DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
sbtakicak@kastamonu.edu.tr
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe (Bilim Tarihi)
2017
Yüksek Lisans Türkiye Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim
2012
Lisans Türkiye Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği
2008
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe
2018
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
1
1
0
2
4
0
8
2016
0
0
0
1
1
0
0
2
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
1
0
1
3
0
0
5
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
2
1
2
6
4
0
15

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Takıcak, Semiha Betül. “Şükrü Sayan’ın “Kemmiyyât-ı Mevhûmenin Sûret-i İrâesine Dair Yeni Bir Nazariyye” adlı makalesi” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 20, 1 (2019): 102-123. DOI 10.30522/iuoba.487638
2019
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Bayam Takıcak, S. B. (2019). Osmanlıca Analitik Geometri Terminolojisi, içinde: Terminoloji ve Çeviri, Aktif Yayınevi, Editör:Fadime Çoban, ISBN:978-605-9940-38-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5662798)
2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler BAYAM TAKICAK, S . B. (2019). Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Matematikçilerinden Ord. Prof. Ali Yar’ın Matematik Kitapları. Erdem , 0 (77) , 217-238 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/erdem/issue/50919/656940
2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bayam Takıcak, S . (2019). Fuat Sezgin’e Göre İslâm Dünyası’ndan Batı’ya Tevarüs Eden Geometri Çalışmaları ve Fuat Sezgin'in Matematik Tarihine Katkıları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 21, 101-117. DOI:10.32709/akusosbil.603540 
2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Takıcak, Semiha Betül. (2019) "Osmanlılarda Analitik Geometri". Kebikeç 47, s. 165-188.
2019
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Bayam Takıcak, Semiha Betül (2016). Matematik Tarihi ile İlişkilendirilmiş Matematik Eğitimi. Saarbrücken-Almanya: Türkiye Alim Kitapları. ISBN: 978-3-639-81194-0 (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi)
2016
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Takıcak, S. B. (2016). Ahmed Zihnî Efendinin Hendese-i Halliyye Adlı Eseri. Dört Öğe. Ankara: Nobel Yayın. Yıl 5, Sayı 10, 2016-2, s. 79-99.
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İncikabı, L., Biber, A. Ç., Takıcak, M., Bayam, S. B. (2015). An Investigation of Seventh Grade Students’ Performances on Conceptual, Procedural and Graphical Problems Regarding Circles. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). ISSN: 1309-4653 Vol. 6, No.1 . s. 1-17.
2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bayam, S. B. (2014). Matematik Eğitiminde Matematik Tarihi Gerekliliğinin Felsefi Temelleri ve Gerçekçi Matematik Eğitiminde Matematik Tarihinin Önemi. Dört Öge. Ankara: Nobel Yayın. Yıl 3, Sayı 5, 2014-1, s. 233-244
2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Demir, R., Bayam, S. B., Takıcak, M. (2014). Yusuf Ziya Paşa’nın Matematik ile İlgili İki Eseri. Dört Öge. Ankara: Nobel Yayın. Yıl 3, Sayı 5, 2014-1, s. 223-232.
2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Bayam, S. B., Takıcak, M. (2014, Mayıs). Yusuf Ziya Paşa’nın Mukaddime-i İlm-i Cebr Kitabı. Uluslararası Katılımlı Osmanlı Bilim ve Düşünce Tarihi Sempozyumu, Gümüşhane. (s. 109-115)
2014
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Bayam, S. B. (2013, February). The Views of Students Aged 12 About Activities for History of Mathematics Included in Mathematics Curriculum. Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 8). Manavgat-Side: Antalya.
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İncikabı, L., Takıcak, Müjdat., & Bayam, S., B. (2013, Haziran). İlköğretim Öğrencilerinin Çemberler Konusunda İşlemsel, Kavramsal ve Grafiksel Soru Yapılarına Ait Tercihlerinin ve Kendi Tercihlerindeki Başarılarının Araştırılması. 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Trabzon. (s.11).
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Bayam, S. B., Unat, Y., & Kaçar, A. (2013, Mayıs). Matematik Eğitiminde Matematik Tarihi Gerekliliğinin Felsefi Temelleri ve Gerçekçi Matematik Eğitiminde Matematik Tarihinin Önemi. 12. Matematik Sempozyumu (Toplumda Matematik), MatDer, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (s. 139).
2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Bayam, S. B., Unat, Y., & Kaçar, A. (2011, Eylül). Ünlü Matematikçileri Tanıma ve İlköğretim Matematik Öğretiminde Matematik Tarihinin Kullanımı. 10. Matematik Sempozyumu (Uygarlığın Gelişiminde Matematik), MatDer, Işık Üniversitesi, İstanbul. (s. 93)
2011
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
0
1
2
3
2016
2
2
3
7
2017
0
1
0
1
2018
0
0
2
2
2019
0
3
2
5
2020
0
0
0
0
T O P L A M
2
7
9
18

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Baltacıoğlu, Ali, Y. “Müderris Şükrü [Sayan (1884-1943)].” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 20, 2 (2019): 127-132. https://doi.org/10.26650/oba.544466Takıcak, Semiha Betül. “Şükrü Sayan’ın “Kemmiyyât-ı Mevhûmenin Sûret-i İrâesine Dair Yeni Bir Nazariyye” adlı makalesi” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 20, 1 (2019): 102-123. DOI 10.30522/iuoba.487638
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar Ulusoy, F. ve Girit-Yıldız, D. (2019). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının sahip oldukları matematik tarihi bilgileri ile ilgili değişen algıları:
Pedagojik deneyimlerin rolü. Kastamonu Education Journal, 27(6), 2729-2746. doi:10.24106/kefdergi.3736
Bayam, S. B. (2012). İlköğretim matematik eğitiminde öğrencilerin matematik tarihini bilmelerinin matematiğe yönelik başarı ve
tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar Baş, M. (2019). Historical development of mathematics and use of the history of mathematics in mathematics education. TAY Journal, 3(1), 1-22.Bayam, S. B. (2012). İlköğretim matematik eğitiminde öğrencilerin matematik tarihi bilmelerinin matematiğe yönelik başarı ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi.
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Küçükoğlu, U. (2019) Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Tarihi Bağlamında Hazırladıkları Dijital Öyküler Üzerine Bir Araştırma: Matematik Nasıl Doğmuştur?. Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.Bayam, S. B. (2012). Ġlköğretim matematik eğitiminde öğrencilerin matematik tarihi
bilmelerinin matematiğe yönelik baĢarı ve tutumlarına
etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kastamonu Üniversitesi.
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler BAŞIBÜYÜK, K , SOYLU, Y . (2019). Matematik Derslerinde Matematik Tarihi Kullanımının Matematik Tutumuna Etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 20 () , 769-783 . DOI: 10.17494/ogusbd.554510Bayam, S.B. (2014). Matematik eğitiminde matematik tarihi gerekliliğinin felsefi temelleri ve gerçekçi matematik eğitiminde matematik tarihinin önemi. Dört Öge, 5, 233-244.
2019
Ulusal Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Gençkaya, Ş. (2018). Matematik Eğitiminde Matematik Tarihi Kullanılmasının Farklı Bakış açılardan İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim ProgramıBayam, S. B. (2013). The views of students aged 12 about activities for history of
mathematics included in mathematics curriculum. Presented at Eighth
Congress of European Research in Mathematics Education, Antalya, Turkey.
Retrieved from http://www.cerme8.metu.edu.tr/wgpapers/WG12/WG12_
Bayam.pdf.
2018
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Gençkaya, Ş. (2018). Matematik Eğitiminde Matematik Tarihi Kullanılmasının Farklı Bakış açılardan İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Programı Bayam, S. B. (2012). İlköğretim matematik eğitiminde öğrencilerin matematik tarihi
bilmelerinin matematiğe yönelik başarı ve tutumlarına etkisi.
(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.
YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından erişildi. (Erişim no: 343122). 
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Özdemir, Furkan; Özdemir Hüsra. (2017). Matematik Eğitiminde Sayıların Önemi: Özel Sayı ve Sistemlerinin Keşfedilmesi Örneği, Researcher: Social Science Studies (2017) Cilt 5, Sayı IV, s. 290-297Bayam, S. B. (2014). Matematik Eğitiminde Matematik Tarihi Gerekliliğinin Felsefi Temelleri Ve Gerçekçi Matematik Eğitiminde Matematik Tarihinin Önemi, Dört Öge, 3(5), 233-244.
2017
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Diğer Yayınlar Suphi Önder Bütüner (2016): The use of concrete learning objects
taken from the history of mathematics in mathematics education, International Journal of Mathematical Education in Science and Technologyhttp://dx.doi.org/10.1080/0020739X.2016.1184336
Bayam SB. The impact of knowledge of the history of mathematics on primary school student mathematics achievement and attitudes [MA dissertation]. Kastamonu: Kastamonu University; 2012.
2016
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Diğer Yayınlar Emin Aydın, Ali Delice & Derya Demiroğlu (2016): An analysis of history of mathematics research literature in Turkey: the mathematics education perspective,BSHM Bulletin: Journal of the British Society for the History of Mathematics, DOI:10.1080/17498430.2016.1190201Bayam, S.B. (2012). The impact of a knowledge of the history of mathematics on primary school student mathematics achievement and attitudes. (İlköğretim matematik eğitiminde öğrencilerin matematik tarihi bilmelerinin matematiğe yönelik başarı ve tutumlarına etkisi). Unpublished Master's Dissertation. Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar Ersoy, E.; Öksüz C. (2016) İlkokul 4. Sınıflarda Matematik Tarihi Kullanımının Öğrenciler Üzerindeki Etkileri. Elementary Education Online, 2016; 15(2): 408-420,
İlköğretim Online, 15(2), 408-420. [Online]:http://ilkogretim-online.org.tr doi:http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.16857
Bayam, S. B. (2012). İlköğretim matematik eğitiminde öğrencilerin matematik tarihi bilmelerinin matematiğe yönelik başarı ve tutumlarına etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü: Kastamonu.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Biber A. Ç.; İncikabı L. (2016) Problems Posed by Prospective Elementary Mathematics Teachers in the Concept of Functions: An Analysis Based on SOLO Taxonomy. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016; 12(3): 796-809”
DOI: http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.282381
İncikabı, L. Biber, A. C, Takıcak, M., & Bayam, S. B. (2015). An investigation of seventh grade students’ performances on conceptual, procedural and graphical problems regarding circles. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 6(1), 1-17.
2016
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Görür D. A. (2016). Tarihsel Bağlamlarla Desteklenen Matematik Öğretiminin Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısına, Özyeterlik Algısına Ve Matematiğe İlişkin İnançlarına Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları Ve Öğretimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans TeziBayam, S. B. (2012). İlköğretim matematik eğitiminde öğrencilerin matematik tarihi
bilmelerinin matematiğe yönelik başarı ve tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi,
Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
2016
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Bütüner, S. Ö. (2016). From Babylonian Numerals to Pythagorean Triples. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 10, Sayı 2, Aralık 2016, sayfa 273-291.Bayam, S. B. (2012). İlköğretim matematik eğitiminde öğrencilerin matematik tarihi bilmelerinin matematiğe yönelik başarı ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kastamonu Üniversitesi.
2016
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Yıldız, Cemalettin; Baki, Adnan (2016). Matematik Tarihinin Derslerde Kullanımını Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğretmen Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 17, Sayı 2, Ağustos 2016, Sayfa 451-472Bayam, S. B. (2012). İlköğretim matematik eğitiminde öğrencilerin matematik tarihini bilmelerinin matematiğe yönelik başarı ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Diğer Yayınlar Bütüner, S. Ö. (2015). Impact of Using History of Mathematics on Students Mathematics Attitude: A Meta Analysis Study. European Journal of Science and Mathematics Education, vol. 3, no. 4, 337-349.Bayam, S. B. (2012). The impact of a knowledge of the history of mathematics on primary school student mathematics achievement and attitudes. Unpublished master thesis, Kastamonu University, Kastamonu.
2015
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Kaşıkçı, M. (2015). Matematik Tarihi Dersinde Drama Yönteminin İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Bilgi, İnanç Ve Tutumlarına Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı İlköğretim Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı. Bayam, S. B. (2012). İlköğretim Matematik Eğitiminde Öğrencilerin Matematik Tarihi
Bilmelerinin Matematiğe Yönelik Başarı ve Tutumlarına Etkisi Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. 
2015
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar Yıldız C. (2013. ) Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematik Tarihini Derslerinde Kullanma Durumlarının İncelenmesi: Hie’den Yansımalar. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Matematik Eğitimi Bilim Dalı Doktora Tezi. 
Bayam, S. B. (2012). İlköğretim matematik eğitiminde öğrencilerin matematik tarihini
bilmelerinin matematiğe yönelik başarı ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek
lisans tezi, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.
2013
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
2
3
0
0
0
0
0
5
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
1
1
0
0
0
0
0
2
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
3
4
0
0
0
0
0
7

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım 4 th International Turkısh Computer Mathematics Education SymposiumOsmanlılarda Analitik Geometri: Muallimler ve MekteplerÇeşme, İzmir
2019
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Uluslararası Katılımlı Osmanlı Bilim ve Düşünce Tarihi SempozyumuYusuf Ziya Paşa’nın Mukaddime-i İlm-i Cebr Kitabı.Gümüşhane
2014
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirili Katılım Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 8). The Views of Students Aged 12 About Activities for History of Mathematics Included in Mathematics Curriculum. Manavgat-Side: Antalya.
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına Bilim Tarihi ve Bilim Tarihi Yazıcılığı ÇalıştayıOsmanlı Matematik Tarihi Çalışmalarının Terminoloji ile İmtihânıKastamonu
2019
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 12. Matematik Sempozyumu (Toplumda Matematik), MatDerMatematik Eğitiminde Matematik Tarihi Gerekliliğinin Felsefi Temelleri ve Gerçekçi Matematik Eğitiminde Matematik Tarihinin Önemi.Hacettepe Üniversitesi, Ankara
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumuİlköğretim Öğrencilerinin Çemberler Konusunda İşlemsel, Kavramsal ve Grafiksel Soru Yapılarına Ait Tercihlerinin ve Kendi Tercihlerindeki Başarılarının Araştırılması.Trabzon.
2013
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 10. Matematik Sempozyumu (Uygarlığın Gelişiminde Matematik), MatDerÜnlü Matematikçileri Tanıma ve İlköğretim Matematik Öğretiminde Matematik Tarihinin KullanımıIşık Üniversitesi, İstanbul
2011
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Osmanlılar'da Analitik Geometri: Hendese-i Halliyye ve Hendese-i Tahlîliyye
2012
2017
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Eğitiminde Öğrencilerin Matematik Tarihi Bilmelerinin Matematiğe Yönelik Başarı Ve Tutumlarına Etkisi
2010
2012
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
Matematik Tarihi, Matematik Felsefesi, Matematik Eğitimi, Bilim Tarihi


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr