DİL SEÇİMİ : LANGUAGE SELECTION
KİMLİK BİLGİLERİ
ÖZET BİLGİ
GRAFİKSEL ÖZET BİLGİ
ADRES BİLGİLERİ
TürAdresİl/İlçe
Ev Adresi Kuzeykent Mh. Kamil Demircioğlu Cd. Ekin. Sk. No :6 / K Kuzeykent / KASTAMONU
KASTAMONU
İş Adresi Kastamonu Üniversitesi, Kuzeykent Kampüsü, Turizm Fakültesi
KASTAMONU
TELEFON BİLGİLERİ
TürTelefon Numarası
İş Telefonu
3662803719
Cep Telefonu
5413707037
E-POSTA BİLGİLERİ
TürE-Posta Adresi
Kurum E-Posta Adresi
hcilginoglu@kastamonu.edu.tr
Özel E-Posta Adresi
huzur37@yandex.com
Özel E-Posta Adresi
info@datafile.com.tr
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim TürüÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Doktora Türkiye Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları
2018
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
UnvanÜlkeÜniversiteBirimBölümTarih
Dr. Öğr. Üyesi Türkiye Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları
2014
2018
ESER BİLGİLERİ
YılISI Dergilerinde MakaleUluslararası Dergilerde MakaleUluslararası BildiriKitap veya Kitapta BölümUlusal MakaleUlusal BildiriDiğer YayınlarT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
1
3
4
0
0
8
2019
1
1
1
2
1
0
0
6
2020
0
1
0
0
1
0
0
2
T O P L A M
1
2
2
5
6
0
0
16

Eser TürüAçıklamaTarih
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Türkiye'de Medikal Turizm Piyasası ve Paydaşlar Arası İlişkiler: Ters İnovasyon ve Hedeflerin Karşılaştırmalı Şekilde İncelenmesi
2020
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YABANCI HASTALAR ÖZELİNDE TÜRKİYE'NİN SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİNİN ORTAYA KONULMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
2020
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI Expanded & SSCI & AHCI) Aliu A., Çılgınoğlu H. and Aliu D. 2019.The Driving Force Effect of Standardisation and Accreditation in Medicinal and Aromatic Plants Industry.Kastamonu Uni.,Orman Fakültesi Dergisi, 19(1): 57-71. 10.17475/kastorman.543528. 
2019
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Baharat ve Tıbbi Aromatik Bitkilerin Gastronomi ve Mutfak Sanatlarında Kullanımı
2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Gastronomi ve Mutfak Sanatlarında Aromatik Bitkilerin kullanımları üzerine bir araştırma
2019
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Uluslararası Sağlık Turizminin Ekonomik, Hukuki ve İdari Yönden Değerlendirilmesi: Türkiye'deki Hastaneler Üzerinde Örnekleme
2019
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Küresel Perspektifte Göç ve İletişimi Kavramak
2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI: AVRUPA PATENT ANLAŞMASI, AVRUPA PATENT OFİSİ VE TİCARETLE BAĞLANTILI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ANLAŞMASI VE GASTRONOMİ ALANINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME.
2019
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Çılgınoğlu H. ve Aliu A. 2018. Göçmen Sağlığı ve Turizm ilişkisi Bağlamında Türkiye’de istanbul ve Bursa İllerinin Profil Araştırması. Sakarya Üniversitesi Uluslararası Göç ve İletişim Kongresi. 27-28.09.2018. Sakarya/TÜRKİYE.
2018
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Aliu A., Aliu D. ve Çılgınoğlu H. 2018. ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NDE TİCARET, TİCARET HUKUKU VE İDARE HUKUKU İLİŞKİLERİ: TÜRKİYE İÇİN DERSLER. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Yayınları 2018(1):351-469.ISBN: 978-605-68171-2-0.


2018
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Çılgınoğlu H. 2018. Türkiye'de Medikal Turizm Piyasası ve Ters İnovasyon Etkisi. KDP Publishing. 94 s. ISBN:9781718188808
2018
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Çılgınoğlu H. 2018. Medical Tourusm Market in Turkey and Reverse Innovation. LAMPERT Publishing. 94 pp. ISBN: 978-613-9-90651-2
2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çılgınoğlu H., Aliu D. and Aliu A. 2018. The Usage of Spices and Medicinal and Aromatic Plants in Gastronomy and Culinary Arts. SSRN Electronic Journal. 2018(1):1-11. Doi: 10.2139/ssrn.3304469.
2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çılgınoğlu H. 2018. ÇALIŞANLAR, YÖNETİCİLER VE ULUSLARARASI HASTALAR BAĞLAMINDA TÜRK SAĞLIK TURİZMİNİN SWOT ANALİZİ İLE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN TESPİTİ. TURKİSH STUDİES. 13(19):501-512
2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Çılgınoğlu H. 2018. KÜMELENME BAĞLAMINDA STRATEJİLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR: TURİZM SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ. TURKİSH STUDİES. 13(18):495-508.
2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çılgınoğlu, H. 2018. SAĞLIK TURİZMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ, EĞİLİMLERİ VE PAZARIN KÜRESELLEŞMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. TURKİSH STUDİES. 13(2): 179-192.


2018
ATIF BİLGİLERİ
YılISI Dergilerindeki AtıflarDiğer Uluslararası AtıflarUlusal AtıflarT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
2016
0
2
0
2
2017
0
1
0
1
2018
0
0
0
0
2019
0
1
2
3
2020
0
0
0
0
T O P L A M
0
4
2
6

Atıf TürüAtıf İçerik TürüAtıf Yapan Yayının KünyesiAtıf Yapılan Yayınımın KünyesiTarih
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ALIU, D., AKATAY, A., & KAYMAZ, K. (2019). THE CAREER DEVELOPMENT AND SKILLS OF DOCTORATE HOLDERS IN SOUTHEASTERN EUROPEAN COUNTRIES: THE ROLE OF FOREIGN SCIENTISTS IN A TRIPLE-HELIX MODEL1. Conceiving Migration and Communication in a Global Perspective, 142.Aliu, A., Cilginoglu, H., Özkan, Ö., & Aliu, D. (2016). Medical tourism market and inter-stakeholders’ relations in turkey: a comparative investigation from reverse innovation and destination governance viewpoint. Available at SSRN 2779704.
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Özkan, M. E. (2019). SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’NİN MEDİKAL TURİZM POTANSİYELİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME. Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi, 1(1), 50-6.

ÇILGINOĞLU, H. (2018). ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİNİN EKONOMİK, HUKUKİ VE İDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE’DEKİ HASTANELER ÜZERİNDE ÖRNEKLEME (Doctoral dissertation, KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ).
2019
Ulusal Atıflar Diğer Yayınlar

Ağaoğlu, F. O., Karagöz, N., & Zabun 2019. S. SAĞLIK TURİZMİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE’YE GETİRİLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(2), 428-450.

ÇILGINOĞLU, H. (2018). ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİNİN EKONOMİK, HUKUKİ VE İDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE’DEKİ HASTANELER ÜZERİNDE ÖRNEKLEME (Doctoral dissertation, KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ).
2019
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mehta, A., Goldstein, S. D., & Makary, M. A. (2017). Global trends in center accreditation by the Joint Commission International: growing patient implications for international medical and surgical care. Journal of travel medicine, 24(5), tax048.

Aliu, A., Cilginoglu, H., Özkan, Ö., & Aliu, D. (2016). Medical tourism market and inter-stakeholders’ relations in turkey: a comparative investigation from reverse innovation and destination governance viewpoint. Available at SSRN 2779704.
2017
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Makary, M. A. (2017). “Global Trends in Center Accreditation by the Joint Commission International: Growing Patient Implications for International Medical and Surgical Care.” Journal of Travel Medicine, 24(5): doi: 10,1093/jtm/tax048. (Aliu A., Cılgınoglu, H., Omer O, Dorian A. Medical tourism market and inter-stakeholders’ relations in turkey: a comparative investigation from reverse innovation and destination governance viewpoint. 7th International Health Tourism Congress 2016. 
2016
Diğer Uluslararası Atıflar Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Pereira, R. T., Malone, C. M. & Flaherty, G. T. (2018). “Aesthetic Journeys: A Review of Cosmetic Surgery Tourism.” Journal of Travel Medicine, 25(1): doi: 10,1093/jtm/tay042. Aliu A., Cılgınoglu, H., Omer O, Dorian A. Medical tourism market and inter-stakeholders’ relations in turkey: a comparative investigation from reverse innovation and destination governance viewpoint. 7th International Health Tourism Congress 2016.
2016
ETKİNLİK BİLGİLERİ
YılUA-TOPU-TOPSN-DNŞKLSYNUA-STEU-STEUA-SNTT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
1
0
0
0
0
0
1
2018
0
1
0
0
0
0
0
1
2019
21
1
0
0
0
0
0
22
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
21
3
0
0
0
0
0
24

Etkinlik TürüKatılım TürüEtkinlik AdıEtkinlik KonusuEtkinlik YeriTarih
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım EğitimELSEVIER Yayın Kampüsü Bilimsel Araştırma Semineriİstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul / Türkiye
2019
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım EğitimKitap Yazma Eğitimiİstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul / Türkiye
2019
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım EğitimAraştırmacılar için konferans becerileri Eğitimiİstanbul Ticaret Üniversitesi
2019
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım EğitimEditör olarak inceleme makalesi yazma eğitimiİstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul / Turkey
2019
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım EğitimHakemler için Etik Sorumluluklar Eğitimiİstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul / Türkiye
2019
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım EğitimFinans Eğitimiİstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul / Türkiye
2019
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım EğitimAraştırmacılar için fon destekleri eğitimiİstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul / Türkiye
2019
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım EğitimReferans yöneticileri için rehber: Referansları etkili bir şekilde yönetme Eğitimiİstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul/ Türkiye
2019
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım EğitimYüksek düzeyde görünür bir araştırma nasıl üretilir? Araştırmacılar için faydalı ip uçları eğitimiİstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul/ Türkiye
2019
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım EğitimAkademik ortaklıklar ve İşbirliği eğitimiİstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul / Türkiye
2019
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım EğitimAraştırmada veri yönetimi eğitimiİstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul / Türkiye
2019
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım EğitimHakemlikten editörlüğe geçiş eğitimiİstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul / Turkiye
2019
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım EğitimUluslararası Hibe Projeleri yazma eğitimiİstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul/ Türkiye
2019
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım EğitimSosyal Etki Eğitimiİstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul / Türkiye
2019
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım EğitimSistematik İnceleme ve Yorumlama Eğitimiİstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul/ Türkiye
2019
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım EğitimTez Çalışmalarının Makaleye Dönüştürülmesiİstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul / Türkiye
2019
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım Eğitimİyi bir kitap yazarı ve editör nasıl olunur eğitimiİstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul / Türkiye
2019
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım EğitimVaka Raporları Yazma Eğitimiİstanbul Ticaret Üniversitesi
2019
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım EğitimAkademik anlamda bildiri ve makale özeti yazma eğitimiİstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul / Türkiye
2019
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bildirisiz Katılım Yazma Becerileri EğitimiUluslararası yayınevlerinde kabul edilecek makaleler yazabilmek amacıyla 30 günlük eğitim alınmıştır.İstanbul Ticaret Üniversitesi
2019
Uluslararası Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları ve Yaz Okulu Gibi Etkinlikler Bilim Kurulu Üyeliği Uluslararası Göç ve İletişim KongresiGöçmenlerin başta sağlık ve iletişim anlamında yaşadıkları sorunlar ve çözüm mekanizmalarıSakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi
2019
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirili Katılım 2. Uluslararası Helal Turizm KongresiHelal TurizmAntalya Deluxe Otel
2019
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım EğitimBilirkişilik Temel EğitimiKastamonu SMMO
2018
Ulusal Toplantılar - Sempozyum, Kongre, Panel, Çalıştay, Eğitim Kursları, Yaz Okulu ve Basın Yayın Etkinlikleri Bildirisiz Katılım Eğitimİhracatın stratejik görünümüSabancı Üniversitesi
İstanbul / Türkiye
2017
TEZ BİLGİLERİ
Tez TürüÜniversiteBölümTez AdıTarih
Doktora Kastamonu Üniversitesi İşletme ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİNİN EKONOMİK, HUKUKİ VE İDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELER ÜZERİNDE ÖRNEKLEME
2014
2018
JÜRİ ÜYELİĞİ BİLGİLERİ
YılUluslararası Jüri ÜyeliğiProfesörlük Jürisi ÜyeliğiDoçentlik Jürisi ÜyeliğiYardımcı Doçentlik Jürisi ÜyeliğiDoktora Jüri ÜyeliğiYüksek Lisans Jüri ÜyeliğiProje Jüri ÜyeliğiT O P L A M
Geçmiş
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
5
0
5
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
T O P L A M
0
0
0
0
0
5
0
5

Jüri TürüAçıklamaTarih
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği 29.05.2019 tarihinde Mustafa Taylan DAĞISTAN, Yükseklisans Tez Savunma Jürisinde yer aldım.
2019
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği 27.05.2019 tarihinde Sadi AYDIN, Yükseklisans tez savunma jürisinde yer aldım.
2019
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği 31.05.2019 tarihinde Yasin Mücahit TEKİN, Yükseklisans jürisinde yer aldım.
2019
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği 31.05.2019 tarihinde Yasin ÇETİNKAYA, Yükseklisans tez savunma jürisinde yer aldım.
2019
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği 24.06.2019 tarihinde Dilek Gümüş Çubukçu nun Yükseklisans Tez savunma jürisinde yer aldım.
2019
VERİLEN DERS BİLGİLERİ
Akademik YılAkademik DönemDers TürüDers AdıTeorikPratikAKTSÖğrenci Sayısı
2019-2020
Güz
Doktora SAĞLIK TURİZMİ YÖNETİMİ
3
0
7,50
1
2019-2020
Güz
Doktora SAĞLIK TURİZMİ TEORİ VE POLİTİKALARI
3
0
7,50
1
2019-2020
Güz
Yüksek Lisans TURİZM HUKUKU VE MEVZUATI
2
0
3
1
2019-2020
Güz
Yüksek Lisans TURİZM HUKUKU VE MEVZUATI
2
0
3
2
2019-2020
Güz
Yüksek Lisans TURİZM PAZARLAMASI
0
0
4
2
2019-2020
Güz
Yüksek Lisans TURİZM PAZARLAMASI
0
0
4
1
2019-2020
Güz
Yüksek Lisans SEMİNER
3
0
7,50
2
2019-2020
Güz
Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
0
0
2019-2020
Güz
Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ
4
0
0
0
2019-2020
Güz
Yüksek Lisans SAĞLIK TURİZMİ YÖNETİMİ
3
0
7,50
10
2019-2020
Güz
Yüksek Lisans İNANÇ TURİZMİNDE İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ
3
0
7,50
12
2019-2020
Güz
Lisans BİTİRME ÇALIŞMASI-1
2
0
3
1
2019-2020
Güz
Lisans GİRİŞİMCİLİK
2
0
3
28
2019-2020
Güz
Lisans GİRİŞİMCİLİK
2
0
4
52
2019-2020
Güz
Lisans TURİZM PAZARLAMASI
2
0
3
61
2019-2020
Güz
Lisans TURİZM HUKUKU VE MEVZUATI
2
0
2
53
2019-2020
Güz
Lisans TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI
8
0
2
129
2019-2020
Bahar
Doktora TURİZM İŞLETMELERİNDE İSTİHDAM SORUNLARI
3
0
7.50
1
2019-2020
Bahar
Yüksek Lisans İNANÇ TURİZMİNDE EMNİYET VE GÜVENLİK
3
0
7,50
9
2019-2020
Bahar
Yüksek Lisans SAĞLIK TURİZMİ HUKUKU VE ETİK İLKELER
3
0
4
3
2019-2020
Bahar
Lisans TURİZM HUKUKU VE MEVZUATI
2
0
2
34
2019-2020
Bahar
Lisans GİRİŞİMCİLİK
2
0
4
28
2019-2020
Bahar
Lisans GİRİŞİMCİLİK II
2
0
4
56
2019-2020
Bahar
Lisans TURİZM İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMI II
2
2
5
29
2019-2020
Bahar
Lisans TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI II
6
0
2
118
2019-2020
Bahar
Lisans ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
2
0
4
41
2018-2019
Bahar
Lisans TURİZM HUKUKU VE MEVZUATI
2
2
3
58
UZMANLIK ALANI BİLGİLERİ
Uzmanlık Alanı
SAĞLIK TURİZMİ


     Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
abis@kastamonu.edu.tr