DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03662803725
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Atatürk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
2016
Yüksek Lisans Türkiye Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme
2012
Lisans Türkiye Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği
2009
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği
2017
2017
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği
2017
Arş. Gör. Türkiye Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği
2010
2016
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
3
0
0
3
2
0
8
2016
0
0
0
2
2
0
0
4
2017
0
2
7
4
0
0
0
13
2018
0
2
3
5
1
0
0
11
2019
0
4
8
1
1
0
0
14
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
11
18
12
7
2
0
50

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akkuş, Ç. (2019). “Restoran Atmosferi Algısının Sosyal Medya
Paylaşımlarına Etkisi: Bir Temalı Restoran Örneği”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1): 628-642
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler  Akkuş, Ç. (2019). Yemek Kültürünün Sürdürülebilirliğini Kadınların Demografik Özellikleri Etkiliyor Mu?. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (2), 731-750.
DOI: 10.21325/jotags.2019.389
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2019). Kastamonu İlçeleri Temel Turistik Arz Kaynakları Envanteri: Tabiat Turizmi Alt Türleri ve Doğa Sporları, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 146-164.
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akkuş, Ç. & Akkuş, G. (2019). Yöresel Yiyeceklerin Pazarlanması Hususunda Yönetici Tutumlarının İncelenmesi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi,13(19), 1447-1471. DOI: 10.26466-/opus.565257
2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akkuş, Ç. & Çaylak Dönmez, Ö. (2019).Coğrafi İşaretli Gastronomik Ürünlerin Çiftlik Turizminde Kullanımı: Doğu Anadolu Örneği , Uluslararası Gastronomi, Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 22-24 Kasım 2019, Gaziantep.
2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Şimşek, A. & Akkuş, Ç. (2019). Gastronomi Turizmi Kapsamında Slow Food Hareketinin Değerlendirilmesi: Kazakistan Örneği, Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS-2019), 11-13 Haziran 2019, Sinop.
2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akkuş, Ç. & Şimşek, A. (2019). Yöresel Yiyeceklerin Menülerde Yer Alma Düzeyleri: Kastamonu Örneği, Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS-2019), 11-13 Haziran 2019, Sinop.
2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akkuş, Ç. & Akkuş, G. (2019). Bişkek Halkının Helal Konseptli Otel Niteliklerine İlişkin Düşünceleri ve Bu Otelleri Tercih Etme Durumları, V. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 13-15 Haziran 2019, Taraz, Kazakistan.
2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2019). Merkezi ve Yerel Yönetimlerin Resmi Web Sitelerinde Yer Alan Bölgesel Turizm Değerlerine İlişkin Bilgilerin Karşılaştırılması, V. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 13-15 Haziran 2019, Taraz, Kazakistan. 
2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akkuş, G., Akkuş, Ç. & Çaylak Dönmez, Ö. (2019). Etkili Destinasyon Yönetimi Açısından Kastamonu İlçe Belediyeleri Bilgi Kaynaklarında Değinilen Gastronomik Unsurların Tespiti, Uluslararası Gastronomi, Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 22-24 Kasım 2019, Gaziantep.
2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2019). Yerel Yönetimlerin Turistik Çekiciliklere İlişkin Bilgi Kaynakları Arasındaki Farklılığın Değerlendirilmesi, V. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 13-15 Haziran 2019, Taraz, Kazakistan. 
2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akkuş, Ç. & Akkuş, G. (2019). Kastamonu'nun Önemli İnanç Turizmi Merkezlerinin İç Turizm Pazarındaki Durumu, 2. Uluslararası Helal Turizm Kongresi, 4-6 Nisan 2019, Alanya.
2019
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2019). Geçmişten Günümüze Geleneksel Erzurum Evleri, 1. Basım, İstanbul: Kriter Yayınevi. 
2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2019). Türk Sırt Çantalı Gezginlerin Seyahat Tarzlarına Göre Günlük Sürdürülebilir Uygulamalarının Karşılaştırılması,Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 306-321.
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler AKKUŞ, Ç . (2018). Turistik Satın Alma Karar Sürecinde Bedava Etkisi: Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 15 (2), 386-403. DOI: 10.24010/soid.453185
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2018). Kış Turizmi Destinasyonu Paydaşlarının Çevre Yönetimine İlişkin Algılarının Nitel Bir Yöntemle Çözümlenmesi, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 117-135. 
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akkuş, Ç. & Akkuş, G. (2018). Geleneksel Evlerin Turizme Kazandırılması: Kastamonu-Karabük/Safranbolu Karşılaştırması, 4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19-21 Temmuz 2018, Kastamonu
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akkuş, Ç. (2018). Restoran Atmosferi Algısı Ve Sosyal Medya Kullanımı İlişkisi, Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 3-5 Mayıs 2018, Ankara. 
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akkuş, Ç. (2018). Geleneksel Sivil Mimari Unsurlarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanmasında Bölge Halkının Tutumu , Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 3-5 Mayıs 2018, Ankara. 
2018
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Akkuş, Ç. (2018). “Toplum Temelli Turizm”, (Editör Şule AYDIN), Alternatif Turizm, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
2018
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Akkuş, Ç. & Bayraktar, Y. (2018). Evaluation of Rural Architecture Samples From Northeast Anatolia, Eds. Çetin AKKUŞ & Gülizar AKKUŞ, (pp. 89-101), UK: Cambridge Scholar Publishing.
2018
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Akkuş, Ç. (2018). A Prominent Destination in Rural Tourism: Erzurum, Eds. Çetin AKKUŞ & Gülizar AKKUŞ, (pp. 15-26), UK: Cambridge Scholar Publishing.
2018
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Akkuş, Ç. (2018). “Toplum Temelli Turizm”, (Editör Şule AYDIN), Alternatif Turizm, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
2018
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Akkuş, Ç. & Akkuş, G. (2018). Selected Studies on Rural Tourism and Development, Cambridge Scholars Puslishing ISBN: 978-1-5275-0793-7 
2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2018). Tarihi Turistik Alanlarda Kullanılan Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(1), 83-104. 
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akkuş, Ç., Akkuş, G., Bayraktar, Y. (2017). Somut Kültürel Mirası Koruma Çalışmaları: Erzincan-Kemaliye Sit Alanı, Turkish Studies, 12(35), 1-12. 
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Testing and Verification of the Zero-Price Effect in Touristic Products Journal of Hotel & Business Management, Cilt:6, Sayı:1
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2017). TARİHİ ALANLARDA KULLANILAN MOBİL ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ,1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (USOS), 18-24 September 2017, Malaga-Spain.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akkuş, Ç., Akkuş, G. & Bayraktar, Y. (2017). YEREL HALKIN KÜLTÜREL MİRASI KORUMAYA KATILMA KONUSUNDAKİ ALGI VE TUTUMLARI: ERZİNCAN-KEMALİYE SİT ALANINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (USOS), 18-24 September 2017, Malaga-Spain.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2017). Geleneksel Erzurum Evlerinin Mimari Özellikleri ve Koruma Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme, International Congress on Cultural Heritage and Tourism, 19-21 May 2017, Selçuklu-Konya-Turkey.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akkuş, G., Akkuş, Ç. & Aksakallı, Z. (2017). IMPACT OF TOURISTS' PERCEPTIONS OF CULTURAL DESTINATION COMPETITIVENESS ON FUTURE BEHAVIORAL INTENTIONS, 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (USOS), 18-24 September 2017, Malaga-Spain.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2017). Destinasyon Paydaşlarının Çevre Yönetimine İlişkin Algıları, 1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 23-25 Kasım 2017, Kastamonu, Türkiye
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akkuş, Ç. & Akkuş, G. (2017). Turistik Tüketici Davranışlarını Etkileyen Bilişsel Tuzaklarin Gözlem Tekniği İle İncelenmesi, 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürülebilirlik Kongresi (FUTOURISM), 28-30 Eylül 2017, Mersin-Türkiye.
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2017).Artırılmış Gerçekliğin Akış Deneyimine Etkisi: Hatay Arkeoloji Müzesi Örneği, 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürülebilirlik Kongresi (FUTOURISM), 28-30 Eylül 2017, Mersin-Türkiye.
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler AKKUŞ, Çetin (2017). “Bar - İçki”, (Ed. Gökalp Nuri SELÇUK, Nilgün BİLİCİ), Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler AKKUŞ, Çetin (2017). “Servis”, (Ed. Gökalp Nuri SELÇUK, Nilgün BİLİCİ), Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler AKKUŞ, Çetin (2017). “Menü Planlama”, (Ed. Gökalp Nuri SELÇUK, Nilgün BİLİCİ), Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler AKKUŞ, Çetin (2017). “Yiyecek İçecek İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon”, (Ed. Gökalp Nuri SELÇUK, Nilgün BİLİCİ), Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
2017
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler AKKUŞ, Çetin (2016). “Kat Hizmetlerinde Zemin Temizliği”, (Ed. Abdülkadir Koşan), Kat Hizmetleri Yönetimi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
2016
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler AKKUŞ, Gülizar, AKKUŞ, Çetin, SELÇUK, Gökalp, N., (2016). Turizmde Staj Uygulamaları: Otel Yöneticilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesine Yönelik İstanbul ve Antalya İllerinde Bir Araştırma, Araştırma-İnceleme Kitabı.
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler AKKUŞ, Çetin ve AKKUŞ, Gülizar (2016). “Turizm Sektörü Kobilerinin e-CRM Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi ve KOBİ Özelliklerine Göre Farklılıklarının İncelenmesi”, İşletme Araştırmaları Dergisi (İSARDER), Cilt: 8, Sayı: 1, ss. 380-412.
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler AKKUŞ, Gülizar ve AKKUŞ, Çetin (2016). “Erzurum İli Potansiyel Turistik Arz Kaynaklarının İncelenmesi” IUJEAS, Cilt: 1, Sayı: 1, ss. 99-119
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler AKKUŞ, Gülizar ve AKKUŞ, Çetin (2015). “Erzurum İli Turizm İşletmeleri Web Kullanımı ve Web Sitelerinin Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 3, ss. 441-458.
2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler AKKUŞ, Gülizar, YAPRAKLI, Şükrü, AKKUŞ, Çetin (2014). “Online Müşteri Deneyiminin Güvene Etkisi: Online Alışveriş Yapan Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma”, The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Cilt: Autumn III, Sayı: 29, ss. 403-425.
2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÜNAL, Sevtap, AKKUŞ, Gülizar, AKKUŞ, Çetin (2014). “Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi”, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, Sayı:1, ss. 23-49.
2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler AKKUŞ, Çetin ve CENGİZ, Gülizar (2013). “Beş Yıldızlı Otel Restoranları Müşteri Memnuniyeti: Erzurum İlinde Bir Araştırma”, E-journal of Yaşar University, Cilt: 8, Sayı: 31, ss. 5229-5252.
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ELMAS, Bekir, AKKUŞ, Çetin, CENGİZ, Gülizar (2013). “Erzurum İli Temel ve Destekleyici Turistik Ürün Çeşitlerinin Değerlendirilmesi”, European University of Lefke Journal of Social Sciences,Cilt: 4, Sayı: 1, ss.84-109.
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler ELMAS, Bekir, CENGİZ, Gülizar, AKKUŞ, Çetin (2013). “Erzurum İli Turizm İşletmeleri Web Sitelerinin Değerlendirilmesi”, 14. Ulusal Turizm Kongresi, ss. 303-322.
2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler CENGİZ, Gülizar ve AKKUŞ, Çetin (2012). “Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örneği”, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 22, ss. 61-74.
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler CENGİZ, Gülizar ve AKKUŞ, Çetin (2012). “Erzurum’un Kırsal Turizm Potansiyeli”, I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Poster Bildiri, ss. 971-974.
2012
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
2
5
14
21
2016
0
11
8
19
2017
0
21
13
34
2018
0
23
13
36
2019
0
17
27
44
2020
0
0
0
0
T O P L A M
2
77
75
154

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kayan, G., Gül, Ö. & Bulut, Y. (2019). Kırsal Turizmin Gelişmesinde Devlet Desteklerinin Rolü: Samsun Örneği, IIII. International Rural Tourism and Development Congress, 13-15 June 2019, Bodrum, Turkey. Cengiz, G. & Akkuş, Ç. (2012). Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örnegi, Karamanoglu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 61-74.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Sever, P., Girgin, G. K. (2019). Turistlerin Restoran Deneyimleri ile Destinasyonu Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: İstanbul Örneği, Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, 3(2), 241-263. ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Kefallonitis & Apostolos Giovanis, Strategic Innovative Marketing and Tourism, (ss. 1065-1073). Springer. Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2018). Tarihi Turistik Alanlarda Kullanılan Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(1), 83-104.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Saatcı, G., Temeloğlu, E. & Aksu, M. (2019). Restoran Atmosferi Oluşturma Sürecinde Yöneticilerin Dikkat Ettikleri Unsurlar: Bursa Örneği.
Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(3), 1640-1655. 
Ünal, S., Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi Dergisi, 1, 23-49.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çabuk, S. & Kuş A. S. (2019). E-Perakende Sitelerinde Yaşanan Akış Deneyiminin Tüketici Satın Alma Niyetine Etkisi: Giyim ve Ayakkabı Sektöründe Faaliyet Gösteren Markalar Üzerinde Bir İnceleme, BMIJ, 7(3): 257-279.Akkuş, G., Yapraklı, T. Ş. Akkuş, Ç. (2014). Online Müşteri Deneyiminin Güvene Etkisi: Online Alışveriş Yapan Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma, International Journal of Social Science, 29, 403-425.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Albayrak, A. Y. (2019). Gümüşhane İlinde Spor Turizminin Değerlendirilmesi ve Spor Turizmi Ürünleri, Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5(23), 1152-1162.ELMAS, B., AKKUŞ, Ç., & CENGİZ, G., (2013), “Erzurum İli Temel ve Destekleyici Turistik Ürün Çeşitlerinin Değerlendirilmesi”, EUL Journal of Social Sciences, 4(1), 84-109.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çakmak, F. & Dilek, S. (2019). Religion and Tourism in Turkey: An Economically Empirical Study, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 22, 209-224Unal, S., Cengiz, G. and Akkuş, Ç., (2014). The Relationship Between the Atmosphere, Emotion, Satisfaction and Behavioral Intention in the Food and Beverage Enterprises. Gazi University Tourism Faculty Journal, 1(1), 23-49.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Erdem, A., Unur, K., Şeker, F. & Kınıklı, M. A. (2019). Restoran Çalışanlarının İş yaşam Denge Düzeylerine Göre İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetlerinin Karşılaştırılması, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 709-724.ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Türker, N., Gökkaya, S. & Acar, A. (2019). Measuring the Effect of Restaurant Servicescapes on Customer Loyalty, Tourism Academic Journal, 6(2), 255-270.ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çavuşoğlu, S. & Kılıç, E. (2019). Restoran Atmosferinin Müşteri Tatmini Üzerindeki Etkisi, 1. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 8-10 Mart 2019, ŞanlıurfaÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Durmaz, Y. Düzgün, M. ve Sürme, M. (2019). Genç Tüketicilerin Yiyecek ve İçecek Tercihlerini Etkileyen Faktörler ve Gaziantep Merkezinde Bir Araştırma, Research Studies Anatolia Journal, 2(5), 172-184. ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akdemir, N. (2019). Kış Turizm Merkezlerinde Çevre Duyarlılığı, Yaklaşım ve Çözümler: Palandöken Otelleri Örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-16.AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2018). Kış Turizmi Destinasyonu Paydaşlarının Çevre Yönetimine İlişkin Algılarının Nitel Bir Yöntemle Çözümlenmesi, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 117-135.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çetinsöz, B. C. (2019). Influence of Physical Environment on Customer Satisfaction and Loyalty in Upscale Restaurants, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (2), 700-716.ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Göktaş Kulualp, H. ve Sarı, Ö. (2019). “Destekleme Davranışı ve Sosyal Değişim Teorisi Kapsamında Kırsal Turizmin Etkilerinin Değerlendirilmesi”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1): 643-666CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Aziz, N. & Friedman, B. A. (2019). Augmented Reality: The Proposed Moderating Role of Hedonic and Utilitarian Motivations on the Intention to Visit a Destination, Editörler Androniki Kavoura, Efstathios Kefallonitis & Apostolos Giovanis, Strategic Innovative Marketing and Tourism, (ss. 1065-1073). Springer. Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2018). Tarihi Turistik Alanlarda Kullanılan Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(1), 83-104.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Uygun, E., Levent, S. & Özkul, E. (2019). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Üniversitelerin Ders Programlarının Kırsal Turizm Açısından İncelenmesi, VIII. National IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium, 19-20 April 2019, MersinCENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Hilaloğulları, M., Akdağ, G. & Soylu, A. G. (2019). Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti İlişkisi Üzerine Bir Literatür İncelemesi, VIII. National IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium, 19-20 April 2019, Mersin. AKKUŞ, Ç. & CENGİZ, G. (2013). Beş Yıldızlı Otel Restoranları Müşteri Memnuniyeti: Erzurum İlinde Bir Araştırma, E-journal of Yasar University, 8(31), 5229-5252.
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ertürk, M. (2019). Ürün Demeti Fiyatlandırma Yönteminin Yiyecek İçecek İşletmelerinde Tüketici Satın Alma Tercihlerine Etkisi, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4): 1106-1127.Akkuş, Ç. (2018). Turistik Satın Alma Karar Sürecinde Bedava Etkisi: Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 15 (2): 386 – 403.
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Çeviker, K. (2019). Turizm Faaliyetlerinin Yerel Halk Tarafından Nasıl Algılandığının Analizi: Adana Örneği, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, KonyaCENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Saatcı, G., Temeloğlu, E. & Aksu, M. (2019). Restoran Atmosferi Oluşturma Sürecinde Yöneticilerin Dikkat Ettikleri Unsurlar: Bursa Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (3), 1640-1655Akkuş, Ç. (2019). Restoran Atmosferi Algısının Sosyal Medya Paylaşımlarına Etkisi: Bir Temalı Restoran Örneği. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 8(1); 639-653.
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uluer-Saygın, C. & İlban, M. O. (2019). Kırsal Alanlarda Kadınların Uyguladıkları Geleneksel Gıda Muhafaza Yöntemleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(4), 2942-2961Akkuş, Ç. (2019). Yemek Kültürünün Sürdürülebilirliğini Kadınların Demografik Özellikleri Etkiliyor Mu?. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (2), 731-750
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Gündüz, H. & Gül Yılmaz, E. (2019). Afyonkarahisar Yöresel Yiyeceklerinin Termal Otellerin Menülerinde Kullanım Düzeyi, 16-19 Ekim 2019, EskişehirAkkuş, Ç.& Akkuş, G. (2019). Yöresel Yiyeceklerin Pazarlanması Hususunda Yönetici Tutumlarının İncelenmesi, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi,13(19).

2019
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kiş, B., Tüzünkan, D. & Uca, S. (2019). Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Web Sitelerinin Pazarlama Karması (7p) Unsurları Açısından Değerlendirilmesi: Eskişehir İli Örneği, 20. Ulusal Turizm Kongresi, 16-19 Ekim 2019, Eskişehir.Cengiz, G. & Akkuş, Ç., (2015). “Erzurum İli Turizm İşletmeleri Web Kullanımı ve WebSitelerinin Değerlendirilmesi”, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(3): 441-457

2019
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Kılınç, O. & Aksu, E. (2019). Kırsal Turizmin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü: Gönen-Güneykent Örneği, 20. Ulusal Turizm Kongresi, 16-19 Ekim 2019, Eskişehir. Cengiz, G. & Akkuş, Ç. (2012). Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örnegi, Karamanoglu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 61-74.
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Güven, H. (2019). Deneyimsel Pazarlama ve Deneyimsel Değerin Müşteri Memnuniyetine Etkisi: İzmir'deki Alışveriş Merkezlerinde Bir Uygulama, (Yayınlanmış Doktora Tezi), Manisa Celal Bayar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa. Akkuş, G., Yapraklı, T. Ş. Akkuş, Ç. (2014). Online Müşteri Deneyiminin Güvene Etkisi: Online Alışveriş Yapan Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma, International Journal of Social Science, 29, 403-425.
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Bütüç, E. (2019). Deneyimsel Kalite Algısı ve Tatmin: Dokufest Festivali Örneği, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Akkuş, G., Yapraklı, T. Ş. Akkuş, Ç. (2014). Online Müşteri Deneyiminin Güvene Etkisi: Online Alışveriş Yapan Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma, International Journal of Social Science, 29, 403-425.
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Kuş, A. S. (2019). Dijital Pazarlamada E-Perakende Markalarının Sunduğu Kullanıcı Deneyimlerinin Tüketici Güveni ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Akkuş, G., Yapraklı, T. Ş. Akkuş, Ç. (2014). Online Müşteri Deneyiminin Güvene Etkisi: Online Alışveriş Yapan Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma, International Journal of Social Science, 29, 403-425.
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Akyalçın, G. (2019). Küreselleşmenin Pazarlama Stratejilerine Etkisi: Deneyimsel Pazarlama Üzerine Bir Araştırma, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Akkuş, G., Yapraklı, T. Ş. Akkuş, Ç. (2014). Online Müşteri Deneyiminin Güvene Etkisi: Online Alışveriş Yapan Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma, International Journal of Social Science, 29, 403-425.
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Güven, H. (2019). Deneyimsel Pazarlama ve Deneyimsel Değerin Müşteri Memnuniyetine Etkisi: İzmir'deki Alışveriş Merkezlerinde Bir Uygulama, (Yayınlanmış Doktora Tezi), Manisa Celal Bayar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa. ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.

2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Soylu, A. G. (2019). Algılanan Restoran Temizliğinin Müşteri Tatminine Etkisi, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin. ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Akbaş, S. (2019). Hizmet Kalitesinin Marka Algısı ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Kültürün Düzenleyici Rolü, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep. ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Abiş, A. D. (2019). Algılanan Değerin Tüketici Davranışlarına Etkisi: Sokak Yemekleri Üzerine Bir Araştırma, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Dikmen, H. (2019). Hizmet Ortamı Unsurlarının Hizmet Karşılaşmasına Etkileri: Otel İşletmeleri Örneği, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon. ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.

2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Mert, M. (2019). Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejilerinden Biri: Franchising ve Milas Bölgesinde Müşteri Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Çevrimkaya, M. (2019). Turist Rehberlerinin Performansının Turistin Memnuniyet Düzeyine Etkisi, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, AnkaraAKKUŞ, Ç. & CENGİZ, G. (2013). Beş Yıldızlı Otel Restoranları Müşteri Memnuniyeti: Erzurum İlinde Bir Araştırma, E-journal of Yasar University, 8(31), 5229-5252.
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Büyükyılmaz, O. & Apak, Ö. C. (2019). Restoran Müşterilerinin Personel İletişim Düzeyi Algıları ve Memnuniyetleri Arasındaki İlişki, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 66-78. AKKUŞ, Ç. & CENGİZ, G. (2013). Beş Yıldızlı Otel Restoranları Müşteri Memnuniyeti: Erzurum İlinde Bir Araştırma, E-journal of Yasar University, 8(31), 5229-5252.
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Coşan, D. & Seçim, Y. (2019). “Bartın mutfak kültürü içerisinde tatlıların yeri ve önemi üzerine nitel bir çalışma”. Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 27, 279-292.CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Özdemir, S. S. (2019). Etnik Restoranların Turist Davranışlarına Etkisi: Berlin’deki Türk Restoranlarında Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. AKKUŞ, Ç. & CENGİZ, G. (2013). Beş Yıldızlı Otel Restoranları Müşteri Memnuniyeti: Erzurum İlinde Bir Araştırma, E-journal of Yasar University, 8(31), 5229-5252.
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Özdemir, S. S. (2019). Etnik Restoranların Turist Davranışlarına Etkisi: Berlin’deki Türk Restoranlarında Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Büyükyılmaz, O ve Apak, Ö. C (2019). Restoran Müşterilerinin Personel İletişim Düzeyi Algıları ve Memnuniyetleri Arasındaki İlişki, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1):66-78.ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Demir, S. (2019). Kuşaklar Açısından Unutulmaz Turizm Deneyimleri Algısının Satın Alma Sonrası Davranışlar Üzerindeki Etkisi, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Göktaş Kulualp, H. & Yiğit, M. (2019). Kurumsal İmaj Algısında Fiziki Unsurların Müşteri Sadakatine Etkisi: Tarihi Otel İşletmelerinde Bir İnceleme, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 497-519.ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Türk, M., & Ünal, A. (2019). Mağaza Atmosferinde Etkili Olan Faktörlerle Memnuniyet-Sadakat-Tavsiye Etme Durumu Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 260-280.ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Türk, O., & Toprak, L. S. (2019). Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: Muş İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 185-192.CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karaca, K. Ç. & Köroğlu, Ö. (2018). Restoran Atmosferinin Tekrar Ziyaret Niyetine Etkisi: Akış Deneyiminin Aracılık Rolü, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6(15), 776-797.ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Altunışık, R., Okutan, S. & Eskiler, E. (2018). Alışveriş Sürecinde Yaşanan Duygular ve Alışverişin Anlamı: Kadın Tüketiciler Üzerinde Bir Araştırma, Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı, 1012-1019. ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.

2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Küçükyaman, M. A., Demir, Ş. Ş., & Bulgan, G. (2018). The Determination of Satisfaction Levels of Students in University Dining Services: Süleyman Demirel University Example, 2nd International Conference on New Approaches in Social Science and Humanities (ICONASH 2018), İstanbulÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar Okumus, D. (2018). Rethinking Rural Transitions: A Case of Bozcaada, Turkey, (Doctoral Dissertation), Newcastle University School of Architecture.CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Tokgöz, G., Say, N. & Yalçınkaya, N. M. (2018). Adana-Karaisalı İlçesinin Kırsal Turizm Olanaklarının Araştırılması, VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 20-21 Nisan 2018, İskenderun. 1563-1573.CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Mutlu, A. S., Boyraz, M. & Mutlu, H. (2018). Yöresel ve Geleneksel Etkinliklerin Duyurulmasında Web Sitelerinin Kullanımı: Visitafyon.Org Örneği, 5. Uluslararası Geleneksel ve Yöresel Değerler Sempozyumu, 26-28 October 2018, Afyonkarahisar. AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2015). Erzurum İli Turizm İşletmeleri Web Kullanımı ve Web Sitelerinin Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(3), 441-458.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Dönbak, E. R. (2018). Determining the Potential Rural Tourism Areas and Its Properties in Adıyaman, Eds. Çetin AKKUŞ & Gülizar AKKUŞ, Selected Studies on Rural Tourism and Development, (pp. 77-88). UK: Cambridge Scholar Publishing.Cengiz, G. & Akkuş, Ç. (2012). Improvement of the Locals within Rural Tourism: Erzurum Case, KMU Journal of Social and Economic Research, 14(22), 61-74.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Aydın, E. (2018). Ecotourism in Artvin, Eds. Çetin AKKUŞ & Gülizar AKKUŞ, Selected Studies on Rural Tourism and Development, (pp.115-127). UK: Cambridge Scholar Publishing.Cengiz, G. & Akkuş, Ç. (2012). Improvement of the Locals within Rural Tourism: Erzurum Case, KMU Journal of Social and Economic Research,14(22), 61-74.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Yıldız, S. (2018). The Importance of Gastronomy Image in Terms of Rural Tourism Development: Mardin Example, Eds. Çetin AKKUŞ & Gülizar AKKUŞ, Selected Studies on Rural Tourism and Development, (pp.143-154). UK: Cambridge Scholar Publishing.Cengiz, G. & Akkuş, Ç. (2012). Improvement of the Locals within Rural Tourism: Erzurum Case, KMU Journal of Social and Economic Research,14(22), 61-74.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Şimşek, A. (2018). Rural Development and Rural Tourism, Eds. Çetin AKKUŞ & Gülizar AKKUŞ, Selected Studies on Rural Tourism and Development, (pp.167-180). UK: Cambridge Scholar Publishing.Cengiz, G. & Akkuş, Ç. (2012). Improvement of the Locals within Rural Tourism: Erzurum Case, KMU Journal of Social and Economic Research,14(22), 61-74.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Akdemir, N. (2018). Culinary Tourism and Rural Development: Taraklı/Sakarya, Eds. Çetin AKKUŞ & Gülizar AKKUŞ, Selected Studies on Rural Tourism and Development, (pp.193-204). UK: Cambridge Scholar Publishing.Cengiz, G. & Akkuş, Ç. (2012). Improvement of the Locals within Rural Tourism: Erzurum Case, KMU Journal of Social and Economic Research,14(22), 61-74.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Utku, O., Kösekahyaoğlu, L. & Gövdere, B. (2018). Perspective of Local People on Rural Tourism: The Case of Lavender Stream in Burdur / Akçaköy, Tourism Academic Journal, 5(1), 50-62.Cengiz, G. & Akkuş, Ç. (2012). Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örneği, KMU Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 61-74.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Gül, M. & Gül, K. (2018). Kırsal Kalkınma ve Kırsal Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 8(2), 56-62.  Cengiz, G. & Akkuş, Ç. (2012). Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örneği, KMU Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 61-74.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Öztürk, İ. & Arıkan, V. (2018). Kırsal Turizm Kapsamında Sivas’ın Yöresel Mutfağı, Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, 2(1), 23-28. Cengiz, G. & Akkuş, Ç. (2012). Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örneği, KMU Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 61-74.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ongun, U., Gövdere, B. & Kösekahyaoğlu, L. (2018). Kırsal Turizm Kapsamında Yerel Halkın Beklentileri: Isparta Kuyucak Lavanta Vadisi Örneği, Turizm ve Araştırma Dergisi, 7(2), 43-58. Cengiz, G. & Akkuş, Ç. (2012). Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örneği, KMU Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 61-74.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Badayman, M., Dinçel, E. & Ünver Alçay, A. (2018). Çiriş Otu ve Türk Mutfağında Kullanımı, Aydın Gastronomy, 2(1), 51-55.Cengiz, G. & Akkuş, Ç. (2012). Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örneği, KMU Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 61-74.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Özkan, N. & Ulama, Ş. (2018). Marmara Bölgesindeki 4 ve 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinin Değerlendirilmesi, Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 2(2), 13-33. Cengiz, G. & Akkuş, Ç. (2012). Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örneği, KMU Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 61-74.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çakmak, F. & Yılmaz, Ö. (2018). Turizmin İktisadi Sürdürülebilirliği Açısından Kış Turizmi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 267-286. Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2018). Kış Turizmi Destinasyonu Paydaşlarının Çevre Yönetimine İlişkin Algılarının Nitel Bir Yöntemle Çözümlenmesi, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 117-135.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Dursun, İ., Gökmen Köksal, C. & Tığlı, M. (2018). Alışveriş Merkezlerinde Deneyimsel Değer: Tanımı, Boyutları ve Ölçümü, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(3), 1940-1968.Akkuş, G., Yapraklı, Ş. & Akkuş, Ç. (2014). Online Müşteri Deneyiminin Güvene Etkisi: Online Alışveriş Yapan Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies, 3(29), 403-425.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Koçoğlu, C. M. & Kıycı, Ş. (2018). Restoran İşletmelerinde Müşteri Şikâyet Davranışlarının Analizi: Ankara İlinde Bir Araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3), 437-450. Akkuş, Ç. & Cengiz, G. (2013). Beş Yıldızlı Otel Restoranları Müşteri Memnuniyeti: Erzurum İlinde Bir Araştırma, E-journal of Yasar University, 8(31), 5229-5252.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Pekyaman, A. (2018). Termal Turizm İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi, Editörler Sabri ÇELİK & Bilal YALÇIN, Termal Turizm ve İşletmeciliği, (ss. 205-225). Ankara: Detay Yayıncılık. Akkuş, Ç. & Cengiz, G. (2013). Beş Yıldızlı Otel Restoranları Müşteri Memnuniyeti: Erzurum İlinde Bir Araştırma, E-journal of Yasar University, 8(31), 5229-5252.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Pekyaman, A. (2018). Termal Turizm İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi, Editörler Sabri ÇELİK & Bilal YALÇIN, Termal Turizm ve İşletmeciliği, (ss. 205-225). Ankara: Detay Yayıncılık. Akkuş, Ç & Akkuş, G. (2016). Turizm Sektörü Kobilerinin E-CRM Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi ve KOBİ Özelliklerine Göre Farklılıklarının İncelenmesi, Journal of Business Research-Türk-İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(1), 380-412. 
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İşçi, C., Tüver, I. F. & Güzel, B. (2018). Dinescape Factors Affecting the Satisfaction and Loyalty of Fish Restaurant Customers, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(2), 5-23.Ünal, S., Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Gültekin, Ö. (2018). Medikal Turizmde Rekreasyon Planlaması ve Müşteri Tatmini İlişkisi: İstanbul Örneği, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. Akkuş, G. ve Akkuş, Ç. (2016) “Erzurum İli Potansiyel Turistik Arz Kaynaklarının İncelenmesi”, IUJEAS, 1 (1), 99-120.
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Gündüz, B. (2018). Üniversite Çalışanlarının Ekoturizm Algısı, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabük. Elmas, B., Akkuş, Ç. ve Cengiz, G. (2013) “Erzurum İli Temel ve Destekleyici Turistik Ürün Çeşitlerinin Değerlendirilmesi”, LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1), 84-109.

2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Gündüz, B. (2018). Üniversite Çalışanlarının Ekoturizm Algısı, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabük. Akkuş, G. ve Akkuş, Ç. (2016) “Erzurum İli Potansiyel Turistik Arz Kaynaklarının İncelenmesi”, IUJEAS, 1 (1), 99-120.
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Sargın, A. E. (2018). İnternet üzerinden alışverişe yönelik tüketici tutumları: Üniversite çalışanları örneği, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabük.Akkuş, G., Yapraklı, T. Ş. Akkuş, Ç. (2014). Online Müşteri Deneyiminin Güvene Etkisi: Online Alışveriş Yapan Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma, International Journal of Social Science, 29, 403-425.
2018
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Atabey, S. & Gürdoğan, A. (2018). Mutfak Çalışanların Yöresel Mutfak Algılamalarının, Uyguladıkları
Pazarlama Faaliyetlerine Etkisi: Marmaris Örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3), 256-270.
ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2018
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ünal, A., & Çelen, O. (2018). Türkiye’deki Otel İşletmelerinin Web Sitelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(40), 607-636.AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2015). Erzurum İli Turizm İşletmeleri Web Kullanımı ve Web Sitelerinin Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(3), 441-458
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Yabancı, F. (2018). Havayolu Ulaştırma İşletmelerinin Tercih Edilmesinde Yiyecek-İçecek Hizmet Kalitesinin Rolüne İlişkin Bir Araştırma (THY Örneği), (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.  AKKUŞ, Ç. & CENGİZ, G. (2013). Beş Yıldızlı Otel Restoranları Müşteri Memnuniyeti: Erzurum İlinde Bir Araştırma, E-journal of Yasar University, 8(31), 5229-5252.
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Yabancı, F. (2018). Havayolu Ulaştırma İşletmelerinin Tercih Edilmesinde Yiyecek-İçecek Hizmet Kalitesinin Rolüne İlişkin Bir Araştırma (THY Örneği), (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.  ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Sever, P. (2018). Turistlerin Restoran Deneyimleri ile Destinasyonu Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: İstanbul Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. AKKUŞ, Ç. & CENGİZ, G. (2013). Beş Yıldızlı Otel Restoranları Müşteri Memnuniyeti: Erzurum İlinde Bir Araştırma, E-journal of Yasar University, 8(31), 5229-5252.
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Sever, P. (2018). Turistlerin Restoran Deneyimleri ile Destinasyonu Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: İstanbul Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Karaca, K. Ç. (2018). Restoran Atmosferinin Tekrar Ziyaret Niyetine Etkisi: Akış Deneyiminin Aracılık Rolü, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Tuna, S. (2018). Tüketicilerin Destinasyon Seçimini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Yüzüncüyıl, K. & Eskicumalı, A. (2018). Online Alışveriş Pratiklerine Dair Literatür Taraması, Editörler Aydın Ziya ÖZGÜR & Aytekin İŞMAN, İletişim Çalışmaları 2017, (ss. 410-437). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Yayın No: 186.  Akkuş, G., Yapraklı, Ş. & Akkuş, Ç. (2014). Online Müşteri Deneyiminin Güvene Etkisi: Online Alışveriş Yapan Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies, 3(29), 403-425.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Aydemir, B., Uzun, D., & Göçmen, Z. G. (2016). Ödemiş-Tire-Kemalpaşa Yöresi Kırsal Turizm Ve Girişimciliğini Tespite Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 6(2), 1-6.CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Keskin, H., Çorman, G., Aymankuy, Y. (2017). Balıkesir İli Bigadiç İlçesinin Kırsal Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi, Journal of Recreation and Tourism Research, 4(Special Issue 1), 32-38. Cengiz, G. ve Akkuş, Ç. (2012). Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örnegi, Karamanoglu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 61-74.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ongun, U., Çiçek, U. & Çuhadar, Y. (2017). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Turizm Öğrencilerinin Kırsal Turizm Faaliyetlerine Katılımını Etkileyen Kısıtlayıcılar, Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(2), 144-156.Cengiz, G. ve Akkuş, Ç. (2012). Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örneği, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 61-74.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Peker, E. (2017). Bölgesel Kalkınmada Yeni Dinamikler, 1. Baskı, Paradigma Akademi, ISBN: 978 605 829 09 07CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çevik, A., Balıkçı, E. & Akın, G. (2017). Turizmin Gelişmesinde Temel Kurallar; Yozgat’ta Kırsal Turizm Örneği, 2017 International West Asia Congress of Tourism Research (IWACT) Proceeding Book, 28 Sept – 01 Oct 2017 Van- Turkey. (1-12)CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ongun, U., Gövdere, B. & Kösekahyaoğlu, L. (2017). Expectations of Local Populations in Rural Tourism: Example of Isparta - Kuyucak Lavender Valley, 2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition Proceeding Book, 5-7 October 2017, Isparta. (303-305)CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Met, Ö., Şahin, N. N. & Kütüklü, D. (2017). Kafe ve Restoran İşletmelerinde Başarıyı Etkileyen Faktörler: Balıkesir’de Bir Araştırma, 1. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2017) Bildiriler Kitabı, 28-30 Eylül 2017, Mersin. (127-136)ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Yılmaz, H., Yalçın, E. & Demiral, Y. M. (2017). Restoranlarda Müzik Türünün Müşteriler Üzerindeki Etkileri: Eskişehir Örneği, 1. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2017) Bildiriler Kitabı, 28-30 Eylül 2017, Mersin. (137-145)ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kasap, M., & Yıldırım, E. (2017). Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Doğu Karadeniz Bölgesindeki Kırsal Turizm İşletmelerinin Yenilikçilik Kapasitelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma, International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), 7(1), 44-51.CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Mansuroğlu, S., Dağ, V. & Irkörücü, D. (2017). Determination of Rural Tourism Areas by Landscape Planning Approach (using SWOT Analysis Method): Case Study of Cumalıkızık, International Conference on Agriculture, Forest, Food, Sciences and Technologies, 15-17 May 2017.CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ayaz, N. & Aydın, A. (2017). Turizmde Gıda Güvenliği Sürecinde Hijyen Davranışı Üzerine Bir Araştırma, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 136-150. Akkuş, Ç. & Cengiz, G. (2013). Beş Yıldızlı Otel Restoranları Müşteri Memnuniyeti: Erzurum İlinde Bir Araştırma, E-journal of Yasar University, 8(31), 5229-5252
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bilgin, Y. (2017). Restoran İşletmelerinde Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakatinin Ağızdan Ağıza Pazarlamaya Etkisi, İşletme Araştırmaları Dergisi (İSARDER), 9(4), 33-62.Ünal, S., Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çetin , K. (2017). Marka Deneyiminin Güven, Tatmin ve Bağlılığa Etkisi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 475-492. ISSN: 2548-088XAkkuş, G., Yapraklı, Ş., Akkuş, Ç. (2014). Online Müşteri Deneyiminin Güvene Etkisi: Online Alışveriş Yapan Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies, 3(29), 403-425.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Eşitti, B. & Erdem, H. (2017). Birey-Örgüt Uyumunun Örgütsel İnovasyon Üzerindeki Etkileri: Yiyecek-İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(4), 475-489.
Ünal, S., Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer,Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Türkmen, B. & Yavuz, C. (2017). Türkiye'de Sinema Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının Web Sitelerinin Analizi: Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK), İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Ankara Sinema Derneği (ASD) Örneği, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(2), 801-825.Akkuş, G. ve Akkuş, Ç. (2015). Erzurum İli Turizm İşletmeleri Web Kullanımı ve WebSitelerinin Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(3), 441-458.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Güdük, T., & Uca, S. (2017). Evaluatıon Of The Websıtes Of The Fırst-Class Restaurants In Terms Of Desıgn And Marketıng Actıvıtıes. Revista de Turism-Studii si Cercetari in Turism, (23).Akkuş, G. ve Akkuş, Ç. (2015). Erzurum İli Turizm İşletmeleri Web Kullanımı ve WebSitelerinin Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(3), 441-458.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Temeloğlu, E., Taşpınar, O. & Soylu, Y. (2017). Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Tüketim Duyguları, Müşteri Memnuniyeti ve Yeniden Satın Alma Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(Special Issue 2), 253-264.Ünal, S., Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer,Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Keskin, H., Çorman, G., Aymankuy, Y. (2017). Balıkesir İli Bigadiç İlçesinin Kırsal Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi, Journal of Recreation and Tourism Research, 4(Special Issue 1), 32-38. Cengiz, G. ve Akkuş, Ç. (2012). Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örnegi, Karamanoglu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 61-74
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kesici, E , Nazlı, M , Turhan, G . (2017). Firma Konumlandırma Stratejisinin Web Sitesi İçeriği ile Uyumluluğu: Türkiye’de En Yüksek Ar&Ge Harcaması Yapan Firmalar. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (3), 664-686. DOI: 10.21547/jss.311944Akkuş, G. ve Akkuş, Ç. (2015). Erzurum İli Turizm İşletmeleri Web Kullanımı ve Web Sitelerinin Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(3), 441-458..
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bozok, D., Kılıç, S. N. & Özdemir, S. S. (2017). Turizm Literatüründe Kırsal Turizmin Bibliyometrik Analizi, Journal of Human Sciences, 14(1), 187-202. Cengiz, G. ve Akkuş, Ç. (2012). Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örneği, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 61-74.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tuncer, İ. (2017). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Boyutları ve Ölçeklerinin İncelenmesi, International Journal of Academic Value Studies (Javstudies), 3(16), 321-329.Ünal, S., Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer,Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Özdemir, S. N. (2017). Termal Turizmde Ev Pansiyonculuğu Eğilimi: Kızılcahamam Örneği, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Akkuş, Ç. ve Cengiz, G. (2013). Beş Yıldızlı Otel Restoranları Müşteri Memnuniyeti: Erzurum İlinde Bir Araştırma. Journal of Yasar University, 8(31), 5229-5252.
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Özdemir, S. N. (2017). Termal Turizmde Ev Pansiyonculuğu Eğilimi: Kızılcahamam Örneği, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Kılıç, G. D. (2017). Turistlerin Her Şey Dahil Otellerde Yerel Yiyecek Tüketim Davranışları: Antalya'da Bir Araştırma, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Türkmen, B. & Yavuz, C. (2017). Türkiye'de Sinema Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının Web Sitelerinin Analizi: Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK), İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Ankara Sinema Derneği (ASD) Örneği, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(2), 801-825Akkuş, G. ve Akkuş, Ç. (2015). Erzurum İli Turizm İşletmeleri Web Kullanımı ve WebSitelerinin Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(3), 441-458.
2017
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Metin, M. (2017). Hizmet İçi Eğitimin İç Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Bir Tekstil Firması Yiyecek İçecek Bölümü Örneği (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Arıkan Saltık, I. & Fidan, D. (2017). Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti ve Sadakati Üzerine Etkisi, 18. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 18-22 Ekim 2017, Mardin Artuklu Üniversitesi, 519-524.Ünal, S., Akkuş, G., ve Akkuş, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1, 23-49.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Temeloğlu, E., Taşpınar, O. & Soylu, Y. (2017). YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİNDE ATMOSFER, TÜKETİM DUYGULARI, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE YENİDEN SATIN ALMA DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, II. Gastronomi Turizmi Kongresi Bildiri Kitabı (s. 3), 21-23 Eylül Ünal, S., Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer,
Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ongun, U., Kösekahyaoğlu, L. & Gövdere, B. (2017). Kırsal Kalkınma İçin Kırsal Turizm: Burdur/Akçaköy Lavanta Deresi Projesi, 18. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 18-22 Ekim 2017, Mardin Artuklu Üniversitesi, 861-869.Cengiz, G. ve Akkuş, Ç. (2012). “Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örneği”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (22), 61-74.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Temeloğlu, E., Taşpınar, O. & Soylu, Y. (2017). YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİNDE ATMOSFER, TÜKETİM DUYGULARI, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE YENİDEN SATIN ALMA DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, II. Gastronomi Turizmi Kongresi Bildiri Kitabı (s. 3), 21-23 Eylül 2017, Çanakkale.Ünal, S., Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer,
Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Keskin, H., Çorman, G., Aymankuy, Y. (2017). Balıkesir İli Bigadiç İlçesinin Kırsal Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi, 16. GELENEKSEL TURİZM SEMPOZYUMU PROGRAMI, 21 Nisan 2017, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, AnkaraCengiz, G. ve Akkuş, Ç. (2012). Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örnegi, Karamanoglu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 61-74.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akpınar Külekçi, E. & Toy, S. (2017). ERZURUM İLİ UNİTO BÖLGESİ EKOTURİZM FAALİYETLERİNİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3), 1-18.Elmas, B., Akkuş, Ç., Cengiz, G. (2013). Erzurum İli Temel ve Destekleyici Turistik ÜrünÇeşitlerinin Degerlendirilmesi, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 84-108.
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akpınar Külekçi, E. & Toy, S. (2017). ERZURUM İLİ UNİTO BÖLGESİ EKOTURİZM FAALİYETLERİNİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3), 1-18.Cengiz, G. ve Akkuş, Ç. (2012). Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örnegi, Karamanoglu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 61-74
2017
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ayaz, N. ve Yalı, S (2017). Kültürel Turistlerin Seyahat Tercihleri ve Yiyecek-İçecek Beklentileri: Safranbolu Örneği, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt.1, Sayı.1, ss. 43-61.Akkuş, Ç. & Cengiz, G. (2013). Beş Yıldızlı Otel Restoranları Müşteri Memnuniyeti: Erzurum İlinde Bir Araştırma, E-journal of Yasar University, 8(31), 5229-5252.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Oztas, M., Sevilmis, A. & Sirin, E. F. (2016). The relationship of atmosphere, satisfaction, and loyalty: Sample of a fitness center, Turkish Journal of Sport and Exercise, 18(2), 103-112.ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Keser, E. & Yapraklı, T. Ş. (2016). Deneyimsel Pazarlama ve Deneyimsel Değerin Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi:Nostaljik ve Fast Food Restoranlar Üzerinde Bir Uygulama, The Journal of Academic Social Sciences Studies, 47(Summer I), 19-35.Akkuş, G., Yapraklı, T. Ş. Akkuş, Ç. (2014). Online Müşteri Deneyiminin Güvene Etkisi: Online Alışveriş Yapan Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma, International Journal of Social Science, 29, 403-425.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Denk, E. & Mıl, B. (2016). Erzurum Oltu İlçesinin Kırsal Turizm Potansiyeli ve Yerel Halkın Turizm Algılamaları, International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), 6(2), 7-15.  CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Akbulak, C. (2016). Ardahan İlinde Kırsal Turizm Potansiyelinin Sayısallaştırılmış Swot Analizi İle Değerlendirilmesi, Humanitas: International Journal of Social Sciences, 4(7), 1-30.CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Güven, A. & Dülger, B. (2016). Kırsal Turizmin Yerel Kalkınmadaki Rolü ve Yerel Yönetimlerle Olan İlişkisi, Uluslararası Yönetim, Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi, 4(2), 58-66.CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Karacan, S., Karacan, E. & Güngör, Y. (2016). Kırsal Turizm ve Alternatif Kırsal Turizm Hizmetleri, 5. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu ve I. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 22-23 Nisan 2016, KKTC.CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Dokuyucu, V., İnanç, A. L. & Paksoy, M. (2016). Kahramanmaraş İlindeki Hazır Yemek Fabrikalarından Hizmet Alan Tüketicilerin Hazır Yemek Fabrikaları ile İlgili Bilgi Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Route Educational and Social Science Journal, 3(3), 266-283. AKKUŞ, Ç. & CENGİZ, G. (2013). Beş Yıldızlı Otel Restoranları Müşteri Memnuniyeti: Erzurum İlinde Bir Araştırma, E-journal of Yasar University, 8(31), 5229-5252.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Cimilli, V., Gülbahçe, Ö. & Şafak, S. (2016). Spor Turizmi Açısından Türkiye’nin Kış Sporlarındaki Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 22-32. ELMAS, B., AKKUŞ, Ç. & CENGİZ, G. (2013). Erzurum İli Temel ve Destekleyici Turistik Ürün Çeşitlerinin Değerlendirilmesi, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 84-108.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bucak, T. & Turan, Ö. (2016). Restoranlarda Hizmet Kalitesinin Misafir Memnuniyetine Etkisi: Çanakkale Merkezinde Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies, 2016(49), 287-304. ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Cömert, M. & Özata, E. (2016). Tüketicilerin Yöresel Restoranları Tercih Etme Nedenleri ve Karadeniz Mutfağı Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 1963-1973. ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bozok, D., Narin, M., & Girgin, G. K. (2016). Organik Tarım ve Kırsal Kalkınmaya Etkisi: Kırtık Köyü Örneği, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 6(1), 01-06.CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2016
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Akdağ, S. (2016). Burdur Süt ve Süt Ürünleri İmalat İşletmelerinin Pazarlama Sorunlarının Tespitine Yönelik Bir Araştırma, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur.Akkuş, Ç. & Akkuş, G. (2016). Turizm Sektörü Kobilerinin e-CRM Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi ve KOBI Özelliklerine Göre Farklılıklarının İncelenmesi. İsletme Araştırmaları Dergisi, 8(1), 380-412
2016
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Arın, F. (2016). Dönüştürücü Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisinde Duygusal Bağlılığın Aracılık Rolü: Yiyecek İçecek İşletmelerinde Bir Uygulama, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon. ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2016
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Demir, Y. (2016). Restoran Atmosferinin Tüketici Davranışı Üzerindeki Etkileri, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya. ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2016
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Süren, T. (2016). Ev dışı et tüketimi, (Yayınlanmış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.

2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Babayev, A. (2016). Kırsal Turizme Kavramsal Yaklaşım, Kırsal Turizmin Önemi Ve Etkileri: Türkiye Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, CİEP Özel Sayısı, 534-542. CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Şirin, M. E., & Aksu, M. (2016). Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti, Tekrar Satın Alma ve Tavsiye İsteği Üzerine Etkisi: Trabzon Ortahisar Örneği, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 530-544. AKKUŞ, Ç. & CENGİZ, G. (2013). Beş Yıldızlı Otel Restoranları Müşteri Memnuniyeti: Erzurum İlinde Bir Araştırma, E-journal of Yasar University, 8(31), 5229-5252.
2016
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Çubukçu, K. (2016). Konaklama İşletmelerinde Turistlerin Anadolu Misafirperverliği Algısının Satın Alma Sonrası Tutum ve Davranışlarına Etkisi, (Yayınlanmış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara. AKKUŞ, Ç. & CENGİZ, G. (2013). Beş Yıldızlı Otel Restoranları Müşteri Memnuniyeti: Erzurum İlinde Bir Araştırma, E-journal of Yasar University, 8(31), 5229-5252.
2016
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Gürer, B., Alıncak, F. & Öçalan, M. (2016). Türkiye’deki Dağcılık ve Doğa Sporları Kulüpleri ile Faaliyet Alanlarının İncelenmesi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(3), 987-1000. ELMAS, B., AKKUŞ, Ç. & CENGİZ, G. (2013). Erzurum İli Temel ve Destekleyici Turistik Ürün Çeşitlerinin Değerlendirilmesi, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 84-108.
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Kapera, I. (2015). Hotel Gastronomy as Viewed by Customers, British Food Journal, 117(12), 2993-3002.AKKUŞ, Ç. & CENGİZ, G. (2013). Beş Yıldızlı Otel Restoranları Müşteri Memnuniyeti: Erzurum İlinde Bir Araştırma, E-journal of Yasar University, 8(31), 5229-5252.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Dinçer, M. Z., Türkay, B. & Avunduk, Z. B. (2015). Kırsal Turizm Politikaları: Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Politikaların Değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 5(1), 49-60.CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Direk, M. & Kan, A. (2015). Ecological Tourism Activities in The Rural Life in Turkey, Proceedıngs Book.CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2015
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Kaş, E. (2015). Otel Rezervasyon Siteleri Üzerinden Yapılan Online Alışverişin Teknoloji Kabul Modeliyle İncelenmesi, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Akkuş, G., Yapraklı, T. Ş. Akkuş, Ç. (2014). Online Müşteri Deneyiminin Güvene Etkisi: Online Alışveriş Yapan Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma, International Journal of Social Science, 29, 403-425.
2015
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Cevizkaya, G. (2015). Tüketicilerin Etnik Restoran İşletmelerini Tercih Nedenleri: İstanbul'da Bir Araştırma, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.

2015
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Başar, B. (2015). Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Sadakatine Etkisi, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.

2015
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Çelik, S. (2015). Kastamonu’daki Bazı Potansiyel Ekoturizm Alanlarının Farklı Yaşlardaki Kullanıcılar Tarafından Değerlendirilmesi, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Kastamonu.   CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2015
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Şahin, D. (2015). Restoranlarda Deneyimsel Pazarlama Müşteri Memnuniyeti Üzerinde Gıda Hizmet Endüstrilerinin Etkisi, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Aydın. ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2015
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tatlı, H. & Korkut, F. (2015). Sanal Alışverişte Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler: Bingöl Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ERZSOSDE), 8(1), 63-78.AKKUŞ, G., YAPRAKLI, Ş. & AKKUŞ, Ç. (2014). Online Müşteri Deneyiminin Güvene Etkisi: Online Alışveriş Yapan Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies, 3(29), 403-425.
2015
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Kaş, E. (2015). Otel Rezervasyon Siteleri Üzerinden Yapılan Onlıne Alışverişin Teknoloji Kabul Modeliyle İncelenmesi, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Balıkesir. AKKUŞ, G., YAPRAKLI, Ş. & AKKUŞ, Ç. (2014). Online Müşteri Deneyiminin Güvene Etkisi: Online Alışveriş Yapan Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies, 3(29), 403-425.
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Özer, E. Z. & Çavuşoğlu, F. (2014). The Effect of Local Events to Rural Tourism as a Recreational Activity, International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 2(6), 191-202.CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2014
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Turan, Ö. (2014). Restoran İşletmelerinde Yiyecek- İçecek Hizmet Kalitesinin Misafir Memnuniyetine Etkisi: Çanakkale İl Merkezinde Bir Araştırma, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale. ÜNAL, S., AKKUŞ, G. & AKKUŞ, Ç. (2014). Yiyecek İçecek İşletmelerinde Atmosfer, Duygu, Memnuniyet ve Davranışsal Sadakat İlişkisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-49.
2014
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Karakaş, R. (2014). Kültürel Bir Mekan Olarak Çermik Hamamı, Folklor/Edebiyat, 20(77), 9-20.CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2014
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kuşat, N. (2014). Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma İçin Bir Alternatif Olarak Kırsal Turizm ve Türkiye'de Uygulanabilirliği, AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 65-87. CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2014
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Kafa, N. (2014). Kırsal Kalkınma Aracı Olarak Yoksul Yanlısı Turizm Yaklaşımı: Edremit Körfezi Örneği,(Yayınlanmış Doktora Tezi), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Balıkesir. CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2014
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Sahilli Birdir, S. & Yıldız Kale, E. (2014). Restoran İşletmelerinde Yenilik Uygulamaları: Mersin ve Adana Örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 11(3), 57-72. AKKUŞ, Ç. & CENGİZ, G. (2013). Beş Yıldızlı Otel Restoranları Müşteri Memnuniyeti: Erzurum İlinde Bir Araştırma, E-journal of Yasar University, 8(31), 5229-5252.
2014
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Kuter, N. & Ünal, H. E. (2013). Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmin Önemi, Journal of Forestry Faculty of Kastamonu University, 13(2), 192-201. CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Talaş, E., Çelik, A. K., Çakmak, F., Aydan Kocacan, F. & Karaibrahimoğlu, A. (2013). Relative Efficiency Measurement of Enterprises Operating in the Oltu Stone Industry Using Data Envelopment Analysis, International Journal of Business and Management, 8(6), 115-127.CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2013
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Aymankuy, Y., Çetinkaya, N., Asmadili, V. U. & Kalyoncu, M. (2013). Potansiyel Kırsal Turistleri Kırsal Turizme Yönlendiren Motive Edici Faktörler ve Kırsal Turistlerin Kırsal Turizmden Beklentileri, 14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 5-8 Aralık 2013, 815-838. CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2013
Ulusal Atıflar Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Şahin, S. (2013). Turistlerin Kırsal Turizme Katılma Nedenleri: Kapadokya’ya Gelen Turistlere Yönelik Bir Araştırma, 14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 5-8 Aralık 2013, 775-797.  CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2013
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Şahinalp, M. S. (2012). Müzik Coğrafyası Açısından Bir Araştırma: Doğal Ortam Özelliklerinin Türkü Sözleri Üzerindeki Etkisi, The Journal of Academic Social Science Studies, 5(7), 633-661.CENGİZ, G., & AKKUŞ, Ç. (2012). Kırsal turizm kapsamında yöre halkının kalkındırılması: Erzurum örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 61-74.
2012
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
4
1
0
1
0
0
6
2016
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2017
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
8
1
0
1
0
0
10

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Geleneksel Kültür Mirası Olan Erzurum Evlerinin Turizme Kazandırılmasına Yönelik İnovasyonel Yaklaşımların Tespiti
2016
2017
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Proje Yürütücüsü Turistik Tüketicilerin Sezgisel Yaklaşımlarının ve İrrasyonel Davranışlarının Satın Alma Kara Sürecine Etkisinin İncelenmesi 
2016
2017
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Turizm Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Turizm Kentleri Merkezli Staj Anlaşmaları Projesi
2014
2014
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Uygulamalı Kat Hizmetleri Eğitiminin Öğrenci Gelişimi Üzerine Etkisinin Araştırılması ve Uygulama Laboratuvarı Yapılması
2011
2012
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Yiyecek-İçecek Uygulama Laboratuvarı / Kat Hizmetleri Uygulama Laboratuvarı
2011
2013
BAP Destekli Araştırma Projesi [BAPA] Yardımcı Araştırmacı Erzurum-Bakü Turizm Hattı
2011
2011
Diğer Ulusal Kurumlarca Desteklenen Projeler [UKDP] Diğer Görevler Uygulamalı Turizm Eğitimi Eşliğinde Turizmde Genç İstihdamın Teşviki
2011
2012
Avrupa Birliği Destekli Diğer Projeler [ABDP] Diğer Görevler Midyat’a da Bekleriz
2010
2011
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Atatürk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Turistik Tüketicilerin Satın Alma Karar Sürecinde Sıfır Fiyat Etkisinin Rolü
2014
2016


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr