DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MÜZİK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03662802430
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
sakarsu@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
ÜDS
65.00
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim
2015
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bilimleri
2016
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Bölüm Başkanı Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bilimleri
2016
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
0
1
0
0
0
0
1
2014
0
0
1
0
0
0
0
1
2015
0
1
0
0
0
0
0
1
2016
0
0
0
0
0
1
0
1
2017
0
7
5
0
3
0
1
16
2018
0
0
1
0
0
0
0
1
T O P L A M
0
8
8
0
3
1
1
21

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler CUMHURİYET SONRASI MÜZİK EĞİTİMİ TERMİNOLOJİSİNİN “İLK ÖĞRETMEN OKULLARINDA MÜZİK II. DEVRE 1.2.3. SINIFLAR” KAYNAK KİTABI TEMELİNDE İNCELENMESİ
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler TÜRKİYE’DE GÜNÜMÜZ MÜZİK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ortaokul(5-8) Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Değerler Bakımından İncelenmesi.

2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ortaokul(5-8) Öğrencilerinin Müzik Dersine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Boyutlar Açısından Değerlendirilmesi(Kars İli Örneği)
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler DEĞERLER EĞİTİMİ ETKİNLİK ŞARKILARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARININ İNCELENMESİ
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 2006 YILI İLKÖĞRETİM(1-8) MÜZİK ÖĞRETİM PROGRAMI İLE YENİ YÜRÜRLÜĞE KONAN 2017 YILI İLKÖĞRETİM(1-8) MÜZİK ÖĞRETİM PROGRAMININ KARŞILAŞTIRILMASI 
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İlköğretim(1-8) Müzik Öğretimi Programı Kazanımlarının Bilişsel, Duyuşsal ve Devinişsel Açıdan İncelenmesi.

2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler DEĞERLERİN DEĞERSİZLEŞTİRİLMESİ, BUNUN EĞİTİME VE
TOPLUMSAL YAPIYA YANSIMASI
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

            

Taşköprü Musiki Kültüründe Bulunan Türkülerin Eser İncelemesi İle Yeni Ezgi Ve Türkülerin Derleme Çalışmaları.

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KASTAMONU YÖRESİNE AİT TÜRKÜLERİN
MAKAMSAL VE RİTİM ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler KASTAMONU’DA BİR KÜLTÜR ADAMI: KARAYILAN (Mahir Dağlı)
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Türkiye’de Nevruz Ve Müzik.

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Müzik Öğretim Programının, Öğrenciye Kazandırılması Hedeflenen Değerler Açısından İncelenmesi.

2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YENİLENEN 5. SINIF MÜZİK DERSİ KİTABINDAKİ ŞARKILARIN, ÇOCUKLARIN GELİŞİM DÜZEYİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler MÜZİK DERSİNDE ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler  ORTAOKUL (5-8) MÜZİK ÖĞRETİMİ PROGRAMI KAZANIMLARININ
BLOOM TAKSONOMİSİ ÇERÇEVESİNDE YAPILANDIRMACI
YAKLAŞIM İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
2017
Diğer Yayınlar Değerler Eğitimi Etkinlik Şarkıları (Müzik Öğretimi Dersi Etkinlik Kitabı
2017
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Geleneksel Müzik Ve Popüler Müziğin Sözlerindeki Değer Vurgularının Karşılaştırılması.

2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İlkokul(1-4) Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Değerler Bakımından İncelenmesi.
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Türk Müziği’nin Eşik Perdesi “Segâh” Ve Günümüz Popüler Müziği.

2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Türk Halk Müziğinde “Sipsi” Sazının Yeri, Önemi Ve Korunmasında Yardımcı Olabilecek Bazı Öneriler.

2007
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
1
1
1
3
2014
0
0
2
2
2015
0
0
0
0
2016
1
0
0
1
2017
0
1
2
3
2018
0
0
0
0
T O P L A M
2
2
5
9

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
TRT’NİN POPÜLER ÇOCUK ŞARKILARI YARIŞMASI’NDA FİNALE KALAN ESERLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ.
İlkokul(1-4) Ve Ortaokul(5-8) Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Değerler Bakımından İncelenmesi ve Değerler Eğitimine İlişkin Öğrenci Algıları,
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler TELEVİZYON REKLAMLARINDA İŞLENEN DEĞERLERİLKOKUL(1-4) MÜZİK DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ŞARKILARIN DEĞERLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar  İLKOKULLARDA UYGULANAN DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMALARININ YÖNETİCİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (KONYA-SELÇUKLU ÖRNEĞİ) İlkokul(1-4) ve Ortaokul(5-8) Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Değerler Bakımından İncelenmesi ve Değerler Eğitimine İlişkin Öğrenci Algıları.
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Effects of Songs Containing Social Messages on the Perceptions of Romani Students about Social Valuesİlkokul (1-4) muzik ders kitaplarinda
yer alan sarkilarin degerler bakimindan incelenmesi.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı.
İlköğretim 6. Sınıf Müzik Dersi, Türkiyedeki Başlıca Müzik Türleri ve Genel
Özellikleri Ünitesinde Materyal Kullanımının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi.
2014
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Geliştiren ve Uygulayanların Eğitimde Öğretim
Materyali Kullanımıyla İlgili Görüşleri.
İlköğretim 6. Sınıf Müzik Dersi, ‘Türkiye’deki Başlıca Müzik Türleri Ve Genel Özellikleri’ Ünitesinde Materyal Kullanımının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi (Kars İli Örneği).
2014
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) The Effectiveness Level of Material Use in ClassroomİLKÖĞRETİM 6. SINIF MÜZİK DERSİ, ‘TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ’ ÜNİTESİNDE MATERYAL KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ (KARS İLİ ÖRNEĞİ)
2013
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar MÜZİK EĞİTİMİNDE MATERYAL GELİŞTİRMEİLKÖĞRETİM 6. SINIF MÜZİK DERSİ, ‘TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA MÜZİK TÜRLERİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ’ ÜNİTESİNDE MATERYAL KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ (KARS İLİ ÖRNEĞİ)
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
TÜRKİYE’DE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE YAPILAN DİSİPLİNLER ARASI MÜZİK
ARAŞTIRMALARI VE SONUÇLARI.
İlköğretim 6.Sınıf Müzik Dersi,’Türkiye’deki Başlıca Müzik Türleri Ve Genel Özellikleri’ Ünitesinde Materyal Kullanımının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi (Kars İli Örneği),
2011
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
1
12
0
13
2014
0
0
0
0
0
1
0
1
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
1
1
2017
0
0
0
0
0
0
1
1
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
0
1
13
2
16

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Sanatsal ve Tasarıma Yönelik Etkinlikler Katılım 25. Üniversiteler Kış Olimpiyatı 2011Koro ÜyesiErzurum Cemal Gürsel Stadyumu
2011
Ulusal Sanatsal ve Tasarıma Yönelik Etkinlikler Katılım  Tasavvuf Müziği KonseriTasavvuf Müziği Konseri - Ud İcracısıKars İl Kültür Müdürülüğü Salonu
2014
Ulusal Sanatsal ve Tasarıma Yönelik Etkinlikler Proje Tasarımcısı ve Yöneticisi  Tasavvuf Müziği Konseri Tasavvuf Müziği Konseri- Koro ŞefiKars İl Kültür Müdürülüğü Salonu
2011
Ulusal Sanatsal ve Tasarıma Yönelik Etkinlikler Proje Tasarımcısı ve Yöneticisi Tasavvuf Müziği KonseriTasavvuf Müziği Konseri- Koro ŞefiKars İl Kültür Müdürlüğü Salonu
2010
Ulusal Sanatsal ve Tasarıma Yönelik Etkinlikler Proje Tasarımcısı ve Yöneticisi Türk Müziği Konseri Türk Müziği Konseri- Koro ŞefiKars İl Kültür Müdürlüğü Salonu
2009
Ulusal Sanatsal ve Tasarıma Yönelik Etkinlikler Katılım Hemşirelik Haftası KutlamalarıKlasik Müzik Dinletisi- SolistKafkas Üniversitesi N.L. Konferans Salonu
2007
Ulusal Sanatsal ve Tasarıma Yönelik Etkinlikler Katılım Klasik Müzik KonseriKonser- Keman İcracısı Kafkas Üniversitesi N.L. Konferans Salonu
2006
Ulusal Sanatsal ve Tasarıma Yönelik Etkinlikler Katılım Tıp Bayramı KonseriKlasik Müzik konseri- SolistKafkas Üniversitesi N.L. Konferans Salonu
2006
Ulusal Sanatsal ve Tasarıma Yönelik Etkinlikler Proje Tasarımcısı ve Yöneticisi Kağızman Kaysı FestivaliMüzik DinletisiKars Kağızman 
2005
Ulusal Sanatsal ve Tasarıma Yönelik Etkinlikler Katılım Üşüyen Kar Taneleri Altında SerenadŞiir Dinletisi- Keman İcracısıKafkas Üniversitesi Konferans Salonu
2005
Ulusal Sanatsal ve Tasarıma Yönelik Etkinlikler Proje Tasarımcısı ve Yöneticisi Öğretmenler Günü Programı Halk Müziği DinletisiHalk Müziği-Koro ŞefiKafkas Üniversitesi Konferans Salonu
2004
Ulusal Sanatsal ve Tasarıma Yönelik Etkinlikler Katılım Türk Halk Müziği KonseriKonser- Bağlama İcracısıErzurum Halk Eğiim Merkezi
2003
Ulusal Sanatsal ve Tasarıma Yönelik Etkinlikler Proje Tasarımcısı ve Yöneticisi Türk Halk Müziği KonseriKonser-Koro ŞefiErzurum Halk Eğitim Merkezi
2003
Ulusal Sanatsal ve Tasarıma Yönelik Etkinlikler Katılım Oyunun Adı Külkedisi- Müzisyen KemancıDevlet Tiyatroları OyunuErzurum Devlet Tiyatroları
2002
Uluslararası Sanat Etkinliği - Gösteri, Dinleti, Festival Organizasyonu Yönetici Türk Sanat Müziği Solo Konseri.Konser.Kastamonu Üniversitesi
2017
Uluslararası Sanat Etkinliği - Gösteri, Dinleti, Festival Organizasyonu Yönetici Türk Sanat Müziği Solo KonseriKonserKars Kafkas Üniversitesi
2016
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2017
0
0
0
2
3
0
0
0
1
6
2018
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
T O P L A M
0
0
0
4
4
0
0
0
1
9

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü Müzik Teknolojileri Uygulamaları İçin Atelye Kurulumu
2017
2018
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı  Öğretmenlik Yolunda Bilişsel Koçluk.
2016
2017
Diğer Ulusal Kurumlarca Desteklenen Projeler [UKDP] Proje Yürütücüsü ORTAOKULDA ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE, ŞARKILARLA TÜRKÇE DİL ÖĞRETİMİ PROJESİ

2017
2017
Diğer Ulusal Kurumlarca Desteklenen Projeler [UKDP] Proje Yürütücüsü Ortaokullar Arası Koro Şenliği Projesi.
2017
2017
Diğer Ulusal Kurumlarca Desteklenen Projeler [UKDP] Proje Yürütücüsü LİSELER ARASI DEĞERLER EĞİTİMİ
KORO ŞENLİĞİ PROJESİ
2017
2018
Diğer Projeler [DGRP] Proje Yürütücüsü ÜNİVERSİTEDEKİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE,
ŞARKILARLA TÜRKÇE DİL ÖĞRETİMİ PROJESİ
2017
2017
SANATSAL FAALİYET BİLGİLERİ
YılUluslararasıUlusalT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2017
0
0
0
2018
0
2
2
T O P L A M
0
2
2

Faaliyet TürüGörev TürüAçıklamaTarih
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Kişisel Etkinliklerde Bulunmak AZERBAYCAN MAHNILARI KONSERİ
2018
Yurt İçinde Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar ya da Yorum Çalışmaları Yurt İçinde Kişisel Etkinliklerde Bulunmak AZERBAYCAN'IN 100. YIL KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KONSERİ
2018
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim

İlkokul(1-4) Ve Ortaokul(5-8) Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Değerler Bakımından İncelenmesi Ve Değerler Eğitimine İlişkin Öğrenci Algıları.

2008
2015
Yüksek Lisans Kafkas Üniversitesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları

İlköğretim 6. Sınıf Müzik Dersi, ‘Türkiye’deki Başlıca Müzik Türleri Ve Genel Özellikleri’ Ünitesinde Materyal Kullanımının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi  (Kars İli Örneği).

2005
2007


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr