DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Kuzeykent Kampüsü
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
03662802148
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
fyaldiz@kastamonu.edu.tr
Özel E-Posta Adresi
firatyaldiz@gmail.com
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
KPDS
94
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler
2012
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doç. Dr. Türkiye Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler
2018
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
5
1
2
1
0
0
9
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
1
1
10
1
0
0
0
13
2019
1
0
2
1
1
0
0
5
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
2
6
13
4
2
0
0
27

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Yaldız, Fırat (2019). “A Critical Approach to the Term Turkish Diaspora: Is there ‘the’ Turkish diaspora?”. bilig – Journal of Social Sciences of the Turkic World 91: 53-80.
2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler 1989 Göçünün Bulgaristan Türklerinin Yasal Statüsüne Etkisi: Gelenler Vatandaş, Kalanlar soydaş
2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Türkiye'nin Diaspora Politikaları Bağlamında Hatay'ın Anavatana Katılması 
Anavatan'a Katılışının 80. Yılında Hatay Uluslararası Sempozyumu, 4-6  Nisan 2019
2019
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

"Yunanistan’da Yaşayan Türkler ve Bireysel Hakların Önemi", Ege Adalarının Unutulan Halkı: Rodos ve İstanköy Türkleri (ed. M.Kaymakçı-C.Özgün), Konya: Eğitim Yay., 2019, s.105-121

2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Büyük Terör Döneminde Hakas Türkü Aydınlara Uygulanan Zulüm Ve Bölgesel Sovyet Gazetelerinin Rolü


2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Türk Kamu Yönetiminde 'Soydaş' Sorunsalı: İç Politikadan Dış Politikaya, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 51, Sayı 4, Aralık 2018 s.1-20
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Zeytin Dalı Harekatı'nın Rus Basınına Yansıması: İzvestiya Gazetesi, (Araştırma Makalesi), Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt:6 Sayı:15, S.383-399 Kasım/2018 Türkiye 
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler "Suriyeli Sığınmacılar"dan, "Suriye Diasporası"na, Suriyeli Sığınmacıların Uyum ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, 07.12.2018
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Türkiye’nin Diaspora Politikaları, Türk Dış Politikası ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, 15-17 Kasım 2018 / Alanya
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Türk Dünyası Zincirinin Eksik Halkası: Türk Keneşi ve Özbekistan, ”, I. Milletlerarası Türkiye-Özbekistan Münasebetleri Sempozyumu, Kastamonu, 8- 9 Kasım 2018
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler The Terminological Concept of International Migration and Counter-Terrorism, NATO COE-DAT, 5-9 Kasım 2018, Ankara.
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Orta Asya’da Ulusal Kimlik İnşasında Katliamların Araçsallaştırılması, 3rd International Symposium on Turkistan: The Effects of 1938 Soviet Massacre in Caucasus and Turkistan Migration, Exile and Identity, 3-5 Ekim 2018 /Kastamonu/Turkiye
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Türkiye’nin Avrasya Politikasında Kurumların Rolü, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu: Avrasya Jeopolitiği ve Türkiye – Türk Dünyası İlişkileri, 25 Ekim 2018, Kastamonu.
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Türk Dış Politikasında Soydaş Kavramı, Sekizinci Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Ve Eğitimi Kongresi, UİK, Antalya, 03-06 Mayıs 2018
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Diaspora Politics of China and Chinese Population in Central Asia, 4th China and the Middle East Conferance: China and West Asia: Economic Development, and Social, and Political Cooperation, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 20-22 Haziran 2018
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler The Need of Environmental Cooperation in Turkic World and The Role of Turkey, International Ecology Symposium 2018, Kastamonu, 19-23 Haziran 2018
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yeni Kurumsalcılık Kuramı Perspektifinden Türkiye – Kırgızistan İlişkileri, Uluslararası Orta Asya Sempozyumu, 17-20 Nisan 2018, Bişkek – Kırgızistan.

2018
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler 27. Yılında Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri ile İlişkileri: Kurumların Rolü
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dede Korkut ve Göç, Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt:15 Sayı:2, 2015, s.149-158.

2015
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uluslararası Göç ve Diaspora ile İlişkili Kavramlar, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 2014, s.382-403
2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Diaspora Kavramı Bağlamında On İki Ada Türk Toplumu, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 2014, s.43-64.
2014
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Turkish Identity in Rhodes and Kos within the Context of European Union Individual Rights, (Ege Üniversitesi, İzmir, 01-02 Ekim 2014), Book of Proceedings (ed. M.Kaymakçı and C. Özgün), s. 127- 159.
2014
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler TE-SAT Raporları ve AB’de Etnik Terörizm, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 2013, s.81-95.
2013
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Diaspora Kavramı: Tarihçe, Gelişmeler ve Tartışmalar, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 18, 2013, s.289-318.
2013
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Devlet – Diaspora İlişkileri: Diaspora(ya sahip) Olmak, International Symposium on Language and Communication: Exploring Novelties, (İzmir, 17-19 Haziran 2013), Book of Proceedings, s.593-605.
2013
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Yurtdışında Yaşayan Vatandaşların Ülkemizdeki Seçimlerde Oy Kullan(ama)maları, Türk-Alman İşgücü Anlaşması’nın 50. Yılında Almaya Türkleri, Anadolu Üniversitesi YUTAM Yay., 2012, s.259-264.
2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler AB’de Bireysel Haklar ve Lizbon Antlaşması, Bilge Strateji Dergisi,Cilt 4, Sayı 7, 2012,s.107-129. 
2012
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
0
2
2
4
2016
0
1
0
1
2017
0
1
0
1
2018
0
1
5
6
2019
1
0
0
1
2020
0
0
0
0
T O P L A M
1
5
7
13

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Yayın Değerlendirme / Book Reviews  Ayşe Çolpan Yaldız ve Murat Yılmaz (ed.) (2018). Bağımsızlıklarının Yirmi Yedinci Yılında Türk Cumhuriyetleri. Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yay.27. Yılında Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri ile İlişkileri: Kurumların Rolü
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar Are the Crimean Tatars in Turkey a Diaspora Community? / Türkiye’de Yaşayan Kırım Tatarları Bir Diaspora Topluluğu Mudur?-YOLCU Mehmet Al, Çanakkale Onsekz Mart University
Asırlar Boyunca Türk Halları ve Toprakları, Varşova Üniversitesi,  Şarkiyat Fakültesi Edit. Marzena Godzińska Kamila Barbara Stanek, 2018 
Fırat YALDIZ (2013): Diaspora Kavramı: Tarihçe, Gelişme ve Tartışmalar, Türkiyat Araştırmaları, 18, s. 289-318
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Suriyeli Sığınmacıların Kamusal Hizmetlere Erişim Durumları (Isparta İli Örneği), Ülya Dönmez, T.C.Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi

Uluslararası Göç ve Diaspora ile İlişkili Kavramlar, İnsan ve Toplum
Bilimleri Araştırmaları Dergisi II, (2014): 382-403, (Erişim Tarihi: 15.5.2017)
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Uluslararası Zorunlu Göç Çalışmalarında Feminist Bir Metodoloji: Mardin’de Suriyeli Kadınların Deneyimleri, Seda ünel Yılmaz, T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi

Uluslararası Göç ve Diaspora İle İlişkili Kavramlar. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 3 (2), 382-403.
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Dede Korkut Hikayeleri'nin Söz VarlığıDede Korkut ve Göç
2018
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Türkiye'deki Suriyelilerin ve Suriyeli Girişimcilerin
Diaspora Yaklaşımları Bağlamında İncelenmesi, Murat KAYALAR, Savaş YILDIZ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.10 Sayı. 25, 2018 (s.454-466)
Fırat Yaldız (2014), “Diaspora Kavramı Bağlamında On İki Ada Türk Toplumu”, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt.5, Sayı.2, (43-64).
2018
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye'deki Suriyelilerin ve Suriyeli Girişimcilerin Diaspora Yaklaşımları Bağlamında İncelenmesi, Murat KAYALAR, Savaş YILDIZ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.10 Sayı. 25, 2018 (s.454-466)

Fırat YALDIZ (2013), “Diaspora Kavramı: Tarihçe, Gelişme ve Tartışmalar”, Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı.18, (289-318).
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Ahıska Türkleri ve Diaspora, Hakan Sevsay, Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu (11-13 Mayıs 2017).
Diaspora kavramı: Tarihçe, Gelişme ve Tartışmalar. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 289-318.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Diaspora Kimliği Üzerinde Folklorun İşlevleri: Eskişehir'de Yaşayan Kırım Tatarları Örneği, Mehmet Ali Yolcu, Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi,  Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri 02-04 Haziran 2016 Priştine/Kosova

Yaldız, Fırat (2013), “Diaspora Kavramı: Tarihçe, Gelişme ve Tartışmalar”,
Türkiyat Araştırmaları, 18: 289-318.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Türk Diaspora Gençliğinde Kültürel Kimliğin Dönüşümü: Hiphop, Entegrasyon ve Eğlence Mekanları, Onur ŞENEL, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8 Sayı: 37, Nisan 2015
Fırat YALDIZ (2013). “Diaspora Kavramı: Tarihçe, Gelişme ve Tartışmalar”. Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 18, s.289-318
2015
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Kültürel etkileşimin diaspora halkların üzerindeki olumsuz etkisi: Karaçay-Malkar Türkleri örneği, M. Said ARBATLI, Ömer Karataş, Proceedings of VI International “Conference Building Cultural Bridges”. – April 24-26, 2014.-Vol. II. – SDU,
2014. – 243-255.
Fırat YALDIZ (2013). Diaspora Kavramı: Tarihçe, Gelişme ve Tartışmalar. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. Bahar, Sayı: 18, 289-318.
2014
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar
Kültürel Perspektiften Ermeniler: Türkiye Ermenileri Etnisitesi, Meral Şengüler, Yeni Türkiye 60/2014
“Uluslararası Göç ve Diaspora ile İlişkili Kavramlar”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi II, (2014): 382-403.
2014
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar
Öteki” ve Göç Olguları Ekseninde ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK, Tahir EZGİ- Necmettin IŞIK, 
Fırat YALDIZ,Uluslararası Göç ve Diaspora ile İlişkili Kavramlar,Insan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi,Cilt:3 Sayı:2 2014
2014
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
2
0
0
0
0
0
0
2
2018
2
1
0
0
0
0
0
3
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
4
1
0
0
0
0
0
5

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği Türkiye Özbekistan İlişkileri SempozyumuTürkiye Özbekistan İlişkileriKastamonu Üniversitesi
2018
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği 3. Türkistan KurultayıKafkasya ve Türkistan’da 1938 Sovyet Katliamı ve Etkileri Göç, Sürgün ve KimlikKastamonu Üniversitesi
2018
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği Uluslararası Ege Adaları SempozyumuUluslararası Ege Adaları SempozyumuDokuz Eylül Üniversitesi
2017
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Düzenleme Kurulu Üyeliği Uluslararası Göç ve Mülteci Sorununun Çözümünde Kamu Yönetiminin RolüUluslararası Göç ve Mülteci Sorununun Çözümünde Kamu Yönetiminin Rolü

Fırat Üniversitesi
2017
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Üyeliği Avrasya JeopolitiğiAvrasya JeopolitiğiKastamonu Üniversitesi 
2018
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
1
0
0
0
1
2
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
0
1
0
0
0
2
3

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
Diğer Ulusal Kurumlarca Desteklenen Projeler [UKDP] Diğer Görevler “Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği Projesi”, Batı Karadeniz Projesi, Araştırmacı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2018.
2018
2018
Diğer Projeler [DGRP] Diğer Görevler “Kastamonu Üniversitesinde Okuyan Uluslararası Öğrenciler ve Uluslararasılaşma”, Bilimsel Araştırma Projesi, Kastamonu Üniversitesi, 2018.
2018
2018
Diğer Projeler [DGRP] Diğer Görevler Yunanistan İnsan Hakları İzleme Raporu Projesi, Araştırma Projesi, Araştırmacı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 2015.
2015
2015
YAYIN KURULU ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılISI İndekslerine Giren DergilerdeUluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Ulusal Hakemli DergilerdeDiğer DergilerdeT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
2016
2
0
0
0
2
2017
2
0
0
0
2
2018
3
0
0
0
3
2019
3
0
0
0
3
2020
0
0
0
0
0
T O P L A M
10
0
0
0
10

Hakemlik TürüGörevAçıklamaTarih
Uluslararası (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) İndekslerine Giren Dergilerde Yardımcı Editör Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
Uluslararası Hakemli E-Dergi
ISSN: 2147-2610
2019
2019
Uluslararası (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) İndekslerine Giren Dergilerde Yayın Kurulu Üyesi The Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS)
2019
2019
Uluslararası (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) İndekslerine Giren Dergilerde Yayın Kurulu Üyesi Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
2019
2019
Uluslararası (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) İndekslerine Giren Dergilerde Yayın Kurulu Üyesi  The Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS) 
2018
2018
Uluslararası (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) İndekslerine Giren Dergilerde Hakem  The Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS):
"Modi's Cultural Diplomacy and Role of Indian Diaspora"
2018
2018
Uluslararası (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) İndekslerine Giren Dergilerde Hakem bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
Hakemlik Yapılan Makale Kodu: 
3151
2018
2018
Uluslararası (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) İndekslerine Giren Dergilerde Hakem bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
Hakemlik Yapılan Makale Kodu: 
1854
2017
2017
Uluslararası (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) İndekslerine Giren Dergilerde Hakem bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
Hakemlik Yapılan Makaleler:
"Türkiye'nin Dış Politika Krizlerinde Ahdi Hukuk: Kıbrıs ve Nahçıvan Krizleri" (22.06.2017)

2017
2017
Uluslararası (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) İndekslerine Giren Dergilerde Hakem bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
Hakemlik Yapılan Makale Kodu: 
920
2016
2016
Uluslararası (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) İndekslerine Giren Dergilerde Hakem bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
Hakemlik Yapılan Makale:
"Evaluation of Tanap Agreements in Terms of International Law"
2016
2016
DİĞER ÜYELİK VE TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ
Komisyon Üyeliği ve TemsilcilikTarih
Bilim Kurulu Üyeliği
2019
2019
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2018-2019
Güz
Yüksek Lisans Uluslararası Göç
3
0
7,5
15
2018-2019
Güz
Lisans Geçmişten Günümüze Balkanlar
3
0
5
75
2018-2019
Güz
Lisans Uluslararası Hukuk
3
0
5
111
2018-2019
Güz
Lisans İdare Hukuku
3
0
3
22
2018-2019
Bahar
Yüksek Lisans Milliyetçilik Teorileri ve Azınlıklar
3
0
7,5
15
2018-2019
Bahar
Lisans Bölge Çalışmaları - Orta Asya
3
0
5
75
2018-2019
Bahar
Lisans Anayasa Hukuku
3
0
5
111
2017-2018
Bahar
Lisans Anayasa Hukuku
3
0
5
75
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Uluslararası Göç
Diaspora
Uluslararası Hukuk
Uluslararası Güvenlik


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr