DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
İş Adresi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
KASTAMONU
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
byildiz@kastamonu.edu.tr
DİL PUANI BİLGİLERİ
Puan TürüPuan
YÖKDİL
67,5
KPDS
70
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme
2018
Yüksek Lisans Türkiye Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme
2015
Lisans Türkiye Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri
2000
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
2019
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
2018
2019
Öğr. Gör. Türkiye Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Bankacılık ve Sigortacılık
2014
2018
İDARİ GÖREV BİLGİLERİ
Görev AdıGörev YeriTarih
Bölüm Başkan Yardımcısı Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
2019
Bölüm Başkanı Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dış Ticaret Bölümü
2015
2018
Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO
2014
2016
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
5
0
0
0
0
0
5
2017
0
3
4
0
0
1
0
8
2018
0
4
5
0
3
0
0
12
2019
0
1
1
2
8
3
0
15
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
13
10
2
11
4
0
40

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bülent YILDIZ, Şemsettin ÇİĞDEM (2019). FİRMA İNOVASYON STRATEJİSİNİN İNOVASYON PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE TEDARİKÇİ İNOVATİFLİĞİNİN ARACI ROLÜ. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. , 8 (2): 1761-1777. 
2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Bülent YILDIZ (2019). Lojistik Hizmet Kalitesinin Servqual Yöntemi İle Analizi. Econder I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi. 18 - 20 Ekim / October 2019 Karabük
2019
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Bülent YILDIZ (2019) The Mediating Role of Logistics Flexibility Capability in the Effect of Information-BadeLogistics Cpability on Logistics Performance. Kitapta Bölüm Theories and Critics in Economics  Management (Editörler: Samet Evci ve Vikas Arya). IJOPEC Publication Limited. London
2019
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Bülent YILDIZ Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları ve İnovasyon (2019). Kitap Bölümü. Sağlıkta Kalite Yönetimi Güncel Konular ve Stratejik Yaklaşımlar (Editör:Keziban AVCI). Gazi Kitabevi 1. Baskı Ankara
2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bülent YILDIZ, Hüseyin ASLAN (2019). İMALAT FİRMALARINDA İNOVASYON FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl/Year: 3 Cilt/Volume: 3 Sayı/Issue: 2 Aralık/December: 2019
2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bülent YILDIZ, Mehmet AYTEKİN (2019). Kalite Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerindeki Etkisinde İnovasyonun Aracı Rolü İle Çevresel Dinamizmin Moderatör Rolü. Journal of Yasar University, 2019, 14/56, 489-506
2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Hüseyin ASLAN, Bülent YILDIZ (2019). İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE TAKIM YENİLİK İKLİMİNİN ARACI ROLÜ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. Sayı 24. 
2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bülent Yıldız, Mehmet Seyhan (2019). Ürün İnovasyon Uygulamalarının Ürün Pazar Performansı Üzerindeki Etkisinde Ürün Kalitesinin Aracı Rolü.Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt/Volume:18 - Sayı/Issue:71
2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bülent YILDIZ ve Mehmet AYTEKİN (2019). Ar-Ge ve Teknoloji Yatırım Oranlarının İnovasyon Performansı İle İlişkisİ. Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci Sayı / No. 18, Nisan / April 2019 Makale / Article: 461-480
2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bülent YILDIZ, Behzat SAYIN  (2019). Süreç Yönetiminin Ürün İnovasyon Performansı Üzerindeki Etkisinde Rekabet Yoğunluğunun Düzenleyici Rolü. Business and Economics Research Journal Vol. 10, No. 2, 2019, pp. 575-586
2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bülent YILDIZ Mehmet AYTEKİN Tedarikçi Kalite Yönetiminin Performans Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle Analizi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18 (1), 413-439,
2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bülent YILDIZ Kalite Odaklı Liderliğin Kalite Performansı Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle Analizi Business and Economics Research Journal Vol. 10, No. 1, 2019, pp. 149-165 doi: 10.20409/berj.2019.160
2019
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Bülent YILDIZ Erol TEKİN (2019). İmalat Firmalarında Güvenlik İkliminin İş Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi. Econder I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi. 18 - 20 Ekim / October 2019 Karabük
2019
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Hüseyin ASLAN, Bülent YILDIZ (2019). Sürekli İyileştirme Faaliyetlerinin Çalışan Yenilikçi Davranışı Üzerindeki Etkisinde Değişime Karşı Direncin Düzenleyici Rolü. 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi. Gaziantep
2019
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Hüseyin ASLAN, Bülent YILDIZ (2019). İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE TAKIM YENİLİK İKLİMİNİN ARACI ROLÜ. 18. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ. OSMANİYE
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YILDIZ Bülent ÇETİNDAŞ Ahmet Stratejik Kaynak Kullanımının Firma Performansı Üzerindeki Etkisinde Tedarik Zinciri Çevikliğinin Aracı Rolü. BMIJ, (2018), 6(4): 878-897 doi: http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v6i4.379 
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ASLAN H. TAŞÇI H. YILDIZ B.Lojistik Hizmet Kalitesi ve Lojistik Bilgi Teknolojisinin Lojistik ve Firma Performansı Üzerindeki Etkisi. Journal of Current Researches on Social Sciences. (JoCReSS). 8/1
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YILDIZ B. ÇİĞDEM Ş. ASLAN H. KARGO FİRMALARI HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ. JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH. 5/21. pp 829-843
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÇELİK M. YILDIZ B. Hemşirelerde Mesleki Bağlılık, Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi:
Kamu Sektörü ve Özel Sektör Karşılaştırması. Kastamonu Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
20/2(2018)
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler YILDIZ Bülent ÇİĞDEM Şemsettin Tedarikçi Yenilik Odağının Firma Performansı Üzerindeki Etkisinde Alıcı-Tedarikçi İlişkisinin Düzenleyici Rolü. Business and Organization Research Safranbolu 2018 Bor Konferans
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler YILDIZ B. AYTEKİN M. ÇİĞDEM Ş. İKTİSAT BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN EKONOMETRİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ DERSİN KAZANIMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. International Cngress of Management Economy and Poiciy 2018 Autumn
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler AYTEKİN M. YILDIZ B. EKİNCİ G. KALİTE OLGUNLUĞUNUN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ. International Congress of Management Economy and Policy 2018 Autumn
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler AYTEKİN M. YILDIZ B. AR-GE VE TEKNOLOJİ YATIRIM ORANLARININ İNOVASYON PERFORMANSI İLE İLİŞKİSİ. International Congress of Management Economy and Policy 2018 Autumn
2018
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler AYTEKİN M. ÇİĞDEM Ş. YILDIZ B. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYİ.International Congress of Management Economy and Policy 2018 Autumn
2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YILDIZ Bülent ÇİĞDEM Şemsettin Tedarikçi Yenilik Odağının Firma Performansı Üzerindeki Etkisinde Alıcı-Tedarikçi İlişkisinin Düzenleyici Rolü. The International New Issues in Social Sciences. Vol:2 Number:6 85-110
2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YILDIZ Bülent AYTEKİN Mehmet ÇİĞDEM Şemsettin İktisat Bölümü Öğrencilerinin Ekonometri Dersine İlişkin Tutumlarının Dersin Kazanımları Üzerindeki Etkisi. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt 8 Sayı 16
2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YILDIZ Bülent Çiğdem Şemsettin Havayolu Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle Analizi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 8 Sayı 16
2018
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ASLAN Hüseyin, YILDIZ Bülent, DİREZİNCİ Aykut. Öğrencilerin Girişimcilik Dersi Kazanımlarının Girişimcilik Eğilimi ve İnovasyon Yeteneği Üzerine Etkisi. The Jornal of Academic Social Sciences Sayı/Baskı: 5/51
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler BÜYÜKBEŞE Tuba, YILDIZ Bülent. The Effect of Innovation Capacity on Innovation Performance on Companies. International Journal of Academic Value Studies Sayı/Baskı: 10
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YILDIZ Bülent, ASLAN Hüseyin, ÇİĞDEM Şemsettin. Örgütsel Yenilikçiliğin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisinde Bireysel Yenilikçiliğin Aracı Rolü. Researcher: Social Science Studies, Sayı 4/Cilt 5

2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler EKİNCİ Gül, YILDIZ Bülent. Gaziantep’teki İşletmelerde Kullanılan Performans Değerlendirme Yöntemleri. I. Uluslararası El-Ruha Kongresi
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler EKİNCİ Gül, YILDIZ Bülent. Üçüncü Parti Lojistikte Taraflar Arasında Fırsatçılığa Etki Eden Faktörler. I. Uluslararası El-Ruha Kongresi
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler AYTEKİN Mehmet, AKCAN Ahmet, YILDIZ Bülent. Türkiye İslami ve Konvansiyonel Finansal Piyasalarında Etkin Piyasa Hipotezinin Test Edilmesi. International Congres of Islamic Economy, Finance and Ethics Abstract Book 
2017
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler AYTEKİN Mehmet, YILDIZ Bülent, EKİNCİ Gül. Gaziantep'teki Bir İşletmede Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılarının Demografik Özelliklerine Göre Analizi. AL-FARABİ 1st International Congress on Social Sciences
2017
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Mazlum ÇELİK, Bülent YILDIZ (2017). HEMŞİRELERDE MESLEKİ BAĞLILIĞIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖZDEŞLEŞMENİN ARACI ROLÜ. 25 .Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. Ankara
2017
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler AYTEKİN Mehmet, YILDIZ Bülent. The Effects of Confidence, Information Sharing and Innovation in Business Performance. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences Sayı/Baskı: 6/12
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler DURMAZ Yakup, YILDIZ Bülent. The Impacts of Social Environment and Individual Factors of Young Adult Consumers. International Journal of Academic Research in Management and Business Sayı: 2
2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BÜYÜKBEŞE Tuba, YILDIZ Bülent. Kültürel Zekanın Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Sayı/Baskı: 45

2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÇELİK Mazlum, YILDIZ Bülent. Duygusal Emek Düzeyinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Stresin Aracı Rolü. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Sayı/Baskı: 45

2016
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YILDIZ Bülent, ODUNCUOĞLU Murat. The Impact of Attitudes of Students in Economics Department towards Mathematics and Statistic Courses on the Success of Econometrics Course. nternational Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences Sayı/Baskı: 5/4
2016
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
2017
0
1
0
1
2018
0
2
3
5
2019
1
4
11
16
2020
0
0
0
0
T O P L A M
1
7
14
22

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Atıflar (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Diğer Yayınlar Hüseyin ASLAN (2019). The Mediating Role of Leader-Member Exchange in The Effect of
Transformational Leadership on Employee Performance
and Job Satisfaction. BUSINESS AND
ECONOMICS RESEARCHES BOOK
2019. SOCIAL SCIENCES
Management, Marketing, Accounting-Finance
and Economics. Editör Ergün KARA
Yıldız, B., & Çetindaş, A. (2018). Stratejik Kaynak Kullanımının Firma Performansı
Üzerindeki Etkisinde Tedarik Zinciri Çevikliğinin Aracı Rolü. BMIJ,(2018), 6(4),
878-897.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Ergün KARA (2019). A DIFFERENT APROACH TO THE BUSINESS WORLD:
SUN TZU ART OF WAR. Business and Management. Editör Sefer YILMAZ. Akademisyen Kitabevi A.Ş.
Aslan, H. ve Yıldız, B. (2019). İç Girişimciliğin Yeni Ürün Geliştirme Üzerindeki Etkisinde Takim Yenilik İkliminin Araci Rolü, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (24), s.73-92,
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Adil Akinci (Editör). (2019). Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies.  Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften Berlin 2019.Yıldız, B., & Çetindaş, A. (2018). Stratejik Kaynak Kullanımının Firma Performansı Üzerindeki Etkisinde Tedarik Zinciri Çevikliğinin Aracı Rolü. BMIJ, 6(4), 878–897.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Filiz Güneysu Atasoy (2019). Demand Analysis Of The Usa’s Meat Products: An Application Of Linear Approximate-Almost Ideal Demand System.  
Aslan, H., Taşçı, H., & Yildiz, B. (2018). The Effect of Logistic Service Quality and Logistic Information Technology on Logistics and Firm Performance. Journal of Current Researches on Social Sciences, 8(1), 343-358.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İhsan Çubukçu, Nesrin İmamoğlu (2019). Lojistik Performansın Firma Performansı ve İhracat Performansına Etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt 12 Sayı 62
Aslan, Hüseyin, Taşçı, Hayriye ve Yıldız, Bülent (2018). Lojistik Hizmet Kalitesi ve Lojistik Bilgi Teknolojisinin Lojistik ve Firma Performansı Üzerindeki Etkisi. Journal of Current Researches on Social Sciences, 8 (1), s. 343-358.
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Şahin Tezcan, N., Karakaş, A., Kıngır, S. Yılmazer, A. (2019). Sakarya Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 3(1), 50-68.Aslan , H., Yıldız , B., & Direzinci, A. (2017). Öğrencilerin Girişimcilik Dersi Kazanımlarının Girişimcilik Eğilimi ve İnovasyon Yeteneği Üzerine Etkisi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi(51), 524-538
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Erol Tekin, Murat ZORKUN. (2019). E-Ticaret Algısının Y ve Z Kuşaklarının Girişimcilik Eğilimleri Üzerindeki Etkisi: Kastamonu Üniversitesi Örneği. Gençlik Araştırmaları Dergisi • Ağustos 2019 • 7(18) • 117-136
Aslan, H. & Yıldız, B, (2019). İç girişimciliğin yeni ürün geliştirme üzerindeki etkisinde takım yenilik ikliminin aracı rolü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. (24), 73-91.
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Hale Nur GÜLER, Akın MARŞAP (2019). GÜNÜMÜZ ORGANİZASYONLARINDA DUYGUSAL EMEĞİN TÜKENMİŞLİK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 53, Haziran 2019, ss.285-308
Çelik, M. ve B. Yıldız (2016). Duygusal emek düzeyinin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde stresin aracılık rolü, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9, 45-54.
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Nilgün Sanalan Bilici, Volkan Tuncel (2019). Müşteri Değer Algısı ile Hedef Maliyet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Otel İşletmesi Örneği. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society Researches. Cilt 11 Sayı 8Yıldız, B. ve Çiğdem, Ş. (2018). Havayolu hizmet kalitesinin müşteri mem-nuniyeti üzerindeki yapısal eşitlik modeli ile analizi, Bingöl Üni-versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16).
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Tuba Büyükbeşe, Hüseyin Aslan (2019). Psikolojik Sermaye ve Duygusal Emeğin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11 (2), 949-963.Çelik, M., ve Yıldız, B. (2016). “Duygusal emek düzeyinin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde stresin aracı rolü”. Journal of International Social Research, 9(45),734-745.
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Hüseyin Aslan, İbrahim Sani Mert (2019). Duygusal Emek ile İşe Yabancılaşma İlişkisinde Psikolojik Sermayenin Düzenleyici Rolü. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society Researches. Cil 11 Sayı 18Çelik, M., ve Yıldız, B. (2016). Duygusal emek düzeyinin işten ayrılma niyeti
üzerindeki etkisinde stresin aracı rolü. Journal of International
Social Research, 9(45),734-745.
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Hüseyin Aslan, İbrahim Sani Mert (2019). Duygusal Emek ile İşe Yabancılaşma İlişkisinde Psikolojik Sermayenin Düzenleyici Rolü. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society Researches. Cil 11 Sayı 18Yıldız, B., ve Çetindaş, A. (2018). Stratejik kaynak kullanımının firma performansı
üzerindeki etkisinde tedarik zinciri çevikliğinin aracı
rolü. BMIJ, 6(4), 878-897.
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Şemsettin Çiğdem Selim Erdoğan (2019). TEDARİK ZİNCİRİ VE ÜRÜN İNOVASYONU İLİŞKİSİ: İLK 1000 SANAYİ FİRMASI ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA. Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Yıl: 2019, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa No: 49-76Yıldız, B. ve Aytekı n, M. (2018). Tedarikçi Kalite Yönetiminin Performans
Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle Analizi* Analysis of the
Effect of Supplier Quality Management on Performance by Structural
Equation Model. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18(1),
413-439.
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Şemsettin Çiğdem Selim Erdoğan (2019). TEDARİK ZİNCİRİ VE ÜRÜN İNOVASYONU İLİŞKİSİ: İLK 1000 SANAYİ FİRMASI ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA. Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Yıl: 2019, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa No: 49-76Yıldız, B. ve Çetindaş, A. (2019). Stratejik Kaynak Kullanımının Firma Performansı
Üzerindeki Etkisinde Tedarik Zinciri Çevikliğinin Aracı Rolü. Business &
Management Studies: An International Journal, 6(4).
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Selcan Yıldız, Levent Selman Göktaş, Tucay Habil ve Füsun İstanbullu Dinçer (2019). Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Demografik Değişkenlerine Göre Mesleki Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi
2019, 3(1):1-12. 
Çelik, M. ve Yıldız, B. (2018), Hemşirelerde Mesleki Bağlılık, Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Kamu Sektörü Ve Özel Sektör Karşılaştırması. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 47-75.
2019
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Gönül Abaslı, Şule Polat (2019). Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık ve Kültürel Zekâya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2019 7(1) 193–202.
Büyükbeşe, T., & Yıldız, B. (2016). Kültürel zekânın yaşam doyumu üzerine etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 45(9), 438-448.
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Sedat Maden ve Aslı Maden (2018). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Kültürel Zeka Düzeyleri. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi. Büyükbeşe, T. ve Yıldız, B. (2006). Kültürel zekânın yaşam doyumu üzerine etkisi. The Journal of International Social Research, 9(45);438-448.
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Gözde Sezen Gültekin, Ceren Çetin, İnci Ilgın (2018). Akademisyenlerin Kültürel Zeka Yeterlilikleri. Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Kongresi. Büyükbeşe, T., & Yıldız, B. (2016). Kültürel zekanın yaşam doyumu üzerine etkisi. Journal of International SocialResearch, 9(45), 438-448.
2018
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Mehmet Karahan, Şerif Yeşilkaya (2018). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Yeteneklerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Fırat Üniversitesi. Kesit Akademi Dergisi. Yıl: 4, Sayı:14, Haziran 2018, s. 273 -288Aslan, Hüseyin; Yıldız, Bülent; Direzinci, Aykut (2017). Öğrencilerin Girişimcilik Dersi Kazanımlarının Girişimcilik Eğilimi ve İnovasyon Yeteneği Üzerine Etkisi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 51, s.524-538.
2018
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler İsa İSPİR (2018). ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ İLE YENİLİKÇİ DAVRANIŞININ BİREYSEL PERFORMANSA ETKİSİ. İnönü University International Journal of Social Sciences / İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Volume/Cilt 7, Number/Sayı 2, (2018)YILDIZ, B., HÜSEYİN, A. ve ÇİĞDEM, . 2017. Örgütsel Yenilikçiliğin Çalıan Performansı Üzerindeki
Etkisinde Bireysel Yenilikçiliğin Aracı Rolü, Researcher: Social Sciense Studies, 5(4), ss.129­145. 
2018
Ulusal Atıflar Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Gönül BODUR (2018). Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik (İnovasyon) Düzeyleri ile Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki.Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. Cilt 5 Sayı 2Aslan H, Yıldız B, Direzinci A. Öğrencilerin
girişimcilik dersi kazanımlarının girişimcilik
eğilimi ve inovasyon yeteneği üzerine etkisi,
[The impact of entrepreneurship course
achievements of students on their
entrepreneurship tendency and innovation
skills] Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,
2017; 5(51): 524-538
2018
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler IŞIK M. Hamurcu A. The Role of Job Stress at emotional labor's effect on intention to leave: evidence from call center employees. Business and economic horizons. 5/13. pp. 652-665ÇELİK Mazlum, YILDIZ Bülent. Duygusal Emek Düzeyinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Stresin Aracı Rolü. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Sayı/Baskı: 45
2017
PROJE BİLGİLERİ
YılTBTKSANTKBDPBAPAUKDPABÇPABDPUADPDGRPT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2017
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2

Proje TürüGörev TürüAçıklamaTarih
Avrupa Birliği Destekli Diğer Projeler [ABDP] Yardımcı Araştırmacı Turizm Sektöründe Kayıtlı İstihdamın Teşviki
2016
2017
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Hasan Kalyoncu Üniversitesi İşletme TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İNOVASYON VE FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÇEVRESEL DİNAMİZMİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
2017
2018
Yüksek Lisans Gaziantep Üniversitesi İşletme TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE GÜVEN, YENİLİK VE BİLGİ PAYLAŞIMININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ
2015
2015
YÖNETİLEN TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez YazarıTez AdıTarih
Yüksek Lisans Kastamonu Üniversitesi İşletme Orkhan BABAŞOV TÜKETİCİLERİN BANKA TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TÜKETİCİ SADAKATİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: AZERBAYCAN ÖRNEĞİ
2018
2019
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2018-2019
Güz
Lisans Genel Muhasebe I
3
0
4
58
2018-2019
Güz
Lisans Genel İktisat I
3
0
4
58
2018-2019
Güz
Lisans Yöneylem Araştırması
3
0
4
85
2018-2019
Güz
Lisans Ticari Matematik I
3
0
4
15
2018-2019
Güz
Lisans Matematik I
3
0
4
170
2018-2019
Bahar
Yüksek Lisans Yönetim Biliminde Uygulamalı İstatistik
3
0
4
6
2018-2019
Bahar
Lisans Finansal Matematik II
3
0
4
150
2018-2019
Bahar
Lisans Finansal Matematik
2
0
3
100
2018-2019
Bahar
Lisans Matematik
3
0
4
150
2017-2018
Güz
Lisans İstatistik I
3
0
4
180
2017-2018
Güz
Lisans Matematiksel Ekonomi I
3
0
4
190
2017-2018
Bahar
Lisans İstatistik II
3
0
4
190
2017-2018
Bahar
Lisans Matematiksel Ekonomi II
3
0
4
230
2016-2017
Güz
Lisans Ekonometri I
3
0
4
200
2016-2017
Güz
Lisans Matematiksel Ekonomi I
3
0
4
220
2016-2017
Bahar
Lisans Ekonometri II
3
0
4
240
2016-2017
Bahar
Lisans Matematiksel Ekonomi II
3
0
4
200
2015-2016
Bahar
Lisans Ekonometri II
3
0
4
200
2015-2016
Bahar
Lisans Matematiksel Ekonomi II
3
0
4
250


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr