sciences) içinde, Peter Lang: New York.
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler KANBUR, E. (2017). Havacılıkta İnsan Faktörleri. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları.
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler KANBUR, E. (2017). Havacılıkta Risk ve Risk Yönetimi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları.
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler KANBUR, E. (2017). Havacılıkta Yeşil Yönetim. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları.
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler KANBUR, E. (2017). Havacılıkta Ekip Kaynak Yönetimi. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları.
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KANBUR, E. ve EROL, A. (2017). Havacılık Çalışanlarının Yaşam Doyumunun Demografik Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(34), 50-64. PDF
2017
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, E., KANBUR, A. ve ÖZDEMİR, B. (2017). Psikolojik Dayanıklılık İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkide İş Doyumunun Aracılık Rolü: Havacılık Sektöründe Bir Araştırma. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara.
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KANBUR, E. (2016). Algılanan Örgütsel Desteğin Çalışanların İç Girişimcilik Performansları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Kafkas Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 7(14), 443–460. PDF
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KANBUR, E., CANBEK, M. ve ÖZYER, K. (2016). Örgütlerde Rol Belirsizliği ve Rol Çatışmasının Çalışanların Öz-Yeterlilik Algıları Üzerindeki Etkisi. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, 1(1): 16-34. PDF
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KANBUR, E. ve ÖZYER, K. (2016). Çalışanların Bireysel Yaratıcılık Düzeylerinin İç Girişimcilik Performanslarına Etkisi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(2): 264-275. PDF
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, E. (2016). Psikolojik Güçlendirme, İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi. 3rd International Congress on Social Sciences, China to Ardiatic, Antalya. PDF
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, E. (2016). Çalışanların Bireysel Yaratıcılık Düzeylerinin İç Girişimcilik Performansları Üzerindeki Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü. 3rd International Congress on Social Sciences, China to Ardiatic, Antalya. PDF
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler BAHAR, İ. ve KANBUR, E. (2016), New Concepts in Airport Management: Green Company and Green Airport, 3. International Aviation Management Conference, Ankara.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, E. ve GÖKALP, Ç. (2016), Fatigue Management in Aviation: An Assessment within the Scope of Aircraft Maintenance Personnel, 3. International Aviation Management Conference, Ankara.
2016
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, E. (2016), Algılanan Örgütsel Desteğin Çalışanların İç Girişimcilik Performansları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul. PDF
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KANBUR, A. ve KANBUR, E. (2015). The Effect of Leader - Member Exchange on Organizational Cynicism: The Mediating Role of Perceived Internal Status,Zeitschrift für die Welt der Türken (Journal of World of Turks), 7(2), pp. 193-216. PDF
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, A., DURSUN, K. ve KANBUR, E. (2015). Kurumsallaşmanın Bir Boyutu Olan Etik İlkelere Yöneticilerin Uyum Düzeyi Konusunda İşgören Algısı Üzerine Bir Araştırma. III. Uluslararası Turgut Özal Siyaset ve Ekonomi Kongresi, Malatya.
2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler ÖZYER, K. ve KANBUR, E. (2015). Çalışanların Bireysel Yaratıcılık Özelliklerinin İç Girişimcilik Performanslarına Etkisi. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Muğla. PDF
2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, E., EROL, A. ve ERDEM, E. (2015). Uçak Bakım Sisteminde Karşılaşılan Riskler ve Yönetimi: Havayolu İşletmelerinde Uygulama Örnekleri.3. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi (UHAT 2015), İzmir.
2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, E. ve KARAKAVUZ, H. (2015). Küresel Havayolu İşbirliklerinin Stratejik Analizi: Star Alliance, Skyteam ve Oneworld İşbirlikleri Ekseninde SWOT Analizi. 3. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi (UHAT 2015), İzmir.
2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, E., CANBEK, M. ve ÖZYER, K. (2015). Örgütlerde Rol Belirsizliği ve Rol Çatışmasının Çalışanların Öz-Yeterlilik Algıları Üzerindeki Etkisi, 3. Örgütsel Davranış Kongresi, Tokat.
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KANBUR, A. ve KANBUR, E. (2014). Yenilik Kaynaklarının Kullanılma Düzeyinde Beyaz Yakalılar Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 10 – 23. PDF
2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler EROL, Y. ve KANBUR, E. (2014). Misyon ve Vizyon İfadelerine Göre Türkiye’nin İlk 100 Büyük Şirketinin Girişimcilik Özellikleri. Business and Economics Research Journal, 5(3), 149 – 165. PDF
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler SUNAR, O., ÇÖKÜK, B. ve KANBUR, E. (2014). Avrupa Havacılık Kuralları Çerçevesinde Türkiye’de Hava Aracı Bakım Personelinin Eğitim ve Geliştirilmesi. 2. Uluslararası Hava İşletmeciliği Konferansı (INTAVIC 204), Ankara.
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, E., ÇÖKÜK, B. ve SUNAR, O. (2014). Havacılıkta Değer Yaratmak ve Yönetmek: Türkiye ve Dünyadan Örnekler. 2. Uluslararası Hava İşletmeciliği Konferansı (INTAVIC 2014), Ankara.
2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, E. ve GÖKALP, Ç. (2014). Havacılıkta Ekip Kaynak Yönetimi (CRM): Türkiye ve Dünyada Yapılan Araştırmalardan Seçmeler. V. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı (UHUK 2014), Kayseri. PDF
2014
Diğer Yayınlar KANBUR, E. (2014). Uçuş Emniyetinde Ekip Kaynak Yönetimi: Önemi, Kapsamı ve Boyutları. Uçuş ve Yer Emniyet Dergisi, Yıl: 17, Sayı: 89, ss. 20-23.
2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler ÖZYER, K., KANBUR, A., KANBUR, E., ve SEÇGİN, Y. (2013). Arkadaşlık Mutluluk Getirir Mi? İşyeri Arkadaşlığı İle İş Tükenmişliği İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. 1. Örgütsel Davranış Kongresi, Sakarya. PDF
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, E. ve SERİN, A. E. (2013). Askeri Havacılık Emniyetine Yeni Bir Yaklaşım Önerisi: Emniyet Yönetim Sistemi (SMS). 2. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi (UHAT 2013), İzmir.
2013
Diğer Yayınlar KANBUR, E. (2013). Etkin Zaman Yönetimi. Silahlı Kuvvetler Dergisi, Cilt. 132, Sayı: 417, ss.70-79.
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZYER, K. ve KANBUR, E. (2012). An Empirical Research for Examining the Path from Total Quality Management to Motivation of Managers. Zeitschrift für die Welt der Türken (Journal of World of Turks), 4(2), p.213-232.
2012
Diğer Yayınlar KANBUR, E. (2010). Motivasyon Artırıcı Güç Olarak Kariyer Yönetimi. Silahlı Kuvvetler Dergisi, Cilt. 130, Sayı: 405, ss. 64-71.
2010
Diğer Yayınlar KANBUR, E. (2009). Personel Güçlendirme (Empowerment). Hava Kuvvetleri Dergisi, 363, ss.70-75.
2009
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler KANBUR, A. ve KANBUR, E. (2008). Toplam Kalite Yönetiminin Mavi Yakalı İşgören Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Mobilya Sektöründe Ampirik Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15(1), 27-40. PDF
2008
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler AKSOY, A., KANBUR, A. ve KANBUR, E. (2008). Innovation Strategies in Organizations: An Empirical Study on a Sectorial Leader of Built-In Appliances Industry in Turkey. Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu, Antalya.
2008
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, A. ve KANBUR, E. (2008). İskender Dede’nin 150 Yıllık Markası Kebapçı İskender’in Stratejik Analizi. 3. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul. PDF
2008
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, A. ve KANBUR, E. (2008). Yöneticilerin Bakış Açısıyla İşletmelerde Yenilik Kaynaklarının Kullanılma Düzeyine İlişkin Ampirik Bir Araştırma. VII. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Çorum.
2008
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, A. ve KANBUR, E. (2008). Yeni Binyılın Başlangıcında Yönetim Anlayışında Yaşanan Dönüşümler ve Yeni Konseptler. VII. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Çorum.
2008
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, A. ve KANBUR, E. (2007). Çorum Kütüphanelerinin Yönetim Sürecinde Bilgi ve Belge Yönetimi. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Uluslararası Çorum Sempozyumu, Çorum.
2007
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, A. ve KANBUR, E. (2007). Eğitim Kurumlarında Örgütleme Süreci ve Çorum Medreseleri Açısından Değerlendirilmesi. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Uluslararası Çorum Sempozyumu, Çorum.
2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖRÜCÜ, E., KANBUR, E. ve KANBUR, A. (2007). Kamu Kuruluşlarında Verilen Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Çalışanların Verimliliğine Etkisi. Mevzuat Dergisi, 9(115), 1-10. PDF
2007
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KANBUR, A. ve KANBUR, E. (2007). Medreselerde Eğitim, Yönetim ve Organizasyon Faaliyetleri: Amasya Medreseleri Açısından Bir Değerlendirme. I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu, Amasya.
2007
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
1
15
0
16
2016
1
7
2
10
2017
0
7
8
15
2018
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
T O P L A M
2
29
10
41

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aytar, O. ve Soylu, Ş. (2017). Türk Bankacılık Sektörünün Misyon ve Vizyon İfadelerine Yönelik Bir İçerik Analiz. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 117-131.Erol, Y. ve Kanbur, E. (2014). Misyon ve Vizyon İfadelerine Göre Türkiye'nin İlk 100 Büyük Şirketinin Girişimcilik Özellikleri. Business & Economics Research Journal, 5 (3), 149- 165. 
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bayram, A., Biçkes, M. D., Karaca, M. ve Çakı, C. (2017). The Role of Mediation of the Organizational Cynicism the Relationship between Leader-Member Exchange and Job Performance: An Examination on the Elementary Teachers of Public Personnel in Central Anatolia Region. IOSR Journal of Business and Management, 19(1), 39-47.Kanbur, A. ve Kanbur, E. (2015). Lider – üye etkileĢiminin örgütsel sinizme etkisi: algılanan içsellik statüsünün aracılık rolü. Zeitschrift für die Welt der, Türken Journal of World of Turks, 7(2), 193-216.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Altuntaş, S., Dereli, T., Yılmaz, M. K., Ertürk, B. ve Demirbaş, A. (2017). Havacılık Sektöründe Bakım Kolaylığı için Yaratıcı Problem Çözme Teorisi Uygulamaları. Dokuz Eylül Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 19(55), 211-228.Kanbur, E., Erol, A., Erdem, E. (2015). Uçak Bakım Sisteminde Karşılaşılan Riskler ve Yönetimi: Havayolu İşletmelerinde Uygulama Örnekleri, III. Ulusal Havacılık
Teknolojisi Ve Uygulamaları Kongresi Bildiri Kitabı, 23-24 Ekim, İzmir, s.415-424.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karapınar, A., Korkut, S. D. ve Gedik, T. (2017). Orman Ürünleri Endüstrisinde Kalite Yönetiminin İncelenmesi (Tekirdağ, Kırklareli, Edirne Örneği). Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5, 382-399.Kanbur, E. (2005). Toplam kalite yönetimi uygulayan işletmelerde iş gören motivasyonunu etkileyen faktörler: Mobilya ve gıda sektörlerinde ampirik bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ocak, M. ve Basım, N. H. (2017). Kurumsal Girişimciliğin Öncül ve Sonuçları Üzerine Türk Sanayi Firmalarında Görgül Bir Araştırma. Business and Economics Research Journal, 8(1), 131-151.Kanbur, E. (2015). Çalışanların bireysel yaratıcılık düzeylerinin iç girişimcilik performansları üzerindeki etkisinde algılanan örgütsel desteğin aracılık rolü. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Tokat.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Nazlı, M., Kesici, E. E., Turhan, D. G. ve Arbak, H. (2017). İnovatif Firmaların İnovasyon Yönetim Perspektiflerindeki Farklılıklar: İzmir Vaka Çalışması. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 8(2), 151-173.Erol, Y. ve Kanbur, E. (2014). Misyon ve Vizyon İfadelerine Göre Türkiye'nin İlk 100 Büyük Şirketinin Girişimcilik Özellikleri. Business & Economics Research Journal, 5 (3), 149- 165.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akman, Y. (2017). Sosyal Sermaye ve Öğretmenlerin Okulları ile Özdeşleşmeleri İlişkisinde Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 263-281.Kanbur, A. ve Kanbur, E. (2015). Lider-üye etkileşiminin örgütsel sinizme etkisi: Algılanan içsellik statüsünün aracılık rolü. Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, 7(2), 193-216.
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Kanbur, A. (2017). İnsan Performansını Etkileyen Faktörler (içinde Havacılık Emniyeti ve Güvenliği). Erzurum: Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları.Kanbur, E. ve Gökalp, Ç. (2016). Havacılıkta Yorgunluk Yönetimi: Hava Aracı Bakım Personeli Kapsamında Değerlendirilmesi. III. Uluslararası Havacılık İşletmeciliği Konferansı, Ankara.
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Kanbur, A. (2017). İnsan Performansını Etkileyen Faktörler (içinde Havacılık Emniyeti ve Güvenliği). Erzurum: Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları.Kanbur, E. ve Gökalp, Ç. (2014). Havacılıkta Ekip Kaynak Yönetimi (CRM):Türkiye ve Dünyada Yapılan Araştırmalardan Seçmeler. V. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, Kayseri.         
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Kanbur, A. (2017). Havayolu İşletmelerinde Stratejik Yönetim (içinde Havayolu Yönetimi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları.Yücel, E. ve Kanbur, E. (2014). Misyon ve Vizyon İfadelerine Göre Türkiye’nin İlk 100 Büyük Şirketinin Girişimcilik Özellikleri. Business and Economics Research Journal, 5(3), 149-155.
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Kanbur, A. (2017). Havayolu İşletmelerinde Stratejik Yönetim (içinde Havayolu Yönetimi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları.Kanbur, E. ve Karakavuz, H. (2015). Küresel Havayolu İşbirliklerinin Stratejik Analizi: Star Alliance, Skyteam ve Oneworld İşbirlikleri Ekseninde Swot Analizi. III. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi Bildiri Kitabı içinde (486-498). İzmir
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Karakavuz, H. (2017). Havayolu İşbirlikleri (içinde Havayolu Yönetimi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları.Kanbur, E. ve Karakavuz, H. (2015). Küresel Hava yolu İş birliklerinin Stratejik Analizi: Star Alliance, Skyteam ve Oneworld İş birlikleri Ekseninde SWOT Analizi, 3. Ulusal havacilik teknolojisi ve uygulamalari kongresi bildiri kitabi, 486-498.
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Bükeç, M. C. (2017). Havayolu ile İlgili Temel Kavramlar (içinde Havayolu Yönetimi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları.Kanbur, E. ve Karakavuz, H. (2015). Küresel Havayolu İşbirliklerinin Stratejik Analizi: Star Alliance, Skyteam ve Oneworld İşbirlikleri Ekseninde Swot Analizi Strategic Analyze of Global Airline Alliances: Swot Analysis in the Scope of Star Alliance, Skyteam and Oneworld Alliences.
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Bükeç, M. C. (2017). Havayolu ile İlgili Temel Kavramlar (içinde Havayolu Yönetimi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları.Kanbur, E., Çökük, B. ve Sunar, N. O. (2014). Havacılıkta Değer Yaratmak ve Yönetmek: Türkiye ve Dünyadan Örnekler. II. International Aviation Management Conference, Ankara.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Elibol, F. (2017). Özel Engelli Bakım Merkezleri Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Ölçülmesi: Tokat İli Örneği. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, 2(1), 48-69.Özyer, K., Kanbur, A., Kanbur, E. ve Seçgin, Y. (2013). Arkadaşlık Mutluluk Getirir mi? İşyeri Arkadaşlığı ve Tükenmişilik Üzerine Bir Araştırma. 1. Örgütsel Davranış Kongresi, Sakarya.
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Çakır, F. ve Koçyiğit, F. (2016). Architectural and Structural Analysis of Historical Structures. Građevinar, 7, 571-580.Kanbur, A., Kanbur, E. (2007). Medreselerde Eğitim, Yönetim ve Organizasyon Faaliyetleri: Amasya Medreseleri Açısından Bir Değerlendirme, I. Amasya Araştırma Sempozyumu, 13-15 Haziran 2007, Amasya, C. II., pp. 1267-1294.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yılmaz, E. S. ve Çetinel, E. (2016). Ethics Projections in Vision and Mission: Fortune 500 the Case of Turkey. International Business Research, 9(5), 25-35.Erol, Y. ve Kanbur, E. (2014). Misyon ve Vizyon İfadelerine Göre Türkiye'nin İlk 100 Büyük Şirketinin Girişimcilik Özellikleri. Business & Economics Research Journal, 5 (3), 149- 165.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yıldız, H. (2016). Sürdürülebilirlik Bağlamında Sağlık Sektöründe İnovatif Uygulamalar: Yeşil Hastaneler. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(13), 323-340.Kanbur, A. ve Kanbur, E. (2014), Yenilik Kaynaklarının Kullanılma Düzeyinde
Beyaz Yakalılar Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi, Uluslararası Yönetim
ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1): 10-23.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ateş, A. (2016). Türkiye’deki Limanların İnternet Sitelerinde Yer Alan Misyon ve Vizyon Beyanlarının Verimlilik Odaklı İçerik Analizi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(34), 401-415.Erol, Y. ve Kanbur, E. (2014). Misyon ve vizyon ifadelerine göre Türkiye’nin ilk
100 büyük şirketinin girişimcilik özellikleri. Business and Economics Research Journal, 5(3), 149-165. 
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çetinel, E. ve Yılmaz, E. S. (2016). Vizyon Ve Misyon Bildirilerinde Cinsiyetin İzini Sürmek: Fortune Türkiye 500 Örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12, 530-544.Erol, Y. ve Kanbur, E. (2014), “Misyon ve Vizyon İfadelerine Göre Türkiye’nin İlk 100
Büyük Şirketinin Girişimcilik Özellikleri”, Business and Economics Research
Journal, Volume 5, Number 3, 149-165. 
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yıldız, B. (2016). Hizmetkâr Liderlik Algısının Lider-Üye Etkileşimi Üzerindeki Etkisi: Kamu Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(14), 499-517.Kanbur, E. ve Özyer, K. (2016). Çalıçanların bireysel yaratıcılık düzeylerinin iç
girişimcilik performanslarına etkisi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(2), 264-275.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yıldız, B. (2016). Hizmetkâr Liderlik Algısının Lider-Üye Etkileşimi Üzerindeki Etkisi: Kamu Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(14), 499-517.Kanbur, A. ve Kanbur, E. (2015). Lider – üye etkileĢiminin örgütsel sinizme
etkisi: algılanan içsellik statüsünün aracılık rolü. Zeitschrift für die Welt der,
Türken Journal of World of Turks, 7(2), 193-216.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Sevinç, A. ve Eren, Tamer (2016). İşbaşı Eğitimi Yapan İşgörenlerinin İş Algılarının Verimliliğe Etkisinin İncelenmesi: Kırıkkale İli Tekstil Sektöründe Bir Uygulama. Journal of Life Economics, Özel Sayı, 77-88.Kanbur, A., & Kanbur, E. (2008), Toplam Kalite Yönetiminin Mavi Yakalı İşgören Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Mobilya Sektöründe Ampirik Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), s.28-36 
2016
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Dilek, S. (2016). Sanayi Ekonomisi. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.Kanbur, A. ve Kanbur, E. (2008), Toplam Kalite Yönetiminin Mavi Yakalı İşgören Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Mobilya Sektöründe Ampirik Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), s.28-36 
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karaca, F. M. ve Irk, E. (2016). Özel Eğitim Okullarının Misyon-Vizyon İfadeleri ve Kurum Bilgilerinin İncelenmesi. ELMIS 2016 Uluslararası Özel Eğitim Kongresi, Konya: Palet Yayınları.Erol, Y. ve Kanbur, E. (2014). Misyon ve Vizyon İfadelerine Göre Türkiye'nin İlk 100 Büyük Şirketinin Girişimcilik Özellikleri. Business & Economics Research Journal, 5 (3), 149- 165.
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Akın, U. (2015). Okullarda Örgütsel Sinizm ve Güven İlişkisinin İncelenmesi: Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma. Eğitim ve Bilim, 40(181), 175-189.Kanbur, A. ve Kanbur, E. (2015). Lider-üye etkileşiminin örgütsel sinizme etkisi: Algılanan içsellik statüsünün aracılık rolü. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 7(2), 193-216.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Dörtyol, T. İ. (2015). Misyon İfadeleri Üzerinden Pazarlama Felsefelerinin Keşfedilmesi: Capital 500 Üzerine Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11(44), 189-203.Erol, Y. ve Kanbur, E. (2014). Misyon ve Vizyon İfadelerine Göre Türkiye'nin İlk 100 Büyük Şirketinin Girişimcilik Özellikleri. Business & Economics Research Journal, 5 (3), 149- 165.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İnce, A. R. (2015). Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Şirketinin Misyon ve Vizyon İfadelerine Göre Girişimcilik Özellikleri. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 143-155.Erol, Y. ve Kanbur, E. (2014). Misyon ve Vizyon İfadelerine Göre Türkiye’nin İlk 100 Büyük Şirketinin Girişimcilik Özellikleri. Business & Economics Research Journal, 5(3).
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kılıç, R. ve Çoban, M. (2015). Herzberg’in Motivasyon Teorisi İle Liderlik Tipleri Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(1), 365-380.Kanbur, A. ve Kanbur, E. (2008) “Toplam Kalite Yönetiminin Mavi Yakalı İşgören Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Mobilya Sektöründe Ampirik Bir Araştırma”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15 (1):27-40
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uysal, T. H. ve Yıldız, S. M. (2014). İşgören Performansı Açısından Çalışma Psikolojisinin Örgütsel Sinizme Etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29), 835-849.Kanbur, A. ve Kanbur, E. (2008). Toplam Kalite Yönetiminin Mavi Yakalı İşgören Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Mobilya Sektöründe Ampirik Bir Araştırma”, Yönetim ve Ekonomi Dergisii, 15(1), 27-40. 
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tanrıverdi, H. ve Şahin, M. A. (2014). Konaklama İşletmelerinde Kat Hizmetleri Çalışanlarının Hizmet İçi Eğitim Kalite Algısı ile Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki: İstanbul Bölgesinde Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi, 21(2), 129-140.Örücü, E., Kanbur, E. ve Kanbur, A. (2007). Kamu Kuruluşlarında Verilen Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Çalışanların Verimliliğine Etkisi”, Mevzuat Dergisi, Yıl 10, Sayı: 115.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Cihangiroğlu, N., Teke, A., Özata, M. ve Çelen, Ö. (2014). Mesleki Özendiriciler ve Kararlara Katılım Örgütsel Bağlılığı Etkiliyor Mu?. TAF Preventive Medicine Bulletin, 13(6), 437-444.Özyer, K. ve Kanbur E. (2012). Toplam kalite yönetiminden yöneticilerin motivasyonuna uzanan yolun incelenmesi üzerine ampirik bir araştırma. Zeitschrift für die Welt der Türken, 4(2), 213-232.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Soba, M., Aydemir, İ. ve Şimşek, A. (2014). Meslek Yüksekokullarında Yönetici Seçimi Üzerine Bir Uygulama: Analitik Ağ Süreci Yöntemi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(3), 179-192.Özyer, K. ve Kanbur, E. (2012). Toplam Kalite Yönetiminden Yöneticilerin Motivasyonuna Uzanan Yolun İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Zeitschrift für die Welt der Türken - Journal of World of Turks, 4(2), 213-232.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Cihangiroğlu, N., Teke, A., Özata, M. ve Çelen, Ö. (2014). Mesleki Özendiriciler ve Kararlara Katılım Örgütsel Bağlılığı Etkiliyor Mu?. TAF Preventive Medicine Bulletin, 13(6), 437-444.Özyer, K. ve Kanbur, E. (2012) “Toplam Kalite Yönetiminden Yöneticilerin Motivasyonuna Uzanan Yolun İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, Zeitschrift für die Welt der Türken, 4(2), 213-232.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Cihangiroğlu, N., Teke, A., Özata, M. ve Çelen, Ö. (2014). Mesleki Özendiriciler ve Kararlara Katılım Örgütsel Bağlılığı Etkiliyor Mu?. TAF Preventive Medicine Bulletin, 13(6), 437-444.Kanbur, E. (2005). Toplam Kalite Yönetimi Uygulayan İşletmelerde İşgören Motivasyonunu Etkiyen Faktörler; Mobilya ve Gıda Sektöründe Ampirik Bir Araştırma. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
2014
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uzun, H. (2014). Yeni Bir Kurumsal Motivasyon Örneği; Teknoloji Üretim Merkezleri. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 24(2), 179-189.Özyer, K. ve Kanbur, E. (2012). Toplam Kalite Yönetiminden Yöneticilerin Motivasyonuna Uzanan Yolun İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Journal Of World Of Turks, 4(2).
2012
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Hakmal, H., Karadağ, M. ve Demir, C. (2012). Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerine Etki Eden Faktörler: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde Bir Uygulama. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(3), 181-187.Kanbur A. ve Kanbur E. (2008). Toplam Kalite Yönetiminin Mavi Yakalı İşgören Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Mobilya Sektöründe Ampirik Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 5(1):27-40.
2012
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yumuşak, S. ve Çoban, M. (2012). Kariyer Yönetiminin Motivasyona Etkisi: Bandırma İlçesinde Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 18, 76-87.Kanbur, A., & Kanbur, E. (2008). Toplam Kalite Yönetiminin Mavi Yakalı İşgören Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Mobilya Sektöründe Ampirik Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi, 27-40.
2012
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ünsar, S. A. (2011). Motivasyonunun İşten Ayrılma Eğilimine Etkisi: Bir Alan Araştırması. Akademik Bakış Dergisi, 25, 1-15.Kanbur, A. ve Kanbur, E. (2008), “Toplam Kalite Yönetiminin Mavi Yakalı İsgören Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Mobilya Sektöründe Ampirik Bir Araştırma”,Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:15, Sayı:1, 27-40. 
2011
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aydın, A., Üçüncü, K. ve Taşdemir, T. (2010). İşletmelerde Uygulanan Toplam Kalite Yönetimi Çalışmalarının Çalışan Performansı Üzerine Etkileri. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 3(5), 41-62.Kanbur, E. (2005), Toplam Kalite Yönetimi Uygulayan İşletmelerde İşgören Motivasyonunu Etkileyen Faktörler; Mobilya Ve Gıda Sektörlerinde Ampirik
Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Balıkesir
2010
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aydın, A., Üçüncü, K. ve Taşdemir, T. (2010). İşletmelerde Uygulanan Toplam Kalite Yönetimi Çalışmalarının Çalışan Performansı Üzerine Etkileri. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 3(5), 41-62.Kanbur, A., & Kanbur, E. (2008), Toplam Kalite Yönetiminin Mavi Yakalı İşgören Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Mobilya Sektöründe Ampirik Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), s.28-36 
2010
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
10
14
0
0
0
0
0
24
2016
2
0
0
0
0
0
0
2
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
5
2
0
0
0
0
0
7
2019
1
0
0
0
0
0
0
1
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
18
16
0
0
0
0
0
34

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği 2. International Conference On Contemporary Issues In Business & EconomicsBusiness & EconomicsTokat
2019
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 1. Uluslararası Sosyal Bilimler KongresiSosyal BilimlerMardin
2018
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 6. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler KongresiSosyal BilimlerAnkara
2018
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı 3rd Eurasian Conference on Language and Social SciencesLanguage and Social SciencesAntalya
2018
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Business and Organization Research (International Conference)Business and OrganizationSafranbolu
2018
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği International Conference on Contemporary Issues in Business & Economics (ICCIBE)Business & Economics Tokat
2018
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Oturum Başkanlığı ve/veya Yardımcılığı 3rd International Congress on Social Sciences, China to Ardiatic.Sosyal BilimlerAntalya
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 3. International Aviation Management ConferenceHavacılık YönetimiAnkara
2016
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım III. Uluslararası Turgut Özal Siyaset ve Ekonomi KongresiSiyaset ve EkonomiMalatya
2015
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım Uluslararası Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği GünleriSavunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliğiAnkara
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım 2. Uluslararası Emniyet Yönetim Sistemi (SMS) KonferansıEmniyet Yönetim Sistemiİstanbul
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 2. Uluslararası Hava İşletmeciliği Konferansı (INTAVIC 2014)Hava İşletmeciliğiAnkara
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım Eurasia Business and Economics Society (EBES) ConferenceBusiness and Economicsİstanbul
2011
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım 3rd International Conference on Governance Fraud Ethics and Social ResponsibilityGovernance Fraud Ethics and Social ResponsibilityNevşehir
2011
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım The Sixth International Conference on New Directions in the HumanitiesHumanitiesİstanbul
2008
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası SempozyumuKüreselleşme, Demokratikleşme ve TürkiyeAntalya
2008
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Uluslararası Çorum SempozyumuÇorum AraştırmalarıÇorum
2007
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım Üçüncü Uluslararası Stratejik Yönetim KongresiStratejik YönetimAntalya
2007
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon KongresiYönetim ve OrganizasyonTrabzon
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım 6. Örgütsel Davranış KongresiÖrgütsel DavranışIsparta
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği 3. Örgütsel Davranış KongresiUlusal KongreTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon KongresiYönetim ve OrganizasyonMuğla
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 3. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları KongresiHavacılık Teknolojisi ve Uygulamalarıİzmir
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 3. Örgütsel Davranış KongresiÖrgütsel DavranışTokat
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım 5. Ulusal Verimlilik KongresiVerimlilik Ankara
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 3. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi (UHAT 2015)Havacılık Teknolojisi ve Uygulamalarıİzmir
2015
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım 2. Örgütsel Davranış KongresiÖrgütsel DavranışKayseri
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım V. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı (UHUK 2014)Havacılık ve UzayKayseri
2014
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 2. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi (UHAT 2013)Havacılık Teknolojisi ve Uygulamalarıİzmir
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 1. Örgütsel Davranış KongresiÖrgütsel Davranış Sakarya
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon KongresiYönetim ve OrganizasyonKütahya
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım VII. Anadolu İşletmecilik KongresiİşletmecilikÇorum
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 3. Aile İşletmeleri KongresiAile İşletmeleriİstanbul
2008
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım I. Amasya Araştırmaları SempozyumuAmasya Araştırmaları Amasya
2007
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
Avrupa Birliği Destekli Diğer Projeler [ABDP] Yardımcı Araştırmacı Erasmus + (Havacılık öğrencileri ve operasyonel personelinin yenilikçi yöntemlerle yetiştirilmesi)
2019
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Gaziosmanpaşa Üniversitesi İşletme/Yönetim ve Organizasyon Çalışanların Bireysel Yaratıcılık Düzeylerinin İç Girişimcilik Performansları Üzerindeki Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü.
2013
2015
Yüksek Lisans Balıkesir Üniversitesi İşletme Toplam Kalite Yönetimi Uygulayan İşletmelerde İşgören Motivasyonunu Etkileyen Faktörler; Mobilya ve Gıda Sektörlerinde Ampirik Bir Araştırma.
2004
2005
YÖNETİLEN TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez YazarıTez AdıTarih
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Aslıhan SEÇER Psikolojik Sermayenin Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
2018
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İşletme Ali AY Psikolojik Sözleşme Algısının İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
2017
2019
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İşletme Sakine ŞEN Çalışanların Aşırı Niteliklilik Algılarının Yenilikçi İş Davranışı Üzerindeki Etkisinde Algılanan Lider Desteğinin Aracılık Rolünü
2017
2019
YAYIN KURULU ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılISI İndekslerine Giren DergilerdeUluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Ulusal Hakemli DergilerdeDiğer DergilerdeT O P L A M
Geçmiş
0
1
0
0
1
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
1
0
1
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
1
1
0
2

Hakemlik TürüGörevAçıklamaTarih
Uluslararası (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) İndekslerine Giren Dergilerde Yayın Kurulu Üyesi Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi (WEB of Science-ESCI)
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Hakem International Journal of Social and Educational Sciences
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Hakem Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Hakem Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Hakem İş ve İnsan Dergisi
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Hakem The Journal of Academic Social Science Studies
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Hakem Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Hakem Kafkas Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Hakem Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi.
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Hakem International Journal of Operations and Logistics Management
2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayın Kurulu Üyesi İş ve İnsan Dergisi (ULAKBİM TR Dizin)
2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Hakem Business and Economics Research Journal
2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Hakem Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Hakem İletişim Araştırmaları Dergisi
2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Hakem Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi
2017
2017
JÜRİ ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılUluslararası Jüri ÜyeliğiProfesörlük Jürisi ÜyeliğiDoçentlik Jürisi ÜyeliğiYardımcı Doçentlik Jürisi ÜyeliğiDoktora Jüri ÜyeliğiYüksek Lisans Jüri ÜyeliğiProje Jüri ÜyeliğiT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
1
1
0
2
2017
0
0
0
0
1
0
0
1
2018
0
0
0
0
0
1
0
1
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
0
2
2
0
4

Jüri TürüAçıklamaTarih
Doktora Jüri Üyeliği Canbek, M. (2017). Rol Belirsizliği ve Rol Çatışmasının, İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Duygusal Zekanın Düzenleyici Rolü. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
2017
Doktora Jüri Üyeliği Açıkel, B. (2016). Eğitim Hava Sahası Karmaşıklığı ve Hava Trafik Kontrolörü İş Yükünün Gerçek Uçuş Verilerine ve Uzman Görüşleri Bağlamında Değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
2016
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği Kavuklu, H. (2018). İşyerinde Maneviyat ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.
2018
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği Güneş, T. (2016). Hava Aracı Bakım Dokümanlarının Kullanımında Emniyet ve Etkinliğin Arttırılmasına Yönelik Bir Yaklaşım. Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
2016
DİĞER ÜYELİK VE TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ
Komisyon Üyeliği ve TemsilcilikTarih
Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği
2018
Birim Atama ve Yükselme Komisyonu Üyeliği
2017
Kurum Kalite Komisyonu Üyeliği
2016
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2018-2019
Güz
Lisans Sosyal Sorumluluk Kampanyaları
6
0
4
85
2018-2019
Güz
Lisans İletişim Teknoloji ve Toplum
6
0
4
108
2018-2019
Güz
Lisans Davranış Bilimleri
3
0
4
57
2018-2019
Güz
Lisans Genel İşletme I
3
0
4
57
2018-2019
Bahar
Lisans İşletme
18
0
4
498
2018-2019
Bahar
Lisans Genel İşletme II
3
0
4
57
2017-2018
Güz
Lisans KRİZ YÖNETİMİ
3
0
3
67
2017-2018
Güz
Lisans İLETİŞİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM
3
0
3
76
2017-2018
Güz
Lisans SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI
3
0
3
83
2016-2017
Güz
Yüksek Lisans AİLE İŞLETMELERİ VE KURUMSALLAŞMA
3
0
4
5
2016-2017
Güz
Lisans ÖRGÜT KÜLTÜRÜ
3
0
4
103
2016-2017
Güz
Lisans GENEL İŞLETME
2
0
3
72
2016-2017
Güz
Lisans İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ
2
0
3
95
2016-2017
Güz
Lisans LİDERLİK VE MOTİVASYON
3
0
4
109
2016-2017
Güz
Lisans YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2
0
3
243
2016-2017
Güz
Ön Lisans HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM
3
0
4
240
2016-2017
Bahar
Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
4
0
7,5
2
2016-2017
Bahar
Lisans İŞLETME
3
0
5
321
2015-2016
Bahar
Lisans DAVRANIŞ BİLİMLERİ
2
0
3
12
2015-2016
Bahar
Lisans ÖRGÜT GELİŞTİRME VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ
3
0
5
115
2015-2016
Bahar
Lisans İŞLETME YÖNETİMİ
2
0
4
12
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, Havacılık Yönetimi, Stratejik Yönetim


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr