DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03662803725
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Atatürk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
2016
Yüksek Lisans Türkiye Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme
2012
Lisans Türkiye Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği
2009
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği
2017
2017
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği
2017
Arş. Gör. Türkiye Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği
2010
2016
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
3
0
0
2
2
0
7
2015
0
0
0
0
1
0
0
1
2016
0
0
0
2
2
0
0
4
2017
0
2
7
4
0
0
0
13
2018
0
2
3
4
1
0
0
10
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
7
10
10
6
2
0
35

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler AKKUŞ, Ç . (2018). Turistik Satın Alma Karar Sürecinde Bedava Etkisi: Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 15 (2), 386-403. DOI: 10.24010/soid.453185
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2018). Kış Turizmi Destinasyonu Paydaşlarının Çevre Yönetimine İlişkin Algılarının Nitel Bir Yöntemle Çözümlenmesi, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 117-135. 
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akkuş, Ç. & Akkuş, G. (2018). Geleneksel Evlerin Turizme Kazandırılması: Kastamonu-Karabük/Safranbolu Karşılaştırması, 4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19-21 Temmuz 2018, Kastamonu
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akkuş, Ç. (2018). Restoran Atmosferi Algısı Ve Sosyal Medya Kullanımı İlişkisi, Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 3-5 Mayıs 2018, Ankara. 
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akkuş, Ç. (2018). Geleneksel Sivil Mimari Unsurlarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanmasında Bölge Halkının Tutumu , Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 3-5 Mayıs 2018, Ankara. 
2018
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Akkuş, Ç. & Bayraktar, Y. (2018). Evaluation of Rural Architecture Samples From Northeast Anatolia, Eds. Çetin AKKUŞ & Gülizar AKKUŞ, (pp. 89-101), UK: Cambridge Scholar Publishing.
2018
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Akkuş, Ç. (2018). A Prominent Destination in Rural Tourism: Erzurum, Eds. Çetin AKKUŞ & Gülizar AKKUŞ, (pp. 15-26), UK: Cambridge Scholar Publishing.
2018
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Akkuş, Ç. (2018). “Toplum Temelli Turizm”, (Editör Şule AYDIN), Alternatif Turizm, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
2018
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Akkuş, Ç. & Akkuş, G. (2018). Selected Studies on Rural Tourism and Development, Cambridge Scholars Puslishing ISBN: 978-1-5275-0793-7 
2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2018). Tarihi Turistik Alanlarda Kullanılan Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(1), 83-104. 
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akkuş, Ç., Akkuş, G., Bayraktar, Y. (2017). Somut Kültürel Mirası Koruma Çalışmaları: Erzincan-Kemaliye Sit Alanı, Turkish Studies, 12(35), 1-12. 
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Testing and Verification of the Zero-Price Effect in Touristic Products
Journal of Hotel & Business Management, Cilt:6, Sayı:1
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2017). TARİHİ ALANLARDA KULLANILAN MOBİL ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ,1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (USOS), 18-24 September 2017, Malaga-Spain.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akkuş, Ç., Akkuş, G. & Bayraktar, Y. (2017). YEREL HALKIN KÜLTÜREL MİRASI KORUMAYA KATILMA KONUSUNDAKİ ALGI VE TUTUMLARI: ERZİNCAN-KEMALİYE SİT ALANINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (USOS), 18-24 September 2017, Malaga-Spain.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2017). Geleneksel Erzurum Evlerinin Mimari Özellikleri ve Koruma Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme, International Congress on Cultural Heritage and Tourism, 19-21 May 2017, Selçuklu-Konya-Turkey.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akkuş, G., Akkuş, Ç. & Aksakallı, Z. (2017). IMPACT OF TOURISTS' PERCEPTIONS OF CULTURAL DESTINATION COMPETITIVENESS ON FUTURE BEHAVIORAL INTENTIONS, 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (USOS), 18-24 September 2017, Malaga-Spain.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2017). Destinasyon Paydaşlarının Çevre Yönetimine İlişkin Algıları, 1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 23-25 Kasım 2017, Kastamonu, Türkiye
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akkuş, Ç. & Akkuş, G. (2017). Turistik Tüketici Davranışlarını Etkileyen Bilişsel Tuzaklarin Gözlem Tekniği İle İncelenmesi, 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürülebilirlik Kongresi (FUTOURISM), 28-30 Eylül 2017, Mersin-Türkiye.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2017).Artırılmış Gerçekliğin Akış Deneyimine Etkisi: Hatay Arkeoloji Müzesi Örneği, 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürülebilirlik Kongresi (FUTOURISM), 28-30 Eylül 2017, Mersin-Türkiye.
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler AKKUŞ, Çetin (2017). “Bar - İçki”, (Ed. Gökalp Nuri SELÇUK, Nilgün BİLİCİ), Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler AKKUŞ, Çetin (2017). “Servis”, (Ed. Gökalp Nuri SELÇUK, Nilgün BİLİCİ), Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler AKKUŞ, Çetin (2017). “Menü Planlama”, (Ed. Gökalp Nuri SELÇUK, Nilgün BİLİCİ), Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler AKKUŞ, Çetin (2017). “Yiyecek İçecek İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon”, (Ed. Gökalp Nuri SELÇUK, Nilgün BİLİCİ), Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler AKKUŞ, Çetin (2016). “Kat Hizmetlerinde Zemin Temizliği”, (Ed. Abdülkadir Koşan), Kat Hizmetleri Yönetimi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
2016
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler AKKUŞ, Gülizar, AKKUŞ, Çetin, SELÇUK, Gökalp, N., (2016). Turizmde Staj Uygulamaları:
Otel Yöneticilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesine Yönelik İstanbul ve Antalya İllerinde Bir Araştırma, Araştırma-İnceleme Kitabı.
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler AKKUŞ, Çetin ve AKKUŞ, Gülizar (2016). “Turizm Sektörü Kobilerinin e-CRM Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi ve KOBİ Özelliklerine Göre Farklılıklarının İncelenmesi”, İşletme Araştırmaları Dergisi (İSARDER), Cilt: 8, Sayı: 1, ss. 380-412.
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler AKKUŞ, Gülizar ve AKKUŞ, Çetin (2016). “Erzurum İli Potansiyel Turistik Arz Kaynaklarının İncelenmesi”
IUJEAS, Cilt: 1, Sayı: 1, ss. 99-119
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler AKKUŞ, Gülizar ve AKKUŞ, Çetin (2015). “Erzurum İli Turizm İşletmeleri Web Kullanımı ve Web Sitelerinin Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 3, ss. 441-458.
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler AKKUŞ, Gülizar, YAPRAKLI, Şükrü, AKKUŞ, Çetin (2014). “Online Müşteri Deneyiminin Güvene Etkisi: Online Alışveriş Yapan Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma”, The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Cilt: Autumn III, Sayı: 29, ss. 403-425.
2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÜNAL, Sevtap, AKKUŞ, Gülizar, AKKUŞ, Çetin (2014). “Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi”, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, Sayı:1, ss. 23-49.
2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler AKKUŞ, Çetin ve CENGİZ, Gülizar (2013). “Beş Yıldızlı Otel Restoranları Müşteri Memnuniyeti: Erzurum İlinde Bir Araştırma”, E-journal of Yaşar University, Cilt: 8, Sayı: 31, ss. 5229-5252.
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ELMAS, Bekir, AKKUŞ, Çetin, CENGİZ, Gülizar (2013). “Erzurum İli Temel ve Destekleyici Turistik Ürün Çeşitlerinin Değerlendirilmesi”, European University of Lefke Journal of Social Sciences,Cilt: 4, Sayı: 1, ss.84-109.
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler ELMAS, Bekir, CENGİZ, Gülizar, AKKUŞ, Çetin (2013). “Erzurum İli Turizm İşletmeleri Web Sitelerinin
Değerlendirilmesi”, 14. Ulusal Turizm Kongresi, ss. 303-322.
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler CENGİZ, Gülizar ve AKKUŞ, Çetin (2012). “Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örneği”, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 22, ss. 61-74.
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler CENGİZ, Gülizar ve AKKUŞ, Çetin (2012). “Erzurum’un Kırsal Turizm Potansiyeli”, I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Poster Bildiri, ss. 971-974.
2012
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
2017
0
11
8
19
2018
0
17
1
18
2019
0
7
7
14
T O P L A M
0
35
16
51

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Durmaz, Y. Düzgün, M. ve Sürme, M. (2019). Genç Tüketicilerin Yiyecek ve İçecek Tercihlerini Etkileyen Faktörler ve Gaziantep Merkezinde Bir Araştırma, Research Studies Anatolia Journal, 2(5), 172-184. ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akdemir, N. (2019). Kış Turizm Merkezlerinde Çevre Duyarlılığı, Yaklaşım ve Çözümler: Palandöken Otelleri Örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-16.AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2018). Kış Turizmi Destinasyonu Paydaşlarının Çevre Yönetimine İlişkin Algılarının Nitel Bir Yöntemle Çözümlenmesi, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 117-135.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çetinsöz, B. C. (2019). Influence of Physical Environment on Customer Satisfaction and Loyalty in Upscale Restaurants, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (2), 700-716.ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Göktaş Kulualp, H. ve Sarı, Ö. (2019). “Destekleme Davranışı ve Sosyal Değişim Teorisi Kapsamında Kırsal Turizmin Etkilerinin Değerlendirilmesi”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1): 643-666CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Aziz, N. & Friedman, B. A. (2019). Augmented Reality: The Proposed Moderating Role of Hedonic and Utilitarian Motivations on the Intention to Visit a Destination, Editörler Androniki Kavoura, Efstathios Kefallonitis & Apostolos Giovanis, Strategic Innovative Marketing and Tourism, (ss. 1065-1073). Springer. Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2018). Tarihi Turistik Alanlarda Kullanılan Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(1), 83-104.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Uygun, E., Levent, S. & Özkul, E. (2019). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Üniversitelerin Ders Programlarının Kırsal Turizm Açısından İncelenmesi, VIII. National IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium, 19-20 April 2019, MersinCENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Hilaloğulları, M., Akdağ, G. & Soylu, A. G. (2019). Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti İlişkisi Üzerine Bir Literatür İncelemesi, VIII. National IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium, 19-20 April 2019, Mersin. AKKUŞ, Ç. & CENGİZ, G. (2013). Beş Yıldızlı Otel Restoranları Müşteri Memnuniyeti: Erzurum İlinde Bir Araştırma, E-journal of Yasar University, 8(31), 5229-5252.
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Özdemir, S. S. (2019). Etnik Restoranların Turist Davranışlarına Etkisi: Berlin’deki Türk Restoranlarında Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. AKKUŞ, Ç. & CENGİZ, G. (2013). Beş Yıldızlı Otel Restoranları Müşteri Memnuniyeti: Erzurum İlinde Bir Araştırma, E-journal of Yasar University, 8(31), 5229-5252.
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Özdemir, S. S. (2019). Etnik Restoranların Turist Davranışlarına Etkisi: Berlin’deki Türk Restoranlarında Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Büyükyılmaz, O ve Apak, Ö. C (2019). Restoran Müşterilerinin Personel İletişim Düzeyi Algıları ve Memnuniyetleri Arasındaki İlişki, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1):66-78.ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Demir, S. (2019). Kuşaklar Açısından Unutulmaz Turizm Deneyimleri Algısının Satın Alma Sonrası Davranışlar Üzerindeki Etkisi, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Göktaş Kulualp, H. & Yiğit, M. (2019). Kurumsal İmaj Algısında Fiziki Unsurların Müşteri Sadakatine Etkisi: Tarihi Otel İşletmelerinde Bir İnceleme, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 497-519.ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Türk, M., & Ünal, A. (2019). Mağaza Atmosferinde Etkili Olan Faktörlerle Memnuniyet-Sadakat-Tavsiye Etme Durumu Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 260-280.ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Türk, O., & Toprak, L. S. (2019). Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: Muş İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 185-192.CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Dönbak, E. R. (2018). Determining the Potential Rural Tourism Areas and Its Properties in Adıyaman, Eds. Çetin AKKUŞ & Gülizar AKKUŞ, Selected Studies on Rural Tourism and Development, (pp. 77-88). UK: Cambridge Scholar Publishing.Cengiz, G. & Akkuş, Ç. (2012). Improvement of the Locals within Rural Tourism: Erzurum Case, KMU Journal of Social and Economic Research, 14(22), 61-74.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Aydın, E. (2018). Ecotourism in Artvin, Eds. Çetin AKKUŞ & Gülizar AKKUŞ, Selected Studies on Rural Tourism and Development, (pp.115-127). UK: Cambridge Scholar Publishing.Cengiz, G. & Akkuş, Ç. (2012). Improvement of the Locals within Rural Tourism: Erzurum Case, KMU Journal of Social and Economic Research,14(22), 61-74.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Yıldız, S. (2018). The Importance of Gastronomy Image in Terms of Rural Tourism Development: Mardin Example, Eds. Çetin AKKUŞ & Gülizar AKKUŞ, Selected Studies on Rural Tourism and Development, (pp.143-154). UK: Cambridge Scholar Publishing.Cengiz, G. & Akkuş, Ç. (2012). Improvement of the Locals within Rural Tourism: Erzurum Case, KMU Journal of Social and Economic Research,14(22), 61-74.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Şimşek, A. (2018). Rural Development and Rural Tourism, Eds. Çetin AKKUŞ & Gülizar AKKUŞ, Selected Studies on Rural Tourism and Development, (pp.167-180). UK: Cambridge Scholar Publishing.Cengiz, G. & Akkuş, Ç. (2012). Improvement of the Locals within Rural Tourism: Erzurum Case, KMU Journal of Social and Economic Research,14(22), 61-74.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Akdemir, N. (2018). Culinary Tourism and Rural Development: Taraklı/Sakarya, Eds. Çetin AKKUŞ & Gülizar AKKUŞ, Selected Studies on Rural Tourism and Development, (pp.193-204). UK: Cambridge Scholar Publishing.Cengiz, G. & Akkuş, Ç. (2012). Improvement of the Locals within Rural Tourism: Erzurum Case, KMU Journal of Social and Economic Research,14(22), 61-74.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Utku, O., Kösekahyaoğlu, L. & Gövdere, B. (2018). Perspective of Local People on Rural Tourism: The Case of Lavender Stream in Burdur / Akçaköy, Tourism Academic Journal, 5(1), 50-62.Cengiz, G. & Akkuş, Ç. (2012). Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örneği, KMU Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 61-74.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Gül, M. & Gül, K. (2018). Kırsal Kalkınma ve Kırsal Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 8(2), 56-62.  Cengiz, G. & Akkuş, Ç. (2012). Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örneği, KMU Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 61-74.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Öztürk, İ. & Arıkan, V. (2018). Kırsal Turizm Kapsamında Sivas’ın Yöresel Mutfağı, Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, 2(1), 23-28. Cengiz, G. & Akkuş, Ç. (2012). Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örneği, KMU Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 61-74.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ongun, U., Gövdere, B. & Kösekahyaoğlu, L. (2018). Kırsal Turizm Kapsamında Yerel Halkın Beklentileri: Isparta Kuyucak Lavanta Vadisi Örneği, Turizm ve Araştırma Dergisi, 7(2), 43-58. Cengiz, G. & Akkuş, Ç. (2012). Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örneği, KMU Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 61-74.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Badayman, M., Dinçel, E. & Ünver Alçay, A. (2018). Çiriş Otu ve Türk Mutfağında Kullanımı, Aydın Gastronomy, 2(1), 51-55.Cengiz, G. & Akkuş, Ç. (2012). Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örneği, KMU Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 61-74.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Özkan, N. & Ulama, Ş. (2018). Marmara Bölgesindeki 4 ve 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinin Değerlendirilmesi, Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 2(2), 13-33. Cengiz, G. & Akkuş, Ç. (2012). Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örneği, KMU Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 61-74.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çakmak, F. & Yılmaz, Ö. (2018). Turizmin İktisadi Sürdürülebilirliği Açısından Kış Turizmi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 267-286. Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2018). Kış Turizmi Destinasyonu Paydaşlarının Çevre Yönetimine İlişkin Algılarının Nitel Bir Yöntemle Çözümlenmesi, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 117-135.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Dursun, İ., Gökmen Köksal, C. & Tığlı, M. (2018). Alışveriş Merkezlerinde Deneyimsel Değer: Tanımı, Boyutları ve Ölçümü, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(3), 1940-1968.Akkuş, G., Yapraklı, Ş. & Akkuş, Ç. (2014). Online Müşteri Deneyiminin Güvene Etkisi: Online Alışveriş Yapan Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies, 3(29), 403-425.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Koçoğlu, C. M. & Kıycı, Ş. (2018). Restoran İşletmelerinde Müşteri Şikâyet Davranışlarının Analizi: Ankara İlinde Bir Araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3), 437-450. Akkuş, Ç. & Cengiz, G. (2013). Beş Yıldızlı Otel Restoranları Müşteri Memnuniyeti: Erzurum İlinde Bir Araştırma, E-journal of Yasar University, 8(31), 5229-5252.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Pekyaman, A. (2018). Termal Turizm İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi, Editörler Sabri ÇELİK & Bilal YALÇIN, Termal Turizm ve İşletmeciliği, (ss. 205-225). Ankara: Detay Yayıncılık. Akkuş, Ç. & Cengiz, G. (2013). Beş Yıldızlı Otel Restoranları Müşteri Memnuniyeti: Erzurum İlinde Bir Araştırma, E-journal of Yasar University, 8(31), 5229-5252.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Pekyaman, A. (2018). Termal Turizm İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi, Editörler Sabri ÇELİK & Bilal YALÇIN, Termal Turizm ve İşletmeciliği, (ss. 205-225). Ankara: Detay Yayıncılık. Akkuş, Ç & Akkuş, G. (2016). Turizm Sektörü Kobilerinin E-CRM Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi ve KOBİ Özelliklerine Göre Farklılıklarının İncelenmesi, Journal of Business Research-Türk-İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(1), 380-412. 
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler şçi, C., Tüver, I. F. & Güzel, B. (2018). Dinescape Factors Affecting the Satisfaction and Loyalty of Fish Restaurant Customers, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(2), 5-23.Ünal, S., Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Yüzüncüyıl, K. & Eskicumalı, A. (2018). Online Alışveriş Pratiklerine Dair Literatür Taraması, Editörler Aydın Ziya ÖZGÜR & Aytekin İŞMAN, İletişim Çalışmaları 2017, (ss. 410-437). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Yayın No: 186.  Akkuş, G., Yapraklı, Ş. & Akkuş, Ç. (2014). Online Müşteri Deneyiminin Güvene Etkisi: Online Alışveriş Yapan Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies, 3(29), 403-425.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ayaz, N. & Aydın, A. (2017). Turizmde Gıda Güvenliği Sürecinde Hijyen Davranışı Üzerine Bir Araştırma, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 136-150. Akkuş, Ç. & Cengiz, G. (2013). Beş Yıldızlı Otel Restoranları Müşteri Memnuniyeti: Erzurum İlinde Bir Araştırma, E-journal of Yasar University, 8(31), 5229-5252
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bilgin, Y. (2017). Restoran İşletmelerinde Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakatinin Ağızdan Ağıza Pazarlamaya Etkisi, İşletme Araştırmaları Dergisi (İSARDER), 9(4), 33-62.Ünal, S., Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çetin , K. (2017). Marka Deneyiminin Güven, Tatmin ve Bağlılığa Etkisi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 475-492. ISSN: 2548-088XAkkuş, G., Yapraklı, Ş., Akkuş, Ç. (2014). Online Müşteri Deneyiminin Güvene Etkisi: Online Alışveriş Yapan Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies, 3(29), 403-425.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Eşitti, B. & Erdem, H. (2017). Birey-Örgüt Uyumunun Örgütsel İnovasyon Üzerindeki Etkileri: Yiyecek-İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(4), 475-489.
Ünal, S., Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer,Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Türkmen, B. & Yavuz, C. (2017). Türkiye'de Sinema Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının Web Sitelerinin Analizi: Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK), İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Ankara Sinema Derneği (ASD) Örneği, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(2), 801-825.Akkuş, G. ve Akkuş, Ç. (2015). Erzurum İli Turizm İşletmeleri Web Kullanımı ve WebSitelerinin Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(3), 441-458.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Güdük, T., & Uca, S. (2017). Evaluatıon Of The Websıtes Of The Fırst-Class Restaurants In Terms Of Desıgn And Marketıng Actıvıtıes. Revista de Turism-Studii si Cercetari in Turism, (23).Akkuş, G. ve Akkuş, Ç. (2015). Erzurum İli Turizm İşletmeleri Web Kullanımı ve WebSitelerinin Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(3), 441-458.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Temeloğlu, E., Taşpınar, O. & Soylu, Y. (2017). Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Tüketim Duyguları, Müşteri Memnuniyeti ve Yeniden Satın Alma Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(Special Issue 2), 253-264.Ünal, S., Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer,Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Keskin, H., Çorman, G., Aymankuy, Y. (2017). Balıkesir İli Bigadiç İlçesinin Kırsal Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi, Journal of Recreation and Tourism Research, 4(Special Issue 1), 32-38. Cengiz, G. ve Akkuş, Ç. (2012). Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örnegi, Karamanoglu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 61-74
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kesici, E , Nazlı, M , Turhan, G . (2017). Firma Konumlandırma Stratejisinin Web Sitesi İçeriği ile Uyumluluğu: Türkiye’de En Yüksek Ar&Ge Harcaması Yapan Firmalar. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (3), 664-686. DOI: 10.21547/jss.311944Akkuş, G. ve Akkuş, Ç. (2015). Erzurum İli Turizm İşletmeleri Web Kullanımı ve Web Sitelerinin Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(3), 441-458..
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bozok, D., Kılıç, S. N. & Özdemir, S. S. (2017). Turizm Literatüründe Kırsal Turizmin Bibliyometrik Analizi, Journal of Human Sciences, 14(1), 187-202. Cengiz, G. ve Akkuş, Ç. (2012). Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örneği, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 61-74.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tuncer, İ. (2017). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Boyutları ve Ölçeklerinin İncelenmesi, International Journal of Academic Value Studies (Javstudies), 3(16), 321-329.Ünal, S., Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer,Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Arıkan Saltık, I. & Fidan, D. (2017). Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti ve Sadakati Üzerine Etkisi, 18. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 18-22 Ekim 2017, Mardin Artuklu Üniversitesi, 519-524.Ünal, S., Akkuş, G., ve Akkuş, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1, 23-49.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Temeloğlu, E., Taşpınar, O. & Soylu, Y. (2017). YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİNDE ATMOSFER, TÜKETİM DUYGULARI, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE YENİDEN SATIN ALMA DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, II. Gastronomi Turizmi Kongresi Bildiri Kitabı (s. 3), 21-23 Eylül Ünal, S., Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer,
Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ongun, U., Kösekahyaoğlu, L. & Gövdere, B. (2017). Kırsal Kalkınma İçin Kırsal Turizm: Burdur/Akçaköy Lavanta Deresi Projesi, 18. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 18-22 Ekim 2017, Mardin Artuklu Üniversitesi, 861-869.Cengiz, G. ve Akkuş, Ç. (2012). “Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örneği”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (22), 61-74.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Temeloğlu, E., Taşpınar, O. & Soylu, Y. (2017). YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİNDE ATMOSFER, TÜKETİM DUYGULARI, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE YENİDEN SATIN ALMA DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, II. Gastronomi Turizmi Kongresi Bildiri Kitabı (s. 3), 21-23 Eylül 2017, Çanakkale.Ünal, S., Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer,
Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Keskin, H., Çorman, G., Aymankuy, Y. (2017). Balıkesir İli Bigadiç İlçesinin Kırsal Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi, 16. GELENEKSEL TURİZM SEMPOZYUMU PROGRAMI, 21 Nisan 2017, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, AnkaraCengiz, G. ve Akkuş, Ç. (2012). Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örnegi, Karamanoglu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 61-74.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akpınar Külekçi, E. & Toy, S. (2017). ERZURUM İLİ UNİTO BÖLGESİ EKOTURİZM FAALİYETLERİNİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3), 1-18.Elmas, B., Akkuş, Ç., Cengiz, G. (2013). Erzurum İli Temel ve Destekleyici Turistik ÜrünÇeşitlerinin Degerlendirilmesi, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 84-108.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akpınar Külekçi, E. & Toy, S. (2017). ERZURUM İLİ UNİTO BÖLGESİ EKOTURİZM FAALİYETLERİNİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3), 1-18.Cengiz, G. ve Akkuş, Ç. (2012). Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örnegi, Karamanoglu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 61-74
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ayaz, N. ve Yalı, S (2017). Kültürel Turistlerin Seyahat Tercihleri ve Yiyecek-İçecek Beklentileri: Safranbolu Örneği, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt.1, Sayı.1, ss. 43-61.Akkuş, Ç. & Cengiz, G. (2013). Beş Yıldızlı Otel Restoranları Müşteri Memnuniyeti: Erzurum İlinde Bir Araştırma, E-journal of Yasar University, 8(31), 5229-5252.
2017
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
4
1
0
1
0
0
6
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2017
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
8
1
0
1
0
0
10

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Geleneksel Kültür Mirası Olan Erzurum Evlerinin Turizme Kazandırılmasına Yönelik İnovasyonel Yaklaşımların Tespiti
2016
2017
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü Turistik Tüketicilerin Sezgisel Yaklaşımlarının ve İrrasyonel Davranışlarının Satın Alma Kara Sürecine Etkisinin İncelenmesi 
2016
2017
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Turizm Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Turizm Kentleri Merkezli Staj Anlaşmaları Projesi
2014
2014
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Uygulamalı Kat Hizmetleri Eğitiminin Öğrenci Gelişimi Üzerine Etkisinin Araştırılması ve Uygulama Laboratuvarı Yapılması
2011
2012
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Yiyecek-İçecek Uygulama Laboratuvarı / Kat Hizmetleri Uygulama Laboratuvarı
2011
2013
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Erzurum-Bakü Turizm Hattı
2011
2011
Diğer Ulusal Kurumlarca Desteklenen Projeler [UKDP] Diğer Görevler Uygulamalı Turizm Eğitimi Eşliğinde Turizmde Genç İstihdamın Teşviki
2011
2012
Avrupa Birliği Destekli Diğer Projeler [ABDP] Diğer Görevler Midyat’a da Bekleriz
2010
2011
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Atatürk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Turistik Tüketicilerin Satın Alma Karar Sürecinde Sıfır Fiyat Etkisinin Rolü
2014
2016


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr