DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
mtakicak@kastamonu.edu.tr
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Ankara Üniversitesi Sosyal bilimler enstitüsü felsefe
2016
Yüksek Lisans Türkiye Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim
2012
Lisans Türkiye Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği
2007
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
1
1
1
2
5
0
10
2016
0
0
0
0
1
0
0
1
2017
0
0
1
0
0
0
0
1
2018
0
1
1
0
0
0
0
2
2019
0
1
1
0
1
0
0
3
2020
0
0
0
1
0
0
0
1
T O P L A M
0
3
4
2
4
5
0
18

Eser TürüAçıklamaTarih
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Matematik Felsefesi (2020)., TAKICAK MÜJDAT,  Doruk, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 92, ISBN:978-975-553-755-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), 
2020
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler TAKICAK MÜJDAT (2019).  Osmanlı Mütefekkirlerinden Hüsnü Hamid’in Matematik Felsefesi Çalışmaları: “Wroński’nin Riyaziyat Felsefesi”.  Erdem(77), 239-262., Doi: 10.32704/erdem.656903 
2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler TAKICAK MÜJDAT (2019).  Osmanlı Matematik Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşım:Salih Zeki.  Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-4, 384-387. 
2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler TAKICAK MÜJDAT (2019).  Türkiye’de Görelilik Düşüncesinin Tarihi.  Kebikeç(47), 157-164. 
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler TAKICAK MÜJDAT (2018). Salih Zeki’nin ve Ali Sedad’ın Mantık Algıları. Kutadgubilig (38), 221-227. (Yayın No: 4684664)
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler TAKICAK MÜJDAT (2017). 19.yüzyıl Matematik Felsefesinin Salih Zeki Vasıtasıyla Osmanlı’ya Girişi. Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları, 707-723. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4684704)
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Takıcak, M. (2017). 19. Yüzyıl Matematik Felsefesinin Salih Zeki Vasıtasıyla Osmanlı’ya Girişi. Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Uluslararası Sempozyumu. Kırşehir.
2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Takıcak, M., (2016). Salih Zeki’nin Matematik Felsefesine Bakışı: Nâmütenâhî. Dört Öge. Ankara: Nobel Yayın. Yıl 4, Sayı 9, 2016, s. 191-200.
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İncikabı, L., Biber, A. Ç., Takıcak, M., Bayam, S. B. (2015). An Investigation of Seventh Grade Students’ Performances on Conceptual, Procedural and Graphical Problems Regarding Circles. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). ISSN: 1309-4653 Vol. 6, No.1 . s. 1-17.

2015
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Takıcak, M. (2015). Origami Etkinlikleri ile Matematik Eğitimi. Saarbrücken-Almanya: Türkiye Alim Kitapları. ISBN: 978-3-639-81150-6 (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi).

2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Takıcak, M., Yılmaz Erten, S. (2014) Matematik Tarihinden Bir Sayfa: Bekir Sıdkı Bey’in Tuhfe El-Muhâsibîn’inde Çarpma ve Bölme Yöntemleri. Dört Öge. Ankara: Nobel Yayın. Yıl 3, Sayı 5, 2014-1, s. 209-222.
2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Takıcak, M. (2015). Origami Etkinlikleri ile Matematik Eğitimi. Saarbrücken-Almanya: Türkiye Alim Kitapları. ISBN: 978-3-639-81150-6 (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi).
2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Bayam, S. B., Takıcak, M. (2014, Mayıs). Yusuf Ziya Paşa’nın Mukaddime-i İlm-i Cebr Kitabı. Uluslararası Katılımlı Osmanlı Bilim ve Düşünce Tarihi Sempozyumu, Gümüşhane. (s. 109-115).
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Takıcak, M., Unat, Y., Ünan, Z. (2013). The Views of 8th Grade Students About Teaching of Mathematics Based on Origami Activities. 5. International Congress of Educational Research. Çanakkale.
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İncikabı, L., Takıcak, M. & Bayam, S. B. (2013, Haziran). İlköğretim Öğrencilerinin Çemberler Konusunda İşlemsel, Kavramsal ve Grafiksel Soru Yapılarına Ait Tercihlerinin ve Kendi Tercihlerindeki Başarılarının Araştırılması. 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye (s.11).
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Takıcak, M. (2013). Origaminin Matematiksel Düşünceye Katkıları: Matematik Uygulamaları Derslerinde Origami Aktiviteleri. 12. Matematik Sempozyumu, MatDer, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (s. 168-170).
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Takıcak, M., Unat, Y. (2012). Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Üçgenler Konusuna Yönelik Kavramsal ve İşlemsel Bilgiyi Kullanabilme Becerileri. 11. Matematik Sempozyumu, MatDer, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun. (s. 160-161).
2012
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Takıcak, M., Şimşek, M., Ünan, Z. (2011). Origaminin Matematik Eğitiminde Kullanımı: Dönüşüm Geometrisi Konusunda Origami Aktivitesi. 10. Matematik Sempozyumu, MatDer, Işık Üniversitesi, İstanbul. (s. 51).
2011
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Ankara Üniversitesi felsefe SALİH ZEKİ’NİN MATEMATİK FELSEFESİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ YAKLAŞIMI
2013
2016
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ORİGAMİ ETKİNLİKLERİNE DAYALI ÖĞRETİMİN İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜÇGENLER ÜNİTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA VE GEOMETRİYE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
2010
2012
JÜRİ ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılUluslararası Jüri ÜyeliğiProfesörlük Jürisi ÜyeliğiDoçentlik Jürisi ÜyeliğiYardımcı Doçentlik Jürisi ÜyeliğiDoktora Jüri ÜyeliğiYüksek Lisans Jüri ÜyeliğiProje Jüri ÜyeliğiT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
1
0
1
2020
0
0
0
0
0
1
0
1
T O P L A M
0
0
0
0
0
2
0
2

Jüri TürüAçıklamaTarih
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği Neşe Birinci, İlköğretim 7. sınıf Matematik Programındaki Geometrik Kavramların Origami ile Modellenmesi ve Öğrenme Sürecine Etkisi, On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Enstitüsü
2020
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği Evin Yılmaz, Matematik Felsefesinde Platonculuk, Karatekein Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
2019


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr