DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Kuzeykent Yerleşkesi
KASTAMONU
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Özel E-Posta Adresi
scaglar@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
ÜDS
73,750
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı (Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Bilim Dalı)
2008
Yüksek Lisans Türkiye Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı (Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Bilim Dalı)
2002
Lisans Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
1998
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği
2016
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Orman Mühendisliği
2010
2016
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği
2009
2010
Arş. Gör. Dr. Türkiye Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
2008
2009
Arş. Gör. Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği
2002
2008
Arş. Gör. Türkiye Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü
1999
2002
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
1
0
20
0
2
8
1
32
2015
0
0
3
0
0
1
0
4
2016
0
0
3
0
0
0
0
3
2017
0
1
0
0
0
0
0
1
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
1
1
26
0
2
9
1
40

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çağlar, S., 2017, A Study on Operation Efficiency of Manual Planting, Biological Diversity and Conservation, (BioDiCon) 10/2 (S2), (2017), page 33-44, ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print.
http://www.biodicon.com/YayinlananMakaleler/707.%2017-0715.%20MAK8.pdf 
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Caglar,S., Acar, M., 2016, The Usage Possibilities of the GIS and Google Earth to Determine the Skidding Distance of Raw Wood Materials, 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies, FETEC 2016, Book of Abstracts, Pp. 33, 02-04 June 2016, Bursa, Turkey.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Caglar,S., 2016, Productivity of the Manual Felling and CTL Operations in Artvin Forests, 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies, FETEC 2016, Book of Abstracts, Pp. 45, 02-04 June 2016, Bursa, Turkey.
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Caglar,S., 2016, Productivity of the MB Trac 900 Tractor at the Mixed Conifer Stands: An Example of Artvin Forest in Turkey, International Forestry Symposium (IFS 2016) Proceedings, Pp. 601-607, 07-10 December 2016, Kastamonu/Turkey
2016
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Caglar, S., 2015, A Study on Operation Efficiency of Manual Planting, International Scientific Forum on Rehabilitation and Restoration of Degraded Forests, Book of Abstracts, Pp. 99, June, 8-12, 2015, Astana, Kazakhstan.
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Dvorak, J., Natov, P., Szewczyk, G., Caglar, S., 2015, The propose of performance standards for forfwarders, FORMEC 2015, Forest Enginering: Makin a positive contrubution, Pp., 115-122, October 4-8, 2015, Linz, Austria. 
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Caglar, S., Altun, F., Gölbaşı, B.T., 2015, Operation Efficiency of Mini Excavators at the Terracing in Turkey, International Scientific Forum on Rehabilitation and Restoration of Degraded Forest, Book of Abstracts, Pp., 56, 8-12 June, 2015, Astana, Kazakhstan.
2015
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çağlar, S., 2015, İşçi Gücü ile Orman Yolu Dolgu Şevinde Fidan Dikimi Üzerine Bir İnceleme, Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, Sempozym Bildiriler Kitabı Sy. 102-115, 4-6 Haziran, 2015, Ilgaz, Çankırı.
2015
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Caglar,S., 2014, A review on the forest skyline usage possibilities after the forest wildfires in Turkey, International Forest Fire Conference in Black Sea Region, Pp. 72-80, November 6-8th, 2014, Kastamonu-Turkey.
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Caglar,S., Yılmaz R., 2013, A Study on The Forest Machines Efficiency and Mechanization Level at Primer Transport of Raw Wood Material in Artvin Forests, FORMEC 2013, Techniques for Sustainable Management, 46th International Symposium on Forestry Mechanization, CD Proceeding, 30 Sept - 2 Oct 2013, Stralsund, Germany.
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Caglar,S., 2013, An Evaluation of the Estimated and Realized Cost of Forest Road: (Examples of Artvin Regional Directorate of Forestry), International Caucasian Forestry Symposium, Pp. 18-25, 24-26 October, 2013, Artvin, Turkey.
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çalışkan, E., Çağlar, S., 2011, Odun Hammaddesi Taşımasında Karınca Kolonisi Optimizasyonun Kullanılması, KSÜ, Orman Fakültesi, I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Sy. 699-708, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş.
2011
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çağlar, S., Çalışkan E., 2011, Orman Yolu İnşaatında Çevreye Duyarlı Kaya Kazısı Tekniği: Kaya Çatlatma Yöntemi ve Kullanım Olanakları, KSÜ, Orman Fakültesi, I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Sy. 802-812, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş.
2011
Diğer Yayınlar

Acar, H. H., Coşkun, N., Çağlar, S., Dursun, E., 2011, Orman Yol Güzergâhlarındaki Zemin Klâslarının Jeofizik Yöntemlerle Belirlenmesi, Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl: 48, Sayı: 1-2-3 Ocak-Şubat-Mart 2011, ISSN: 1301-3572, Orman Mühendisleri Odası, Ankara.

2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Çalışkan, E., Çağlar, S., 2010, An Assessment of Physiological Workload of Forest Workers in Felling Operations, African Journal of Biotechnology, Vol. 9(35), pp. 5651-5658, 30 August, 2010. ISSN 1684–5315.
2010
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Caglar, S., 2010, An Evaluation of Forest Harvesting Residues as Energy Production Reseource in Turkey, FORMEC 2010, Forest Engineering: Meeting the Needs of the Society and the Environment, in CD Proceeding, 11-14 July, 2010, Padova, Italy.
2010
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çalışkan, E., Caglar,S., 2010, The Implementation of Route Network Analysis to Wood Raw Material of Transportation, FORMEC 2010, Forest Engineering: Meeting the Needs of the Society and the Environment, in CD Proceeding, Poster, July 11–14, 2010, Padova, Italy.
2010
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çalışkan, E., Çağlar, S., 2010, Orman Yolu Yapım Çalışmalarının Çevreye Verdiği Zararların Değerlendirilmesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, III. Ulusal Karadeniz  Ormancılık Kongresi, Cilt: II, Sy. 564-570, 20-22 Mayıs 2010, Artvin. 
2010
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Caglar,S., Acar, H.H., 2009, A Review on The Forest Skylines and Their Productivities at Mountainously Eastern Black Sea Region of Turkey, FORMEC 2009, 42. International Symposium on Forestry Mechanization, Czech University of Life Sciences Prague, Proceeding page 25-30, ISBN: 978-80-213-1939-4. June 21– 24, 2009, Kostelec and Cernymi Iesy, Prague, Czech Republic.
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Caglar,S., Acar H.H., Kesimal A., 2009, An Investigation on Environmental Effects of The Rock Blasting at Forest Road Constructions in Turkey, Poster,  XIII. World Forestry Congress (XIII. WFC 2009), 18-25 October 2009, Buenos Aires, Argentina.
2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çağlar, S., Acar, H.H., 2009, Ülkemizde Uygulanan Orman Yolu Standart ve Eğimlerinin FAO Kriterleri ve Bazı AB Ülkeleri Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, ISSN: 1300-6053, 2009, Cilt 10, Sayı: 1, Sayfa: 1-8, Artvin.
2009
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Caglar, S., 2008, An Investigation on Productivity of Gantner Yarder at Windblown Forest Stand in Turkey, Poster presentation, Proceedings of FORMEC 2008, 41. Internation Symposium, 2-5th June, 2008, Pp. 258, Schmallenberg, Germany.
2008
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Türk, Y., Çağlar, S., 2008, Orman Yolu Hidrolik Sanat Yapılarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yazılımı ile Boyutlandırılması, Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi, VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, Bildiriler Kitabı, sy.156-165, 8-9 Mayıs 2008, Düzce.
2008
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çağlar, S., Türk, Y., 2008, Orman Yolu Yapımında Bazı Teknik ve Çevresel Sorunlar (Doğu Karadeniz Yöresi Örneği), Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi, VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, Bildiriler Kitabı, sy. 173-180, 8-9 Mayıs 2008, Düzce.
2008
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Caglar,S., Acar H.H., Çalişkan E., 2007, An Examination on Machine Extraction Systems in Turkish Forestry, Annals Of Warsaw Agricultural University (SGGW), 6th Conference On  Agricultural And Forest Engineering, 14-15 June 2007, pp.249, Warsaw, Poland.
2007
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Caglar,S., Acar H.H., Kesimal A., 2007, An Evaluation of Rock Blasting and Its Environmental Effects at Forest Road Construction in Turkey, Annals Of Warsaw Agricultural University (SGGW), 6th Conference On  Agricultural And Forest Engineering, 14-15 June 2007, Pp.251, Warsaw, Poland.
2007
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çalişkan E., Caglar,S., Acar H.H., 2007, An Evaluation on Cable Yarding Systems in Turkish Forestry, Annals of Warsaw Agricultural University (SGGW), 6th Conference On  Agricultural And Forest Engineering, 14-15 June 2007, Pp.255, Warsaw, Poland. 
2007
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çalışkan, E., Caglar,S., Acar, H.H., 2007, Newly Developed Technologies in the Forest Skylines Used For Primer Wood Transport at the Mountainously Terrain, Proceeding of International Symposium, Bottlenecks, Solutions, and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources, The 150th Anniversary of Forestry Education in Turkey. Poster, presentation, Pp. 1150- 1161, 17-19 October 2007, İstanbul, Turkey.
2007
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Caglar,S., Acar, H.H., 2006, An Evaluation on the Environmental Effects Induced by the Rock Blasting in Forest Road Construction at Rock Areas in Turkey, Proceedings of the 29th Council on Forest Engineering Conference, Pp. 273-281, July 30-August 2, 2006, Coeur d’Alene, Idaho, America (USA). 
2006
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çağlar, S., Acar, H.H., Kesimal, A., 2006, Orman Yolu İnşaatlarında Kaya Patlatmanın Çevresel Etkilerinin İrdelenmesi, Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s. 253–258, 14-16 Eylül 2006, Trabzon.
2006
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Acar, H.H., Caglar,S., Şentürk, N., 2005, The Environmental Impacts of Forest Road Construction in Steep Terrain And Rocky Places in Turkey, Internastional Scientific Conference, Ecological, Ergonomic and Economical Optimisation of Forest Utilization in Sustainable Forest Management, Pp. 91-97, June 15-18, 2005, Krakow, Poland.

2005
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çalışkan, E., Caglar,S., Acar, H.H., 2005, An Investigation on The Time Study And Productivitiy Of Koller K300 Mobile Yarder in Turkey, International Scientific Conference, Ecological, Ergonomic and Economical Optimisation of Forest Utilization in Sustainable Forest Management, Pp. 409-415, June 15-18, 2005, Krakow, Poland.
2005
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çağlar, S., Acar, H.H., Koller K300 Orman Hava Hattı ile Bölmeden Çıkarmada Çalışma Verimi Üzerine Bir İnceleme, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi Dergisi, ISSN 1300-6053, 2005, Cilt 6, Sayı: 1-2, sy113-120, Artvin.
2005
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çağlar, S., Acar, H.H., 2005, Ladin Meşcerelerinde Üretilen Tomrukların Koller K300 Hava Hattı ile Bölmeden Çıkarılması, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Ladin Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Cilt II, s. 800- 808, 20-22 Ekim 2005, Trabzon.
2005
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Acar, H.H., Eker, M., Çağlar, S., 2005, Orman Yolu Yapımında Zemin Yapısının Tespitinde Bazı Jeofizik Yöntemlerden Yararlanma Olanakları, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 1. Çevre ve Ormancılık Şurası Bildiriler Kitabı, II. Cilt, sy. 464–471, 21–24 Mart 2005, Antalya, Türkiye.

2005
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çağlar,S., Acar,H.H., 2004, The Productivity of Koller K300 Yarder in Turkish Forestry, International Scientific Conference, Forest Engineering: New Techniques, Technologies and The Environment, Pp. 50-57, October 5 – 10, 2004, Lviv, Ukraine.
2004
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Topalak, Ö.,Çağlar, S., Acar, H.H., 2003, The Productivity of The Yarders in Turkish Forestry, XII World Forestry Congress, Congress Proceedings A, Voluntary papers No:0695, September 21 to 28th 2003, Quebec, Canada.
2003
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Topalak,Ö., Caglar,S., Acar,H.H., 2003, Forest Skylines for Different Distances In Turkish Forestry, XXXI. International Forestry Students (IFSS) Symposium, 1st-15th September 2003, Proceedings of Symposium, İstanbul / Türkiye.
2003
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çağlar, S., Karaman,A., Acar,H.H., 2003 An Investigation on Logging By Baco and Gantner Skylines, XXXI. International Forestry Students (IFSS) Symposium, 1st-15th September 2003, Proceedings of Symposium, 106-113 p., İstanbul / Türkiye.
2003
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Eker, M., Acar, H. H., Karaman, A., Çağlar, S., Gantner Skyline For Timber Extraction in Turkish Forestry, Workshop on New Trends in Wood Harvesting with Cable Systems for Sustainable Forest Management in the Mountains, 18-24 June 2001, 121-128p., Ossiach, Austria. 
2001
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
4
2
2
8
2015
4
0
0
4
2016
4
2
1
7
2017
3
1
0
4
2018
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
T O P L A M
15
5
3
23

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Gumus, Selcuk, and Taha Yasin Hatay. "A COST EFFECTIVENESS APPROACH FOR CONFIGURATION OF FEASIBLE SKYLINE YARDER FOR SPECIFIC FOREST REGIONS." FEB-FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN (2017): 4656.Çağlar, Sadık, and H. Hulusi Acar. "AN INVESTIGATION ON THE TIME STUDY AND PRODUCTIVITY OF KOLLER K300 MOBILE YARDER." Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 6.1 (2005): 113-120.
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Jaco-Pierre van der Merwe, Reino Pulkki, Pierre Ackerman & Dirk Längin (2017): The impact of log surface damage caused by harvester Eucalyptus debarking on pulp value recovery, Southern Forests: a Journal of Forest Science,(2017):1-9.
DOI:10.2989/20702620.2016.1275836
Çalıskan, Erhan, and Sadık Çaglar. "An assessment of physiological workload of forest workers in felling operations." African Journal of Biotechnology 9.35 (2010).
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Grzywiński, Witold, et al. "Does body posture during tree felling influence the physiological load of a chainsaw operator?." Annals of Agricultural and Environmental Medicine (2017): 0-0.Çalıskan, Erhan, and Sadık Çaglar. "An assessment of physiological workload of forest workers in felling operations." African Journal of Biotechnology 9.35 (2010).
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Mesa Sierra, J. 2016, Condiciones de trabajo en dos empresas del sector forestal, ubicadas en los departamentos de Cundinamarca y Amazonas. Enero-Julio, 2016, Doctoral dissertation, Facultad de Enfermería, Maestría en Salud y Seguridad en el Trabajo, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Çalıskan, Erhan, and Sadık Çaglar. "An assessment of physiological workload of forest workers in felling operations." African Journal of Biotechnology 9.35 (2010).
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Lindroos, Ola, and Raffaele Cavalli. "Cable yarding productivity models: a systematic review over the period 2000–2011." International Journal of Forest Engineering 27.2 (2016): 79-94.Eker, M., Acar, H. H., Karaman, A., Çağlar, S., Gantner Skyline For Timber Extraction in Turkish Forestry, Workshop on New Trends in Wood Harvesting with Cable Systems for Sustainable Forest Management in the Mountains, 18-24 June 2001, 121-128p., Ossiach, Austria. http://www.fao.org/docrep/004/y9351e/Y9351E16.htm 
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Mesa Sierra, Jacqueline. Condiciones de trabajo en dos empresas del sector forestal, ubicadas en los departamentos de Cundinamarca y Amazonas. Enero-Julio, 2016. Diss. Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá.Çalıskan, Erhan, and Sadık Çaglar. "An assessment of physiological workload of forest workers in felling operations." African Journal of Biotechnology 9.35 (2010).
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) van der Merwe, Jaco-Pierre, et al. "The impact of mechanical log surface damage on chip size uniformity during debranching and debarking Eucalyptus pulpwood logs using a single-grip harvester." Southern Forests: a Journal of Forest Science 78.2 (2016): 159-167.Çalıskan, Erhan, and Sadık Çaglar. "An assessment of physiological workload of forest workers in felling operations." African Journal of Biotechnology 9.35 (2010).
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Grzywiński, Witold, et al. "The prevalence of self-reported musculoskeletal symptoms among loggers in Poland." International Journal of Industrial Ergonomics 52 (2016): 12-17.Çalıskan, Erhan, and Sadık Çaglar. "An assessment of physiological workload of forest workers in felling operations." African Journal of Biotechnology 9.35 (2010).
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uzun Nakliyat Araçlarının Kullanımına Uygun A Tipi Orman Yolu Planlanacak Geçkilerin Belirlenmesi: Küre Orman İşletme Şefliği Örneği, Kastamonu Uni., Orman Fakültesi Dergisi, 2016, 16 (2): 474-484Çağlar, S., and Acar, H.,H. 2005. Koller K300 Orman Hava Hattı ile Bölmeden Çıkarmada Çalışma Verimi Üzerine Bir İnceleme, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi 6.1: 113-120.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Mesa Sierra, Jacqueline. Condiciones de trabajo en dos empresas del sector forestal, ubicadas en los departamentos de Cundinamarca y Amazonas. Enero-Julio, 2016. Diss. Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá.
http://www.bdigital.unal.edu.co/57412/1/35479767.2017.pdf 
Çalıskan, Erhan, and Sadık Çaglar. "An assessment of physiological workload of forest workers in felling operations." African Journal of Biotechnology 9.35 (2010).
2016
Ulusal Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yüksel, Mehmet. Orman yol inşaatlarının Sarıçam'da çap artımına etkisinin araştırılması: Artvin madenler orman işletme şefliği örneği. MS thesis. Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016.Çağlar, Sadık, and H. Hulusi Acar. "An Evaluation on the Environmental Effects Induced by the Rock Blasting in Forest Road Construction at Rock Areas in Turkey." Proceedings of The 29th Council on Forest Engineering Conference. 2006.
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Grzywinski, Witold, et al. "The prevalence of self-reported musculoskeletal symptoms among loggers in Poland." International Journal of Industrial Ergonomics 30 (2015): 1e6.Çalıskan, Erhan, and Sadık Çaglar. "An assessment of physiological workload of forest workers in felling operations." African Journal of Biotechnology 9.35 (2010).
2015
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) van der Merwe, Jaco-Pierre, Reino Pulkki, and Pierre Ackerman. "Fibre losses during debranching and debarking of Eucalyptus pulp logs using a single-grip harvester." Southern Forests: a Journal of Forest Science 77.4 (2015): 309-313.Çalıskan, Erhan, and Sadık Çaglar. "An assessment of physiological workload of forest workers in felling operations." African Journal of Biotechnology 9.35 (2010).
2015
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Souza, Amaury Paulo de, et al. "PRODUCTION TARGETS FOR WORKERS IN FOREST HARVESTING." Revista Árvore 39.4 (2015): 713-722.Çalıskan, Erhan, and Sadık Çaglar. "An assessment of physiological workload of forest workers in felling operations." African Journal of Biotechnology 9.35 (2010).
2015
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Eroglu, Habip, Rahmi Yilmaz, and Yildirim Kayacan. "A Study on Determining the Physical Workload of the Forest Harvesting and Nursery-Afforestation Workers." Anthropologist 21.1-2 (2015): 168-181.Çalıskan, Erhan, and Sadık Çaglar. "An assessment of physiological workload of forest workers in felling operations." African Journal of Biotechnology 9.35 (2010).
2015
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Apud, E., et al. "Ergonomics and Labor in Forestry." Tropical Forestry Handbook(2014): 1-81.Çalıskan, Erhan, and Sadık Çaglar. "An assessment of physiological workload of forest workers in felling operations." African Journal of Biotechnology 9.35 (2010).
2014
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Nutto, Leif, et al. "Ergonomic aspects and productivity of different pruning tools for a first pruning lift of Eucalyptus grandis Hill ex Maiden." Silva Fennica 47.4 (2013): 1-14.Çalıskan, Erhan, and Sadık Çaglar. "An assessment of physiological workload of forest workers in felling operations." African Journal of Biotechnology 9.35 (2010).
2013
Ulusal Atıflar Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Eroğlu, Habip, et al. "Artvin yöresinde odun hammaddesi üretim ve fidanlık-ağaçlandırma işçilerinin izometrik kuvvet değerlerinin ve vücut kompozisyonlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma." Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 14.1 (2013): 126-135.Çalıskan, Erhan, and Sadık Çaglar. "An assessment of physiological workload of forest workers in felling operations." African Journal of Biotechnology 9.35 (2010).
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Acar, H. Hulusi, Habip Eroğlu, and M. Sinan Özkaya. "AN INVESTIGATION ON ROUNDWOOD EXTRACTION AND DETERMINATION OF THE PHYSICAL DAMAGES ON RESIDUAL TREES AND SEEDLINGS DUE TO LOGGING OPERATION USING URUS MIII FOREST SKYLINE ON SNOW." Proceeding of the FORMEC Coneference “Forest Engineering: meeting the Needs of the Society and the Environment. 2010.Eker, M., Acar, H. H., Karaman, A., Çağlar, S., Gantner Skyline For Timber Extraction in Turkish Forestry, Workshop on New Trends in Wood Harvesting with Cable Systems for Sustainable Forest Management in the Mountains, 18-24 June 2001, 121-128p., Ossiach, Austria. http://www.fao.org/docrep/004/y9351e/Y9351E16.htm 
2010
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Eroglu, Habip, et al. "An investigation on roundwood extraction of Fagus orientalis lipsky, Abies nordmanniana (Stew.) Spach. and Picea orientalis (L.) Link. by Urus M III forest skyline on snow." African Journal of Biotechnology8.6 (2009).Eker, M., Acar, H. H., Karaman, A., Çağlar, S., Gantner Skyline For Timber Extraction in Turkish Forestry, Workshop on New Trends in Wood Harvesting with Cable Systems for Sustainable Forest Management in the Mountains, 18-24 June 2001, 121-128p., Ossiach, Austria. http://www.fao.org/docrep/004/y9351e/Y9351E16.htm
2009
Ulusal Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Acar, H. H. "An evaluation of forest road standards and road gradients in Turkey in view of FAO criteria and some EU practices." Artvin Çoruh Üiversitesi Orman Fakültesi Dergisi 10.1 (2009): 1-8.Çağlar, Sadık, and H. Hulusi Acar. "An Evaluation on the Environmental Effects Induced by the Rock Blasting in Forest Road Construction at Rock Areas in Turkey." Proceedings of The 29th Council on Forest Engineering Conference. 2006.
2009
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Raffaele, Cavalli, and L. Daniele. "Firewood cable yarding on steep terrain in alpine conditions." FORMEC 2006 (2006): 144.Eker, M., Acar, H. H., Karaman, A., Çağlar, S., Gantner Skyline For Timber Extraction in Turkish Forestry, Workshop on New Trends in Wood Harvesting with Cable Systems for Sustainable Forest Management in the Mountains, 18-24 June 2001, 121-128p., Ossiach, Austria. http://www.fao.org/docrep/004/y9351e/Y9351E16.htm
2006
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Owende, P. M. O., et al. "Operations protocol for eco-efficient wood harvesting on sensitive sites." Ecowood Partnership 74 (2002).Eker, M., Acar, H. H., Karaman, A., Çağlar, S., Gantner Skyline For Timber Extraction in Turkish Forestry, Workshop on New Trends in Wood Harvesting with Cable Systems for Sustainable Forest Management in the Mountains, 18-24 June 2001, 121-128p., Ossiach, Austria. 
 http://www.fao.org/docrep/004/y9351e/Y9351E16.htm 
2002
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
1
0
0
0
0
0
0
1
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
1
0
0
0
0
0
0
1
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
2
0
0
0
0
0
0
2

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Eğitici Olmak ya da Sanatsal Bir Performansta Bulunmak
ERASMUS+ Ders Verme Hareketliliği
ERASMUS+ STAFF MOBILITY FOR TEACHING 

Harvesting and Mechanized Extarction Systems in Turkey,
Forest Road Construction Techniques, Rock Blasting and Its Environmental Effects in Turkey 
Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Agriculture,
Forestry and Natural Environment, Selanik, YUNANİSTAN
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Başkanı FOREST IN CLIMATE CHANGEOrmanlar ve İklim Değişimi temalı yaz okulu projesi, IUFRO, TFE in FS LI tarafından desteklenmiştir. Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin, TÜRKİYE
2013
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
2
1
0
0
0
0
3
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
2
1
0
0
0
0
3

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Doğu Karadeniz Yöresindeki Orman Yol Yapım 
2010
2012
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Orman Yolları Yapımında Kaya Patlatma Tekniği ve Çevresel Etkileri Üzerine Bir Araştırma, KTÜ-BAP Kod No: 2005.113.001.5 208s., Trabzon
2005
2008
Diğer Ulusal Kurumlarca Desteklenen Projeler [UKDP] Yardımcı Araştırmacı Dağlık ve Kayalık Arazide Orman Yolu Yapımında Kaya Patlatma Tekniğinin Çevresel Açıdan İncelenmesi,OGM Proje Kod No: 2006A050090, 168 s., Ankara.
2006
2008
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği ABD Orman Yolları Yapımında Kaya Patlatma Tekniği ve Çevresel Etkileri Üzerine Bir Araştırma
2002
2008
Yüksek Lisans Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği ABD Artvin Yöresi Ormanlarında Vinçli Hava Hatları ile Bölmeden Çıkarmanın Çalışma Verimi Açısından İncelenmesi
1999
2002
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2016-2017
Güz
Yüksek Lisans YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
0
2
2016-2017
Güz
Yüksek Lisans YÜKSEK LİSANS TEZİ
0
0
60
2
2016-2017
Güz
Yüksek Lisans ORMANCILIK MEKANİZASYONU VE VERİMLİLİĞİ
3
0
7,5
2
2016-2017
Güz
Yüksek Lisans ORMAN YOLLARI- EROZYON İLİŞKİSİ
3
0
7,5
5
2016-2017
Güz
Lisans ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ
2
0
3
47
2016-2017
Bahar
Yüksek Lisans ORMANCILIKTA VİNÇLİ HAVA HATLARI
3
0
7,5
3
2016-2017
Bahar
Yüksek Lisans ORMANCILIKTA MODERN BÖLMEDEN ÇIKARMA TEKNİKLERİ
3
0
7,5
5
2016-2017
Bahar
Yüksek Lisans YÜKSEK LİSANS TEZİ
0
0
60
2
2016-2017
Bahar
Yüksek Lisans YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ
0
0
7,5
2
2016-2017
Bahar
Yüksek Lisans YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
0
2
2016-2017
Bahar
Lisans ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ
2
2
5
25
2016-2017
Bahar
Lisans ORMANCILIKTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
2
1
4
31
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Orman Yolu İnşaatı ve Planlanması, Nakliyat Planlaması, Transport Teknikleri, Mekanizasyon, Ormancılık İş Bilgisi ve Ergonomi, İş Etüdü ve Planlanması


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr